Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?

Koko teksti pdf-muodossa

21.12.2016

Nooan arkki

Laiva vai arkki?

Usein ajatellaan arkin olleen samankaltainen kuin modernit öljytankkerit tai laivat. Raamattu kuitenkin sanoo sen olleen arkki, ei vene tai laiva. Minä uskon, että siihen on syy.

Arkin voidaan tulkita tarkoittavan arkkua tai suorakaiteen mallista laatikkoa. Mitä Raamattu siis tarkoittaa arkilla? Tässä on ehkä ainoa kohta Raamatusta, joka kuvailee arkin muotoa:

Tee itsellesi arkki honkapuista, rakenna arkki täyteen kammioita, ja tervaa se sisältä ja ulkoa. Ja näin on sinun se rakennettava: kolmesataa kyynärää olkoon arkin pituus, viisikymmentä kyynärää sen leveys ja kolmekymmentä kyynärää sen korkeus. Tee arkkiin valoaukko, ja tee se kyynärän korkuiseksi, ja sijoita arkin ovi sen kylkeen; rakenna siihen kolme kerrosta, alimmainen, keskimmäinen ja ylimmäinen.
Gen. 6:14-16


Raamattu kertoo päämitat, ei juuri muuta arkin muodosta. Ja tuon tiedon perusteella moni on tullut siihen lopputulokseen, että arkki oli alla olevan kuvan mukainen.Tuossa yleisessä ideassa arkista on monia ongelmia joiden vuoksi moni pitää arkkia mahdottomana. Malli perustuu siihen, miten me näemme laiva nykyään. Mutta ehkä mallin pitäisi perustua siihen mikä olisi tehokkain tapa tehdä kestävä ja kelluva koti niille, joille arkki oli tarkoitettu. Tässä esiteltävä arkkisuunnitelma perustuu noihin lähökohtiin. Tavoitteena oli suunnitella kelluva koti, joka olisi mahdollisimman helppo toteuttaa ja sisältäisi kaikki ne asiat, jotka todennäköisesti olisivat tarpeellisia.

Aluksi, jos mietitään materiaaleja. Raamattu kertoo arkin olleen tehty "gopherista", joka on Suomeksi tulkittu honkapuuksi ja päälystetty tervalla. Puu on ollut jotain pihkasta puuta, mutta meillä ei ole varmasti tiedossa mitä. Mänty on hyvä vaihtoehto, koska jötepuusta on voitu valmistaa tervaa vastaavasti kuin Suomessa tervahaudoissa aikoinaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tervahauta

Mikä olisi tehokkain tapa tehdä tukeista kelluva rakennus? Lautojen valmistus ja veneen veisto modernin puuvenen tyyliin olisi hidas ja todella työläs tapa arkin kokoluokassa. Toinen vaihtoehto olisi tehdä tukkilautta samaan hirsitalotyyliin. tukkilautan hyvä puoli olisi se, ettei rakenteen täydy olla täysin vesitiivis. Lautta kelluisi, kunhan pohjarakenteessa on riittävästi puuta, koska puun tiheys on pienempi kuin veden. Jos esimerkiksi puun tiheys olisi 400 kg/m3 ja veden tiheys 1000 kg/m3, lautta kantaisi 600 kg/m3 kuorman ennen kuin alkaa upota. Tällä perusteella ja periaatteella tässä suunnitelmassa on päätetty tehdä n. 5 m paksu pohjakerros tukeista, joka mahdollistaa sen, että arkki pystyisi kantamaan yli 5000 tonnin kuorman. Kuorma vastaisi esim. yli 50000 tuhatta ihmistä, joilla olisi jokaisella alle 0,5 m2 tila. Luultavasti pohjakerros siis riittäisi hiukan ohuempanakin.

Kelluvuus voidaan siis ratkaista riittävän paksulla puukerroksella. Toinen iso kysymys on, miten osat liitetään yhteen? Hirsitalotekniikka ja se mihin arkin kelluvuus perustuu, mahdollistavat erittäin yksinkertaiset liitokset, joissa ei tarvita metalliosia. Arkin ei tarvitse olla yhtä jäykkä kuin modernit puulaivat, koska kelluvuus ei perustu samaan periaatteeseen. Riittää kun osat pysyvät kiinni toisissaan. Ja se on mahdollista saavuttaa perinteisillä hirsiliitoksilla.Kuvan esittämällä tavalla, arkki saa suunnilman mukaisen muodon.Jos raskaita myrskyjä ei ollut, nuo liitokset toimisivat hyvin. Kovemman kelin varalta hirret olisi kuitenkin syytä vielä sitoa yhteen päähirsien läpiporattavin sitein, kuten esitetty alla olevassa kuvassa ja suunnitelmissa. Siteet estäisivät hirsiä tippumasta paikoiltaan, jos aalto nostaa jotain kohtaa arkista ilmaan.Arkin vakavuusasiat

