Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?

Jeesuksen Jumaluus perustellaan myös sillä, että hän antoi syntejä anteeksi. Mutta onko Raamatun mukaan niin, voiko vain Jumala antaa anteeksi?

Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan: "Kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin?" Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille: "Mitä te ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako: 'Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut', vai sanoa: 'Nouse ja käy'? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi," – hän sanoi halvatulle - "minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi." Ja kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa.
Luuk. 5:21-25

Jeesus pystyi antamaan anteeksi, koska Jumala on antanut hänelle siihen vallan. Kaikki Jeesuksen valta on Jumalalta ja Jeesus tekee minkä Jumala on hänet käskenyt tekemään.

Ei kukaan sitä minulta ota, vaan minä annan sen itsestäni. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se jälleen; sen käskyn minä olen saanut Isältäni.
Joh. 10:18

Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta.
Joh. 1:14

Sillä: "kaikki hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikissa.
Ensimmäinen kirje korinttilaisille 15:27-28

Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi: "Isä, hetki on tullut, kirkasta Poikasi, että Poikasi kirkastaisi sinut; koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.
Joh. 17:1-3

Jeesuksella oleva Jumalan kirkkaus on Jumalalta, ei hänestä itsestään. Ja Jeesuksella on valta antaa syntejä koska Jumala on antanut hänelle sen vallan. Ja saman vallan Jeesus antaa Jumalan luvalla opetuslapsilleen. Edellisessä kohdassa tulee myös hyvin ilmi jälleen, On vain yksi Jumala ja Jeesus Kristus, jonka se yksi Jumala on lähettänyt. Koska valta on Jumalalta, on anteeksiantokin silloin myös Jumalalta, koska Jumalan antamalla oikeutuksella niin tehdään.

Joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut; joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt.
Joh. 20:23

Jos siis syntien anteeksiantaminen tekee Jumalaksi, ovatko Jeesuksen opetuslapset Jumalia? Raamatun perusteella ei, koska on vain yksi Jumala. On myös hyvä huomata, Jeesuksella oli jo ennen kuolemaa valta antaa anteeksi, ristinkuolemaa ei siis vaadittu anteeksiannon vuoksi. Ristinkuolema oli vain seuraus siitä, että Jeesus tuli maanpäälle saarnaamaan syntien anteeksiannosta.


 english  suomi
 
Seuraava
Alkuun