Voiko ihminen tulla terveeksi siten, että hoidetaan hänen tautinsa oireita?

Kirjoittanut Petteri Haipola  •  23. marraskuuta 2008

Syntiä ja synnillisiä elämäntapoja pidetään nykyään aivojen sairauksina, joita tulee hoitaa psyykelääkkeillä ja jumalattomalla terapialla, jossa kiistetään syntiriippuvaisten syyllisyys ja siten myös vastuu riippuvuudestaan

Nykyisenä aikana on yleistymässä käsitykset, joiden mukaan synnin harjoittaminen johtuu perinnöllisistä tai muista sairauksista, eikä moraalittomuudesta tai luonteen heikkoudesta. Synnillinen elämäntapa ei olisi tämän käsityksen mukaan ihmisen valittavissa ja opittu tapa, vaan se johtuisi biologisesta ja fyysisestä poikkeavuudesta terveeseen yksilöön verrattuna. Ihmisen geeniperimässä tai ympäristössä olisi siten tekijöitä, jotka altistaisivat ihmisiä sairastumiselle ja saisivat hänessä aikaan poikkeavaa käyttäytymistä aivojen rakenteen tai toimintojen poikkeavuuden seurauksena. Ihminen ei olisi itse vastuussa siitä, että harjoittaisi syntiä, koska hän ei ole voinut sitä valita ja oppia, vaan hän tekee syntiä, koska on sairas, eikä voi itse siihen vaikuttaa.

Näin murennetaan ihmisen vastuu teoistaan yhteiskunnan ja Jumalan edessä, ja tehdään syyllisestä syytön taudin uhri. Tämä johtaa pahimmillaan anarkiaan, jossa rikollisia ja syntiä tekeviä ei saa enää rangaista, tai sitten se johtaa rikollisten ainesten eliminoimiseen eli tappamiseen tai pysyvään laitokseen sulkemiseen sen perusteella, ettei sairautta eli biologista poikkeavuutta voida korjata, eli tautia sairastavaa ei voida parantaa, koska hänellä on erilainen perimä tai korjaantumaton erilainen biologinen rakenne sisäisesti itsessään. Tällä hetkellä syntiriippuvaisia hoidetaan siten, että yritetään lieventää heidän oireitaan ja saada potilaat käyttäytymään biologista vammaansa vastaan, ja koetetaan saada heidät terapian avulla karttamaan synnin tekemistä. Tämä ei tietystikään voi onnistua, jos synnin tekeminen johtuu biologisesta vammasta eikä moraalittomuudesta tai luonteen heikkoudesta, niin että ihminen voi itse vaikuttaa moraaliseen käyttäytymiseensä valintojen kautta ja tahdollaan – oppimalla valitsemaan hyvän tekemisen pahan tekemisen sijasta.

Jotkut aivotutkijat ja psykiatrisiin hoitomenetelmiin perehtyneet terapeutit väittävät, etteivät esimerkiksi päihderiippuvaiset ihmiset ole sen moraalittomampia tai luonteeltaan heikompia kuin "terveet" yksilöt, joilla ei vastaavia riippuvuuksia ole. He etsivät poikkeavan ja itsetuhoisan käyttäytymisen syitä aivojen rakenteen erilaisuudesta ja aivojen poikkeavista toiminnoista. He uskovat, että potilaan olotilaa voidaan kohentaa lääkehoidon ja terapian avulla, koska lääkehoito vaikuttaa aivojen toimintoihin ja saa yhdessä terapian kanssa potilaat käyttäytymään eri tavalla, raittiimmin. Tällaisilla hoitomenetelmillä ei voida kuitenkaan poistaa itse taudin aiheuttajaa eli syntiä tai synnillistä himoa, joka saa ihmisen juomaan itsensä humalaan tai käyttämään huumeita.

On kiistämätön tosiasia, että päihteiden kuten alkoholin ja huumausaineiden käyttäminen vaikuttavat aivojen rakenteeseen ja toimintoihin. Aivojen rakennetta ja toimintoja tutkimalla ei voida kuitenkaan parantaa syntiä tekeviä, eli heitä ei saada hylkäämään syntiä ja synnillisiä elämäntapoja siten, että tutkitaan heidän aivojaan ja yritetään muuttaa niiden rakennetta tai toimintoja lääkehoidon, sähköshokkien tai leikkausten avulla. Silti näitä kaikkia menetelmiä on kokeiltu käytännössä syntiriippuvaisten hoidossa eri puolilla maailmaa – huonoin tuloksin. Synnistä ja syntiriippuvuudesta ei voida vapautua hoitamalla taudin oireita eli vaikuttamalla aivojen rakenteeseen ja toimintoihin.

