Miten tunnistat huijauksen?

2. toukokuuta 2008 Kirjoittanut Petteri Haipola

 

Laiton pyramidipeli vai laillista suoramyyntiä?

Laittoman pyramidipelin ja huijauksen tunnistaa usein jo siitä, että siinä värvätään uusia edustajia myymään jotakin, mutta näiden edustajien pitää tuotteiden myynnin lisäksi värvätä lisää myyjiä loputtomaan ketjuun. Tällaisissa systeemeissä on lähes aina kyse pyramidipelistä, vaikka se olisikin naamioitunut lailliseksi kaupankäynniksi esimerkiksi verkostomarkkinointina.

Siis aina kun sinua pyydetään mukaan johonkin liiketoimintaan, jossa sinun tehtäväsi on värvätä lisää osallistujia loputtomaan ketjuun, niin kyse on mitä todennäköisimmin laittomasta pyramidipelistä. Pysyttele sellaisista kaukana ja varoita läheisiäsi niistä. Yhteiskunnan lainsäädäntö ja -valvonta eivät pysty estämään tai edes kunnolla rajoittamaan näiden pyramidipelien toimintaa, joten paras keino niitä vastaan on oikean tiedon jakaminen kuluttajille. Tämä sivusto ja tämä artikkeli pyrkivät osaltaan olemaan kuluttajien apuna, jotta he voivat erottaa laillisen liiketoiminnan ja suoramyynnin laittomasta pyramidipelistä.

Ajattele sitä, että jos sinua pyydettäisiin mukaan rehelliseen suoramyyntiyritykseen, niin sinun ei tarvitsisi silloin värvätä lisää myyjiä samalle alueelle, jolla harjoitat itse suoramyyntiä. Sen sijaan yritys, jonka tuotteita myyt, pitäisi huolen, ettei samalle alueelle värvättäisi liikaa suoramyyjiä, jolloin kaikille suoramyyjille riittäisi tarpeeksi asiakkaita ja tuotteille kysyntää. Kun myyjiä värvätään loputtomaan ketjuun ilman rajoituksia, niin kyse on aina laittomasta pyramidipelistä, vaikka nämä yritykset toimisivat näennäisesti laillisesti, eivätkä viranomaiset pystyisi niiden toimintaa estämään. Käytännössä tällaiset järjestelmät ovat kuitenkin pyramidipelejä, koska niiden palkkiojärjestelmä palkitsee enemmän uusien myyjien värväämisestä kuin tuotteiden suoramyynnistä. Vaikka suoria pyramidipelin osallistumismaksuja ei maksettaisi, niin ne sisältyvät kalliiden tuotteiden ja markkinointimateriaalin sekä koulutuksen hintoihin.

Huijaus vai rehellinen kaupankäynti?

Aina kun sinulta pyydetään rahaa tai työpanostasi jotakin käyttötarkoitusta varten, on mahdollista, että sinua huijataan. Tämän sivuston ohjeet voivat auttaa sinua säästämään selvää rahaa ja vaivaa. Ohjeista on erityisen paljon apua ns. verkostohuijauksia vastaan. Jos et halua lukea tämän sivun alun hyödyllisiä tietoja, niin siirry suoraan luetteloon, mistä näet ohjeet huijausten tunnistamiseksi.

Aina ei kyse ole huijauksesta, vaikka sinusta kuluttajana siltä tuntuisikin, että sinua on huijattu. Jos ostat tuotteen, mistä et pidä, mutta tuotteessa ei ole mitään vikaa eikä se ole selvästi ylihintainen, niin olet tehnyt huonon kaupan, mutta sinua ei ole huijattu. Jos maksat esimerkiksi 20 000 euroa lomaosakkeesta, jonka todellinen arvo on vain 1 000 euroa, niin sinua on huijattu, mutta jos osakkeen todellinen arvo onkin noin 15 000, niin olet tehnyt vain huonon kaupan, mistä ei juurikaan auta valittaa.

Rehellisen kaupankäynnin ja huijauksen välinen ero ei ole selvä. Jos markkinointi on totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa, niin kyse on mahdollisesti rikoksesta: rahankeräysrikoksesta, markkinointirikoksesta tai petoksesta. Kyseeseen voi tulla myös sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa. Löydät lisää tietoa laeista ja verkostoista kotisivultani.

Jos et saa rahoillesi vastiketta eli "maksat tyhjästä", niin sinua on huijattu. Suomen laissa on kielletty ns. pyramidipelin harjoittaminen, millä tarkoitetaan verkostohuijausta tai pyramidihuijausta. Jos verkoston jäsenille maksetut palkkiot muodostuvat edes osaksi verkostoon myöhemmin liittyvien maksuista, niin että nämä eivät saa vastiketta rahoilleen, on kyse rahankeräysrikoksesta. Näin ollen tuotteiden sisältämä ylihinta on sitä vastikkeetonta osuutta, mikä tekee järjestelmästä pyramidipelin ja siten laittoman.

Aina kun tuotteita myydään itsenäisistä liikkeenharjoittajista muodostuvan myyjäverkoston kautta (verkostomarkkinoijat) eikä vähittäiskaupan tai perinteisen suoramyynnin kautta, on kyse mahdollisesti verkostohuijauksesta, kun tuotteet ovat selvästi kalliimpia kuin vastaavat tuotteet muualta ostettuna. Jos vastaavia tuotteita ei ole muualta saatavana, on silloinkin kyse mahdollisesti laittomasta pyramidipelistä. Myyjien maksamat korkeat koulutusmaksut, markkinointimateriaali ja osallistumismaksut tekevät järjestelmästä myös mahdollisen pyramidipelin.

Kyse voi olla pyramidipelistä, vaikka tuotteet olisivat kohtuuhintaisia, mutta niiden ostaminen on edellytys olla oikeutettu saamaan palkkioita ns. alalinjan liikevaihdosta. Tällöin järjestelmä muistuttaa myyntiklubia kuten kirjakerhoa, mutta siinä mainostettu mahdollisuus suuriin tuloihin ja rikastumiseen tekee siitä laittoman pyramidipelin. Kuluttajat ostavat tällöin tuotteita rikastuakseen ja "voittaakseen pelissä" eikä sen vuoksi, että tarvitsevat tai haluavat ostaa tuotteita kyseisen jakelukanavan kautta.