Muotona laatikko ei tietenkään ole kaikista hydrodynaamisin, mutta se ei tainnut olla myöskään tavoite. Tavoitteena oli rakennelma joka kelluu ja pelastaa tulvalta. Tämä hisrsilautta suunnitelma ratkaisee kelluvuus kysymyksen ja on muodoltaan melko vakaa. Painopiste on alhaalla, vähän vajaa metrin ensimmäisen lattiapinnan alapuolella ja tasainen pohjan muoto ei ole kiikkerä. Mutta selviäisikö arkki silti avomerellä? Selvityminen riippuu erittäin paljon olosuhteista. Ihminen ei voi tehdä alusta, joka ei missään olosuhteissa voisi upota. Sen perusteella mitä Raamattu kertoo olosuhteista, ne eivät todennäköisesti olleet liian vaativat. Raamatun mukaan ensimmäiset 40 päivää satoi ja sen jälkeen tuuli nousi.


Ja satoi rankasti maan päälle neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä.
Gen. 7:12

Ja vedet vallitsivat maan päällä sata viisikymmentä päivää.
Gen. 7:24


Silloin Jumala muisti Nooaa ja kaikkia metsäeläimiä ja kaikkia karjaeläimiä, jotka olivat hänen kanssansa arkissa. Ja Jumala nosti tuulen puhaltamaan yli maan, niin että vesi laskeutui. Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeutuivat, ja sade taivaasta taukosi. Ja vesi väistyi väistymistään maan päältä; sadan viidenkymmenen päivän kuluttua alkoi vesi vähentyä.
Gen. 8:1-3

Emme tiedä miten kovia tuulia silloin oli, mutta voimme tehdä oletuksia sen perusteella mitä tiedämme nykyään tuulista. tuulet yleensä syntyvät ilmanpaine-erojen vuoksi ja ne taas syntyvät lämpötilaerojen mukaan. Kun aurinko lämmittää maata jossain paikassa, lämmin ilma kohoaaja kylmä ilma virtaa lämpimän tilalle ja syntyy tuuli. Jos Raamatun kertomus on totta, tulvan seurauksena ei ollut kuivaa maata ja oli plivistä, joten ei ollut myöskään merkittävää ilmanpaineeroa aiheuttavaa tekijää ja siten todennäköisesti oli melko tyyntä. Siksi voidaan myös olettaa, että aallot ja tuuli eivät olleet niin vakavia kuin voivat nykyään pahimmillaan olla. Sateen jälkeen tuuli kuitenkin nousi ja samalla kun vesi alkoi laskeutua, tuuli ja aallot myös todennäköisesti kasvoivat.

Keskimääräinen aallonkorkeus oli luultavasti samaa luokkaa kuin Atlannin keskiaallonkorkeus nykyään. Se olisi kuitenkin alle arkin pohjakerroksen paksuus, joka on tässä suunnitelmassa n. 5 m paksu laatta. Jos aallon korkeus olisi ollut esim. 5 m, vedenpinta olisi noussut alimman kerroksen tasoa ylemmäs ja siksi seinien pitää olla hyvin päälystetty tervalla. Arkki olisi kellunut silti, vaikka ei olisi ollut täysin vesitiivis, mutta aallokossa liitokset olivsivat joutuneet koville. On mahdollista, että arkki olisi hiukan taipunut merenkäynnissä aaltojen mukaan. Tämän suunnitelman mukaisessa ratkaisussa se ei olisi kuitenkaan ollut ongelma, koska kelluvuus perustuu puun ja veden tiheyseroon, ei muotoon ja vesitiiveyteen. Hirsirakenne on hyvä maanjäristysalueilla, joten se olisi myös hyvä aallokossa, kuten oheisesta videosta voi päätellä.


https://www.youtube.com/watch?v=VHtrMq617gk

Tässä suunnitelmassa arkilla ei ole peräsintä tai köliä. Siksi arkki kelluisi vapaasti ja todennäköisesti ajelehtisi pitkä sivu aaltoja vasten. Tällöin aaltojen rasitus ei olisi yhtä kova arkille, mutta kaatumisriski olisi olemassa. Riski ei kuitenkaan ole erityisen suuri, koska ei ole hyvää syytä olettaa suurta myrskyä.

Ilmanvaihto, viemäröinti, vesi ja ruoka

Usein todetaan, että ilmanvaihdon, juomaveden ja viemäröinnin järjestäminen olisi ongelma arkissa. Ne ovat toki tärkeä asia ja iiden tulisi toimia mahdollisimman pienellä vaivalla. Tässä arkkisuunnitelmassa nuo asiat tulevat helposti ratkaistuksi rakenteesta johtuen. Ilmanvaihto järjestyy sisähirsiseiniin jätettävien rakojen tai aukkojen ja katolla olevan valoaukon kautta. Vesi voidaan säilöä arkin keskialueella runkoon jätetävillä altailla. Viemäröinti voidaan järjestää siten, että hirret asetetaan ulkoseinien vierellä niin, että lattiaan jää ura, josta jäte johdetaan mereen, kuten esitetty detaljipiirustuksessa.Ruokavarastot olisi hyvä sijoittaa ylimpään kerrokseen arkin keskialueelle. Siten ne olisiva mahdollisimman hyvin suojattu kosteudelta.