Se, että syntiriippuvaisia koetetaan parantaa hoitamalla heidän oireitaan ja tutkimalla oireita, on sama asia kuin että tutkittaisiin radioaktiiviselle säteilylle altistunutta potilasta ja yritettäisiin selvittää syöpäkasvaimen synty syöpäkasvaimella itsellään. Potilaan syöpäkasvainta hoidettaisiin sytostaateilla (lääkehoidolla), sädehoitolla ja leikattaisiin kasvain pois, mutta annetaan hänen mennä takaisin ympäristöön, missä hän altistuu uudestaan säteilylle, joka syövän aiheuttaa. Taudin aiheuttajaa ei poistettaisi, vaan hoidettaisiin pelkästään taudin oireita, niin kuin esimerkiksi päihderiippuvuuksista kärsivien kohdalla usein tehdään. Tämä esimerkki ja vertaus on vielä selvempi, jos tutkittaisiin syöpäkasvainta potilaan sisällä, mutta ei poistettaisi sitä. Pyrittäisiin vain lieventämään kasvaimen aiheuttamia oireita kuten pahoinvointia, kipua ja muita oireita. Potilas ei parantuisi, mutta saisi lievitystä oireisiinsa. Sama asia tapahtuu, kun syntiriippuvaisia yritetään hoitaa lääkehoidon ja terapian avulla, mutta selitetään heidän sairastavan biologista sairautta, johon he eivät itse voi vaikuttaa, ja johon he eivät ole itse syyllisiä väärien valintojensa vuoksi.

Vääriä hoitomenetelmiä ja tutkimuksia voidaan kuvata vielä toisellakin vertauksella. Ajattele sitä, että joku on viiltänyt ranteensa auki ja hänet tuodaan vastaanotolle. Lääkintäryhmä tutkii lääkärin johdolla haavaa ja koettaa selittää haavan olemassaolon haavalla itsellään. Taudin näkyvä oire (vrt. aivojen rakenteen ja toimintojen muutokset päihderiippuvaisilla) on aiheuttanut itse taudin, eikä päinvastoin, mikä on totuus asiassa. Aivojen rakenteen ja toimintojen muutokset tai poikkeavuus eivät aiheuta päihderiippuvuutta, mutta päihderiippuvuus ja päihteiden käyttö aiheuttaa aivojen rakenteen ja toimintojen muutoksia. Huomaat tästä esimerkistä, miten väärässä eräät tutkijat ja hoitoryhmät ovat, kun yrittävät parantaa riippuvuuksista kärsiviä selittämällä taudin oireet taudin aiheuttajiksi.

Edellisessä esimerkissä haavaa ei ole aiheuttanut haava itse vaan se henkilö, joka on haavan viiltänyt. Haavan viiltäminen itseensä on seurausta heikosta luonteesta ja moraalittomuudesta, tai selvemmin ilmaistuna synnistä. Syntiin taas on syyllinen synnintekijä itse eikä kukaan muu, vaikka muut tekijät voivatkin lisätä kiusausta langeta syntiin viettelemällä synnintekijää. Päävastuu synninteosta on kuitenkin aina tekijällä eli syntisellä itsellään, eikä kiusaajalla tai viettelijällä.

Jos joku yrittää riistää itseltään hengen tai onnistuu itsemurhassa sen vuoksi, että on jatkuvasti synnin uhri ja kärsii toisten tekemästä vääryydestä itseään kohtaan, niin näissäkään tapauksissa itsemurha ei ole viimekädessä niiden muiden syy, jotka ovat kiusanneet ja loukanneet itsemurhan tehnyttä: itsemurhan pääsyyllinen on itsemurhan tekijä, eivätkä muut ihmiset tai olosuhteet. Itsemurhan tehneen omaiset ja läheiset voivat rauhoittaa omaatuntoaan syytösten edessä sillä tosiasialla, etteivät he ole tehneet päätöstä toisen hengen riistämiselle, eivätkä ole sitä itse suoraan hänessä vaikuttaneet.

Päätöksen ja valinnan oman elämän lopettamisesta tekee yksin itsemurhan tekijä tai sen yrittäjä, ei kukaan muu. Tämä tulee selvimmin ilmi laillistetussa eutanasiassa Sveitsissä, jolloin potilas itse päättää elämänsä lopettamisesta ja ottaa tappavan annoksen myrkkyä avustajan antamana (aktiivinen eutanasia: armomurha, armokuolema, aktiivisesti avustettu parantumattomasti sairaan potilaan itsemurha). Synnin uhrin ei koskaan pitäisi riistää itseltään henkeä, vaan hänen tulisi pyrkiä aktiivisesti eroon kiusaajistaan ja vainoojistaan hakemalla apua yhteiskunnalta ja läheisiltään, ja myös Jumalalta, meidän Luojaltamme.