Pyramidipelin tunnistaa mm. siitä, ettei tuotteita ostettaisi muuten kuin lisäansiomahdollisuuden vuoksi. Myyjät ostavat tuotteita itselleen ja läheisilleen tai sitten heidän tuttavansa ostavat niitä vain tukeakseen läheisensä liiketoimintaa. Kun myyjä lopettaa liiketoiminnan, lopettavat samalla myös "asiakkaat" tuotteiden ostamisen ja käyttämisen. Näin ollen tuotteilla ei ole todellista kysyntää sitä kautta markkinoituna.

Tuotteita saadaan myytyä vain harhaanjohtavan markkinoinnin ja petoksen avulla, kun tarjotaan myyjille "hyvää mahdollisuutta lisäansiohin ja taloudellisen riippumattomuuden saamiseen". Toinen yleinen markkinointirikos on väittää tuotteiden sisältävän terveyttä edistäviä ja sairautta ehkäiseviä tai parantavia ominaisuuksia, vaikka niitä ei saisi sillä tavalla markkinoida. Lisäksi vähätellään liiketoiminnan kuluja ja riskejä, vaikka todellisuudessa suurin osa – jopa yli 99 % – osallistujista häviää verkostoon rahansa ja työpanoksensa.

Mikä on verkostohuijaus?

Tarkoitan tässä verkostohuijauksella järjestelmää, missä pyritään saamaan uusia "myyjiä", jäseniä tai osallistujia henkilökohtaisen suosittelun kautta ja uusien jäsenten täytyy maksaa liittymisestään suoria osallistumismaksuja tai välillisesti tuoteostojen kautta. Näistä suorista osallistumismaksuista tai ostoista eli tuotemyynnin katteesta maksetaan palkkioita uusia jäseniä värvänneille osallistujille. Osallistujien määrää ei yleensä ole rajoitettu millään tavalla eikä uusilta "myyjiltä" tai osallistujilta vaadita mitään pätevyyttä tai soveltuvuutta kyseiseen tehtävään. Ainoa pääsyvaatimus on se, että jäsen maksaa osallistumisestaan eli ostaa oman paikkansa järjestelmäkaaviossa itsenäisenä liikkeenharjoittajana tai sijoittajana.

Joskus hyvämaineisille tai yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa oleville henkilöille tarjotaan ilmaista jäsenyyttä, jotta heidän nimensä ja heihin kohdistuvan luottamuksen turvin saataisiin markkinoitua ideaa eteenpäin.

Aina kun sinulta pyydetään rahaa tai aikaasi tai nimesi käyttöoikeutta markkinointitarkoitukseen, niin ole varuillasi: kyse voi olla pyramidihuijauksesta eli verkostohuijauksesta.

Verkostomarkkinoinnin tai siihen verrattavien ponzihuijausten ja ketjukirjeiden ideaa markkinoi sinulle yleisimmin joku tuttu tai sukulainen, johon sinä luotat. Näin sinulta on mahdollista huijata rahaa ja työpanoksesi systeemiin, mikä voi olla lainvastainen ja on vähintään moraalisesti tuomittavaa. Ihmissuhteiden kaupallistaminen ei yleensäkään ole hyvä asia ja voi johtaa monenlaisiin ongelmiin.

Ponzihuijauksia voidaan markkinoida myös erityisten asiamiesten välityksellä tai julkisesti mediassa. Ne eroavat silloin tyypillisestä verkostohuijauksesta, mikä leviää henkilökohtaisen suosittelun kautta tai nykyään myös internetin ja sähköpostin välityksellä (silloinkin kyse on henkilökohtaisesta suosittelusta). Ponzihuijauksen ja verkostomarkkinoinnin välillä on myös se ero, että ponzeissa väitetään tuottojen tulevan verkoston ulkopuolisesta sijoituskohteesta tai rehellisestä liiketoiminnasta. Verkostomarkkinoinnissa tuotot tulevat verkoston jäsenten suorittamista tuoteostoista eli pääyhtiö palauttaa osan myyntikatteestaan palkkioina verkoston myyjille.

binary (35K)

Verkostohuijaus on järjestelmä, missä peritään rahaa uusilta osallistujilta ja nämä sijoittuvat graafisesti kaavioon, missä aiemmin liittyneet ovat ylemmällä tasolla kuin myöhemmin mukaan lähteneet jäsenet. (ks. viereinen kuva todellisesta binaarisesta pyramidista; jokainen pallukka kuvaa yhtä osallistujaa; ylimpien tasojen pallukat, joiden alla ei ole muita pallukoita tai on vain yksi pallukka ensimmäisellä tasolla, ovat toimintansa lopettaneita ja rahansa todennäköisesti hävinneitä osallistujia; kuvan 44 "myyjästä" tiettävästi kukaan ei saanut voittoa toiminnasta vaan kaikki hävisivät rahansa ja työpanoksensa verkostoon!)

Rahan perimiseksi luetaan suorien osallistumis- ja lisenssimaksujen lisäksi kaikki osallistujien tekemät ostot omaan käyttöön mukaan lukien markkinointimateriaali (käyntikortit, esitteet, tuotenäytteet jne.) ja koulutusmaksut. Näitä ei tehtäisi, ellei niiden ostaminen olisi edellytys liiketoiminnan harjoittamiselle ja palkkioiden saamiselle alalinjasta tulevan liikevaihdon perusteella. Aina kun alalinjasta eli itsesi alapuolelle sijoittuvasta organisaatiosta saatavien palkkioiden ehtona on oma aktiivisuutesi eli sinun on sijoitettava jokin tietty summa rahaa järjestelmään ollaksesi pätevä saamaan palkkioita, on kyse pyramidihuijauksesta.

Verkostohuijauksessa menestyminen edellyttää enemmän muuta kuin henkilökohtaista myyntitaitoa, ahkeruutta, omia kykyjä ja erinomaista kouluttajataitoa. Voit saavuttaa aseman pyramidikaavion huipulla silkan onnen avulla: siksi puhutaankin pyramidipelistä. Verkostoijan epärehelllisyys ja kyky huijata luetaan myös eduksi menestymiselle. Liikeidean ja tuotteiden markkinoiminen rehellisellä tavalla sen sijaan takaa tappion. Kaikki markkinoijat eivät valitettavasti tiedä, että heidän levittämänsä markkinointiväitteet ovat totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia sekä siten lain rikkomista. He luulevat ja uskovat järjestelmän sekä tuotteiden olevan erinomaisia ja laillisuuden lisäksi moraalisesti sekä eettisesti korkealaatuisia. Totuus on valitettavasti päinvastainen.

