Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Jumalan Poika

Raamatun mukaan Jeesus on Jumalan ainutsyntyinen Poika. Mitä se tarkoittaa? Onko Jeesus siksi myös itse Jumala? Jos se tarkoittaisi Jeesuksen olevan myös Jumala, kumoaisi se aiempia Raamatun kohtia. Mistä siis on kyse? Raamattu selittää myös tämän asian, jos sille antaa mahdollisuuden.

Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman."
Luuk. 1:31-33

Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi.
Luuk. 1:35

Raamatun mukaan Jeesus on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta, siksi Jeesusta pitää kutsua Jumalan Pojaksi. Mutta tarkoittaako Jumalan Poika myös Jumalaa? Tämän ymmärtämiseksi on hyvä tietää mitä Raamattu aiemmin sanoo Jumalan pojista.

Jeesus vastasi heille: "Eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna: 'Minä sanoin: te olette jumalia'? Jos hän sanoo jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli - ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin - niin kuinka te sanotte sille, jonka Isä on pyhittänyt ja lähettänyt maailmaan: 'Sinä pilkkaat Jumalaa', sen tähden että minä sanoin: 'Minä olen Jumalan Poika'? Jos minä en tee Isäni tekoja, älkää uskoko minua. Mutta jos minä niitä teen, niin, vaikka ette uskoisikaan minua, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä."
Joh. 10:34-38

Aasafin virsi. Jumala seisoo jumalien kokouksessa, hän on tuomari jumalien keskellä:
Psalmit 82:1

Minä sanon: Te olette jumalia ja kaikki tyynni Korkeimman poikia; kuitenkin te kuolette, niinkuin ihmiset kuolevat, ja kaadutte niinkuin kuka ruhtinas tahansa." Nouse, Jumala, tuomitse maa, sillä sinä perit kaikki pakanakansat.
Psalmit 82:6-7

Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa.
Job 1:6

Kun ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, huomasivat Jumalan pojat ihmisten tyttäret ihaniksi ja ottivat vaimoikseen kaikki, jotka he parhaiksi katsoivat.
Genesis 6:1-2

Ajatus Jumalan pojista ei ole siis uusi, se löytyy jo Vanhasta Testamentista. Jumalan poikia on kutsuttu myös jumaliksi. Ja vaikuttaisi siltä, että Jumalan pojilla on tarkoitettu enkeleitä. Tästä johtuen olisi ymmärrettävää, jos Jeesusta sanoisi myös jumalaksi, onhan hän kuitenkin korkea-arvoinen Herra. Raamatun mukaan Jumala on kuitenkin hänen yläpuolella ja Jeesus on ”vain” Jumalan Poika.

Sillä vaikka olisikin niin sanottuja jumalia, olipa heitä sitten taivaassa tai maassa, ja niitä on paljon semmoisia jumalia ja herroja, niin on meillä kuitenkin ainoastaan yksi Jumala, Isä, josta kaikki on ja johon me olemme luodut, ja yksi Herra, Jeesus Kristus, jonka kautta kaikki on, niin myös me hänen kauttansa.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 8:5-6

Lisäksi on hyvä tietää, Raamatun mukaan Jeesus on Jumalan ainutsyntyinen Poika. Ainokaisella on tarkoitettu alkukielessä ainutsyntyistä. Tämä tarkoittaa, Jeesus on ainoa Jumalan Poika, joka on syntynyt lihaksi.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Joh. 3:16

Mutta pitääkö paikkansa, että Jumala on synnyttänyt Jeesuksen? Seuraavan kohdan perusteella Jeesus luotiin ennen kaikkea ja on luomistöiden esikoinen. Näiden kohtien perusteella Jeesus on Jumalan Poika, joka luotiin alussa ja joka on syntynyt lihaksi.

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa.
Kirje kolossalaisille 1:14-16

Tähän liittyen on myös hyvä huomata, kaikki Jeesuksen opetuslapset tulevat myös Jumalan lapsiksi. Ovatko Jeesuksen opetuslapset siis myös Jumalia? Jos Jeesus Jumalan Poikana on myös Jumala, eikö silloin myös Jumalan lapset ole Jumalia? Näin ei voi olla, koska Raamatun mukaan on vain yksi Jumala.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,
Joh. 1:12

Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö".
Joh. 20:17


 english  suomi
 
Seuraava
Alkuun