Jos synnin uhri on Jeesukseen uskova kristitty, niin Jumala antaa hänelle voimaa kestää vainoja syyttömästi kärsien, sen esikuvan mukaan, jonka Herra ja apostolit ovat meille antaneet. Jumala ei salli meitä kiusattavan yli määrän, niin ettemme kestäisi kiusauksia lankeamatta, vaan hän on valmistanut meille jo etukäteen pääsyn pois kiusauksista voittajana, ilman syntiä. (1Kor 10:13.) Kun meitä kiusataan ja vainotaan vanhurskauden ja Jeesuksen nimen tähden, niin se on totista Jumalan armoa ja kiitoksen aihe Jumalalle, että meidät on havaittu arvollisiksi kärsimään Jeesuksen nimen ja vanhurskaan elämämme todistuksen tähden. (Matt 5:10-12; Apt 5:41; 1Piet 2:17-25.)

Jos uskovainen kärsii itse tekemiensä syntien vuoksi, niin silloin hänen on tehtävä parannus ja hylättävä synnissä eläminen, jolloin syntien anteeksisaaminen yhdessä Pyhän Hengen voiman kanssa vaikuttaa kärsimysten ja ahdistuksen kestämistä Jumalan kunniaksi ja Jeesuksen nimen kirkastamiseksi. Jumala ei ole luvannut kristityille kärsimyksistä vapaata elämää vaan on nimenomaan opettanut meitä sanassaan, että meidän osamme ja kohtalomme tässä maailmassa on kärsiä Jeesuksen nimen ja vanhurskauden tähden. Jos emme kärsi, niin on syytä kysyä, elämmekö todella Jumalan tahdon mukaan vai emme? (2Tim 3:12; Room 8:17-23; 1Piet 4:12-16; 5:8-10; 2Kor 1:5-7.) Jos taas joku itseään kristittynä pitävä kärsii jatkuvan itse tekemänsä synnin vuoksi, niin älköön surkutelko ja valittako, vaan hylätköön syntinsä, sillä Jumala antaa siihen tarvittavan voiman ja mielenmuutoksen, jos se vain kelpaa.

Palataan taas itse aiheeseen. On siis olemassa hoitoryhmiä ja tutkijoita, jotka pitävät synnillisten riippuvuuksien syynä ja aiheuttajana niitä oireita, jotka aiheutuvat synnin harjoittamisesta. Yksi eniten tutkittuja riippuvuuksia on alkoholi- ja huumausaineriippuvuus. Syy päihderiippuvuuteen ei ole riippuvuutta aiheuttavilla aineilla vaan ihmisellä, joka on vapaaehtoisesti altistanut itsensä näille aineille ja jatkanut niiden käyttöä. Päihderiippuvuudesta voi vapautua samalla tavoin kuin sille tultiin alttiiksi: omilla valinnoilla, tahdon voimalla ja oppimalla. Mitään muuta tietä vapauteen ei ole olemassa, vaan kaikki lääkehoito ja terapia, jossa kielletään syntisen syyllisyys, ovat sielun puoskarointia, josta puoskarit joutuvat tekemään tuomiopäivänä tiliä Herralle Jeesukselle Isän Jumalan edessä.

Kemiallinen riippuvuus

Alkoholi, tupakka ja huumausaineet aiheuttavat tutkimusten mukaan jonkin verran kemiallista riippuvuutta. Tästä kemiallisesta riippuvuudesta, sikäli kuin se on todellista eikä kuviteltua, voidaan vapautua myös tahdon voimalla, omilla valinnoilla ja oppimalla. Kemiallinen riippuvuus ei ole koskaan voimakkaampaa kuin ihmisen tahdon voima ja lujuus, jota myös Jumala osaltaan vahvistaa, jos joku turvaa häneen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kemiallisesta riippuvuudeta on lisäksi mahdollista päästä vapaaksi ilmankin Jeesusta ja Jumalan Pojan uskoa, kun vain joku haluaa vapaaksi tulla. Ihmisen tahdon voima ja moraaliset valinnat ovat päätekijä sen suhteen, käyttääkö joku päihteitä vai ei.

Kerran juoppo on aina juoppo

Kansan riveissä on yleistynyt sellainen harhaluulo, että "kerran alkoholisti on aina alkoholisti". Tämän teorian mukaan alkoholismi on sairaus, josta ei voi parantua. Syynä parantumattomuuteen ovat kemiallinen riippuvuus, aivojen rakenteen biologinen ja toiminnallinen poikkeavuus tai geneettinen perimä, jota ei voida muuttaa. Tällaiset perustelut on helppo osoittaa vääräksi. Maailmassa on lukemattomia entisiä alkoholisteja, tupakoijia ja huumaisaineriippuvaisia, jotka ovat nyt vapaita sekä mieleltään että tavoiltaan. Heidän ei tee enää mieli päihteitä siinä määrin, etteivät voisi vastustaa hetkellisiä kiusauksia ja elää raittiina. Vaikka osa raitistuneista joskus hetkellisesti lankeaisikin – mitä ei suinkaan kaikille parantuneille tapahdu – niin he eivät jää elämään synnissä niin kuin ennen raitistumistaan: he jatkavat lankeemuksen jälkeen katumusta tuntien ja erehdyksestä oppineena raitista elämäänsä uusin voimin eteenpäin.

