Fundamentalistinen usko

Minun tavallani uskovia ihmisiä on syytetty siitä, että olemme kiihkoilijoita ja äärifundamentalisteja. Syy näihin syytöksiin on siinä, että julistamme kuoleman jälkeistä rangaistusta niille, jotka eivät usko Herraan Jeesukseen ja elävät syntiensä orjana. Kerromme Raamatun ilmoittaman totuuden siitä, että Jeesus pelastaa hänen seuraajansa synnin hallintavallasta ja tulevalta kadotustuomiolta. Tällaisen puheen kertominen uskosta osattomille koetaan ahdistavana ja väärämielisenä. Jeesus on kuitenkin käskenyt meidän julistaa juuri tätä sanomaa. (Matt 28:20; 25:46; Mar 16:15,16; Apt 26:17-20; Room 5:20-6:23.)

Mielestäni ihmisillä on oikeus kuulla se, mitä seurakunta opettaa salaisesti suljettujen ovien takana. Maailman valtakirkot vaikenevat kokonaan ihmisten kohtalosta, kun niiden johtajat puhuvat mediassa asioista. Pienissä kirkon sisäisissä ryhmissä kerrotaan sitten varovasti, että ne ihmiset joutuvat kadotukseen, jotka eivät usko eivätkä noudata Jumalan sanan ohjeita elämässään. Julkisuudessa tällaisen sanoman kertominen ei ole luvallista, koska se pelästyttäisi kirkon jäsenet ja nämä eroaisivat suurin joukoin kirkon jäsenyydestä. Kirkko menettäisi paljon verotuloja ja sen työntekijät sekä uskovaiset joutuisivat vainojen kohteeksi. Tässä on syy, miksi jumalattomien ihmisten tulevasta kohtalosta vaietaan kokonaan julkisuudessa.

Kirkon johtajien joukossa on tietysti paljon niitä, jotka eivät usko Raamatun ilmoituksen olevan totta ja Jumalan sanaa. Nämä liberaaliteologit eivät usko kuoleman jälkeiseen rangaistukseen syntien tähden. Osa uskoo vilpittömästi siihen, että pelastus saadaan vauvakasteen ja konfirmaation kautta. He luulevat, että osallistuminen uskonnolliseen rituaaliin pelastaa ihmisen ja siirtää hänet Jumalan yhteyteen "saatanan vallasta". Ihmisen tarvitsee vain uskoa siihen, että nämä rituaalit pelastavat hänet eikä aina edes sitä: riittää, että rituaalit on tehty, vaikka niiden taikavoimaan ei uskottaisikaan. Jeesukseen ei tarvitse uskoa eikä Jumalaa tarvitse totella, jotta sielu pelastuisi. "Armon välineet" eli kaste ja ehtoollinen hoitavat pelastuksen epäuskosta huolimatta. Tällainen usko ei ole Jumalan vaikuttamaa pelastavaa uskoa vaan taikauskoa. Rituaalien pelastavaan vaikutukseen uskovat papit joutuvat samalla tavalla kadotukseen kuin kirkon jäsenet, jotka eivät seuraa Jeesusta eli eivät noudata Jumalan sanan ohjeita. "Isien usko" ja iltarukous eivät tuo pelastusta syntiensä orjille.

Mitä mieltä sinä olet siitä, ettei sinulle kerrota totuudenmukaisesti sitä, mihin kirkon sisällä oleva pieni uskovien yhteisö tosiasiallisesti uskoo? He eivät pidä saamaasi vauvakastetta ja kirkon jäsenyyttä riittävänä tuomaan pelastusta sinun sielullesi. He tietävät, että sinä olet matkalla kohti ikuista kadotusta, koska et usko sydämessäsi evankeliumin sanomaan etkä seuraa Herraa Jeesusta eli noudata Raamatun ohjeita jokapäiväisessä elämässäsi niin kuin kristityn tulisi tehdä. Onko sinusta oikein, että sinulta salataan nämä ikuista kohtaloasi koskevat asiat ja tuuditetaan sinua väärään rauhaan pitämällä sinut kirkon jäsenenä ja vaikenemalla tyystin mediassa siitä, mihin olet todellisuudessa matkalla?

Laitoskirkot ja ekumeenikot osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta he eivät julista maailmalle sitä sanomaa, mitä Herra Jeesus on käskenyt opetuslasten julistaa. Kirkkojen toiminta on osallistumista politiikkaan ja yhteiskunnalliseen päätösten tekoon. Kirkot taipuvat yleisen mielipiteen mukaan ja hyväksyvät synnin luvallisena asiana. He pitävät homoseksuaalisuutta ja muita syntejä täysin hyväksyttävinä asioina, vaikka Raamatun mukaan sillä tavalla elävät ja ajattelevat ihmiset joutuvat ikuiseen kadotukseen syntiensä tähden.

Onko sinusta mielekästä kuulua sellaiseen yhteisöön, joka salaa sinulta tärkeitä asioita ja puhuu sinulle tekopyhästi valheita? Onko sinulla omasta mielestäsi oikeus kuulla totuus siitä, mitä kirkon sisällä toimivat uskovaiset ajattelevat sinun ikuisesta kohtalostasi? Mitä mieltä olet ihmisistä, jotka pitävät sinua tarkoituksella epätietoisena ikuisesta kohtalostasi ja iloitsevat piilossa sinun rahojesi turvin siitä, että pelastuvat itse uskomalla Jeesukseen ja noudattamalla hänen sanojensa ohjeita?