Jos saat alalinjaasi jonkun julkisuuden hyvämaineisen henkilön, niin tämä vetää karismallaan lisää jäseniä verkostoon juuri sinun alalinjaasi. Organisaatiosi kasvu eli uusien jäsenten saaminen on siten osittain kiinni niistä henkilöistä, joita alalinjaasi liittyy. Tätä tärkeämpi tekijä on matemaattinen todennäköisyys. Sinulla on erittäin huono matemaattinen todennäköisyys, että saisit alalinjaasi pysyviä jäseniä enemmän kuin kaksi henkilöä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Voit saada sinne enemmän lyhytaikaisia jäseniä, mutta näistä valtaosa lopettaa toiminnan muutaman viikon tai viimeistään parin vuoden sisällä, koska toiminta on heille kannattamatonta. Kovin moni ei jaksa tehdä tappiollista tulosta vuodesta toiseen ja ostaa ylihintaisia tuotteita, mitä he eivät ostaisi, ellei niiden ostaminen olisi edellytys harjoittaa kyseistä liiketoimintaa.

Pyramidihuijaukset eli pyramidikaavioon järjestyneet myyjäverkostot toimivat vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen siten, että järjestelmästä eroaa suurin piirtein yhtä paljon tai vähemmän jäseniä kuin mitä siihen liittyy uusia osallistujia. Näin todellinen kasvu on lopettavien ja aloittavien "myyjien" välinen erotus, jos aloittavia myyjiä on enemmän kuin lopettavia. Käytännössä verkostot ovat kasvaneet vuosikymmenessä noin kaksinkertaisiksi osallistujamääriltään, kun tutkitaan Yhdysvaltain tilastoja vuosina 1995–2004.

Mikäli sinun organisaatioosi liittyy suhteessa enemmän uusia jäseniä lopettavien tilalle kuin muissa saman yrityksen sinua vastaan kilpailevissa tiimeissä, niin voit saavuttaa korkean aseman pyramidin huipulla, vaikka liittyisit järjestelmään vuosikymmeniä sen maahan tulon jälkeen. Silti paras tapa voittaa pelissä on liittyä mukaan ensimmäisten joukossa, kun uusi pyramidi tulee maahamme tai omalle paikkakunnallesi. Yksi pyramidipelin tunnusmerkki onkin valtaisa kiire, missä ajassa uusien ehdokkaiden pitäisi liittyä järjestelmään. Mitä varhaisemmassa vaiheessa uuteen verkostoon liittyy, sitä suurempi todennäköisyys on voittaa. Alan ammattilaiset tietävät tämän, vaikka yritysten johtajat kiistävätkin markkinoiden kyllästymisen olevan totta verkostomarkkinoinnissa.

Verkostohuijauksessa yhtä voittajaa kohti tulee tyypillisesti yli 90 häviäjää. Voittajat saavat voittonsa häviäjien sijoituksista, ostoista ja työpanoksesta. Vaikka häviäjiä olisi vähemmän, niin kyse on silti huijauksesta ja lain rikkomisesta tai vähintään moraalittomasta toiminnasta. Toisen ihmisen hyväksikäyttö ja taloudellinen riisto ei ole hyväksyttävää, jos tahdot olla rehellinen ja elää kunniallisesti: olla reilu muita kohtaan.

Yhdessä pyramidissa voi Suomen oloissa olla maksimissa yhtä aikaa noin 20 000 osallistujaa, kun tyypillinen suuri pyramidi käsittää muutaman tuhat jäsentä. Suomessa voi olla yhtä aikaa verkostomarkkinoijia noin 1–3 prosenttia koko väestöstä, mikä tarkoittaa noin 50 000–150 000 henkilöä. Verkostomarkkinoijia on ollut Suomessa vuonna 2006 ehkä noin 50 000–80 000 henkilöä, joten "sielujen markkinat" ovat kuta kuinkin jo täynnä. Markkinat ovat ns. kyllästyneet eli tarjonta on ylittänyt reilusti kysynnän. Verkostoihin tarvittaisiin jatkuvasti enemmän jäseniä kuin on halukkaita osallistujia tulossa niihin. Tästä syystä idea ei voi toimia verkostomarkkinoijia kannattavalla tavalla edes teoriassa, saati sitten käytännössä. Pääyhtiöt ja pyramidin huipulla olevat kouluttajat saavat tietysti voittoa, mutta muut häviävät rahansa ja työpanoksensa heidän hyväkseen.

Mitä myöhemmin liityt johonkin uuteen verkostoon, sitä huonommat mahdollisuudet sinulla on saada voittoa alalinjasi liikevaihdon perusteella. Suoramyyntikään ei kannata, koska myyjiä on värvätty tarkoituksella liikaa tuotteiden kysyntään nähden. Sinua on siten huijattu, vaikka et sitä itse tietäisi ja uskoisit järjestelmän erinomaisuuteen.

Verkostomarkkinointi ja siihen rinnastettavat ketjukirjeet sekä ponzihuijaukset toimivat kaikki tässä kuvatulla tavalla. Voittaminen edellyttää muiden häviämistä ja on aina petoksella saatua hyötyä, vaikka voittaja toimisi tietämättään petollisessa järjestelmässä. Suurin osa osallistujista ei tiedä sitä, että kyse on huijauksesta ja petoksesta, ennen kuin he menettävät omat rahansa ja lopettavat toiminnan. Silloinkin suuri osa syyllistää aivopesun tuloksena itsensä luullen, että se oli oma vika, kun ei saanut voittoa idioottivarmalla järjestelmällä. Todellisuudessa järjestelmässä on paljon enemmän vikaa kuin yrittäjässä: verkostohuijaus on suunniteltu siten, että valtaosa osallistujista häviää rahansa ja työpanoksensa, kun muutamat rikastuvat heidän hyväuskoisuutensa vuoksi. Yritysten johtajat ja tiimien kouluttajat tietävät nämä tosiasiat hyvin, mutta eivät kerro sitä uhreilleen. Tämä kertoo heidän alhaisesta moraalistaan, vaikka he väittävät auttavansa niitä ihmisiä, joilta he ryöstävät ajan ja rahat petoksen avulla!