Syntiriippuvuudesta vapautuneen ei tee mieli tehdä syntiä, kun hän elää normaalia elämää arjen keskellä. Hän vihaa ja inhoaa syntiä, niin että pitää sitä yksinomaan pahana ja vahingollisena asiana, jota ei tee mieli tehdä. Uskova ei näe syntiä ihailtavana, arvostettuna ja haluttavana asiana, niin kuin monet jumalattomat sen näkevät. He eivät tahdo saada hyötyä tai hetkellistä nautintoa synnistä, vaikka kiusausten ja viettelysten tullen voivatkin joskus langeta synteihin. Uskovat välttyvät useimmiten lankeemuksilta, ja jotkut eivät lankea koskaan "suuriin synteihin", koska heidän mielensä on muuttunut ja he tahtovat elää Jumalan tahdon mukaan raittiisti, vanhurskaalla tavalla. Nekin, jotka joskus ovat langenneet tai lankeavat, elävät jatkuvasti raittiin mielen mukaan vapaana synnin himoista ja pahoista mielihaluista – toisin kuin synnin orjat ja riippuvaiset, jotka pitävät syntiä hyvänä ja tavoiteltavana asiana.

Jeesus on tullut kutsumaan sairaita parannukseen eli mielenmuutokseen

Jeesus ja Paavali osoittavat esimerkillään ja sanoillaan todeksi sen, että kaikista synnillisistä elämäntavoista voi raitistua ja parantua, tulla terveeksi. Jeesus on tullut kutsumaan sairaita mielenmuutokseen eli parannukseen, mikä ei tarkoita sitä, että hän olisi tullut kutsumaan biologisista sairauksista kärsiviä parantumaan taudeistaan, vaikka hän voi joissakin erittäin harvinaisissa tapauksissa myös fyysisesti sairaan parantaa, jos niin tahtoo. Useimmiten hän ei kuitenkaan fyysisesti sairaita uskovaisia paranna vaan nämä sairastavat yhtä paljon kuin muutkin ihmiset. Jeesus parantaa sen sijaan kaikki luoksensa tulleet henkisesti sairaat eli syntiset ja syntiä sairastavat, niin että nämä tulevat terveeksi ja vapautuvat synnillisistä elämäntavoista mielenmuutoksen kautta, jonka Jumala omissaan vaikuttaa.

Seuraavat raamatunkohdat kertovat selvästi, että Jeesukseen uskovat ovat vapautuneita heitä ennen sitoneista synnillisistä elämäntavoista, pahoista himoista ja synneistä. He eivät jatka enää samoissa synneissä elämistä, jotka pitivät heitä vankinaan ja orjuudessa ennen uudestisyntymistä ja uskoontuloa. He eivät ole myöskään altistuneet uusien syntien valtaan vaan elävät Hengen vallassa ja palvelevat vanhurskautta, eli tekevät Jumalan tahdon omassa elämässään ja lankeilevat harvakseltaan synteihin, jos suuriin synteihin enää koskaan lankeavat. Pienemmiltä synneiltä esimerkiksi ajatusten tasolla tai synnillisiltä sanoilta tai laiminlyönneiltä voi tuskin kukaan välttyä, mutta niin kuin Luther sanoi: "Et voi estää lintua lentämästä pääsi ylitse, mutta voit estää sitä tekemästä pesän pääsi päälle". Samoin on uskovan suhde syntiin: emme voi estää kiusauksia ja viettelyksiä tulemasta, emmekä välttyä aina hetkittäisiltä lankeemuksilta syntiin, mutta meidän ei tarvitse jäädä elämään synnissä, niin kuin jumalattomat synnissä elävät, sitä lainkaan katumatta ja pitäen syntiä hyvänä asiana, vanhurskautena. Uskovan ja jumalattoman arvomaailma eli käsitys hyvästä ja pahasta sekä oikeasta ja väärästä on usein vastakkainen. Jumalaton voi pitää pornon harjoittamista ja kännin vetämistä pelkästään hyvänä asiana, mutta uskoville nämä molemmat ovat syntiä eli paha ja turmiollinen sekä vahinkoa aiheuttava asia.

