Transsukupuolisuus eli transseksuaalisuus

Sukupuolen vaihtaminen on yleistymässä maassamme ja länsimaisessa sivistyksessä. Suomessa säädetty ja vuonna 2003 tammikuussa voimaan tullut laki "sukupuolen vahvistamisesta" on syntyhetkellään ollut maailman liberaalein. Päättäjät ovat valinneet Jumalan tahdon vastaisen menettelyn niin tässä kuin muissakin asioissa. Raamattu ei suotta varoita niistä, jotka pyrkivät muuttamaan sekä lain että ajan. Jes.24:5; Dan.7:25 Synnistä on tullut lain suojissa luvallista trans-ihmisille.

Transsukupuoliset väittävät, että he ovat syntyneet väärää sukupuolta olevaan ruumiiseen. He kokevat sisäisesti olevansa toista sukupuolta kuin mitä heidän ruumiinsa on. He puhuvat erikseen kahdesta sukupuolesta, joka on heidän teoriansa mukaan jokaisessa ihmisessä: psyykkisestä ja biologisesta sukupuolesta. Trans-ihmiset, lesbot ja homot levittävät myös sellaista opetusta, ettei sukupuolia ole pelkästään kaksi vaan niitä on useita, neljästä seitsemään jaottelusta riippuen. Todellisuudessa on kuitenkin olemassa vain kaksi sukupuolta: mies ja nainen. Yhdessä ihmisessä ei ole montaa eri sukupuolta vaan hän on joko mies tai nainen, riippumatta siitä, miten hän oman sukupuolensa kokee.

Biologinen ja psyykkinen sukupuoli ovat keinotekoisesti keksittyjä termejä, joilla pyritään entisestäänkin sumentamaan ihmisten käsitystä omasta seksuaalisuudestaan. Transseksuaalit kiistävät usein ongelmansa olevan seksuaalinen, mutta sukupuoli liittyy olennaisesti juuri seksiin, joten sitä ei voida jättää tässä huomiotta. Useimmat transseksuaalit ovat toivoneet kokevansa seksuaalista nautintoa toisen sukupuolen edustajana jo ennen "hoitoon" hakeutumista, mikä on yksi syy heidän haluunsa vaihtaa sukupuolta. (narsistinen perversio)

Uskovien ei pidä lähteä maailman eksytyksiin mukaan. Voisiko tytön ruumiiseen syntyä poika ja pojan ruumiiseen tyttö? Ei voi. Asia on sangen yksinkertainen: pojat ovat poikia ja sellaisina he pysyvätkin niin kuin myös tytöt tyttöinä! Mitä viisaammilta ihmisten selitykset tuntuvat, kun he puolustavat syntiä, sitä hullummilta ne kuulostavat. Niin on tässäkin tapauksessa käynyt.

Transsukupuolisuus ei ole synnynnäinen ominaisuus, aivojen sairaus. Se on opittu ja valittu tapa kokea itsensä, oma sukupuolensa. Taustalla voi olla varhaislapsuudessa tapahtunut häiriö lapsen psyykkisessä kehityksessä. Jos vanhemmat ovat toivoneet tyttöä, mutta ovat saaneet pojan ja lapsi on kuullut ja aistinut vanhempien käytöksestä sen, että hän on "väärää sukupuolta", niin hän on alkanut matkia toisen sukupuolen käyttäytymistä ja uskoo lopulta itsekin olevansa toista sukupuolta kuin mitä hän todellisuudessa on. Lapsi tekee kaikkensa saadakseen vanhempiensa rakkauden ja hyväksynnän ja kieroutuma oman sukupuolen käsittämisestä johtuu tästä halusta miellyttää vanhempiaan.

