Biblical Unitarian, Kolossalaiskirje 1:15-20

Suomentanut Petteri Haipola  •  29.1.2016  • 

Alkuperäinen teksti on julkaistu Biblical Unitarian sivustolla otsikolla Colossians 1:15-20.

Kolossalaiskirje 1:15-20

(15) Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen muuta luomakuntaa.
(16) Sillä hänen kauttaan on kaikki luotu taivaassa ja maan päällä, näkyviä tai näkymättömiä, olkoot valtaistuimia tai voimia tai hallitsijoita tai valtiaita, kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänelle.
(17) Hän on ennen kaikkia ja hänessä kaikki pysyy yhdessä.
(18) Ja hän on ruumiin eli seurakunnan pää. Hän on alku ja esikoinen kuolleista nousseiden joukossa, niin että hän olisi kaikessa ensimmäinen.
(19) Sillä Jumala näki hyväksi, että hänessä asuisi kaikki hänen täyteytensä
(20) ja että hän sovittaisi hänen kauttaan kaikki itselleen, kaikki maan päällä ja taivaassa, tekemälä rauhan hänen verensä kautta, joka vuodatettiin ristillä.

(NIV mukaan suomennettu)

1. Niin kuin kaikessa hyvässä Raamatun tulkinnassa, on tärkeää huomioida jakeiden laajempi asiayhteys ja se, miksi ne on kirjoitettu ja laitettu siihen kohtaan, missä ne ovat. Kun kirjettä kolossalaisille luetaan, niin huomataan Kolossan seurakunnan kadottaneen kristuksen huomionsa keskipisteenä. Jotkut Kolossan uskovaiset olivat hylänneet käytännössä yhteyden seurakunnan päähän Jeesukseen kristukseen ja jotkut oli jopa johdatettu palvomaan enkeleitä (Kol 2:18-19). Kolossan tilanne vaati voimakasta muistutusta kristuksen johtajuudesta seurakunnassaan ja kirje kolossalaisille tarjosi juuri tätä.

2. Nämä jakeet eivät voi vahvistaa kolmiyhteisen jumalan oppia, koska ne kertovat heti aluksi kristuksen olevan näkymättömän Jumalan kuva [eikon]. Jos kristus olisi Jumala, niin silloin jae yksinkertaisesti sanoisi niin sen sijaan, että sanoo hänen olevan Jumalan kuva. Isää on sanottu yksin Jumalaksi kymmenissä eri kohdissa ja tässä olisi ollut hyvä kohta sanoa, että Jeesus on Jumala. Sen sijaan meille kerrotaan, että kristus on Jumalan kuva. Jos jokin asia on jonkin toisen asian kuva, niin kuva ja alkuperäinen asia eivät ole sama asia. Isä on Jumala ja sen vuoksi ei ole yhtään jaetta, jossa isää sanottaisiin kuvaksi. Kun Jeesusta sanotaan Jumalan kuvaksi, sopii se kauniisti yhteen hänen sanoilleen: "Joka on nähnyt minut, on nähnyt isän" (Joh 14:9-10).

On trinitaarisia teologeja, jotka väittävät että sana "eikon" (josta me saamme englanninkielen sanan "icon", joka tarkoittaa "kuvaa" tai "edustusta/esitystä") tarkoittaa "ilmestystä" tässä kohdassa kolossalaiskirjettä ja että kristus on Jumalan ilmestys (manifestaatio). Me uskomme, että tämä johtopäätös ei ole pätevä. Sana "eikon" esiintyy 23 kertaa Uudessa testamentissa ja sitä on käytetty selvästi "kuvaa" tarkoittavana sanan yleisessä merkityksessä. Sitä on käytetty keisarin kuvasta kolikossa, ja epäjumalista, jotka ovat käsin tehtyjä jumalankuvia, ja Vanhan testamentin asioista, jotka olivat pelkkiä esikuvia siitä todellisuudesta, joka meillä on nyt ja Ilmestyskirjan pedon kuvasta. Toisen Korinttolaiskirjeen jae 3:18 sanoo, että kristityt muuttuvat herran "kuvan" kaltaiseksi, kun meistä heijastuu hänen kirkkautensa.

Kaikissa näissä jakeissa on käytetty sanaa "kuva" sanan yleisessä merkityksessä, eli erotuksena alkuperäisestä asiasta. Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen jae 11:7 sanoo: "Mies ei saa peittää päätään, sillä hän on Jumalan kuva ja kirkkaus." Aivan niin kuin kristusta on kutsuttu Jumalan kuvaksi, niin myös ihmisiä on kuvattu Jumalan kuvaksi. Me emme niin täydellisiä Jumalan kuvia kuin kristus on, koska olemme sidotut syntiin, mutta siitä huolimatta Raamattu kutsuu meitä Jumalan "kuvaksi". Niinpä sanavalinta "olla Jumalan kuva" on sama meitä koskien kuin mitä se on kristusta koskien.