Luukkaan evankeliumi:
19:1 Ja hän tuli Jerikon kaupunkiin ja kulki sen läpi.
19:2 Ja katso, siellä oli mies, nimeltä Sakkeus; ja hän oli publikaanien päämies ja oli rikas.
19:3 Ja hän koetti saada nähdä Jeesusta, kuka hän oli, mutta ei voinut kansalta, kun oli varreltansa vähäinen.
19:4 Niin hän juoksi edelle ja nousi metsäviikunapuuhun nähdäkseen hänet, sillä Jeesus oli kulkeva siitä ohitse.
19:5 Ja tultuaan sille paikalle Jeesus katsahti ylös ja sanoi hänelle: "Sakkeus, tule nopeasti alas, sillä tänään minun pitää oleman sinun huoneessasi."
19:6 Ja hän tuli nopeasti alas ja otti hänet iloiten vastaan.
19:7 Ja sen nähdessään kaikki nurisivat sanoen: "Syntisen miehen luokse hän meni majailemaan."
19:8 Mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin petoksella ottanut, niin annan nelinkertaisesti takaisin."
19:9 Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle huoneelle, koska hänkin on Aabrahamin poika;
19:10 sillä Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on."

Sakkeus hylkäsi syntinsä ja lupasi korvata aiheuttamansa vääryyden, kun sai pelastuksen ja tuli uskoon. Samoin käy jokaiselle, joka tulee aidosti uskoon ja syntyy uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi.

Markuksen evankeliumi:
2:17 Sen kuullessaan Jeesus sanoi heille: "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä."

Tässä Jeesus sanoo, ettei hän ole tullut kutsumaan synnittömiä parannukseen eli mielenmuutokseen, vaan hän kutsuu sairaita eli syntisiä. Olisi Jumalan voiman ja hyvän tahdon vääristämistä sanoa, ettei Jeesus paranna syntiä sairastavia vaan jättää heidät kärsimään itse tehdyistä synneistä. Jeesus parantaa syntiä sairastavien sydämet, niin että nämä hylkäävät syntielämän mielenmuutoksen ja Pyhän Hengen voiman kautta, jonka Jumala heille lahjana antaa. Tämä on totta kaikkien aitojen Jumalan lasten elämässä, ja sama lupaus on annettu myös sinulle, joka luet tätä kirjoitusta. Jos haluat tulla todella vapaaksi synneistäsi ja paholaisen vallasta, niin käänny elävän Jumalan tykö ja ota vastaan Jeesus Kristus syntiesi sovittajana ja anteeksiantajana, elämäsi Herrana, niin sinä vapaudut synneistä ja pelastut synnin pahoilta vaikutuksilta, ajalliselta kärsimykseltä ja ikuiselta tuholta: sinä muutut mieleltäsi ja tulet sielultasi terveeksi, niin että voit elää Jumalan voimasta Jumalan tahdon mukaista elämää vanhurskaudessa.

Johanneksen evankeliumi:
8:31 Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen: "Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani;
8:32 ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi."
8:33 He vastasivat hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?"
8:34 Jeesus vastasi heille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.
8:35 Mutta orja ei pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti.
8:36 Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.

Tässä Jeesus sanoo, että hän tekee synnin orjan todellisesti vapaaksi, sillä totuus tekee meidät vapaiksi. Totuus ei vapauta meitä jatkamaan elämää pahoissa himoissa ja syntien orjana, vaan se vapauttaa meidät vääryyden ikeestä, niin että voimme elää Jumalan tahdon mukaan ja tehdä hyvää eli harjoittaa vanhurskautta ainaisen synnin tekemisen sijasta. Jotkut ovat ymmärtäneet väärin Jeesuksen sanat, ja luulevat, että totuus on sitä, ettei uskovainen ihminen eroa millään tavalla syntisestä ja jumalattomasta, vaan on pakotettu jatkamaan synnin tekemistä ja synnissä rypemistä elämänsä joka hetki. Näin ollen on ihan sama, miten uskovainen elämänsä elää ja itse asiassa onkin parempi tehdä rohkeasti syntiä ja uskova vielä rohkeammin Jeesukseen. Täten uskovainen voi elää hyvällä omallatunnolla kaksoiselämää, eli hän palvelee ruumiillaan synnin lakia ja tekee jatkuvasti räikeitä syntejä, mutta samalla hän palvoo hengessään Kristusta Jeesusta ja palvelee Jumalaa. Näin ei voi olla, ja uskovaisen tulee varoa tällaista harhaoppista tulkintaa Raamatun opetuksista, sillä se johtaa varmasti kadotukseen, jos uskova siihen lankeaa ja tälle opille sielunsa myy.

Luukkaan evankeliumi:
4:16 Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan.
4:17 Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna:
4:18 "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen,
4:19 saarnaamaan Herran otollista vuotta."