Jotkut transsukupuoliset ovat harjoittaneet lapsuudessaan homoseksuaalisia leikkejä tai heitä on käytetty seksuaalisesti hyväksi. Tästä on jäänyt parantumaton trauma, mikä on saanut heidät kieroutumaan ajattelultaan. Transseksuaalisuus valitaan ja opitaan varsinaisesti vasta murrosiässä, kun ilmiöön liittyy kypsä seksuaalinen toiminta. Nuori saa gigsejä pukeutuessaan ja käyttäytyessään toisen sukupuolen edustajan tavoin. Itsetyydytys tai seksi on olennainen osa kokemusta. Halu kokea sukupuolista nautintoa toisen sukupuolen edustajana on yleinen.

Useimmat sukupuolta vaihtaneet henkilöt ovat seksuaalisesti aktiiviisia ja homoseksuaaleja eli harjoittavat seksiä sukupuolen vaihtamisen jälkeen samaa sukupuolta olevan kanssa. Todellisuudessa he ovat mieleltään häiriintyneitä heteroita, mutta sukupuolen vaihtamisen jälkeen he elävät aina homosuhteessa riippumatta siitä, kumpaa sukupuolta olevan henkilön kanssa he ovat. Syntyperäisellä miehellä, joka on trans-nainen, ei ole Jumalalta saatua lupaa harjoittaa seksiä miehen kanssa, koska he ovat molemmat miehiä Jumalan silmissä syntymänsä perusteella. Hän ei voi myöskään harjoittaa seksiä naisen kanssa, koska on muuttanut itsensä luonnonvastaisella tavalla ruumiiltaan naista muistuttavaksi ja tahtoo elää naisena. Hän on Jumalan silmissä tullut avioonkelpaamattomaksi ja ainoastaan selibaatti on hyväksyttävää hänen loppuelämänsä aikana.

Kenenkään ei kannata kiirehtiä sukupuolensa vaihtamisessa, koska operaatio on peruuttamaton ja seuraukset ovat pysyväisiä. Osa leikatuista ja sukupuoltaan vaihtaneista on katunut jäljestäpäin tekoaan, mutta sitä ei saa enää millään tekemättömäksi. Yksikään kristitty ei saa rohkaista lähimmäistä sukupuolen vaihtamiseen, sillä se on syntiä Jumalan luomistyötä vastaan. Jokainen lääkäri, psykiatri, psykologi ja hoito-teamin jäsen toimii epäeettisellä ja moraalittomalla tavalla, kun hoitaa potilasta sukupuolen vaihtamiseen tähtäävällä tavalla. Sukupuolen vahvistamisen hyväksyneet poliitikot joutuvat vanhurskaan tuomarin eteen edesvastuuseen teostaan, elleivät tee julkista parannusta ja muuta mieltään lain suhteen.

Transsukupuolisuus on pitkän kehityksen tulosta. Se on osa muita trans-ilmiöitä. Ihmisestä tulee ensin transvestiitti eli hän pukeutuu toista sukupuolta olevan vaatteisiin ja saa siitä gigsejä elämäänsä. Fetissi on yleistä eli itsetyydytys tai muu seksi sukupuoliroolin vaihtamisen ohessa. Sitten hän voi viedä perversionsa astetta pidemmälle ja hänestä tulee trans-gender, jolloin hän kokeilee olla välillä mies ja välillä nainen, sen mukaan kuin hän itse haluaa. Hän ei halua kuitenkaan pysyvää sukupuolen vaihtamista. Miehestä voi tulla ns. she-male eli hän kasvattaa itselleen hormonien avulla rinnat, mutta ei halua sukupuolen vaihtamista. Rinnat yhdessä peniksen kanssa tuovat hänelle ylimääräistä seksuaalista kiihoketta ja jotkut pervertikot nauttivat seksistä hänen kanssaan. Pisimmälle vietynä transvestismi johtaa transsukupuolisuuteen eli ihminen alkaa kokea pysyvästi olevansa toista sukupuolta kuin mitä hän ruumiillisesti on. Tämä on pitkällisen kehityksen tulos ja opittu sekä valittu mielipide itsestä, omasta sukupuolesta.