Verkostohuijauksen tunnusmerkkejä

Jos sinua pyydetään mukaan johonkin "uudenlaiseen liiketoimintaan" tai sinulta pyydetään rahaa jotakin tarkoitusta varten ja kerrotaan, että voit rikastua tai saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden, kun vain lähdet mukaan järjestelmään, niin ole varuillasi: sinua yritetään huijata. Seuraavat tunnusmerkit paljastavat sinulle sen, milloin sinua yritetään huijata.

Luettelo

 1. Sinulta pyydetään rahaa eli sinun pitää maksaa osallistumisestasi järjestelmään (liiketoiminta, sijoitus, verkostomarkkinointi,...).
  1. Jos toiminta on idean kehittäjälle kannattavaa ja riskitöntä, niin miksi kerätään lisää pääomia kaikilta, jotka haluavat siihen sijoittaa? (vrt. WinCapita eli WinClub)
  2. Todella toimivaa systeemiä ei markkinoitaisi kaikille halukkaille vaan ideaan käytettäisiin idean kehittäjän pääomia ja hän rikastuisi yksin tarjoamatta osuuksia muille sijoittajille. (Älä sekoita tätä rehelliseen yrittämiseen ja pörssiyhtiöiden toimintaan: niissä ei kerätä sijoituksia henkilökohtaisen suosittelun periaatteella ja salamyhkäisesti vaan osakkeet ovat julkisesti sijoittajien ostettavissa virallisissa pörsseissä ja laillisten sekä tunnettujen sijoituspalveluiden kautta.)
  3. Rahan kerääminen liiketoimintaa varten henkilökohtaisen suosittelun avulla on aina epäilyttävää ja usein pyramidihuijausta, kun tarjotaan hyvää mahdollisuutta lisäansioihin tai taloudellisen riippumattomuuden saamiseksi ja kun tarkoitus on saada paljon voittoa lyhyessä ajassa (ns. "Rikastu nopeasti" -järjestelmät).
  4. Osallistujilta ei vaadita muuta pätevyyttä tai erityisosaamista kuin rahan sijoittaminen järjestelmään: jos maksat, niin "työpaikka" on sinun (tai sijoituksesi otetaan mielihyvin vastaan, vaikka et itse ymmärrä, mihin rahasi sijoitat: haluat vain rikastua nopeasti).
  5. Kaikki tällaiset systeemit ovat ns. "rikastu nopeasti" huijauksia; sinulle markkinoidaan "mahdollisuutta" saavuttaa taloudellinen riippumattomuus tai saada paljon rahaa lyhyessä ajassa – muutaman vuoden sisällä tai nopeammin. Älä usko, sillä kaikki tällaiset systeemi ovat huijausta!
 2. Sinulle tarjotaan ilmaista jäsenyyttä verkostoon, jolloin sinun mainettasi ja nauttimaasi luottamusta käytetään hyväksi idean markkinoimiseksi.
  1. Yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa olevia ihmisiä kuten poliitikkoja, lakimiehiä, lääkäreitä, poliiseja, pastoreita ja yritysjohtajia pyydetään tällä tavalla mukaan järjestelmiin, jolloin heidän "hyvää nimeään" käytetään apuna markkinoinnissa.
  2. Yhdistysten, urheiluseurojen, seurakuntien ja erilaisten kerhojen sekä muiden ryhmien johtajia pyydetään mukaan järjestelmään ja luvataan maksaa heidän osallistumisensa em. syistä. Myös urheilijoita ja muita julkisuuden henkilöitä pyydetään mukaan toimintaan ja luvataan samalla maksaa heidän liittymisensä tai tarjotaan ilmaista osallistumista.

Tarjoukset voidaan jakaa em. tavalla kahteen ryhmään: suurin osa joutuu maksamaan itse jäsenyydestään, mutta hyvämaineiset henkilöt voivat saada ilmaisen jäsenyyden, jotta heidän maineellaan ja nauttimallaan luottamuksella voitaisiin edistää petollista liiketoimintaa. On moraalitonta lähteä mukaan järjestelmiin, vaikka se olisi ilmaista ja siitä voisi hyötyä oman hyvän nimen ansiosta. Nimi ei ole huijaukseen osallistumisen jälkeen enää hyvä...

Edellä mainittujen kahden kategorian lisäksi verkostohuijausten tunnusmerkkejä voidaan jakaa seuraavasti (osin toistoa, mikä ei ole kuitenkaan haitaksi):

