Alkoholistigeeniä ei ole olemassa

Kirjoittanut Petteri Haipola  •  17.6.2011

Ylen TV1 esitti 17.6.2011 dokumenttisarjan "Viinan viemät" kolmannen osan (3/7) (Kysst av spriten, SVT 2009). Siinä haastateltiin "USA:n johtavassa riippuvuutta tutkivassa laitoksessa" toimivaa tutkimuspäällikköä, professori Markus Heiligia. [National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) Chief of the Laboratory of Clinical Studies (LCS), and Clinical Director in NIAAA's Division of Intramural Clinical and Biological Research, Markus Heilig, M.D., Ph.D., 14.7.2004 →] Hän totesi, että mitään yhtä alkoholismia aiheuttavaa geeniä ei ole olemassa. Sen sijaan on noin 20 erilaista geeniä, joiden "arvellaan" lisäävän alkoholismin riskiä. Ketään ei ole kuitenkaan tuomittu alkoholistiksi sen vuoksi, että hänellä olisi mahdollisesti alkoholismin tilastollista riskiä lisääviä geeniyhdistelmiä. Alkoholistiksi tulemisen ratkaisevin tekijä on ihmisen oma valinta. Juomarin elämäntapa ei ole perimästä johtuvaa vaan valittu elämäntapa.

Kirjoitan tähän lainauksia Heiligin haastattelusta. Huomaat lainauksesta sen, että väitteet alkoholismin perinnöllisyydestä ja alkoholistigeenistä ovat pelkkä myytti, jolla juoppouteen syyllisten huonoa omaatuntoa pyritään lievittämään. Samalla väitteellä puolustetaan alkoholismin hoitoon käytettyjen määrärahojen lisäämistä. Jos varoista päättävät poliitikot ja lääkärit tietäisivät alkoholismin olevan kokonaan itseaiheutettu paheellinen elämäntapa sairauden sijaan, ei alkoholismin hoitoon myönnettäisi niin paljon julkisia avustuksia ja verorahoja. Moraalinen kysymys kuuluukin: pitäisikö niin tehdä vai pitäisikö ne rahat ohjata sellaisten tautien ja vammojen hoitoon, jotka eivät ole itse aiheutettuja?

Mitään tiettyä yhtä alkoholistigeeniä ei ole olemassa, johon tiedemiehet nykyään uskoisivat, mutta sitä vastoin on olemassa joitakin geenejä, jotka lisäävät alkoholin käytöstä riippuvaiseksi tulemisen riskiä, joten siihen kysymykseen vastaan "kyllä".

Valitettavasti en saanut talletetuksi ohjelmasta enempää suoria lainauksia Heiligin puheesta. Hän antoi kuitenkin ymmärtää sen, että mikään yksittäinen geeni ei tutkimusten mukaan aiheuta alkoholismia. Tarvitaan usean eri geenin yhdistelmä, joiden arvellaan lisäävän alkoholismin vaaraa. Mitään eksaktia tieteellistä näyttöä tästä ei kuitenkaan ole olemassa vaan väitteet perustuvat arveluihin, uskomuksiin ja tilastollisiin poikkeamiin, niin kuin Heilig itsekin sanoi. Heilig ei pitänyt kuitenkaan geeniperimää yksin alkoholismin syynä. Hän piti ympäristötekijöitä, kasvatusta ja ihmisen omia valintoja ratkaisevina syinä alkoholiriippuvaisuuteen. Näin ollen edes alan tiedemiehet eivät ole voineet todistaa alkoholismin perinnöllisyyttä, vaikka monet siihen tieteellisenä totuutena uskovatkin.

Vaikka Heilig sanoo haastattelussaan myös niin, että alkoholismin riski on 50–60 % kiinni geeneistä, tekee hän selväksi myös sen, että ihminen voi välttyä alkoholismilta omakohtaisten valintojen kautta. Alkoholismi on kaikesta huolimatta myös nykyisen geneettisen tutkimuksen valossa valittu elämäntapa enemmän kuin perinnöllinen sairaus. Sen vuoksi sitä ei tulisi luokitella perinnöllisten sairauksien joukkoon, niin kuin ei ole tehtykään, vaikka paineet tätä kohti kasvavat median yksipuolisten julkaisujen vuoksi.

Maailmassa vaikuttaa pimeyden henkivalta, joka yrittää saada ihmiset uskomaan, että he eivät ole syyllisiä synteihinsä ja paheelliseen elämäntapaansa. Toinen keino paeta totuutta ja Jeesuksen Kristuksen valoa on väittää, että kyse ei ole synnistä, vaikka Raamattu luokittelee jonkin asian synniksi. Epäuskoiset ihmiset hyväksyvät mielellään tällaiset väitteet, koska he rakastavat syntiä eivätkä tahdo luopua siitä. Yhä lisääntyvä viha Jeesukseen Kristukseen Herranaan ja vapahtajanaan uskovia kristittyjä kohtaan on myös omiaan lisäämään ihmisten syntiä puolustavaa käyttäytymistä.

Sivun alkuun