Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Kaste

Raamatun mukaan Jeesuksen opetuslapseksi tehdään kastamalla ja opettamalla pitämään sen, minkä Jeesus käski pitää.

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
Mat.28:19-20

Monia ihmisiä kastetaan kyllä, kuten Jeesus opetti, mutta pitävätkö he myös sen, mitä Jeesus opetti pitämään? Tietävätkö he edes mitä heidän tulisi pitää?

Kasteeseen liittyy paljon kiistoja siitä miten se tulisi suorittaa ja millä sanoilla. Tulisiko olla aikuinen ja tulisiko kastaa pelkästään Jeesuksen Kristuksen nimeen, kuten Apostolien teoissa.

Sen kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, tuli heidän päällensä Pyhä Henki, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat.
Apostolien teot 19:5-6

Raamatun perusteella vaikuttaa siltä, että tärkeämpää on ajatus Jeesuksen opetuslapseksi tulemisesta ja siitä, että pitää sen mitä Jeesus käski pitämään. Raamatussa ei ole määritelty ikärajoja kasteelle, eikä pelkällä kasteella pelastu.

Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen.
Mark. 16:16

Jos siis henkilö on kastettu lapsena, muttei usko sitä, mitä Jeesus opetti, kasteesta ei ole juuri hyötyä. Jos uskoo sen, mitä Jeesus sanoi, pitää myös kiinni niistä sanoista.

 english  suomi

Seuraava
Alkuun