Me pysymme siinä näkemyksessä, että kirjoitusten sanat täytyy lukea ja ymmärtää niiden yleisessä tai tavanomaisessa merkityksessä ellei voida antaa hyvää syytä muuttaa tätä merkitystä. Tässä tapauksessa yleinen merkitys "kuva" on "samankaltaisuus" tai "muistuttaminen" ja sitä on käytetty tässä samassa merkityksessä joka kerta Uudessa testamentissa. Jos sanalla "kuva" olisi kristuksesta puhuttaessa jokin muu merkitys, niin toki Raamattu kertoisi siitä meille. Koska se ei sitä tee, niin päätämme, että sanalla "kuva" on sama merkitys viittasipa se kolikossa olevaan kuvaan, jumalankuvaan tai kristukseen ja kristittyihin Jumalan kuvana.

3. Jumala antoi kristukselle valtansa luoda [synnyttää uutta, herättää elämään]. Efesolaiskirjeen jae 2:15 viittaa kristukseen luomassa "uutta ihmistä" (seurakuntaansa) juutalaisista ja pakanoista. Vuodattaessaan pyhän hengen lahjan jokaiseen uskovaan (Apt 2:33, 38) herra Jeesus on luonut jotakin uutta heissä jokaisessa, mikä on "uusi ihminen", heidän uusi luontonsa (2Kor 5:17; Gal 6:15; Efe 4:24).

4. Kristuksen ruumis eli seurakunta on kokonaan uusi kokonaisuus, jonka kristus on luonut juutalaisista ja pakanoista. Hänen täytyi myös luoda sen rakenne ja tehtävät, jotta se voisi toimia sekä hengellisessä maailmassa (enkeleiden tehtävä on palvella seurakuntaa, ks. Ilm 1:1 "hänen enkelinsä") ja fyysisessä maailmassa (tehtävät ja toimet täällä maan päällä, ks. Room 12:4-8; Efe 4:7-11). Raamattu kuvaa näitä fyysisiä ja hengellisiä todellisuuksia sanomalla "asiat taivaassa ja maan päällä, näkyvät ja näkymättömät (Kol 1:16).

5. Monet ihmiset luulevat, että koska Kolossalaiskirjeen jae 1:16 sanoo "sillä hänen kauttaan on luotu kaikki", että kristus on Jumala, mutta koko jae on luettava huolellisesti niin, että ymmärretään sanojen käyttö ja niiden merkitys ja kuvaannollinen puhe. Puheen muodon tutkiminen on vaatimus ymmärryksen saamiseksi ja parhaan tiedossamme olevan teoksen siltä alueelta on kirjoittanut E. W. Bullinger vuonna 1898. Sen nimi on "Figures of Speech Used in the Bible" ja on nyt saatavana, sillä siitä on tehty monia uusintapainoksia.

http://www.biblicalresearchjournal.org/brj-pages_pdf/001ewb_figures_of_speech.pdf

Ensinnäkin Raamatun opiskelijan (tosiaan, kielen ja elämän) täytyy olla tietoinen siitä, että kun sanoja "kaikki" tai "jokainen" tai "kaiken" on käytetty, niin niitä on käytetty rajallisessa merkityksessä. Ihmiset käyttävät näitä sanoja tällä tavalla arkipuheessa kaikissa maissa ja kielissä ja kaikkialla maailmassa. Minulla (John S.) oli siitä kokemus tässä eräänä päivänä. Oli myöhäinen ilta ja tahdoin saada keksin ennen nukkumaan menoa. Kun sanoin vaimolleni, että tahdon keksin, niin hän sanoi "Lapset ovat syöneet kaikki keksit". Meidän lapsemme eivät olleet tietenkään syöneet maailman kaikkia keksejä. Asiayhteyteen sopiva määrä keksejä olivat keksit meidän talossamme ja meidän lapsemme olivat syöneet ne kaikki. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten sanaa "kaikki" on käytetty rajallisessa merkityksessä ja sitä käytetään samalla tavalla myös Raamatussa.

