Inri.fi sivusto on uudistunut

Kirjoittanut Petteri Haipola 11-helmi-2010 07:30 PM

Päätin uusia vanhat kotisivuni kokonaan uuteen uskoon. Varhaisemmat sivustoni olivat hyvin oppipainotteisia, eivätkä lukijat löytäneet sieltä helposti elävää Jumalan sanaa ja Kristuksen elämää, eivät edes käytännön neuvoja uskon elämää varten.

Näiden uusien sivustojen tarkoitus on lähestyä Jumalaa käytännöllisemmällä tavalla, yksinkertaisen jokaiselle uskovalle sopivan helposti tajuttavan sanan selityksen ja opetusten kautta. Tarkoitus ei ole paneutua opillisiin erityiskysymyksiin kovin syvällisesti, vaan johdattaa lukijat Jeesuksen luokse, niin että Herra saisi heitä auttaa ja armahtaa, niin kuin on minuakin auttanut ja armahtanut tähän päivään asti.

Opin kautta ei saada yhteyttä Jumalaan. Väittelyt ja kiistat opista johtavat pahimmillaan riitoihin, eripuraan, alistuisiin kinasteluihin, kiistoihin laista, erimielisyyksiin ja kristittyjen hajaannukseen. Ratkaisevaa on tietysti se, millainen itse kunkin kristityn sydän ja mieli ovat. Riidanhaluinen ja katkera ihminen saa aikaan riitaa sielläkin, missä muut tahtoisivat keskustella vuorovaikutteisesti syvällisistä Jumalan sanan totuuksista.

Vaikka uusitulla sivustolla lähestytään Jumalaa ja todistetaan Jeesuksesta yksinkertaisemmalla ja elämänläheisemmällä tavalla, niin tarkoitus ei ole kuitenkaan hylätä tervettä Jumalan sanan opetusta. Tarkoitus on pitää edelleen kiinni Jumalan sanan ilmoituksesta sellaisena kuin se on meille annettu. Oikeaa opillista ymmärtämistä tärkeämpää on kuitenkin rakastaa toinen toistamme ja osoittaa tätä rakkautta käytännön elämässä.

Me emme ole kutsutut sotimaan toinen toistamme vastaan, emmekä hajoittamaan Jumalan seurakuntaa. Jumala tahtoisi, että me olisimme yhtä toistemme kanssa, niin kuin Isä ja Poika keskenään yhtä ovat, täydellisesti rakkauden ja Pyhän Hengen kautta toisiimme yhteenliittyneinä. (Joh, 17:11, 20-23.) Samalla tavalla tulisi meidänkin liittyä toinen toiseemme Hengen välityksellä ja rauhan yhdyssiteellä, niin että me saisimme kasvaa Jumalan antamaa kasvua rakkaudessa sen voiman mukaan, mikä kullakin Kristuksen ruumiinjäsenellä Jumalalta saatuna lahjana on. (Efe, 4:11-16)

Sivustojeni tarkoitus on auttaa uskossaan epävarmoja ihmisiä löytämään turva Isän luona Kristuksessa Jeesuksessa. Jos me turvaamme Jumalan armoon ja luotamme Jumalaan kaikessa elämässämme, niin meidän käy hyvin. Jos me luotamme itseemme ja omaan viisauteemme tai oppineisuuteemme, niin meidän käy huonosti.

Tavallisen kristityn ei ole tarpeen tuntea kaikkia Raamatun kirjoituksiin liittyviä taustatietoja, historiaa, vertauskuvallisen ja esikuvallisen sanan avautumista ymmärrykselle, profetioiden oikeaa selitystä, puhdasta Jumalan sanan opetusta eri opin alueilla ja muuta kirjaviisautta. Ihmisten aika ja voimat eivät yksinkertaisesti riitä sellaisen tietomäärän omaksumiseen. Tärkeintä on rakastaa Jeesusta enemmän kuin ketään tai mitään muuta ja lähimmäistä niin kuin itseään.

"Mutta käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omastatunnosta ja vilpittömästä uskosta." (1Tim, 1:5)

Syvällinen Raamatun kirjoitusten tutkiminen ja ymmärtäminen ei sovi kaikille kristityille. Jos olet kiinnostunut yksityiskohtiin menevästä kirjoitusten tutkimuksesta, niin silloin vanhoista kotisivuistani voi olla sinulle hyötyä. Älä anna kuitenkaan oikeaoppisuuden sumentaa mieltäsi ja kovettaa sydäntäsi, niin että pitäisit halpana muita uskovia, jotka eivät tunne kirjoitusten sisältöä ja taustoja yhtä hyvin kuin sinä. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.

Jumala on kutsunut meidät palvelemaan toinen toistamme Kristuksen sydämellisellä rakkaudella ja itsensä uhraavalla sydämen asenteella. Sen sijaan, että kerskuisimme muita vastaan paremmilla ja suuremmilla lahjoilla, tulee meidän auttaa toinen toistamme rakentumaan Pyhässä Hengessä Jumalan asumukseksi eli uuden liiton Jumalan temppeliksi. (Efe, 2:11-22; 1Piet, 4:10-11.) Saakoon Jumala meitä kutakin tässä jalossa tehtävässä käyttää ja lisätköön meille rakkautta kaikkia pyhiä kohtaan.

Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Aamen.

Sivun alkuun