Biblical Unitarian, 1. Korinttolaiskirjeen 8:6 selitys

Suomentanut Petteri Haipola  •  29.1.2016  • 

Alkuperäinen teksti on julkaistu Biblical Unitarian sivustolla otsikolla 1 Corinthians 8:6.

1. Korinttolaiskirje 8:6
"Silti meillä on vain yksi Jumala, isä, josta kaikki on tullut ja jota varten me elämme; ja on vain yksi herra, Jeesus kristus, jonka kautta kaikki on tullut ja jonka kautta me elämme." (NIV käännöksen mukaan suomennettu, 1Kor 8:6)


1. Trinitaarit sanovat, että tämä jae tukee heidän kantaansa, koska jakeen lopussa sanotaan suomeksi, että kaikki asiat ovat tulleet Jeesuksen kristuksen kautta. Mutta mitä tämä jae todella sanoo, on se, että kaikki on tullut Jumalasta, Jeesuksen kautta. Tämä todistus on ristiriidassa kolminaisuusopin kanssa, koska se asettaa Jeesuksen alisteiseen rooliin Jumalaan nähden. Tämän jakeen mukaan hän ei ole "tasavertainen" isän kanssa.

2. Asiayhteys on avain ymmärrykselle, mitä ilmaus "kaikki on tullut hänen kauttaan" tarkoittaa. Tämän kohdan välittömässä tai edes kaukaisessa läheisyydessä ei ole mainintaa kaiken luomisesta (maailman historian) alussa. Sen vuoksi olisi hyvin epätavallista puhua tässä jakeessa Jumalan alkuperäisestä luomisesta luomiskertomuksen alussa (1Moos 1:1), niin kuin siitä ei tässä kohdassa puhutakaan. Tässä puhutaan pikemmin seurakunnasta.

Jumala on valmistanut (tehnyt, varustanut, säätänyt, määrännyt) kaikki asiat seurakuntaa varten Jeesuksen kristuksen kautta. Koko 1. korinttolaiskirje käsittelee seurakuntaa koskevia asioita ja Paavali aloittaa jakeen 8:6 sanoilla "meillä" ja tarkoittaa sillä meitä kristittyjä. Kaksi seuraavaa jaetta puhuvat siitä tosiasiasta, että seurakunnalla ei ole lain käskyä, joka kieltäisi syömästä epäjumalille uhrattua lihaa.

Jakeessa kahdeksan sanotaan: "Mutta ruoka ei tuo meitä lähemmäksi Jumalaa; emme ole sen huonompia, jos syömme, emmekä sen parempia, jos emme syö." Tämä ilmoitus oli uutta seurakunnalle. Vanhan testamentin uskovilla ei ollut tätä vapautta. Heillä oli satoja ruokaa koskevia lakeja. Tämä jae on todella voimakas ja osoittaa selvästi, että kristityillä on vain yksi Jumala, joka on kaiken perimmäinen lähde, ja meillä on vain yksi herra, Jeesus kristus, jonka kautta Jumala on antanut kaikki asiat seurakunnalle.

3. Tämä jae on oikein ymmärrettynä vahva todiste siitä, että Jeesus kristus ei ole Jumala. Monijumalisuus rehotti Korinttossa ja kirjoitukset ovat hyvin selvät siitä, että ei ole muita jumalia kuin vain yksi Jumala (1Kor 6:4). Sen jälkeen kirjoitus jatkuu toteamuksella, että vaikka on monia jumalia ja herroja, niin kristityillä ei kuitenkaan ole kuin yksi Jumala, isä, ja yksi herra, Jeesus kristus. Jos kolmiyhteisen jumalan oppi olisi oikein, niin silloin tätä kirjoitusta voidaan pitää lähinnä vain hämmentävänä. Tässä olisi ollut täydellinen tilaisuus sanoa, "meillä on vain yksi Jumala Isässä ja Pojassa ja Pyhässä Hengessä" tai jotakin muuta vastaavaa, mutta sen sijaan, tosiaankin, kirjoitukset kertovat meille, että ainoastaan isä on Jumala. Tämän pitäisi olla ratkaiseva todiste siitä, että Jeesus ei ole Jumala.

Hyndman, pp. 58-63

Morgridge, pp. 35-36

Back to the list of “Verses Used to Support the Doctrine of the Trinity” ja Suomennetut jakeiden selitykset.