Esimerkiksi kun Absalom piti neuvonpitoa isäänsä vastaan, niin Daavid sanoo, että "kaikki Israelin miehet" yhtyivät hänen neuvoonsa (2Sam 17:14). "Kaikki" Israelin miehet eivät olleet paikalla, mutta sana "kaikki" tarkoittaa kaikkia niitä, jotka olivat siellä. Toinen esimerkki on Jeremian kirjan jae 26:8, jossa sanotaan että "kaikki kansa" tarttui kiinni Jeremiaan surmatakseen hänet, mutta asiayhteydestä käy hyvin selvästi ilmi, että "kaikki kansa" ei ollut edes läsnä ja ihmiset, jotka tulivat myöhemmin paikalle, tahtoivat vapauttaa Jeremiaan. Jae 1Joh 2:20 sanoo kristityistä, että "te tiedätte kaiken". Ei ole varmasti olemassa yhtäkään kristittyä, joka uskoo, että hän tietää kaiken. Jakeessa on käytetty sanan "kaikki" rajallista merkitystä, mikä käy ilmi asiayhteydestä.

Idea on siinä, että milloin ikinä luet sanan "kaikki" Raamatussa, niin sinun tulee päättää käytetäänkö sitä sanaa laajassa merkityksessä "kaikista maailmassa" vai rajallisessa merkityksessä "kaikista tietyssä asiayhteydessä". Me uskomme, että kolossalaiskirjeen jakeessa 1:16 sanaa on käytetty rajallisessa merkityksessä ja me annamme sen puolesta lisää todisteita seuraavassa kohdassa numero 6 (sanan "kaikki" rajallisesta merkityksestä voit lukea lisää Joh 2:24 selityksestä).

6. Tärkeää puheen muotoa Kolossalaiskirjeen jakeessa 1:16 on kutsuttu nimellä "encircling" (ympyröinti, sisään sulkeminen). Bullinger huomauttaa, että kreikkalaiset kutsuivat tätä puheen muotoa nimellä "epanadiplosis" kun taas roomalaiset kutsuivat sitä nimellä "inclusio" (p. 245) ja hän antaa esimerkkejä usean sivun verran Raamatusta dokumentoidakseen tämän muodon. Hän kirjoittaa: "Kun tätä muotoa käytetään, niin se merkkaa sen mitä on sanottu täytetyksi yhdessä täydessä ympyrässä… ja annettu täyttymys väitteelle, joka on tehty."

Kun pidämme tämän mielessä, niin huomaa, että lause "kaikki on luotu" esiintyy jakeen alussa ja lopussa sulkien sisäänsä listan asioista, jotka on luotu: "Sillä hänen kauttaan on luotu kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä, näkyväisiä ja näkymättömiä, olivatpa ne valtaistuimia tai voimia tai hallitsijoita tai valtoja: kaikki on luotu hänen kauttaan ja hänelle."

Se, mitä on luotu, ei ole kiviä, puita, lintua tai eläimiä, koska ne asiat on luonut Jumala. Nämä asiat - "valtaistuimet, voimat, hallitsijat ja vallat" - ovat voimia ja tehtäviä, joita kristus tarvitsee seurakuntansa johtamiseen ja ne hän on luonut sitä tarkoitusta varten. Tämä puheen muoto, jonka tunnemme nimellä "ympyröinti, sisään sulkeminen" auttaa meitä tunnistamaan "kaikkien" asioiden sisällön oikeassa asiayhteydessään - sen, että tässä on käytetty sanan "kaikki" rajallista merkitystä ja sillä tarkoitetaan niitä asioita, joita tarvitaan seurakunnan hallitsemiseen.

7. Sanontaa jakeessa 17 "hän on ennen kaikkia" on käytetty yrityksessä osoittaa, että Jeesus oli olemassa ennen kaikkea muuta. Kuitenkin sana "ennen" (tässä "pro") voi viitata aikaan, paikkaa tai asemaan (eli ylempään arvoon). Tämä johtaa meidät siihen päätelmään, että koko jakson tarkoitus on näyttää, että kristus on "ennen" kaikkia eli "ylempi arvoinen" kuin kaikki muut aivan niin kuin jae sanoo. Jos joku väittää kovapintaisesti, että tässä viitataan aikaan, niin osoitamme hänelle, että heti seuraavassa jakeessa kristus on "esikoinen" kuolleista nousseiden joukossa ja siten myös "ennen" seurakuntaansa ajassa niin kuin myös asemassa.

Buzzard, pp. 51 and 52

Dana, Letter #25, pp. 221-227

Racovian Catechism, pp. 91-94

Snedeker, pp. 446-450

Back to the list of “Verses Used to Support the Doctrine of the Trinity” Suomennetut jakeiden selitykset.

Lue tarkempi ja parempi selitys kotisivultani tämän linkin takaa.

Sivun alkuun