 1. Sinulle tarjotaan "mahdollisuutta" rikastua tai saavuttaa taloudellinen riippumattomuus tai ansaita paljon rahaa lyhyessä ajassa.
  1. Tavallisella työllä ei yleensä voi rikastua eikä saavuttaa taloudellista riippumattomuutta.
  2. Jos rikastuminen perustuu siihen, että sinun jälkeesi järjestelmään liittyy tietty määrä uusia osallistujia, jotka maksavat osallistumisestaan esimerkiksi ostamalla tuotteita, joita ei ostettaisi muuten kuin "mahdollisuuden" vuoksi, niin kyse on pyramidi- eli verkostohuijauksesta (Suomen lain tarkoittama pyramidipeli, mikä on laitonta rahankeräystä ja rangaistavaa: menetät joka tapauksessa rahasi valtiolle, vaikka olisit rikoksen uhri, sillä lain mukaan rikollisella tavalla saatu hyöty tuomitaan valtiolle menetetyksi eivätkä rikoksen uhrit eli järjestelmään rahaa sijoittaneet henkilöt ole oikeutettuja saamaan korvausta tappioistaan. Tässä asiassa saattaa tapahtua muutos, kun WinCapitalta on saatu takavarikoitua osa heidän huijaamistaan rahoista. Jos WinCapitaa ei syytetä rahankeräysrikoksesta vaan petoksesta, niin silloin rikoksen uhrit voisivat saada osan sijoituksistaan takaisin. Oikeudenmukaista olisi, että takavarikoiduista rahoista maksettaisiin oikeudenkäyntikulut ja viranomaisten kulut ensin pois, minkä jälkeen rikosilmoituksen tehneet rikoksen uhrit saisivat takaisin edes osan sijoittamistaan rahoista. Jos uhri ei ole tehnyt rikosilmoitusta tai hänen kärsimiään tappioita ei voida todentaa, ei hänen tulisi saada mitään rahoja takaisin. Samalla pitäisi pystyä jotenkin selvittämään se, onko rahoja sijoittanut henkilö saanut palkkioita toiminnastaan vai ei. Muussa tapauksessa mitään palautuksia ei pitäisi sijoittajille maksaa, koska silloin myös rikoksella hyötyä saaneet henkilöt voivat saada sijoituksensa takaisin.)
   1. Sinulle markkinoidaan verkostomarkkinoinnin unelmaa eli taloudellista riippumattomuutta ns. passiivisten tulojen ansiosta (passiiviset tulot tarkoittavat ansioita, minkä eteen ei tarvitse itse tehdä lainkaan työtä – muut tekevät työn ja sinä rikastut tekemättä mitään sen eteen, koska saat jatkuvia ja pysyviä kerrannaistuottoja alalinjan liikevaihdon perusteella loputtomiin)
   2. Voit vetäytyä varhain pois työelämästä ja "jäädä eläkkeelle" eläen ylellistä elämää niin kuin rikkaat ihmiset tekevät
   3. Perinteistä työtä ja erityisesti matalapalkka-aloja, vuorotyötä, ruumiillisesti raskasta tai vaarallista työtä halveksitaan ja herätetään ihmisissä tyytymättömyyttä rehellistä työtä kohtaan. Tilalle tarjotaan yrittäjyyttä ja oman itsensä pomona olemista sekä rikastumista verkoston tai sijoitusten tuomilla varoilla.
   4. Vedotaan avoimesti ihmisten rahanhimoon ja ahneuteen sekä kunnianhimoon, mutta naamioidaan tämä auttamiseksi, nöyryydeksi ja kovaksi rehelliseksi työnteoksi, jolla sitten rikastutaan, vaikka kyse on aivan päinvastaisesta.
   5. Pätevöityneille eli organisaatiossa ylemmille hierarkkiatasoille edenneistä käytetään hienoja nimiä kuten Executive Manager, Team Manager, jne. tai sitten heitä kutsutaan arvoasteikossa jalokivien mukaan kuten Timatti, Rubiini, Smaragdi, jne. Myös uusia jäseniä kutsutaan hienoilla englanninkielisillä arvonimillä kuten Team Builder tai Team Trainer tms. Tällainen saa ihmisen tuntemaan itsensä suurelta ja tärkeältä, vaikka hän "ei mitään olisi". Lukijan kannattaa muistaa se, ettei ihmisen todellista arvoa mitata rahalla tai yhteiskunnallisen aseman perusteella vaan siten, millainen hän on sydämeltään ja miten hän kohtelee muita ihmisiä.
   6. Rikastuminen ja yleensä tuntuvat lisäansiot perustuvat aina siihen kuinka monta osallistujaa itse kunkin alalinjassa on. Rahan saaminen on siis riippuvaista oman organisaation jäsenten lukumäärästä eikä verkoston ulkopuolisille asiakkaille tehtävästä kaupankäynnistä tai rehellisestä liiketoiminnasta, mistä maksetaan osinkoa, korkoa tai muuta vastaavaa tuottoa sijoitetulle pääomalle.
   7. Maksetut palkkiot muodostuvat osittain tai kokonaan myöhemmin mukaan liittyvien jäsenten maksuista, mikä on Suomen laissa kiellettyä laitonta rahankeräystä ja pyramidipeliä. Pyramidipelin osallistumismaksu voi olla suora osallistumis- tai lisenssimaksu tai se on sisällytetty ylihintaisiin tuotteisiin, markkinointimateriaaliin ja koulutukseen, mitkä ovat välttämättömiä ostaa, jos liiketoimintaa aiotaan harjoittaa suunnitelman mukaisella tavalla.
  3. Jos ansiotoiveet perustuvat sijoituksesta saataviin tuottoihin eivätkä verkoston kautta tapahtuvaan kaupankäyntiin (verkostomarkkinointi), on kyse mahdollisesti ponzihuijauksesta.
   1. Ota selvää yrityksen tiedoista: perustajat, omistajat, rekisteröinti kaupparekisteriin, yhteystiedot, asiakaspalvelun toimivuus, rahaliikenne (tunnetut pankit vai jokin muu), markkinointi, osakkeiden tai osuuksien myyntitapa (verkoston kautta myydyt osakkeet tai lisenssit ovat lähes aina tai aina petosta), jne: varmista yrityksen ja sen johtohenkilöiden luotettavuus (onko johtajilla esim. rikosrekisteriä tai maksamattomia veroja ulosotossa tms.)
   2. Älä luota ulkomaisiin yrityksiin, jotka on rekisteröity ns. veroparatiiseissa kuten Panamassa, Bermudassa, Thaimaassa tai muissa pienissä valtioissa, mistä Suomen poliisi ja pieni kuluttaja eivät voi saada rikoksella menetettyjä varojaan takaisin.
   3. Jos yrityksen nimessä on kirjoitusvirhe, kun se on rekisteröity, niin kyse on yleensä huijauksesta (esim. Worlwide Investment Corp./ WinCapita/ WinClub pitäisi olla "Worldwide Investment")
   4. Jos yrityksen nimi on laadittu siten, että sen tietoja tai kritiikkiä on vaikea löytää kirjoitusvirheiden tms. hämäyksen vuoksi internetistä, on kyse usein huijauksesta: Quixtar (Quickstar, Quick Star etc.), Golden Neolife Diamite, SkyBiz (Sky Biz/ Bizz etc.)
