Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala


Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?16.11.2011
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi

Jeesus opettaa, että ihmisen tulee syntyä uudesti ylhäältä. Tämä on mahdollista Jumalan sanojen kautta ja sen seurauksena ihminen syntyy Jumalan lapseksi. Ilman uudesti syntymää, ihminen ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa.

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa". Nikodeemus sanoi hänelle: "Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?" Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä.
Joh. 3:3-7

Tämä saattaa kuulostaa oudolta ja vaikesti ymmärrettävältä. Siksi sitä ei myöskään varmaan suuremmin opeteta. Jeesus on kuitenkin niin opettanut ja siksi hänen opetuslasten ei tulisi sitä hylätä, edes silloin kun ei kunnolla ymmärrä asiaa. Seuraavat kohdat voivat kuitenkin auttamaa vähän asian ymmärtämistä.

Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta.
Joh. 1:12-13

Kun ottaa vastaan Jeesuksen, ottaa vastaan hänen välittämät sanat. Ja niiden sanojen kautta ihmiselle on tarjolla elämä.

mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään".
Joh. 4:14
Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.
Joh. 6:63

Pohjimmiltaan tässä uudestisyntymä asiassa on kyse siitä liitosta, jonka Jumala sanoi tekevänsä ihmisten kanssa. Liitosta, joka on esitelty jo Jeremian kirjassa.

Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
Kirje heprealaisille 8:10-12 (Jeremia 31:31-34)

Tuo liitto on muodostettu Jeesuksen kautta ja Jeesuksen välittämien sanojen kautta ihmisessä voi tapahtua tuo muutos. Ja sen muutoksen seurauksena ihminen haluaa toimia Jumalan tahdon mukaan.

 english  suomi

Seuraava
Alkuun