Seurakuntaviesti

Julkaissut Petteri Haipola  • Julkaistu Seurakuntaviesti -lehdessä 10/1994

Jyväskylän kaupunkiseurakunnan tiedotuslehti, joulukuu nro 10/1994, sivu 5

Yksi kymmenestä tunnustautuu uudestisyntyneeksi

Tieto on peräisin Suomen Gallupin tekemästä tutkimuksesta. Samassa tutkimuksessa käy ilmi, että suomalaisten enemmistö toivoo seurakunnilta vähemmän tekopyhyyttä ja enemmän rakkauden kokemista.

Helsingissä järjestetyn Seurakunnan kehittämisen konferenssin yhteydessä 17.-20.11. julkistettiin tutkimus, jonka mukaan kymmenen prosenttia suomalaisista tunnustautuu uudestisyntyneeksi kristityksi. Käsite uudestisyntynyt tosi määriteltiin yleisesti, joten tulos on lähinnä suuntaa-antava. Peruskysymys kuului: "Koetko olevasi uudestisyntynyt kristitty, jolla on henkilökohtainen suhde Jeesukseen." Jos vakaumuksellisen kristityn tuntomerkkeihin lisätään vielä se, että hän pyrkii noudattamaan raamatun ohjeita jokapäiväisessä elämässsään, nin heitä on väestöstä 6-7 prosenttia.

Kymmenen prosenttia kieltää kristillisyyden merkityksen.

Mitä vastaan taivaan porteilla?

Haastateltavien tuli myös kuvitella kuoleman jälkeen kolkuttavansa taivaan portteja. Heidän piti vastata Pietarin kysymykseen: "Miksi päästäisin sinut taivaaseen?" Valmiita vastausvaihtoehtoja annettiin kuusi ja lisäksi sai vastata omin sanoin.

Yleisin vastaus oli se, että Jeesus on sovittanut heidät ristillä. (24 %) Uudestisyntyneistä noin 60 prosenttia vetosi Jeesuksen sovitustyöhön. Noin 22 % vastasi, ettei ole sen huonompi ihminen kuin kukaan muukaan. Vain 11 % sanoi, että taivasta ei ole olemassa, joten esitetyn kaltaista tilannetta ei tule syntymään.

Muut annetut vaihtoehdot vastauksiksi Pietarin kysymykseen olivat "Olen yrittänyt pitää käskyt" (7 %), "Olen ollut hyvä ihminen" (6 %) ja "Olen kastettu" (6 %).

Tekopyhyydestä lähelle ihmisiä

Tutkimuksen mukaan 80 prosenttia väestöstä kokee, että heidän tarpeisiinsa saattaisi löytyä vastaus seurakunnista. Reilu kolmannes toivoo vähemmän tekopyhää toimintaa. Muita kärkitoiveita ovat lapsille ja nuorille annettu opetus sekä mahdollisuus päästä lähelle muita ihmisiä ja kokea olevansa rakastettu. Kaksi viimeistä toivetta olivat tärkeitä työttömille.

Tutkimuksen mukaan seurakunnan imago on tuomitseva. Sitä haluttaisiin muuttaa ymmärtävämpään ja anteeksiantavampaan suuntaan.

Tutkimus on Suomen Gallupin tekemä ja sitä varten haastateltiin 1069 henkilöä.


Tässä numeroituna nuo vastaukset:

"Miksi päästäisin sinut taivaaseen?" Valmiita vastausvaihtoehtoja annettiin kuusi ja lisäksi sai vastata omin sanoin.

1. Yleisin vastaus oli se, että Jeesus on sovittanut heidät ristillä. (24 %) Uudestisyntyneistä noin 60 prosenttia vetosi Jeesuksen sovitustyöhön.

2. Noin 22 % vastasi, ettei ole sen huonompi ihminen kuin kukaan muukaan.

3. Vain 11 % sanoi, että taivasta ei ole olemassa, joten esitetyn kaltaista tilannetta ei tule syntymään.

Muut annetut vaihtoehdot vastauksiksi Pietarin kysymykseen olivat

4. "Olen yrittänyt pitää käskyt" (7 %),

5. "Olen ollut hyvä ihminen" (6 %) ja

6."Olen kastettu" (6 %).

---

Sain lukemaksi 76 % vastanneista. Ilmeisesti 24 % vastasi jotain muuta eli omin sanoin.


Näyttää siltä, että "uudestisyntyneistä" aika moni on vastannut pelastuvansa sen perusteella, että on kastettu, koska vain 60 % heistä perusti pelastumisensa annettujen vaihtoehtojen mukaan mieluummin Jeesuksen sovitustyöhön. Nämä kaksi ovat oletusarvoisesti ainoat vastausvaihtoehdot uudestisyntyneelle kristitylle. Muut vaihtoehdot eivät tunnu kovin uskottavilta, kun puhutaan itseään uudestisyntyneenä pitävistä ihmisistä.

Vastanneista 35 % perustaa pelastuksensa omaan hyvyyteensä. ("En ole muita huonompi 22 %, olen hyvä ihminen 6 % ja olen yrittänyt pitää käskyt 7 %")

Sivun alkuun