Totuuden palasia 1 | 2 | 3

Totuuden palasia 2

Kirjoittanut Petteri Haipola  •  5. heinäkuuta 2009

Parantaja, paranna itse itsesi

Epäusko on yksi syy sille, miksi Jumala tai Jeesus ei nykyään paranna sairaita ja vammaisia. Jos väität, että parantaa, niin viepä joku todella vammainen tai sairas uskovien luokse, ja katso, parantavatko he tai parantaako Jeesus heidät! Ei tarvitse olla profeetta, kun sanoo, että todella sairaat ja vammaiset eivät parane uskovien käsissä tänä päivänä.

Kun Jeesus ei paranna sairaita, niin siitä syytetään epäuskoa. Epäusko voi olla sen sairaan tai sitten parantajan epäusko. On totta, että epäusko esti Jeesusta tai opetuslapsia tekemästä parannusihmeitä evankeliumin teksteissä, mutta ei aina. Jeesus paransi kerran epäuskosta riippumatta erään pojan, ja nuhteli opetuslapsia heidän epäuskonsa tähden, kun eivät voineet ajaa pojasta ulos riivaajaa, joka oli tehnyt hänestä sairaan. Jeesus ei siis nuhdellut riivattua poikaa eikä hänen isäänsä, joka oli epäuskoinen, vaan opetuslapsia, koska he eivät voineet ajaa riivaajaa ulos ja tehdä pojasta tervettä.

Miten on nykyään: nuhdellaanko ihmeparantajia siitä, etteivät nämä pysty parantamaan sairaita vai nuhdellaanko sairaita ja heidän omaisiaan? Huomaa, että Jeesus ei nuhdellut sairasta eikä hänen isäänsä vaan opetuslapsia, joille oli annettu valta tehdä terveeksi ja ajaa ulos riivaajia.

Jeesus herätti ylös kuolleista erään leskivaimon ainoan pojan ja ystävänsä Lasaruksen. Erään synagoogan esimiehen tyttö sairasti vakavasti, niin että hänen omaisensa sanoivat hänen kuolleen. Jeesus sanoi, ettei tyttö ole kuollut, vaan että hän nukkuu. Jeesus herätti tämän tytön kuolleista, sikäli kuin hän todella kuollut oli ollut. Näissäkään tapauksissa Jeesus ei kysynyt kuolleista herätettävän tai sairaan uskoa, vaan toimi niin kuin hän, jolla oli valta ylitse kuoleman ja sairauksien. Miten nykyajan puoskarit ja ihmeparantajat toimivat? He syyllistävät sairaita ja pakenevat vastuuta omasta epäuskostaan niin tekemällä.

Kaikilla uskovilla ei ole terveeksi tekemisen eli parantamisen armolahjoja. Nämä kaksi ovat siis yksi ja sama armolahja. Koska kaikilla ei ole tätä armolahjaa, niin kaikki uskovaiset eivät voi parantaa sairaita, eivätkä kaikki voi herättää ylös kuolleita. Kuolleita ei ole todistettavasti herätetty ylös sitten apostolisen ajan, jolloin Pietari herätti ylös kuolleista Dorkas-nimisen naisopetuslapsen, joka tunnettiin myös nimellä Tabita.

En tiedä nykyiseltä ajalta yhtään luotettavaa uskovaista, jolla olisi terveeksi tekemisen eli parantamisen armolahja aktiivisesti käytössään. Jos sellaisia olisi, niin seurakunnissa olisi hänelle paljon käyttöä. Seurakunnat ovat täynnä vammaisia ja sairaita opetuslapsia, joita Jeesus ei ole parantanut. Myös sairaalat ovat täynnä kärsiviä potilaita, jotka Jeesus voisi tehdä terveiksi uskovien kautta, jos näillä olisi todella toimiva parantamisen armolahja. Se, etteivät uskovaiset paranna todella sairaita ihmisiä missään, on todistus siitä, ettei terveeksi tekemisen armolahjaa ole kenelläkään uskovaisella ainakaan minun tietääkseni.