Transsukupuolinen käy ensin lävitse useimmat muut trans-ilmiön vaiheet ja vasta sitten hän tulee vakuutetuksi siitä, että on transsukupuolinen ihminen. Tämä voi tapahtua sen jälkeen, kun hän on ensin kokeillut elämää syntyperäisen sukupuolensa mukaan ja on perustanut perheen, niin että hänellä on lapsia. On erittäin valitettavaa, että lapset ja sukulaiset joutuvat kärsimään psyykeltään sairaan ja/ tai syntiensä vallassa olevan ihmisen sekoilusta. Kukaan uskossaan terve kristitty ei halua sitä, että hänen isästään tulee nainen tai että omasta pojasta tulee tyttö. Transsukupuolisuus ei ole verrattavissa hermafrodiitteihin eli interseksuaaleihin, koska transseksuaaleilla ei ole fyysistä vammaa vaan heidän ongelmansa on psyykkinen. He kokevat olevansa eri sukupuolta kuin mitä he ovat.

Transsukupuolisuutta niin kuin homoseksuaalisuutta ja monia muitakin ilmiöitä on koetettu selittää tieteellisesti etsimällä geenivirheitä ja muita fyysisiä poikkeavuuksia varsinkin aivojen toiminnasta. Näillä tutkimuksilla ei ole voitu todistaa mitään tieteellisesti eksaktia. Jotta transseksuaalisuuden perinnöllisyys voitaisiin todistaa, täytyisi löytää sitä aiheuttava geenivirhe sikiön geeneistä. Yleensäkin ottaen on mahdotonta, että kaikki geenivirheet ovat periytyneet vanhemmilta lapsille. Jos näin olisi, niin silloin olisi ensimmäisten ihmisten, Adamin ja Eevan, pitänyt kantaa kaikkia tunnettuja ja vielä tuntemattomia geenivirheitä ruumiissaan. Näin ei kuitenkaa asiain laita ole vaan he olivat virheettömiä ja terveitä yksilöitä, kun Jumala loi heidät.

Kaikki geenivirheet ovat syntyneet syntiinlankeemuksen jälkeen elävissä ihmisissä: ne eivät ole välttämättä perinnöllisiä. Geenivirhe voi syntyä elävässä organismissa, sillä ne ovat muuntumiskykyisiä, minkä geenimanipulaatio esim. kasvien ja eläinten jalostuksessa on kokeellisesti todistanut. Virukset ja bakteerit kehittävät lääkkeille vastustuskykyisiä ominaisuuksia eläessään ja nämä geenimuutokset periytyvät sitten heidän jälkeläisilleen. Jos synnissä elävän ihmisen geenistö on erilainen kuin synnistä vapaana elävän ihmisen geenistö, niin se ei todista mitään geenivirheen perinnöllisyydestä. Virhe on voinut syntyä elimistössä synnin tekemisen seurauksena ihan yhtä hyvin kuin että se on periytynyt vanhemmilta.

Sairaudet ovat periytyviä, mutta synti on aina opittua ja valittua. Me perimme vanhemmilta ainoastaan taipumuksen tehdä syntiä, mutta emme peri mitään tiettyä syntiä, synnillistä elämäntapaa. Jokainen valitsee synnin paljoudesta itselleen sen synnin, jonka orja hän on, ja kekseliäimmät ihmiset keksivät uusia tapoja rikkoa Jumalaa vastaan ja tehdä syntiä. Mutta synti ei periydy sillä tapaa kuin homoseksuaalisuuden ja trans-ilmiöiden puoltajat asioita selittävät. He tekevät sen saadakseen hyväksynnän jumalattomien himojen harjoittamiselle ja lihalliselle mielelleen, ei ihmiselle, vaan omalle synnille. Me hyväksymme trans-ihmiset ihmisinä, mutta emme hyväksy heidän synnillistä mielenlaatuaan ja synnin harjoittamista.