Jeesus on lähetetty saarnaamaan vangituille vapautusta, eli synnin ja paholaisen vangit eivät jää vangeiksi lopun elämäänsä vaan Jeesus vapauttaa heidät, niin että meistä on tullut Jumalan lapsia ja vapaita vanhurskauden palvelijoita. Synti ei meitä enää sido, koska Jeesus on vapauttanut meidät syntikahleista. Tätä raamatullista totuutta ei pidä himmentää yhtään näinä viimeisinä aikoina, jolloin laittomuus eli synti äärimmäisessä muodossaan saa täyttymyksensä ja lopulta myös vanhurskaan tuomion: synnin tekijät tuomitaan kadotukseen, mutta syntiä ei tietenkään voida tuomita, koska sillä ei ole omaa tahtoa eikä se ole elävä luotu olento. Näin kumoutuu se sangen yleinen harhaoppi, jonka mukaan Jeesus tuomitsee vain synnin, mutta ei synnin tekijöitä. Jeesus nimenomaan tuomitsee synnintekijät eikä syntiä: hän tuomitsee syntiset synnin teoista ja synnistä, mutta ei itse syntiä, joka ei ole mistään vastuussa, koska synniltä puuttuu oma tahto. Vain paholainen ja muut luodut vaikuttavat ihmisen tahtoon Jumalan ohella, joten on syytä tarkata tarkoin sitä, kenen vaikutukselle tahdomme alttiina olla. Sen päätöksen ja valinnan voimme itse tehdä, eikä kukaan voi meitä pakottaa olemaan joko vanhurskauden tai synnin palvelijoita. Päätämme itse sen, kumpaa me palvelemme. Molempien palvelijoita emme voi Jeesuksen sanojen mukaan olla, joten toinen on aina valittava: synti tai vanhurskaus. (Matt 6:24.)

1.Korinttolaiskirje:
6:9 Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset,
6:10 eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa.
6:11 Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä.

Tiituksen kirje:
3:1 Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit,
3:2 etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan.
3:3 Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä, moninaisten himojen ja hekumain orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme inhottavia ja vihasimme toisiamme.

Näissä lainauksissa Paavali kirjoittaa, että uskovaiset ovat olleet ennen moninaisten himojen ja syntien orjia, mutta eivät ole enää. Raamatun opetus on tältä osin yhtenevä ja selvä: uskovainen ei voi elää jatkuvasti synnissä ja pelastua, jos elää synnissä uskoontulon jälkeen, eikä luovu synnillisistä elämäntavoista. On yksin uskovan vallassa päättää siitä, tahtooko hän luopua synneistään vai pitääkö hän niistä kiinni. Jumala tarjoaa Kristuksen Jeesuksen ja Jumalan sanan ja Pyhän Hengen kautta voiman ja mielenmuutoksen, minkä avulla synnistä voidaan vapautua, mutta ei vaikuta vasten uskovan tahtoa vapautumista yhdestäkään synnistä. Joka opettaa muuta, on eksynyt pois totuudesta, ja Jumala tahtoisi hänet eksymyksen tieltä takaisin suoralle tielle evankeliumin totuuteen palauttaa. Vain harva eksynyt tahtoo kuitenkaan palata totuuteen, mutta älä sinä kuuntele näitä eksyneitä ja eksyttäjiä, vaan seuraa yksin Kristusta Jeesusta ja niiden opetusta, jotka hyvin vaeltavat. Älä seuraa pahaa vaan seuraa hyvää ja sitä noudata, niin saat elää iankaikkisesti. (Psa 37:27.)

Synti ei enää sido uskovaista eikä uskovainen voi elää "lihan ja synnin ja saatanan vallassa", niin kuin hän eli ennen uskoontuloaan. Jeesus on vapauttanut meidät kaikista synnillisistä elämäntavoista ja synnin orjuudesta, vaikka emme täysin synnittömiksi olisikaan tulleet ja lankeilisimme joskus vielä syntiä tekemään. Jos joku ei koskaan enää lankea ja se on totta, niin se on ihailtavaa ja kunnia siitä kuuluu yksin Jumalalle, joka sellaisen voiman pyhitystä varten on omilleen antanut. Käytäntö vain tahtoo osoittaa, ettei kukaan tässä ajassa niin pitkälle pyhityksessä ole päässyt, että olisi kokonaan lankeemuksista vapaa eikä tekisi koskaan syntiä. Sellaista luulevat elävät usein monien syntien orjina: itsekkyydessä, ylpeydessä, rahanhimossa, ahneudessa, kunnianhimossa, varkauksissa, petoksissa ja jopa haureudessa tai aviorikoksissa. Sellaisia karta.

Miksi joku tekee syntiä?

