Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Mitä tarkoittaa usko?

Usein tunnutaan ajattelevan, että ikuiseen elämään riittää kun uskoo Jumalan olemassa oloon. Raamatun perusteella vaikuttaa, ettei pelkästä olemassaoloon uskomisesta ole hyötyä, tekeväthän riivaajatkin niin.

Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat.
Jaakobin kirje 2:19

Riivaajat eivät todennäköisesti ole uskollisia Jumalalle. Siksi voisi ajatella, että pelastavassa uskossa on kyse enemmästä kuin vain olemassaolon uskomisesta.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Mat. 7:21

Miksi te huudatte minulle: 'Herra, Herra!' ettekä tee, mitä minä sanon?
Luuk. 6:46

Uskon kautta voi saada anteeksi, mutta ilmiselvästi pelkästään Jumalan olemassaolon uskominen ei riitä taivasten valtakuntaan pääsemiseen. Mutta mitä sitten tarkoittaa, kun Raamatussa sanotaan, "vanhurskas on elävä uskosta"?

Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta".
Kirje galatalaisille 3:11

Raamatussa on puhe kahdenlaisesta uskosta. Siitä, että uskoo jonkin olevan ja siitä, että on uskollinen. Jos ihminen on uskollinen, hänellä on uskoa. Monissa Raamatun kohdissa olisi ehkä selkeämpää käyttää nykyään sanaa "uskollisuutta", "uskon" tilalla. Englanniksi tämä sama on ehkä selkeämpi, koska siellä on erikseen sanat "faith" ja "belief". Niissä on selkeä ero ja "faith" sanan voi helposti johtaa sanasta "faithful", joka tarkoittaa uskollista tai lojaalia. Sen sijaan "belief" sana merkitsee uskomusta, jonkin asian totena pitämistä. Ei siis riitä vain se, että uskoo olemassaoloon, pitäisi olla myös kuuliainen ja Jumalalle uskollinen, se on vanhurskautta. Myös seuraava kohta osoittaa, että tarvitaan kuuliaisuutta, joka on merkitykseltään samankaltainen kuin uskollisuus.

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.
Joh. 3:36

Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään.
Joh. 5:24

Monet ajattelevat myös niin, että epäusko on syy kadotustuomioon. Syynä ovat mm. seuraavat kohdat.

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Mark. 16:16

Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen.
Joh. 3:18

Olisi kuitenkin hyvä ymmärtää, ei tuomion syy ole epäusko, vaan ne omat väärät teot, joiden vuoksi olisi syytä ottaa vastaan armahdus ja tehdä parannus.

Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."
Joh. 3:19-21

Raamatun perusteella epäusko ei ole tuomion syy. Syy on se, että haluaa pysyä "pimeydessä", haluaa pitää kiinni pahoista teoista, eikä halua tulla Jumalan yhteyteen. english  suomi

Seuraava
Alkuun