Steinerpäiväkoti Pikku-Otava

Steinerpäiväkoti Pikku-Otava on aloittanut toimintansa vuonna 1998. Päiväkotirakennus on Suomen ensimmäinen steinerpäiväkodiksi suunniteltu talo (suunn. Maarit ja Aarni Holttinen) ja se sijaitsee Palokassa Haukkamäen metsän kupeessa. Päiväkodissamme on 25 hoitopaikkaa 3-6 -vuotiaille lapsille. Osa paikoista on esiopetuspaikkoja. Pikku-Otavan päivittäinen aukioloaika on klo 7-17.

Steinerpäiväkoti on yhteisö, jota kasvattajat rakentavat ja kantavat yhdessä vanhempien kanssa. Yhteistyö kasvattajien ja vanhempien kesken vahvistaa molemminpuolista luottamusta. Yhteistyö luo ilmapiiriä, joka on lapsen kasvuympäristö. Vanhemmat osallistuvat myös päiväkodin juhliin, retkiin, talkoisiin sekä vanhempainiltoihin ja kursseihin. Päiväkotia ylläpitää Steinerpäiväkoti Pikku-Otavan kannatusyhdistys ry. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja sen hallitukseen kuuluu lasten vanhempien edustajia.

Rakennus Aamupiirihuone Eteinen