Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Parannus

Uskomalla sen, mitä Jeesus sanoi, voit siis saada anteeksi ja välttää tuomion, mutta siinä ei ole vielä kaikki. Ihmisessä täytyy tapahtua muutos parempaan. Eihän puhdistuminen mitään hyödytä, jos sen jälkeen likaa itsensä uudelleen. Siksi täytyy tapahtua parannus ja luopua vääryydestä.

Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.
Luuk. 13:3

Jos ihminen pyytää anteeksi, osoittaa se katumusta ja jos ihminen katuu, haluaa ihminen myös tehdä parannuksen ja luopua vääryydestä. Se osoittaa, että ihmisessä on tapahtunut mielenmuutos parempaan ja sitä voidaan pitää myös uudesti syntymisenä sanan kautta. Se mielenmuutos osoittaa ihmisen myös vanhurskaaksi.

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
Joh. 3:3-7

Uudesti syntyminen ja vanhurskaaksi tulo on välttämätöntä, koska Raamatun mukaan ikuinen elämä on vanhurskaille. english  suomi

Seuraava
Alkuun