Uskontunnustuksen saatekirje

Jumala tahtoo, että Jeesuksen seuraajat olisivat yhtä niin kuin Isä ja Poika yhtä ovat eli täydellisesti yhtä. Joh 17:11,20-23 Tällaisesta nousee mieleen helposti ajatus, että sellainen yhteys on mahdotonta saavuttaa. Kenties näin onkin, mutta uskon kautta kaiken loogisen pitäisi olla mahdollista.

Yhteys perustuu Hengen yhteyteen rauhan yhdyssiteellä ja rakkaus sitoo Jumalan voimalla ruumiin jäsenet toisiinsa.

Tämän lisäksi on hyvä olla jonkinlainen yhteinen käsitys siitä opista, mikä toimii uskon pohjalla. Emme voi toimia ja elää uskoamme todeksi, ellei uskon pohjalla vaikuttavaa oppia ole määritelty ja nimetty. Jos sanomme, että oppimme pohja on ilmoitettu Raamatussa, niin emme saa sillä aikaan todellista yhteyttä uskovien kesken, koska tulkitsemme Raamattua niin monin eri tavoin.

Jotta voisimme olla yhtä mieltä edes joistakin opin alkeista ja tärkeistä opin kohdista, laadin ehdotelmaksi rungon kotisivulleni, mistä otan mielelläni vastaan palautetta ja parannusehdotuksia yhteisen kristillisen opin määrittämiseksi. Tarkoitus ei ole käsitellä kaikkia vähämerkityksisiä opin kohtia vaan määritellä hyvin suppeasti opin kannalta tärkeimpiä kysymyksiä, mistä olisi syytä olla yhtä mieltä samassa pyhien yhteisössä, jotta se voisi toimia ja rakentua rauhassa Pyhän Hengen vaikutuksesta. Erimielisyydet opin alkeissa ja tärkeissä kysymyksissä saavat aikaan sellaisen hajaannuksen, ettei yhteys toimi vaan jakaudumme lahkoihin. Ainoa keino estää tämän jatkuminen on määritellä myös oppia tiettyyn rajaan asti, minkä kaikki pyhät voivat hyväksyä pääpiirteittäin yhteiseksi omaksi opikseen.

Tarkoitus ei ole laatia mitään yksityiskohtaista ja ulkoa opittavaa tai kaikkialla siteerattavaa uskontunnustusta, mutta jos opin rakennelma on hyvin muotoiltu ja Jumalan viisaudesta syntynyt, voidaan sitä tietysti käyttää ja siteerata tarvittaessa kysyjille. Yksityiskohtaista ja laajaa selitystä opista ei voida laatia ilman, että mielipiteet hajaantuvat, mutta joitakin opin peruskohtia voitaneen hyväksyä yhteiseksi rungoksi, johon olisi hyvä luottaa ja uskoa.

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/usko/tunnustus.htm

Petteri Haipola, 11.02.2007

Sivun alkuun