Syy synnin tekemiseen on siinä, että syntiä tekevä pitää syntiä hyvänä asiana, jota hän rakastaa ja haluaa tehdä sitä enemmän kuin karttaa syntiä sen aiheuttamien vahingollisten seuraamusten vuoksi. Syntiä sairastava ei ymmärrä sydänpohjiaan myöten sitä, että syy pahaan oloon ja ongelmiin on synnissä, eli siinä, että synti on yksinomaan elämää tuhoava ja moraalia turmeleva paha asia, eikä siinä ole mitään ylevää, hienoa tai arvostettavaa, mitä kannattaisi tavoitella ihailun tai hyödyn saamiseksi itselleen. Synnistä voi saada lyhytaikaista nautintoa ja hyötyä (esimerkiksi varastamalla ja valehtelemalla, niin ettei jää synnistä kiinni), mutta pitkällä tähtäimellä ja usein jo heti, synti pettää ja jättää sielun tyhjäksi, niin että syntiä tekevä kärsii synnin vuoksi huonosta omastatunnosta ja on tuskainen sekä ahdistunut ja pelkotiloja täynnä synnin tekemisen vuoksi.

Miten synnistä ja pahoista riippuvuuksista voi päästä eroon?

Synnin oireista ja sen aiheuttamista lisävahingoista voi vapautua vain siten, että vapautuu synnin vallasta, eli synti ei saa enää hallita ihmistä vaan ihminen hallitsee syntiä ja haluaan syntiä kohtaan. Syntinen ihminen voi Jumalan ja Jumalan Pojan, Herran Jeesuksen Kristuksen, avulla, vapautua synnin ja paholaisen hallintavallasta omassa elämässään, niin ettei hän halua enää synnissä ja vapautuu synnillisistä himoista sekä elämäntavoista (riippuvuuksista) mielenmuutoksen kautta, jonka Jumala vaikuttaa Kristuksen omissa syntien anteeksisaamisen jälkeen. Parantuminen synnistä alkaa siten katumuksesta ja mielimurheesta, joka johtuu omasta syyllisyydestä ja sen kohtaamisesta, synnin tunnustamisesta. Jos oma syyllisyys kielletään ja selitetään syntiriippuvuus biologiseksi sairaudeksi tai jonkin muun seikan aiheuttamaksi, niin synnistä ja pahoista riippuvuksista ei voida täysin vapautua.

Syyllinen pahaan oloon ja syntiin ei ole kukaan muu kuin "minä itse" Kaikki yritykset parantua synnistä ja sen oireista muulla tavalla kuin tunnustamalla oma syyllisyys ja synti Jumalan edessä Kristuksen vereen vedoten, ovat tuloksettomia. Ihminen voi tosin vapautua jostakin yksittäisestä synnin himosta pelkän tahdon voiman ja mielenmuutoksen avulla, mutta kokonaisvaltaista synnistä ja paholaisen vallasta vapautumista ei voi kokea ilman Kristuksen Jeesuksen veren tuomaa syntien sovitusta ja anteeksiantoa sekä Pyhän Hengen voimaa, joka voima ja Henki meille uudestisyntymisessä annetaan. Uudestisyntyminen on sitä, että ihminen luopuu vanhasta elämästään ja määräämisoikeudesta omiin asioihinsa, ja antaa kaiken vallan ja määräämisoikeuden Kristuksen kautta Isälle Jumalalle, niin että alistuu vapaaehtoisesti Jumalan hyvään tahtoon omassa elämässään.

Uudestisyntyminen tapahtuu uskon kautta, kun joku ottaa uskossa vastaan Jumalan sanan, pelastuksemme evankeliumin, ja Jumalan Pojan, Kristuksen Jeesuksen, ja Jumalan armon, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala tekee vanhurskaaksi sen, joka uskoo hänen Poikansa nimeen ja vereen, niin että tunnustaa syntinsä Jumalan edessä ja pyytää niitä anteeksi esimerkiksi rukouksessa tai hiljaa sydämellään sitä katumuksessa anoen, sen esikuvan ja esimerkin mukaan, jonka Daavid uskovaisena Jumalan palvelijana antoi, ja jota esimerkkiä Paavali piti soveltuvana uskon kautta vanhurskautumiselle. Näin ollen on oikein rukoilla Isältä anteeksiantoa Jeesuksen Kristuksen nimen kautta ja siten voi tulla uskoon ja syntyä uudesti ylhäältä. (Room 4:1-18; Psa 32:1-8.) Jos joku opettaa uudestisyntymistä ja pelastumista vesikasteessa, niin käänny hänestä pois, sillä hän ei tunne totuutta tai on eksynyt pois totuudesta, jos on joskus totuuden tuntenut.

