Inri.fi sivusto on avattu

Kirjoittanut Petteri Haipola 26. tammikuuta 2009.

Tervehdys,

Lähetän tämän viestin valituille henkilöille piilokopioina, jotta vastaanottajien osoitetiedot ja henkilöllisyys eivät paljastu muille vastaanottajille. Jos et ole uskossa Jeesukseen Kristukseen, niin tämä viesti ei välttämättä kiinnosta sinua kovin paljon. On silti hyvä jo yleissivistyksen kannalta tietää joitakin asioita kristinuskosta. Siihen tarjoutuu nyt mahdollisuus lukemalla uutta sivustoani osoitteessa

http://www.inri.fi/

Inri.fi sivustolla on kirjoituksia Raamatun opetuksista ja kristinuskosta. Pyrin pitämään inri.fi sivuston tarjonnan suppeampana kuin vanhojen kotisivujeni annin.

Inri.fi sivuston tarkoitus on määritellä kristinuskon kannalta tärkeät opinkappaleet sellaiseen muotoon, että kaikki kristityt voivat hyväksyä ne pääpiirteissään. Opetukset ovat osittain laajoja ja syvällisiä, joten täyttä yhteisymmärrystä kirjoitusteni sisällön kanssa ei ole tarpeen saavuttaa. Jos tahdomme kuitenkin kokoontua ja elää yhtenä Jumalan seurakuntana maan päällä, niin silloin meidän tulee olla yhtä mieltä opin tärkeimmissä kysymyksissä ja Kristuksen opin alkeissa.

Kristittyjen hajaannus johtuu nimenomaan erilaisista Raamatun tulkinnoista ja opeista, joiden mukaan harjoitamme uskoa käytännön elämässä. Ellei uskon elämän pohjalla vaikuttava oppi ole pääkohdiltaan samanlainen, emme voi elää ja kokoontua yhtenä Jumalan seurakuntana omilla paikkakunnillamme. Tästä syystä on välttämätöntä määritellä kirjallisesti uskon kannalta tärkeimmät opin kohdat, ja opettaa Kristuksen opin alkeita yhteisesti hyväksytyllä tavalla.

Kirjoitukseni sisältävät sen näkemyksen Jumalan sanan totuudesta, mikä minulla tällä hetkellä on. Jos olen erehtynyt jossakin kohdassa, niin olen valmis muuttamaan opetustani, kun erehdykseni paljastuu minulle. Otan vastaan palautetta ja korjausehdotuksia, kunhan ne vain perustuvat Raamatun ilmoitukseen. Jos voit osoittaa, että Raamatun ilmoitus ei ole totta jossakin asiassa, niin tutkin asiaa, ja toimin sitten tutkimustulosten mukaan. Jos olet eri mieltä tulkinnoistani ja perustat näkemyksesi Raamatun ilmoitukseen, niin jompikumpi meistä on erehtynyt, ja väärässä olevan tulee korjata näkemyksiään. Toista ei voida kuitenkaan pakottaa uskomaan samalla tavalla kuin muut, joten jos toinen ei ojentaudu totuuden sanan mukaiseen oppiin ja elämään suosiolla, niin ei häntä saada uskomaan toisin väkisinkään.

Ketään kristittyä ei voida vaatia uskomaan omaatuntoaan vastaan eri tavalla kuin hän uskoo, mutta jokainen on velvollinen koettelemaan omaa opetustaan. Jos joku huomaa olevansa väärässä jostakin opillisesta asiasta, tai hän elää Jumalan tahdon vastaisesti, niin silloin on lupa ojentautua Jumalan sanan totuuden mukaiseen elämään vanhurskaudessa ja rakkaudessa. Jos joku ei tottele Jumalaa, vaikka tietää hänen tahtonsa pyhistä kirjoituksista, niin se koituu hänelle synniksi ja lopulta tuomioksi paatumuksen kautta.

Jyväskylässä 26. tammikuuta 2009.

Sivun alkuun