ViikunapuuSisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?

Raamatun mukaan Tuomas sanoo, ”minun Herrani ja minun Jumalani”. Tarkoittaako tuo ”minun Jumalani”, ei välttämättä, koska siinä on erikseen sanottu herrani ja Jumalani.

Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"
Joh. 20:28

Koska muiden kohtien perusteella ei oikein voi sanoa Jeesuksen olevan myös Jumala tai itse Jumala, mitä tuo kohta sitten tarkoittaa? Jeesuksen puheiden perusteella Jumala on hänessä ja se tulee ilmi hänen teoissaan ja sanoissaan. Siksi, kun näkee Jeesuksen, näkee myös Jumalan, joka on Jeesuksessa.

että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt.
Joh. 17:21

Tämä selittää myös Jeesuksen sanat ristillä.

Ja yhdeksännen hetken vaiheilla Jeesus huusi suurella äänellä sanoen: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?

Mat. 27:46

Jumala oli Jeesuksessa, mutta poistui kuoleman hetkellä.

 english  suomi
Seuraava Alkuun