Suomentajan lisäys

Asiayhteydessä puhutaan epäjumalille uhratun lihan syönnistä ja sitä koskevaa ohjetta (1Kor 8). Paavalilla ei ole mitään aikomusta puhua tämän nykyisen maailman luomisesta muussa merkityksessä kuin siten, että kertoo, mitkä ruoat ovat Jumalan luomina sallittuja (vrt. Room 14, jossa tämä asia jätetään omantunnon kysymykseksi ja Apt 15:29, jossa neuvotaan karttamaan epäjumalille uhratun lihan syömistä, mitä rajoitusta myöhemmin lievennettiin, mutta ei tietysti edelleenkään suvaittu osallistumista itse uhrimenoihin; epäjumalille uhratun lihan syönti oli kuitenkin luvallista, jos sellaista lihaa ostettiin torilta, Room 14:1-23; vrt. 1Kor 8:1-13; 10:19-33; ks. myös 1Tim 4:1-5; Mar 7:14-19). Jumala on luonut myös epäjumalille uhratun lihan ja antanut sen syötäväksi meidän herramme Jeesuksen kristuksen ohjeiden mukaan (Mar 7:14-19).

Käännän tuon jakeen vielä sanatarkasti suomeksi, sillä kaikki eivät hyväksy NIV käännöksen mukaista versiota:

"Mutta meillä on yksi Jumala, isä, josta kaikki (on) ja me hänelle, ja yksi herra, Jeesus kristus, jonka kautta kaikki (on) ja me (olemme) hänen kauttaan". (1Kor 8:6)

Kreikankielessä ei käytetä "olla" verbiä ja panin ne sen vuoksi sulkeisiin. Tässä kohdassa olemisella tarkoitetaan elämistä, niin kuin NIV:n kääntäjät ovat tämän kohdan oikein ymmärtäneet. Me olemme ja elämme herralle ja hänelle yksin, ja hänen kauttaan isälle Jumalalle, ja pyrimme olemaan hänelle ainoalle mieliksi (ks. samasta aiheesta kertova toinen kohta, Room 14:7-8).

Roomalaiskirje:
14:7 Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä.
14:8 Jos me elämme, niin elämme herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sentähden, elimmepä tai kuolimme, niin me olemme herran omat.

Ja koska kristityt ovat usein liian laiskoja etsiäkseen ja lukeakseen mitään Raamatusta, niin lainaan tähän vielä koko luvun, jotta asiayhteys paljastuisi.

1.Korinttolaiskirje:
8:1 Mitä sitten epäjumalille uhrattuun lihaan tulee, niin tiedämme, että meillä kaikilla on tieto. Tieto paisuttaa, mutta rakkaus rakentaa.
8:2 Jos joku luulee jotakin tietävänsä, ei hän vielä tiedä, niinkuin tietää tulee;
8:3 mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee.
8:4 Mitä nyt epäjumalille uhratun lihan syömiseen tulee, niin tiedämme, ettei maailmassa ole yhtään epäjumalaa ja ettei ole muuta Jumalaa kuin yksi.
8:5 Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja.
8:6 Mutta meillä on yksi Jumala, isä, josta kaikki (on) ja me hänelle, ja yksi herra, Jeesus kristus, jonka kautta kaikki (on) ja me (olemme) hänen kauttaan.
8:7 Mutta ei ole kaikilla tätä tietoa, vaan tottumuksesta epäjumaliin muutamat vielä nytkin syövät uhrilihaa ikäänkuin epäjumalille uhrattuna, ja heidän omatuntonsa, joka on heikko, tahraantuu siitä.
8:8 Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan; jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu; jos syömme, emme siitä hyödy.
8:9 Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi.
8:10 Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioivan epäjumalan huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalille uhratun syömiseen?
8:11 Sinun tietosi kautta turmeltuu silloin tuo heikko, sinun veljesi, jonka tähden kristus on kuollut.
8:12 Mutta kun te näin teette syntiä veljiä vastaan ja haavoitatte heidän heikkoa omaatuntoaan, niin teette syntiä kristusta vastaan.
8:13 Sentähden, jos ruoka on viettelykseksi veljelleni, en minä ikinä enää syö lihaa, etten olisi viettelykseksi veljelleni.

Sivun alkuun