Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Vanhurskaat

Raamatun opetuksen mukaan ikuinen elämä on vanhurskaille ja synnissä eläville on varattu kuolema.

Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.
Mat. 25:46

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.
Room. 6:23

Sillä minä sanon teille: ellei teidän vanhurskautenne ole paljoa suurempi kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan.
Mat. 5:20

Ihmisen on siis oltava tai tultava vanhurskaaksi, jotta voi päästä ikuiseen elämään.

Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." Mat. 12:36-37

Sanat ja teot kertovat ihmisen sisimmän tilasta. Hyvästä puusta tulee hyvää hedelmää ja pahasta pahaa hedelmää (Mat. 7:16-20). Jos siis sisimpäsi on kunnossa, se näkyy teoissasi ja sanoissasi. Jos taas sisimpäsi ei ole puhdas, tekosi tai sanasi eivät ole puhtaita. Tästä johtuen tekojen ja sanojen perusteella voidaan nähdä onko henkilö vanhurskas.

Mutta miten vanhurskaus näkyy? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Yksi hyvä esimerkki vanhurskaudesta on seuraavassa kohdassa.

"Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin: 'Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niinkuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa; minä annan kymmenykset kaikista tuloistani.' Mutta publikaani seisoi taampana eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi: 'Jumala, ole minulle syntiselle armollinen'. Minä sanon teille: tämä meni kotiinsa vanhurskaampana kuin se toinen; sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään."
Luuk. 18:10-14

Publikaani tunnusti oman syyllisyyden ja siten osoitti kuuliaisuuden/uskollisuuden Jumalan sanalle. Fariseusten ongelma oli se, että ulkoisesti toimivat hienon näköisesti, mutta sisällä ei tapahtunut muutosta parempaan.

Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä!
Mat. 23:25

Tähän liittyy myös Raamatun ajatus uudesti syntymisestä, joka tarkoittaa, että ihmisen sisällä täytyy tapahtua luopuminen vääryydestä. Jeesuksen sanojen perusteella ihmisen täytyy puhdistua sisältä, sen jälkeen ulkopuolikin on puhdas. Siinä tulee esiin vanhurskaus. Ei ole hyödyllistä, jos ulkoisesti noudattaa lakia, jos mielessään kuitenkin haluaa ja tekee vääryyttä, eikä ole kuuliainen Jumalan sanalle.

Seuraavan kohdan perusteella vanhurskautta voisi sanoa Jumalalle kuuliaiseksi mielentilaksi.

Ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan."
Luuk. 1:17

Kuuliaisuus tarkoittaa sitä, että ottaa vastaan Jumalan sanan ja on sille uskollinen, kuten Aabraham aikoinaan.

Ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sentähden että olit minun äänelleni kuuliainen.
Genesis 22:18

Raamatun mukaan Jeesus puhui sen, mitä Jumala oli hänet määrännyt puhumaan. Siksi, jos kuulet Jeesuksen sanat ja olet niille uskollinen/kuuliainen, lasketaan se vanhurskaudeksi, uskonvanhurskaudeksi.

Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.
Joh. 3:36

Samasta oli kyse jo Vanhassa Testamentissa. Sielläkin uskollisuus/kuuliaisuus on se, joka ratkaisee, kuten seuraavasta voi huomata.

Jos sinä olet kuuliainen kaikessa, mitä minä käsken sinun tehdä, ja vaellat minun tietäni ja teet sitä, mikä on oikein minun silmissäni, ja noudatat minun säädöksiäni ja käskyjäni, niinkuin minun palvelijani Daavid teki, niin minä olen sinun kanssasi ja rakennan sinulle pysyväisen huoneen, niinkuin minä Daavidille rakensin, ja annan Israelin sinulle.
Ensimmäinen kuningasten kirja 11:38

Uskollisuus on se, miksi vanhurskas saa elää. Vanhurskas pitää kiinni Jumalan sanasta ja on uskollinen sille ja sitä Jumala haluaa.

Katso, sen kansan sielu on kopea eikä ole suora; mutta vanhurskas on elävä uskostansa.
Habakuk 2:4

Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta".
Kirje galatalaisille 3:11

mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen".
Kirje heprealaisille 10:38

Ja kuten seuraava kohta osoittaa, uskomalla ihminen voi tulla vanhurskaaksi. Lain noudattaminen ei itsessään tee ketään vanhurskaaksi, koska vaikka tekisi täsmälleen lain mukaan, ei silti välttämättä ole uskollinen Jumalaa kohtaan. Eikä pelkkä lain noudattaminen tee uskolliseksi.

Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, että hänen kauttansa julistetaan teille syntien anteeksiantamus ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla.
Apostolien teot 13:38-39


 english  suomi
25.10.2014

Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Se, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niinkuin hän on vanhurskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä; eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljeänsä rakasta.
1 Joh. 3:7-10

Seuraava
Alkuun