Jos kärsit transseksuaalisista oireista, niin hakeudu psyykeä korjaavaan hoitoon äläkä vaihda sukupuoltasi. Jos olet uskossa, niin etsi ensi sijassa Jumalan tahtoa ja noudata sitä elämässä, sillä se on parasta sekä sinulle että minulle. Mikäli et ole vielä uskossa, niin toivon, että saisit tulla uskoon ja pelastuisit tulevalta tuomiolta, jolla myös transseksuaalit tuomitaan himojensa noudattamisesta.

Suhtautuminen trans-potilaisiin on eettinen kysymys: miten mielenterveyden häiriöstä tai synnistä kärsivää henkilöä tulee hoitaa? Vaihtamalla hänen sukupuoltaan hormonihoidoin ja kirurgisin leikkauksin vai psykoterapian ja kuntoutuksen avulla, niin että hän eheytyy elämään synnynnäisen sukupuolensa mukaan miehenä tai naisena?

Jeesus tietää, mitä me olemme. Vain sillä on merkitystä, mitä Jeesus ajattelee meistä. Ihmisten mielipiteet ja omat tuntemukset eivät saa olla tärkeämpiä kuin Jumalan tahto elämän tärkeitä kysymyksiä ratkottaessa. Tunteemme saattavat valehdella ja kokemuksemme olla eksyneen mielemme vääristämää todellisuutta, mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti ja se on meille ilosanomana julistettu: joka uskoo Herraan Jeesukseen, sillä on iankaikkinen elämä.

Mikä on oikea tapa suhtautua lähimmäiseen? Lisätä hänen harhaisuuttaan hyväksymällä valhe totuutena ja kannustaa Jumalan tahdon vastaiseen toimintaan vai kertoa totuus siitä huolimatta, että se loukkaa tunteita? Jos rakastat lähimmäistäsi, niin yritätkö estää häntä tekemästä peruuttamattoman virheen vai rohkaisetko häntä siihen? Mieti mitä tekisit, jos sinun puolisosi tai isäsi, äitisi tai lapsesi olisi transseksuaali? Kuinka moni haluaa rakkaansa vaihtavan sukupuolta sen sijaan, että hän hoidattaisi psyykensä kuntoon ja luopuisi synnistä?

Transseksuaali ei ole vain uhri vaan suuri kärsimyksen aiheuttaja omalle perheelleen ja lähiomaisille. Hän nauttii suunnattomasti roolistaan vastakkaisen sukupuolen edustajana eli ei suinkaan kaiken aikaa kärsi siitä. Synnistä saa lyhytaikaista nautintoa. Transseksuaali on myös itse syyllinen mahdolliseen avioeroon ja siihen, että hän tulee hyljätyksi. Kuinka moni on valmis jatkamaan avioliittoa, jos puoliso vaihtaa sukupuoltaan? Tiedän transseksuaalin, joka on julkisesti syyttänyt ex-vaimoaan siitä, että tämä "petti" hänet. Kumpi on uhri: ex-vaimo vai sukupuolensa vaihtanut mies? Olipa avioeron syy mikä tahansa, niin se on ennen pitkää väistämätön, kun toinen puolisoista on transseksuaali ja vaihtaa sukupuoltaan.

Petteri Haipola, 22.6.2005

Luettavaa

"Sukupuolenkorjausleikkaukset" ovat lääketieteellisesti arvioituna tarpeettomina ja lisäävät itsemurhariskiä. Monet sukupuoli-dysforiasta kärsivät ovat katuneet jälkeenpäin korjaushoitoja ja elävät nyt häpeässä tekonsa kanssa, jota ei saada enää tekemättömäksi. Transsukupuolisuus on mielenterveyden häiriö, jota tulisi hoitaa joko psykiatrisin keinoin tai seurakunnissa sielunhoidon avulla (Jumala voi auttaa mielenmuutosta ja sukupuolikäsityksen eheytymistä).

Tämä sivu on ladattu palvelimelta yhteensä laskuri kertaa 15.10.2008 jälkeen

Sivun alkuun