Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Mooseksen laki?

Monille näyttää olevan epäselvää se, pitäisikö kristityn noudattaa Mooseksen lakia ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Jeesus itse sanoo, ettei tullut kumoamaan lakia.

Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa.
Mat. 5:17-19

Laki kertoo sen, mikä on oikein ja väärin, eikä Jumala ole siitä muuttanut mieltä. Se mikä ennen oli väärin, on myös yhä väärin. Jos rakastaa Jumalaa, ei halua tehdä niitä asioita, jotka ovat väärin. On siis hyvä edelleen opettaa mitä laki sanoo. Ja on hyvä, jos toimii myös sen mukaan. Mutta kuten tuosta kohdasta voi huomata, taivasten valtakuntaan voi silti päästä, vaikkei olisi toiminut täysin lain mukaan. Lakia ei kannata noudattaa sen vuoksi, että siitä ansaitsisi pelastuksen, koska sen noudattamisesta ei ole luvattu taivasten valtakuntaa. Vanhurskaus on se, mistä seuraa ikuinen elämä, eikä vanhurskaus tule siitä, että noudattaa lakia. vanhurskaus on sitä, että on uskollinen ja kuuliainen Jumalalle.

Tässä kohtaa on hyvä myös huomata mikä laissa on tärkeintä, oikeus, laupeus ja uskollisuus.

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.
Mat. 23:23

Ja lisäksi laki on täytetty kahdessa seuraavassa käskyssä.

Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'.
Mat. 22:37-39 english  suomi

Seuraava
Alkuun