Jossakin voi tietysti joku sellainen olla, jolla tämä armolahja toimii, ja Jeesus parantaa sairaita sekä vammaisia, mutta en lähde levittämään muualta tulleita todistuksia, koska en voi todistaa niiden todenperäisyyttä. Tähän asti muiden tekemien tutkimusten mukaan jokainen mainittu todistus on osoittautunut epätodeksi tai kiistanalaiseksi, niin ettei kiistatonta ihmettä olekaan tapahtunut. Osa on paljastunut suoraan huijaukseksi. Ihmeparantajat ja huijarit keräävät itselleen suuret rahat, kun väittävät Jeesuksen parantavan sairaita heidän kauttaan, ja keräävät massakokouksissa kolehteja ja tilisiirtoina muita lahjoituksia.

Surkuhupaisaa on se, kun seurakunnan johtajat ja sanan palvelijat nuhtelevat uskovia epäuskosta, kun ihmeitä ja parantumisia ei Jeesuksen nimessä tapahdu. He ovat itsekin sairaita ja vammaisia. Tiedän tämän, sillä osa Raamatun opettajista ja johtajista sairastaa itse kroonisesti tai on vammainen, eikä Jeesus ole heitä parantanut. Silti, jos heille sanoo, ettei Jeesus paranna nykyään sairaita, ja tämä arvio perustellaan tosiasioilla eli havainnoilla seurakunnissa, niin he nuhtelevat epäilijää epäuskosta. Itseään he eivät nuhtele, vaikka ovat myös epäuskoisia, sillä jos he uskoisivat todella, niin he eivät sairastaisi, eikä heillä olisi ruumiinvammoja.

Tässä kohdassa saan syytteen farisealaisuudesta ja vääristä syytteistä, sillä fariseukset ja muut Jeesuksen vainoajat saivat kuulla Jeesukselta nuhteet: "Kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun: 'Parantaja, paranna itsesi'; 'tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa.'" Se, että nämä uskovaiset eivät voi parantaa itse itseään, ei tietenkään tee vielä tyhjäksi sitä, että Jeesus voi tahtoessaan parantaa kenet tahansa. Minusta on silti jotenkin outoa, että juuri ne sanan opettajat nuhtelevat muita epäuskosta, jotka ovat itse kroonisesti eli parantumattomasti sairaita, ja joilla on vammoja ruumiissaan, joita Jeesus ei heidän uskostaan huolimatta ole parantanut, eikä näköjään koskaan parannakaan, tämän elämän aikana.

Epäusko ei ole ainoa syy sille, miksi Jeesus ei paranna sairaita, tai ei ainakaan kaikkia sairaita ja vammaisia, ja itse asiassa parantaa aniharvan sairaan tai vammaisen, jos yleensä ketään nykyaikana enää parantaa. Toinen syy on se, että Jumala EI tahdo parantaa kaikkia sairaita. Mikään muu ei selitä sitä, miksi ihmeitä ja parantumisia ei tapahdu, kuin se, että Jumala ei tahdo parantaa kaikkia sairaita.

Tässä kohdassa huijariparantajat ja puoskarit ja vilpittömästi harhaan joutuneet uskovaiset syyllistävät taas epäilijän, sillä he väittävät, että Jeesus aivan varmasti tahtoo parantaa kaikki sairaat ja etenkin uskovaiset. Vaikka he itse esirukoilijana uskovat siihen, että Jeesus tahtoo parantaa sairaita erityisesti seurakunnissa, niin Jeesus ei silti sairaita paranna. Tätä ei voitane laittaa oikeamielisesti vain sairaiden ja heidän omaistensa epäuskon syyksi, vai voidaanko?