Ja hanki itsellesi kaikkinaista ravintoa, syötäväksi kelpaavaa, ja kokoa sitä talteesi, että se olisi ruuaksi sinulle ja heille."
Gen. 6:21

Ruokavarastojen lisäksi arkissa voisi olla yksi kaivo, pohjan läpi niin, että sitä kautta olisi mahdollista sukeltaa ja kalastaa.

Eläimet

Viimeinen suurista ongelmista Arkin kanssa on yleensä se, oliko riittävästi tilaa kaikille eläimille?Usein väitetään, että arkissa olisi pitänyt olla yli miljaana eri lajia. Mutta onko se hyvä ja perusteltu oletus ja se mitä Raamattu kertoo?

Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni.Ja Herra sanoi Nooalle: "Mene sinä ja koko perheesi arkkiin, sillä sinut minä olen tässä sukukunnassa havainnut hurskaaksi edessäni. Kaikkia puhtaita eläimiä ota luoksesi seitsemän paria, koiraita ja naaraita, mutta epäpuhtaita eläimiä kutakin yksi pari, koiras ja naaras. Niin myös taivaan lintuja seitsemän paria, koiraita ja naaraita, että siemen säilyisi elossa koko maan päällä.
Gen. 7:1-3

he ja kaikki metsäeläimet lajiensa mukaan ja kaikki karjaeläimet lajiensa mukaan ja kaikki matelijat, jotka maan päällä matelevat, lajiensa mukaan ja kaikki linnut lajiensa mukaan, kaikki lintuset, kaikki, mikä siivekästä on.
Gen. 7:14

Raamatun perusteella maalla tarkoitetaan kuivaa maan pintaa (Genesis 1:10).  Siten, eläimet jotka arkkiin pelastettiin, olivat ne, jotka elivät maan pinnalla. Eläimet, jotka voivat olla vedessä, tai maan pinan alla, eivätkuuluneet joukkoon. Tämä tarrakoittaa, että eläimiä otettiin mukaan näistä ryhmistä:
- Nisäkkäät, nykyään 5487 tunnettua lajia
- Linnut, 999 tunnettua lajia
- Mateliat, 8734 tunnettua lajia
- Sammakkoeläimet
- joitain hyönteisiä, jotka eivät voi selvitä muuten kuin kuivan maan pinnalla.

Nuo ryhmät muodostavat heimoja seuraavasti:
- Nisäkkäät, 87 heimoa
- Linnut, 184 heimoa
- Mateliat, 89 heimoa
- Sammakkoeläimet, 116 heimoa.

Lisäksi arkissa oli 8 ihmistä, jotka muodostavat 4 perhettä, eli heimoa. Väitetysti kaikki nykyihmiset ovat noiden kahdeksan jälkeläisiä. Silti, nykyään on enemmän kuin kahdeksaa eri ulkonäköä ihmisillä. Voidaan siis päätellä, että ihmisillä tapahtuu muutoksia jälkeläisissa. Voimme olettaa, että sama koskee myös noita eläinheimoja. On mahdollista, että arkissa oli esim. yhtä lajia elefantteja, joiden jälkeläisiä kaikki nykyiset eri heimoon kuuluvat elefantit ovat. Tämä sopisi hyvin myös nykyiseen tieteelliseen käsitykseen elefantien yhdestä kantaheimosta.


https://fi.wikipedia.org/wiki/Norsut

Tästä johtuen, kun lasketaan lajien määrää arkissa, voimme olettaa niitä olleen sama määrä kuin tunnettuja eläinheimoja kyseisistä neljästä eläinryhmästä. Lukumäärä olisi 476. Koska puhtaita eläimiä oli 7 paria ja epäpuhtaita yksi pari, eläinten kokonaismäärä oli todennäköisesti n.  4200, jos oletetaan kaikki nisäkkäät ja linnut puhtaiksi eläimiksi. Ja tietenkin voimme olettaa, että Nooa otti arkkiin suurista eläimistä poikasia, ei täysikasvuisia yksilöitä, jolloin tilaa ei tarvita niin paljoa, eikä myöskään ruokaa. Tässä esitellyssä arkissa on 819 huonetta. Suurin osa heimoista mahdtuisi hyvin aina yhteen huoneeseen, jolloin jäljelle jäisi n. 300 huonetta ruoalle ja hyönteisille. Hyönteiset poikkeavat noista muista lajeista siten, että monet niistä voisivat selvitä vedessä tai maan allatai ovat niin pieniä, että kevyesti mahtuvat arkkiin muiden joukkoon, eivätkä siis tarvitse juurikaan omia huoneita.

On myös hyvä huomata, jotkut eläimet lisääntyvät melko nopeasti ja voidaan käyttää ruokana lihansyöjille (esim. kana, kananmunat)

Kaiken tämän perusteella olen sitä mieltä, että arkki oli mahdollinen.
 english  suomi


Piirustukset tästä:
Plans.pdf


Sivun alkuun