Edeltämääräämisestä lyhyesti

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 24. tammikuuta, 2010

Jumala on edeltämäärännyt Kristuksen Jeesuksen, joka on sovittanut syntimme. (Apt, 2:23; 3:20.)

Jumala on määrännyt "pelastumisen tavan" edeltä, ja se on "Kristuksen Jeesuksen kautta" ja "uskon kautta armosta". (Apt, 4:11-12; Joh, 14:6; Efe, 1:1-3:13)

Jumala on määrännyt edeltä, että ne, jotka uskovat Kristukseen Jeesukseen, tulevat hänen Poikansa kaltaisiksi. (Room, 8:28-31; 2Kor, 3:18; 1Joh, 3:2.)

Jumala ei ole määrännyt edeltä sitä, ketkä saavat iankaikkisen elämän, vaikka tietääkin edeltä tulevat asiat ja tuntee edeltä ne, jotka pelastuvat. (1Piet, 1:1-5)

Ne, jotka uskovat Jeesukseen, ovat edeltämäärätyt Jumalan Pojan kaltaisiksi, mutta Jumala ei ole määrännyt edeltä sitä, keitä nämä edeltämäärätyt ovat. Hän antaa sen sijaan ratkaisuvallan kutsumilleen ihmisille, niin että kutsuttu päättää, ottaako vastaan Jeesuksen, vai torjuuko hänet. (Joh, 1:12; 12:42-50)

"Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset tulisivat tuntemaan totuuden ja pelastuisivat." (1Tim, 2:4)

Kaikki ihmiset hangoittelevat vastaan kalvinististen näkemysten mukaan, joten vastaanhangoittelu ei voi olla este pelastumiselle: Jumala pelastaa valitut, vaikka valitut hangoittelevat vastaan samalla tavalla kuin kadotukseen joutuvat. Näin on päädytty Raamatun vastaiseen tulkintaan, jonka mukaan Jumala tahtoo pelastaa vain valitut, mutta ei kaikkia ihmisiä. (1Tim, 2:4)

Sidotun ratkaisuvallan mukainen oppi yksinkertaisesta predestinaatiosta on käytännössä sama kuin kalvinistinen kaksinkertaisen predestinaation oppi: Jumala on määrännyt valitut edeltä iankaikkiseen elämään ja toiset kadotukseen. Näin siksi, että vastaanhangoittelu ei estä valittuja tässäkään versiossa pelastumasta, sillä Jumala pelastaa vastaanhangoittelusta riippumatta ne, jotka pelastuvat. Näin ollen vastaanhangoittelu ei ole peruste tai syy kadotukseen joutumiselle vaan syy on se, että Jumala ei pelasta kadotukseen joutuvia näiden vastaanhangoittelusta huolimatta. Valitut hän kuitenkin pelastaa, vaikka he hangoittelevat vastaan samalla tavalla kuin kadotukseen joutuvat.

Sidotun ratkaisuvallan kannattajien joukossa on niitä, jotka uskovat, että Pyhän Hengen ja pelastuksen voi menettää. Kuinka voitte luottaa sellaiseen Jumalaan, joka ottaa toisilta lapsiltaan Pyhän Hengen pois, mutta toisilta ei, ja tekee tämän yksin oman päätöksensä nojalla antamatta vastaanhangoittelun vaikuttaa millään tavalla tähän asiaan?

Petteri Haipola 24. tammikuuta, 2010.

Sivun alkuun