Kyllä, minä olen käynyt esirukoiltavana erinäisten tautien ja vammojen vuoksi. Kuumeinen flunssani paheni entisestään, kun ensimmäisen kerran pyysin seurakunnan vanhimmilta esirukousta ja öljyllä voitelemista. Toisella kerralla minulla oli poikki neljä kylkiluuta oikealta puolelta ja polven nivelkierukka oli revennyt rikki (en tiennyt tuolloin vielä polven vikaa, mutta kipeä se oli ja vika paljastui myöhemmin lääkärin kautta). Vammani eivät parantuneet ja polvi jouduttiin tähystysleikkaamaan, eikä se sittenkään tullut täysin kuntoon. Nyt myös toinen polveni on mäsänä ja varpaista kynnet irti, kun yritin kohentaa kuntoani liikunnalla ja ostin uudet urheilukengät, jotka eivät ehkä sopineet jalkoihini riittävän hyvin. Jeesus ei ole parantanut näitäkään vikojani ja vammojani, enkä enää edes tohdi paranemista kunnolla edes pyytää, sillä en usko hänellä olevan mitään syytä parantaa minua, tai ketään muutakaan sen puoleen.

Sukulaisetkin kuolevat käsiin, eikä Jeesus heitä paranna, joten koen jotenkin turhaksi pyytää näitä asioita rukouksessa häneltä. En silti tuomitse niitä, jotka edelleen uskovat ja pyytävät terveyttä, sillä uskon Jumalan ja Jeesuksen pystyvän parantamaan minkä tahansa taudin tai vamman. Jeesus herättää kuolleetkin ylös, joten parantaminen on hänelle pikku homma sen rinnalla. En vain usko, että Jumala tahtoo parantaa näitä tauteja ja vammoja, kun ei paranna suurempiakaan, tai itse asiassa ei paranna yhtään mitään sellaista, joka kelpaisi kiistattomaksi ihmeeksi.

Todistuksia epämääräisistä kivuista paranemisista kyllä piisaa, mutta niitä ei voida todistaa kiistatta ihmeiksi, eikä edes kipuen olemassaoloa voida todistaa. Mutta viepä rampa ja amputoitu uskovien luokse, ja katso, kasvaako uusi jalka amputoidun jalan tilalle, niin näet, parantaako Jeesus todella sairaita ja vammaisia, kun nämä vielä uskovia ovat. Jos parantaa, niin kerro siitä aihetta tutkineille uskoville ja epäilijöille, niin nämä saavat lisää uskoa Jeesukseen ja hänen voimaansa. Se olisi Jumalan tahto, joten toimi niin kuin tässä sanon, jos pystyt todistamaan edes yhden kiistattoman ihmeen: sellaisen kuin Ramatussa tapahtui, pois lukien kuumeesta paraneminen, jota ei voida kiistattomana ihmeenä pitää. Kuumetauti paranee nimittäin useimmiten itsestäänkin.

Saako sitten lääkääriin mennä, jos sairastaa tai on vammainen? Vieläkö on niitä uskovia, jotka syyllistävät muita sen vuoksi, että nämä etsivät apua lääkäreiltä? Israelissa oli yksi kuningas, joka ei etsinyt apua Herralta vatsavaivoihinsa, vaan turvautui lääkäreiden apuun, ja se oli paha Herran silmissä. Niin Herra antoi hänen kuolla tautiinsa, ja nuhteli häntä sen vuoksi, kun ei etsinyt apua Herralta. Mooseksen kirjassa on vielä lupaus siitä, että Herra Jahve on Israelin kansan parantaja. Kun nyt uudessa liitossa myös me pakanat olemme uskon kautta osallisia Israelille annetuista lupauksista, niin Herra on myös meidän parantajamme: uskovien parantaja ensin ja vasta sitten muiden. Onko siis epäuskoa ja syntiä turvata lääkkeisiin tai lääkärin apuun?