Synnistä ja pahoista riippuvuuksista pääsee eroon seuraavien askelten ja tapahtumien kautta:

  1. Tunnista syntisi ja riippuvuutesi pahaan asiaan (porno, päihteet, väkivalta, kiroilu, itsekkyys, ylpeys, kateus, kostonhimo, vihamielisyys, anteeksiantamattomuus, ilkeys, varkaudet, anastamiset, näpistely, valehtelu, epärehellisyys, petollisuus, epäusko, jne.).
  2. Tunnusta syntisi ja riippuvuutesi itsellesi ja tarvittaessa läheisillesi ja Jumalalle (jos haluat kokonaan vapaaksi, niin sinun on tultava uskoon eli tunnustettava nämä asiat Jumalalle eikä vain ihmisille).
  3. Osoita halusi ja tahtosi päästä todella vapaaksi pahoista riippuvuuksista, ja lopeta selitykset ja teeskentely, että muka haluat synneistäsi eroon, mutta kuitenkin salaa rakastat syntiä enemmän kuin vanhurskautta ja Jumalaa. Syy jatkuvaan synnin tekemiseen ja toistuviin lankeemuksiin on siinä, että rakastat enemmän syntiä kuin vanhurskautta ja Jumalaa; jos olet rehellinen, niin tunnustat tämän tosiasian ja pyrit avoimesti ja rehellisesti eroon väärästä mielenlaadusta ja sydämen asenteesta Jumalan avulla, Kristuksen Jeesuksen nimen kautta.
  4. Älä anna itsellesi lupaa tehdä syntiä, äläkä etsi perusteluja sille, miksi synti olisi hyvä asia ja sitä olisi oikeus tehdä, vaikka todellisuudessa synti on vain paha asia, eikä kenelläkään ole lupaa tai oikeutta synnin tekemiseen. Pyydä voimaa Jumalalta ja rukoile alinomaa Isää Kristuksen Jeesuksen nimessä, että saisit voimia paeta syntiä ja elää vapaana raittiudessa ja Jumalan tahdossa. Jumala on luvannut sinulle vapauden synneistä, mutta vastuu on viime kädessä sinun, otatko Jumalan avun ja voiman ja mielenmuutoksen vastaan, vai jatkatko synnissä elämistä, helmasyntien mukana kantamista. Muista, että jos helma on liekeissä, niin silloin lopulta koko puku palaa. (Snl 6:27.) Tämä on vertauskuvaa siitä, että vanhurskautuksen lahjavaate palaa ja otetaan kokonaan pois, jos joku uskovainen palaa takaisin syntielämään eikä luovu pahoista riippuvuuksistaan Jeesuksen avulla uudestisyntymisen jälkeen. (Joh 15:1-6; Room 11:17-23; Hebr 3:12-15; 6:4-6; 10:25-31; Matt 22:1-14; Ilm 19:7, 8.)

Jos et halua antaa elämääsi Jumalan haltuun (Jeesukselle Kristukselle) ja olla kristitty, niin voit silti vapautua useimmista pahoista riippuvuuksista pelkästään tahdon voiman ja moraalisten valintojen avulla. Silloinkin sinun "pitää saada tarpeeksesi synnistä", eli kyllästyt synnin tekemiseen ja alat inhota sitä, niin ettet halua enää syntiä tehdä. Tajuat silloin, etteivät ongelmasi poistu siten, että tautisi oireita hoidetaan ja kipua lievitetään. Ainoa keino parantua on se, että taudin aiheuttaja poistetaan. Taudin aiheuttaja on sinun oma mielesi ja paha tahtosi, kun rakastat synnin tekemistä ja vihaat vanhurskautta, synnistä vapaata elämää.

Jos haluat vapautua jostakin synnillisestä elämäntavasta ja pahasta riippuvuudesta, niin sinun tulee vihata sitä syntiä, jota teet, ja luopua sen tekemisestä. Oireet poistuvat ja sinä tulet terveeksi vain siten, että taudin aiheuttaja eli synti poistetaan. Jos se on juoppous, niin sinun tulee tulla mieleltäsi raittiiksi. Jos se on huumausaineriippuvuus, niin sinun tulee muuttua mieleltäsi, niin ettet himoitse pilveä ja trippejä, joita aineet saavat aikaan. Jos olet riippuvainen pornosta, niin sinun tulee nähdä porno vahingollisena ja pahana asiana, mutta siveys ja pidättyminen pornosta hyvänä ja tavoiteltavana asiana: moraalisena puhtautena.

Olipa synnillinen riippuvuutesi mikä tahansa, niin ainoa keino vapautua siitä on mielenmuutos, jonka kautta et tahdo enää syntiä tehdä vaan tahdot elää siitä vapaana vanhurskautta palvellen, olitpa sitten uskovainen kristitty tai Jumalan kieltävä pakana. Uskovan on kuitenkin helpompi vapautua yksittäisistä syntitavoista ja vain Kristus Jeesus voi vapauttaa kaikista synneistä, jota myös epäusko ja Herran Jeesuksen kieltäminen ovat.

Petteri Haipola 23. marraskuuta 2008.

Sivun alkuun