Ota selvää, mitä oma uskonnollinen yhteisösi opettaa kuoleman jälkeisestä olotilasta ja pelastuksen ehdoista. Jos kirkkokuntasi on salannut sinulta sen, minne olet epäuskoisena ja synnin orjana matkalla kirkon jäsenyydestä huolimatta, niin toimi sen mukaan, mitä oikeaksi koet. Sinulla on oikeus tietää se, mitä kirkossasi salaisesti opetetaan. Jos haluat lisätietoja Raamatun opetuksista, niin tutki kotisivujani ja lue itse Raamatusta, mitä siellä on kirjoitettu. Saatat löytää kirjoitusten avulla iankaikkisen elämän, mitä tarjotaan sinulle ilmaisena lahjana uskon kautta, mikäli olet valmis hylkäämään syntisi ja seuraamaan Herraa Jeesusta kuolemaasi saakka.

Sinun tulee uskoa Herraan Jeesukseen ja siihen, mitä hän on tehnyt hyväksemme, voidaksesi pelastua. Sinun on uskottava todeksi se, että Jeesus syntyi neitsyt Mariasta, eli synnittömän elämän, kuoli syntisten tähden, kärsi rangaistuksen puolestamme, nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä, otettiin ylös taivaaseen ja on tuleva sieltä takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Pahaa tehneet ihmiset joutuvat kadotukseen, mutta hyvää tehneet saavat iankaikkisen elämän. (Joh 5:28-30.) Pääset uskon kautta hyvää tehneiden joukkoon, sillä Jumala antaa sinulle kaikki synnit anteeksi Poikansa nimen tähden. Sen jälkeen sinun tulee totella Jumalaa eli kieltäytyä noudattamasta synnillisiä himojasi ja muuttua mieleltäsi, niin että haluat tehdä hyvää ja karttaa pahaa, olla uskovainen.

Raamattu on fundamentalistinen kirja. Se ei hyväksy ekumeniaa eikä uskontojen synkretismiä, sulautumista toisiinsa. Jeesus kertoo, että hän on ainoa tie taivaaseen Isän luokse. (Joh 14:6) Apostolit sanoivat, ettei pelastusta ole missään muussa nimessä kuin Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. (Apt 4:12.) Liberaaliteologit kertovat, että kaikki tiet vievät taivaaseen. Jeesus sanoi, että vain ne ihmiset pelastuvat, jotka tekevät hänen taivaallisen Isänsä tahdon, kieltävät itsensä joka päivä (eivät siis elä synnissä) ja seuraavat häntä. (Matt 7:21-29; Mar 8:34-38.) Liberaaliteologit sanovat, ettei kukaan tee Isän Jumalan tahtoa ja synnin orjat pelastuvat. Jeesus sanoi, että niillä on iankaikkinen elämä, jotka uskovat Poikaan ja tottelevat häntä. (Joh 3:36.) Liberaaliteologit sanovat, että uskon kohde on kasteen vesi ja ehtoollisen aineet: jos uskot niiden välittävän salatulla tavalla armoa, niin pelastut – muuten joudut kadotukseen.

Kumpaa sinä uskot enemmän: Jumalan Poikaa, joka nousi ylös kuolleista vai syntisiä ja tekopyhiä kirkon miehiä? Jos uskot Jeesusta Kristusta, niin sinusta tulee fundamentalisti, sillä Jeesus oli ääripään mies ja Raamattu on fundamentalistinen kirja, joka kertoo ihmisen ikuisesta kohtalosta ja tuomion määräämisen perusteista sekä tietysti Jumalasta ja Jumalan Pojasta. Jos sinussa on Pyhä Henki, niin sinä pelastut; jos sinussa ei ole Pyhää Henkeä, niin joudut kadotukseen. (Room 8:9-16.) Tiesitkö sitä, ettei Pyhä Henki ole ihmisessä luonnostaan, vauvakasteen ja konfirmaation johdosta, vaan hän tulee ihmisiin uudestisyntymisen hetkellä, mikä tapahtuu silloin, kun uskot Herraan Jeesukseen ja evankeliumin sanaan sekä käännyt pois pahuudestasti, muutat mielesi suhteessa syntiin ja Jumalan Poikaan? (Efe 1:13,14.)

Synnit saadaan anteeksi vain katumuksen, kääntymisen ja mielenmuutoksen kautta, uskon kautta evankeliumin sanaan ja Herraan Jeesukseen: ei vesikasteessa. (Luuk 24:47; Apt 3:19,26; 10:43-48; 26:17-20.) Sinulle on kerrottu satuja, kun on väitetty, että olet saanut syntisi anteeksi vauvakasteessa ja pelastut konfirmaation ansiosta: kasteen armo kantaa sinua, vaikka et usko Jumalaan ja hänen Poikaansa etkä tottele Herraa. Pikkujoulujen juopottelu, avioliiton ulkopuolinen seksi, porno, eroottisten filmien katselu, homoseksuaalisuus, transvestismi, väkivaltaviihde, kiroilu, työnantajalta anastaminen, valehtelu, uskottomuus, petollisuus, veron kierto, ahneus, kateus, ylpeys, itsekkyys ja epäusko ovat syntejä, jotka kadottavat sielun. (Mar 16:15,16; 1Kor 6:9-11; Gal 5:19-21.) Käänny niistä pois ja ala elää Jumalan tahdon mukaan hänen voimallaan, Jumalan armosta. (Tiit 2:11-14; 1Piet 1:5.) Älä usko valheita vaan käänny pois niistä ja usko totuutta. Ojentaudu totuuden sanan mukaan rakkaudessa, niin sinä pelastut: et muuten. (2Tess 2:7-17.)

Sivun alkuun