   5. Jos yrityksen nimi on sama tai samankaltainen kuin jonkin tunnetun suuryrityksen nimi, niin kyse on usein huijauksesta (esim. Visa international, joka muutettiin Viva Internationaliksi eikä yhtiöllä ollut mitään tekemistä Visa Inc. yhtiön kanssa, joka tunnetaan luottokorteistaan maailmanlaajuisesti johtavan asemansa ansiosta)
   6. Jos uusien sijoittajien värväämisestä maksetaan palkkioita, niin kyse on mitä ilmeisimmin huijauksesta ja laittomasta rahankeräyksestä, sikäli kuin näitä palkkioita maksetaan uusien jäsenten tekemistä sijoituksista eikä todellisesta liiketoiminnan voitosta tahi yritysten osingoista tai sijoituspääoman korkotuloista.
  4. Jos sinulle myydään valmis alalinja eli myyjäorganisaatio, niin se muodostuu enimmäkseen tai kokonaan toiminnan jo lopettaneista eli passiivisista jäsenistä, jotka eivät tee liikevaihtoa eikä heistä saa enää mitään palkkioita.
   1. Verkostot etenevät ns. yksijalkaisia linjoja pitkin kohti loputonta syvyyttä. Verkostossa voi olla jäseniä vaikka kymmenillätuhansilla eri tasoilla, mutta vain alimmat ja ylimmät tasot ovat "aktiivisia" eli niissä on henkilöitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa ja tuovat liikevaihtoa yritykselle. Väliin jäävät kymmenettuhannet (tai niin paljon kuin passiivisia eli toiminnan jo lopettaneita edustajia verkostossa on) jäsenet ovat rahansa ja työpanoksensa hävinneitä henkilöitä, joiden varoilla ylälinjan muutama ammattikouluttaja ja pääyhtiö ovat rikastuneet. Järjestelmä jatkaa toimintaansa ja etenemistään samalla tavalla vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen eikä pyramidi koskaan kaadu. Tähän riittää se, että aloittavia "myyjiä" on pitkällä tähtäimellä enemmän kuin lopettavia. Jotkut verkostot elävät ns. sykleissä eli ne kasvavat voimakkaasti jäsenmäärältään saavuttaen huipun, minkä jälkeen verkostopyramidi paikallisesti (esimerkiksi Suomen alueella) romahtaa ja jäsenmäärä jää hyvin alhaiseksi useiden vuosien ajaksi. Verkosto lähtee tämän jälkeen uuteen nousuun, kunnes saavuttaa jälleen huippunsa ja pyramidi taas jälleen romahtaa jatkaakseen vain kiertokulkuaan vuosikymmenestä toiseen mainitulla tavalla. (ks. esimerkki) Maailmanlaajuisesti toimivat suuryritykset voivat pysyä jäsenmäärältään samana tai lisätä jäsenmääräänsä vuosittain jonkin verran, kunhan vain aloittavia myyjiä on saman verran tai enemmän kuin lopettavia koko maapallon alueella. Tähän päästään erityisesti siten, että siirrytään uusille maantieteellisille alueille ja avataan uusia tuotantolinjoja (otetaan myyntiin uusia tuotteita).
  5. Jos sinulle luvataan, että oma ylälinjasi värvää alalinjaasi tarvittavan määrän uusia jäseniä, jolloin saat omasi takaisin ja voittoa, niin kyse on huijauksesta. Todellisuudessa näin ei tehdä eikä ns. "ilmaista rahaa" tai edes "helppoa rahaa" ole olemassakaan.
 2. Sinulle tarjotaan mahdollisuutta lisäansioihin ilman sanottavaa riskiä tai suuria kuluja
  1. Kaikki liiketoiminta pitää sisällään riskejä ja kuluja: näitä ovat
   1. Aloitus- ja lisenssimaksut, aloituspaketit ja muut suorat osallistumismaksut (pienetkin maksut ovat rahaa ja kenestä esimerkiksi 20–100 euroa on "vähän rahaa", mikä saadaan huijata eikä siitä pitäisi valittaa tai ilmoittaa varkaudesta poliisille; taskuvarkaat ilmiannetaan aina ja heitä vihataan, mutta entä verkostohuijareita, jotka syyllistävät uhrinsa sanoen, että "Se on oma syy, kun häviää rahaa"?)
   2. Markkinointimateriaali: (käyntikortit, esitteet, tuotenäytteet)
   3. Koulutus (suorat koulutus/ kokousmaksut, tapahtumien eli eventtien pääsymaksut, kirjat, kasetit, dvd:t, CD:t, kahvitukset, matkat, hotellit, jne.)
   4. Puhelinkulut
   5. Bensa ja muut liikennekulut
   6. Tietotekniikka- ja toimistokulut
   7. Postikulut
   8. Yrityksen hallinnointikulut (kirjanpito yms., minkä hoitaa Suomessa usein ammattiverkostoijien muodostama Osuuskunta, mikä tekee hyvää voittoa tarjoamalla näitä hallinnointipalveluita jäsenilleen eli osuuksien ostajille ja osuusmaksut ovat yksi kulu lisää osallistujille)
   9. Muut satunnaiset kulut
   10. Osa kuluista voidaan selittää normaaleiksi perheen kuluiksi eli lisäkustannuksia ei tule, mutta osa muodostaa selvästi lisäkustannuksia, mistä muodostuu helposti osa-aikaisesta työstä 60–200 euroa/kk ja kokopäiväisestä toiminnasta yli 200 euroa/kk aina useaan tuhanteen euroon/kk. (Lue pdf-tiedostona erittely kustannuksista)
  2. Mahdollisuus lisäansioihin on huono, koska
   1. myyjiä on liikaa tuotteiden kysyntään nähden
   2. uusia "myyjiä" pitäisi värvätä enemmän kuin on matemaattisesti mahdollista
    1. kaikki osallistujat eivät voi saada yhtä aikaa lyhyessä ajassa kuten kuukaudessa tai vuodessa alalinjaansa kahta uutta osallistujaa: jos se olisi mahdollista, niin maapallon asukkaat loppuisivat pian kesken ja kaikki olisivat mukana verkostossa; kasvuvauhti olisi niin suuri, että se on mahdotonta toteutua. (ks. taulukko 1)
    2. todellinen kasvuvauhti on aloittavien ja lopettavien myyjien välinen erotus, jos aloittavia on enemmän kuin lopettavia; joissakin tiimeissä tai yrityksissä myyjien määrä voi vähentyä ja pyramidi saattaa romahtaa kokonaan, jos lopettavia myyjiä on enemmän kuin aloittavia. (ks. taulukko 2)
    3. alan lopettamisluvut ovat 50–75 % vuodessa eli yli puolet osallistujista lopettaa joka vuosi toimintansa; näin ollen melkein kaikki myyjät vaihtuvat uusiin kahden vuoden aikana; suurin syy lopettamiseen on kannattamaton liiketoiminta eli tappiot – miksi joku lopettaisi kannattavan liiketoiminnan ja miksi 99 % lopettaa verkostomarkkinoinnin kahdessa tai kolmessa vuodessa?

