Millä tavalla Jumala vaikuttaa ihmiseen?

Kirjoittanut Petteri Haipola  • 19. heinäkuuta 2009

Jeremian kirjassa lukee:

Jeremia:
20:7 Sinä olet taivutellut minua, Herra, ja minä olen taipunut; sinä olet tarttunut minuun ja voittanut. Minä olen ollut nauruna pitkin päivää, kaikki pilkkaavat minua.

Tämän mukaan Jumala taivuttelee ihmistä, ja ihminen taipuu, jos on taipuakseen. Kaikki eivät taipuneet vaan osa kovetti sydämensä ja kääntyi katkeroituneena pois Herrasta: käänsi selkänsä hänelle. (Jer 7)

Miten sitten Jesajan kirjassa kuvataan Herran vaikutusta kansaansa Israeliin? Heti ensimmäisen luvun alkusanojen mukaan Herra on lyönyt kansaansa joka paikkaan ja kurittanut sitä, mutta kansa ei ole silti kääntynyt pois pahuudestaan ja epäjumalanpalveluksestaan. Miksi Jumala löi kansaansa, jos olisi voinut vaikuttaa tahtonsa toteutumisen kansasta ja yksilöistä riippumattomalla tavalla, eikä ihmisellä olisi mitään osuutta Jumalan tahdon toteutumiseen, vaan hän olisi kuin kuollut kivi, joka ei tunne, tahdo eikä tiedä mitään siitä, mitä Jumala tekee, käskee tai pyytää, niin että hän ei voisi taipua Jumalan tahtoon vaikuttamalla itse sen toteutumiseen omassa elämässään?

Raamatun todistuksen mukaan vaikuttaisi siltä, että Jumala ei tee pelastavia tekojaan ihmisissä vastoin heidän tahtoaan, vaan hän vetoaa meihin monin eri tavoin, ja suostuttelee meitä, että me lakkaisimme vastustamasta häntä ja alistuisimme hänen hyvään tahtoonsa sekä valtaansa. Jumala ei siis toimi niin kuin diktaattori, että hän käskee, ja jos alamaiset eivät tottele, niin Jumala katkaisee heti pään poikki miekalla ja tappaa kurittomat. Ei, vaan Jumala pyrkii voittamaan meidät puolelleen rakkaudellaan ja hyvyydellään, niin että me taipuisimme hänen tahtoonsa ja nöyrtyisimme hänen väkevän kätensä alle, ja rakastaisimme häntä takaisin hänen antamallaan rakkaudella, Jumalan rakkaudella, murtunein mielin ja särkynein sydämin, nöyrässä hengessä ja vilpittömästi häntä kaikesta hyvästä kiittäen.

Jos ja kun asia on näin, niin miten Jumala näkee ihmisen osuuden uudestisyntymisessä ja hengen pyhityksessä? Jumala on antanut kutsumilleen ihmisille päätösvallan (kreikaksi eksusia) tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen Poikansa nimeen, ja ottavat hänet vastaan. (Joh 1:12.) Jumala ei siis synnytä uudesti ylhäältä kutsumiaan ihmisiä vasten heidän tahtoaan vaan pelastaa ainoastaan ne, jotka "antavat pelastaa itsensä". (Jes 45:22; Apt 2:37-42; 2Kor 5:18-6:2.)

Uskoakseni vilpitön etsijä ja Jeesusta Kristusta rakastava uskovainen Jumalan lapsi on ymmärtänyt edellisestä todistuksesta sen, että ihmisellä on osuus pelastumisen prosessissa. Jumala ei pelasta meitä yksin oman päättämänsä mukaan, niin että emme voi pelastumiseemme mitenkään myötävaikuttaa. Herra ei alista uskovia ylhäältä päin tulevilla asemaan perustuvilla käskyillä vaan yrittää suostutella meitä puolelleen. Hän vetoaa meihin monin eri tavoin, jotta me suostuisimme hänen tahtoonsa. Tätä eivät ne ihmiset voi hyväksyä tai edes ymmärtää, jotka kieltävät ihmisen vastuun ja osuuden pyhityksen prosessissa, ja myös uudestisyntymisessä.

Petteri Haipola 19. heinäkuuta 2009.

Sivun alkuun