Biblical Unitarian, Joh 6:62

Suomentanut Petteri Haipola  •  6.2.2016  • 

Joh 6:62 "Mitä sitten, jos näette ihmisen pojan nousevan sinne, missä on oli ennen?" (NIV mukaan suomennettu)

John 6:62 What if you see the Son of man ascend to where he was before? (NIV)

1. Tämä jae viittaa kristuksen nousemiseen ylös kuolleista. Tämä asia on selvä, kun tutkimme asiayhteyden. Koska Raamatun kääntäjät ovat päättäneet kääntää verbin "anabainoo" englanniksi verbillä "to ascend" [suomeksi "nousta, kohota" ja sitä on käytetty englanninkielisissä käännöksissä Jeesuksen nousemisesta ylös taivaaseen], niin ihmiset luulevat sen tarkoittavan Jeesuksen nousemista ylös taivaaseen maan päältä niin kuin kerrotaan Apt 1:9, mutta siinä ei ole käytetty tätä verbiä [suom. huom. siinä on verbi "epairoo": kohota, nousta ylös, nousta korkealle; kohottaa, nostaa ylös; kuv. korottaa ylös; verbiä anabainoo ei ole käytetty missään muualla Uudessa testamentissa siitä, että Jeesus olisi noussut ylös kuolleista, joten tämä perustelu on huono; verbiä anabainoo on käytetty siitä, kun enkelit nousivat ylös taivaaseen ja laskeutuivat sieltä alas tehdessään palvelusta Jeesukselle, Joh 1:51, ja kun Johannes sanoi, että ei kukaan ihminen ole noussut ylös taivaaseen paitsi ihmisen poika Jeesus, joka on taivaassa, Joh 3:13, ja kun Jeesus sanoi, että hän ei ole mennyt vielä ylös taivaaseen, kun ilmestyi Marialle kuolleista herätetyksi tulemisen jälkeen, Joh 20:17, ja kun Pietari sanoi, että Daavid ei ole noussut ylös taivaaseen, Apt 2:34; koska tämä verbin anabainoo merkitykseen perustuva perustelu on huono, ei sitä tulisi käyttää; Jeesuksen nousemisesta ylös kuolleista ja herätetyksi tulemisesta on kaksi muuta verbiä, joita on käytetty siinä yhteydessä ja ne ovat "egeiro" (herätä, herättää, tulla herätetyksi ylös, nousta ylös, jne.) ja "anisteemi" (nousta ylös, nostaa ylös; ilmestyä, tulla esiin nousemisen kautta; jne.).]

Anabainoo tarkoittaa yksinkertaisesti "mennä ylös". Sitä on käytetty nousemisesta korkeampaan paikkaan kuten kiipemäisestä vuorelle (Matt. 5:1; 14:23, jne.), ja siitä, kun Jeesus nousi ylös vedestä kasteensa jälkeen (Matt. 3:16; Mark 1:10), ja kasveista, jotka nousevat ylös maasta (Matt. 13:7; Mark 4:7, 8 ja 32), tai vaikka pelkästään siitä, kun joku kiipeää ylös puuhun (Luke 19:4). Kristus kysyi yksinkertaisesti sitä, loukkaisiko se kuulijoita, jos he näkisivät hänen nousevan ylös maasta, eli kun hän nousisi ylös kuolleista, ja olisi siellä, missä hän oli ennen, ts. elävänä tämän maan päällä.

[Suom. huom. Jeesus sanoi tämän kohtauksen jälkeen toistuvasti, että minne hän oli menevä, niin sinne eivät muut voisi häntä seurata, ja tarkoitti sillä isän tykö taivaaseen nousemista, Joh 7:33-36; 8:21-23; 13:33. Kun asiayhteys ja sanavalinnat kohdassa Joh 6:32-62 otetaan huomioon, niin loogisinta olisi ajatella Jeesuksen tarkoittaneen sitä, että hän oli nouseva sinne, missä oli ennen, taivaaseen. Se, mitä hänen aiempi taivaassa olemisensa tarkoittaa, on toinen kysymys. Perinteisen tulkinnan mukaan Jeesus on ollut edeltä oleva Jumalan poika isän tykönä taivaassa. Toisen tulkinnan mukaan Jeesuksen edeltä oleminen isän tykönä ennen ihmiseksi syntymistä on ollut pelkkiä Jumalan ajatuksia ja aivoituksia, kun hän on laatinut pelastussuunnitelmansa edeltä tietämisen ja ennalta tuntemisen kautta, poikansa uhrikuoleman ja kuolleista herättämisen kautta. Lisäksi voidaan ajatella niin, että Jeesus on ollut isän tykönä pyhänä siemenenä, jonka kautta Jumala hedelmöitti neitsyt Marian: viittaus olisi siis neitseelliseen syntymään. Tästä on tarkempi selitys toisaalla].

2. Asiayhteys paljastaa, että Jeesus sanoi olevansa elämän leipä taivaasta ja antavansa elämän kuolleista ylösnousemisensa kautta. Jakeet kuten 39, 40 ja 44 vahvistavat tämän: Jeesus sanoi toistuvasti, "Minä herätän hänet (jokaisen uskovaisen) viimeisenä päivänä." Kristus hämmästyi siitä, että jopa jotkut hänen omista opetuslapsistaan loukkaantuivat tästä puheesta. Hän oli puhunut kuolleista herättämisestä ja he loukkaantuivat siitä puheesta, joten hän kysyi heiltä, loukkaantuisivatko he siitä, jos näkisivät hänet ylösnousseena, mikä asia on valitettavasti käännetty verbillä "ascend" englanniksi jakeessa 62.

Norton, pp. 248-252

Snedeker, p. 215

Alkuperäinen teksti on julkaistu Biblical Unitarian sivustolla otsikolla John 6:62.

Back to the list of “Verses Used to Support the Doctrine of the Trinity” Suomennetut jakeiden selitykset.

Sivun alkuun