Taulukot verkoston kasvuvauhdista

Taulukko 1: Verkoston teoreettinen kasvuvauhti

vuosi jäseniä vuoden alussa uusia jäseniä vuoden lopussa
2008 1 000 2 000 3 000
2009 3 000 6 000 9 000
2010 9 000 18 000 27 000
2011 27 000 54 000 81 000
2012 81 000 162 000 243 000
2013 243 000 486 000 729 000
2014 729 000 1 458 000 2 187 000
2015 2 187 000 4 374 000 6 561 000
2016 6 561 000 13 122 000 19 683 000
2017 19 683 000 39 366 000 59 049 000
2018 59 049 000 118 098 000 177 147 000
2019 177 147 000 354 294 000 531 441 000

Taulukko 2: Verkoston todellinen kasvuvauhti, kun 65 % jäsenistä lopettaa vuosittain

vuosi jäseniä vuoden alussa uusia* lopettavia** jäseniä vuoden lopussa
2008 1 000 2 000 1 950 1 050
2009 1 050 2 100 2 048 1 103
2010 1 103 2 205 2 150 1 158
2011 1 158 2 315 2 257 1 216
2012 1 216 2 431 2 370 1 276
2013 1 276 2 553 2 489 1 340
2014 1 340 2 680 2 613 1 407
2015 1 407 2 814 2 744 1 477
2016 1 477 2 955 2 881 1 551
2017 1 551 3 103 3 025 1 629
Värvättyjä yhteensä26 156  
Lopettaneita yhteensä24 527 
Voittajia esim. 4 % aktiivisista ja 0,25 % lopettaneista 126
Voittajien osuus kaikista jäsenistä 0,48 %
Hävinneiden %-osuus 10 vuodessa 99,52 %
*Keskimäärin kaksi uutta jäsentä/ vanha jäsen/ vuosi
**Lopettaneita keskimäärin 65% kaikista jäsenistä: vuotuinen kasvu 5 %.

On harvinaista, että voittajat lopettavat kovin nopeasti. Esimerkissä on edellä laskettu, että neljä prosenttia aktiivisista jäsenistä saa voittoa tai omansa takaisin. Heistä noin 11 % lopettaa toiminnan, kun on vielä voitolla (0,25 % kaikista lopettaneista). Lopettaneiden prosentit vastaavat tunnettuja suurten amerikkalaisten alan yritysten lukuja Robert L. Fitzpatrickin suorittaman tutkimuksen mukaan. Voittoa saavien aktiivisten jäsenten prosentuaalinen osuus on itse asiassa esimerkissä suurempi kuin alalla yleensä. Aktiivisella jäsenellä tarkoitetaan tässä sellaista, joka on rekisteröitynyt verkostoon ja saanut siten oikeuden värvätä uusia jäseniä sekä markkinoida tuotteita verkoston ulkopuolisille asiakkaille.

Yritysten ja värvääjien kannalta on huono asia, että alalla on näin suuri vaihtuvuus ja että jäsenet lopettavat niin nopeasti yrittämisen. Tästä syystä jokaista vanhaa jäsentä kohti pitää värvätä liki kaksi uutta jäsentä vuodessa, jotta jäsenten määrä pysyisi edes ennallaan.

Vuotuisten lopettajien prosentuaalinen osuus vaihtelee tutkimusten mukaan 50–75 % välillä. Mitä suurempi lopettajien määrä on, sitä enemmän pitää värvätä uusia jäseniä lopettavien tilalle. Jos lopettamisprosentti on 50 % kuten esimerkiksi Amwayllä (Quixtar), niin uusia jäseniä tarvitsee värvätä vähemmän ja myyjien kokonaismäärä pysyy silti samana tai noudattaa hillittyä muutaman prosentin vuotuista kasvuvauhtia, mikä on toteutunut alalla 1990- ja 2000-luvuilla. Häviäjien prosentuaalinen osuus ei paljonkaan muutu, sillä se on riippuvainen palkkiojärjestelmästä. Häviäjien lukumäärä kuitenkin pienenee, kun vuotuinen lopettamisprosentti on pienempi, mikä on hyvä myös kuluttajien kannalta.

Taulukko 3: Verkoston todellinen kasvuvauhti, kun 50 % jäsenistä lopettaa vuosittain

vuosi jäseniä vuoden alussa uusia* lopettavia** jäseniä vuoden lopussa
2008 1 000 1 100 1 050 1 050
2009 1 050 1 155 1 103 1 103
2010 1 103 1 213 1 158 1 158
2011 1 158 1 273 1 216 1 216
2012 1 216 1 337 1 2761 276
2013 1 276 1 404 1 340 1 340
2014 1 340 1 474 1 407 1 407
2015 1 407 1 548 1 477 1 477
2016 1 477 1 625 1 5511 551
2017 1 551 1 706 1 629 1 629
Värvättyjä yhteensä14 836  
Lopettaneita yhteensä13 207 
Voittajia esim. 4 % aktiivisista ja 0,25 % lopettaneista 98
Voittajien osuus kaikista jäsenistä 0,66 %
Hävinneiden %-osuus 10 vuodessa99,34 %
*Keskimäärin 1,1 uutta jäsentä/ vanha jäsen/ vuosi
**Lopettaneita keskimäärin 50% kaikista jäsenistä: vuotuinen kasvu 5 %.

Tässä esimerkissä uusia jäseniä rekisteröidään 1,1 henkilöä yhtä vanhaa jäsentä kohti. Rekisteröidäänpä uusia jäseniä sitten 1,1 tai 2 tai mikä määrä tahansa per vanha jäsen, niin se ei tarkoita sitä, että jokaisen vanhan jäsenen alalinjaan tulee uusi jäsen tai uusia jäseniä. Verkostot kasvavat syvyyttä enemmän kuin leveyttä (vrt. esimerkkikaavio), joten osalle jäsenistä ei tule yhtään uutta jäsentä alalinjaan. Osa saa alalinjaansa paljon jäseniä, mutta yksijalkaisia linjoja pitkin, mikä ei tuota merkittäviä tuloja ylälinjaan. Jos alalinjasta halutaan saada hyötyä palkkioiden muodossa, pitäisi ensimmäisille tasoille saada monta uutta jäsentä eli verkoston tulisi kasvaa leveyttä heti oman "tulokeskuksen" (pallukan) alapuolelle.

