Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Pyhän Hengen kaste

Vaikuttaa siltä, että useimmat tuntevat kasteen, mutta harvat näyttävät tuntevan Pyhän Hengen kasteen, josta Raamattu myös puhuu. Raamatun perusteella asiasta eivät tienneet monet Paavalin aikaan, joten ei ihme, jos asia ei ole tuttu nykyäänkään.

Ja hän sanoi heille: "Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon?" Niin he sanoivat hänelle: "Emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan". Ja hän sanoi: "Millä kasteella te sitten olette kastetut?" He vastasivat: "Johanneksen kasteella". Niin Paavali sanoi: "Johannes kastoi parannuksen kasteella, kehoittaen kansaa uskomaan häneen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, se on, Jeesukseen". Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.
Apostolien teot 19:2-6

Pyhä Henki liittyy normaaliin kasteeseen ja sen voi saada kaste hetkellä. Lisäksi Raamatun mukaan Jumalan lapset voivat pyytää Pyhää Henkeä Jumalalta.

Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!
Luuk. 11:13

Raamatun mukaan Pyhä Henki on luvattu Jeesuksen opetuslapsille, opettamaan asioita.

Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.
Joh. 14:26

Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte; sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava."
Luuk. 12:11-12

Mutta mistä tietää onko saanut Pyhän Hengen, mitkä ovat sen merkkejä? Koska Raamatun perusteella Pyhä Henki on myös opettaja, Pyhän Hengen olemassa olon voi havaita opetuksesta tai ymmärryksestä. Jos siis muistaa ja ymmärtää Jeesuksen opetusta, mikä on Jumalan tahto ja oikein, voi se olla osoitus Pyhästä Hengestä. Seuraavassa kohdassa on lueteltu merkkejä, joista tuntee Pyhän Hengen.

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.
Kirje galatalaisille 5:22

 english  suomi

Seuraava
Alkuun