Itse ainakin turvaudun lääkkeisiin ja lääkärin apuun, sillä niistä ja heiltä saa varmasti sen avun, mikä ihmisille mahdollista on. Olisi suorastaan typerää kärsiä kivuista ja säryistä yli määrän, kun niitä voidaan lieventää lääkkeiden ja lääketieteen avulla. Jos joku kieltäytyy lääkärin hoidosta nykyään, niin hän saattaa kuolla. On siis oikein pyytää apua lääkäreiltä ja etsiä apua lääkkeistä, jos kerran Herra ei parannakaan, vaikka on luvannut olla uskovien ja Israelin parantaja. En uskalla kuitenkaan sanoa Herraa epäluotettavaksi tai lupauksensa pettäjäksi, sillä tässä kohdassa Jumalan pelko astuu peliin, ja syyllistän itsekin itseni, mutta samalla myös kaikki muut uskovaiset, joiden kautta ihmeitä ja paranemisia ei tapahdu. En ole yksin tässä epäuskossani, vaan kaikki uskovat ovat samassa veneessä, ja vain Jeesus voi vaikuttaa meissä sellaisen uskon, joka näkyy ihmeinä ja merkkeinä. Itse ei ihminen voi mitään tehdä, ja jos Jeesus ei tee ihmeitä meissä ja meidän kauttamme, on usko omaan uskoon turhaa, ja jopa väärää sielullista uskoa – ei siis Jumalan vaikuttamaa uskoa. Sielun pelastumiseen en kuitenkaan tällaista epäuskoa liitä, vaan sanon ainoastaan sen, että epäusko estää tällä alueella ihmeitä ja paranemisia tapahtumasta.

Tapahtuuko sitten ihmeitä ja paranemisia huijareiden massakokouksissa? Saattaa jonkin verran tapahtua, mutta se ei ole heidän armolahjansa käyttämisen kautta tapahtuvaa, vaan Jeesus toimii silloin suvereenisti uskovaisen tai sairaan parhaaksi. Huijarit käyttävät vain mielenhallinnan ja psyykkisen manipuloinnin keinoja hyväkseen, että saavat kunnian itselleen ja rahat taskuunsa. Jumala ei ole heidän kanssaan, eikä heissä, ja he saavat maksaa petoksistaan vanhurskaalle tuomarille Kristuksen tulemuksen jälkeen.

Osa väitetyistä ihmeistä ja paranemisista on todistettu huijauksiksi. Terve ihminen on viety ennen kokousta takahuoneeseen ja tuotu kokouksen aikana pyörätuolissa lavalle, jolloin parantaja on muka parantanut hänet, ja hän on noussut seisomaan kaikkien hämmästykseksi ja ihmetykseksi. Sitten on lukuisia muita tapoja huijata, ja ne ovat ahkerasti huijareiden käytössä. Näistä saat halutessasi lisätietoja lukemalla erään toisen artikkelini, ja kolmannenkin, ja neljännenkin (pdf) ja viidennenkin.

Kun kirjoitin, että Jumala EI tahdo parantaa kaikkia sairaita, niin seison edelleen sanojeni takana. Pelkästään uskovien epäuskolla ei ihmeparantumisten pientä määrää suhteessa sairauksien ja vammaisuuden määrään voida selittää. On nimittäin totta, että Vanhassa testamentissa tapahtui vain yksi paranemisihme (Hiskia) ja kolme kuolleistaherättämistä. Tämä tarkoittaa sitä, että neljän ensimmäisen vuosituhannen aikana Jumala on parantanut Raamatun tietojen mukaan varmuudella vain yhden ihmisen. Jeesuksen ja apostolien aikana ihmeitä tapahtui runsaasti, mutta itse en usko Jumalan luvanneen jatkaa parantamisia loppuun saakka. Vaikka Jumala on muuttumaton (Kristus Jeesus on sama eilen, tänään ja huomenna), niin hänen ei tarvitse toimia kaikkina aikakausina samalla tavalla. Jos joku väittää muuta, niin hän on erehtynyt, ja tulkitsee väärin Raamatun kirjoituksia.

Petteri Haipola 5. heinäkuuta 2009.

Totuuden palasia 1 | 2 | 3

Sivun alkuun