Taulukko 4: Sykleittäin elävä verkosto

vuosi jäseniä vuoden alussa uusia* lopettavia** jäseniä vuoden lopussa
1990 0 1 500 450 1 050
1991 1 050 4 200 2 100 3 150
1992 3 150 11 025 7 088 7 088
1993 7 088 17 719 14 884 9 923
19949 923 14  884 17 3647 442
1995 7 442 7 442 11 163 3 721
1996 3 721 2 6054 428 1 898
1997 1 898 569 1 480 987
1998 987 345 666 666
1999 666 599 506 759
2000 759 835 718 877
2001 877 1 228 947 1 158
2002 1 158 2 200 1 679 1 679
2003 1 679 4 532 3 105 3 105
2004 3 105 10 869 7 686 6 289
2005 6 289 18 866 15 093 10 062
2006 10 062 20 124 22 639 7 546
2007 7 546 6 792 10 754 3 585
2008 3 585 1 792 3 764 1 613
Värvättyjä yhteensä 128 126  
Lopettaneita yhteensä 126 513  
Voittajia esim. 4% aktiivisista ja 0,25% lopettaneista 181
Voittajien osuus kaikista jäsenistä 0,30 %
Hävinneiden %-osuus 10 vuodessa 99,70 %
*Uusien jäsenten määrä/ vanha jäsen vaihtelee sykleittäin
**Lopettavien jäsenten määrä/ vanha jäsen vaihtelee sykleittäin

Yllä olevassa esimerkkitaulukossa uusien jäsenten määrä/ vanha jäsen ja lopettavien prosentuaalinen osuus eivät ole vakioita vaan ne vaihtelevat suhdanteiden mukaan niin kuin todellisessa elämässä. Verkostomarkkinoijien määrä vaihtelee alueittain huippukausien ja hiljaisten kausien mukaan kuten yllä on esitetty. Yllä olevassa taulukossa on kuvattu räjähdysmäiseen kasvuun pystynyttä verkostoa. Se romahtaa vääjäämättä alueellisesti, kun verkostomarkkinoijien maksimimäärä on ensin saavutettu. Tällöin alimmilla tasoilla on niin paljon tyytymättömiä eli tappion kärsiviä jäseniä kerralla, että suuret massat eroavat lyhyessä ajassa järjestelmän paljastuessa kannattamattomaksi tai peräti huijaukseksi. Tällä tavalla on käynyt Suomessa esimerkiksi Golden Products tuotteita myyvälle verkostolle 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2008. (GNLD eli Golden Neolife Diamite)

Yhteenvetoa

Tärkein verkostohuijausten tunnusmerkki on se, että sinulta pyydetään rahaa: sinun pitää maksaa jollakin tavalla osallistumisestasi verkostoon. Jos et maksa suoria osallistumis- tai jäsenmaksuja, niin sinun pitää ostaa joitakin sellaisia tuotteita, mitä et muuten ostaisi siihen hintaan etkä etenkään sitä jakelukanavaa pitkin (verkoston kautta). Jos sinua pyydetään tekemään sijoitus, josta luvataan nopeasti suurempaa korkoa tai tuottoa kuin perinteisestä sijoittamisesta, niin kyse on todennäköisesti ponzihuijauksesta.

Älä usko sinulle kerrottuja tarinoita äläkä anna rahojasi epämääräisille "yrittäjille" vaan käytä aina tunnettuja ja luotettavia sijoituspalveluita tai jätä rahasi sijoittamatta, jos sinulla sitä on. Varo, ettet lankea ahneuteen ja rahanhimoon tai tule kateelliseksi muita kohtaan, joilla on paljon rahaa ja vapaa-aikaa, niin että he elävät ylellisesti ja sinä joudut puurtamaan elantosi eteen raskaassa työssä tai olet työtön tai eläkkeellä tai muuten vain pienituloinen tai rahasi ei tunnu riittävän tai sitä ei ole niin paljon kuin luulet sitä tarvitsevasi. Jos lankeat ahneuteen, rahanhimoon ja kateuteen, niin olet helppo saalis huijareille.

Älä myöskään luota järjestelmiin, joita markkinoivat sinun läheisesi: perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät, työkaverit ja tuttavat. Hekin voivat olla huijauksen uhreja eivätkä tiedä, missä ovat mukana ja mitä ovat tekemässä. Rahojaan ja aikaansa ei yleensäkään pitäisi sijoittaa sellaiseen, mitä markkinoidaan ammattitaidottomien amatöörien kautta, jotka ovat järjestäytyneet verkoston pyramidikaavioon eritasoisiksi myyjiksi ja missä ansiotoiveet muodostuvat siitä, että saat rahaa omaan alalinjaasi tai organisaatioosi liittyvien uusien jäsenten myynnin tai sijoitusten perusteella.

Kaikki loputtomaan ketjuun tapahtuva ja osallistujien määrää rajoittamaton värvääminen on petosta, kun markkinoidaan mahdollisuutta suuriin tuloihin ja rikastumiseen lyhyessä ajassa. Älä lähde mukaan mihinkään sellaiseen järjestelmään ja varoita läheisiäsi, etteivät hekään sellaiseen mukaan lähtisi. Jos olet hiljaa tästä asiasta, niin jonakin päivänä sinun perheesi jäsen, sukulainen, hyvä ystävä, työkaveri tai muuten vain tuttu henkilö tulee kertomaan sinulle tästä uudesta ja erinomaisesta mahdollisuudesta ansaita lisää rahaa ja paljon rahaa ja siinä sitten ollaan. Pistä sana kiertämään ja kerro muillekin tästä artikkelista, niin että luetat sen myös heillä tai kerro omin sanoin näistä huijauksista, ettei kukaan läheisesi kärsisi vahinkoa huijausten uhrina.

Petteri Haipola 2. toukokuuta 2008


Muualla samasta aiheesta

Sivun alkuun | Edellinen sivu | Seuraava sivu | Hakemistoon