Viikunapuu
Sisältö:

Johdanto

Kuka Jeesus on?
On vain yksi tosi Jumala
Jumala on suurempi kuin Jeesus
Jumala ja Jeesus ovat yhtä
Vain Jumala voi antaa syntejä anteeksi?
Sanooko Tuomas Jeesusta Jumalaksi?
Oliko Jeesus hyvä?
Jumalan Poika
Jeesus oli jo aikojen alussa
Kutsuiko Jeesus itseään Jumalan nimellä?
Messias
Vapahtaja
Välimies, puolustaja
Ylipappi
Onko Jeesus kolmas persoona?


Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?
Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi


Kuka pelastuu?
Anteeksianto
Parannus
Vanhurskaat
Synti
Mitä tarkoittaa usko?
Onko teoilla merkitystä?
Mikä helvetti on?

Miten Jeesuksen opetuslapsen tulisi elää?
Mooseksen laki
Uhraaminen
Orjien pito
Tuomitseminen
Jumalanpalvelus
Ruokailu
Pappeus
Toinen käsky
Uusi käsky

Jumala

Raamattu
Miksi uskoa?
Onko Raamattu ristiriitainen?


16.11.2011
Kuka on Jeesuksen opetuslapsi?

Harvoin, kuulee kenenkään sanovan, ”olen Jeesuksen opetuslapsi”. Mistä tämä johtuu? Eikö heitä enää ole? Onko tilanne jo niin huono kuin Jeesus epäilee olevan, kun hän tulee uudelleen?

Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?
Luuk. 18:8

Jeesuksen opetuslapsia alettiin jossain vaiheessa kutsua kristityiksi. Onko kristitty sanalla enää samaa merkitystä? Jos henkilö kutsuu itseään kristityksi, kokeeko hän myös olevansa Jeesuksen opetuslapsi, vai onko sanan merkitys muuttunut tunnistamattomaksi?

Ja he vaikuttivat yhdessä kokonaisen vuoden seurakunnassa, ja niitä oli paljon, jotka saivat heiltä opetusta; ja Antiokiassa ruvettiin opetuslapsia ensiksi nimittämään kristityiksi.
Apostolien teot 11:26

Kun tarkastelee maailmaa, näyttää siltä, että kristitty merkitsee jotain muuta. Sana kuvaa enemmänkin henkilöä, joka kuuluu johonkin kirkko nimiseen laitokseen. Vaikea nähdä yhteyttä siihen, mitä Jeesuksen opetuslapsi on. Tästä herää myös kysymys, mikä kirkko on ja onko sillä mitään tekemistä Jeesuksen opetuslapsen kanssa? Onko kirkko joku uskontovirasto, joka hoitelee tiettyjä tapahtumia? Tarkoittaako kirkko nykyisin myös seurakuntaa, tai jopa Jumalan seurakuntaa?

Seuraavissa kohdissa on käyty läpi sitä, kuka Raamatun mukaan on Jeesuksen opetuslapsi. Tähän on pyritty tuomaan myös kohtia Raamatusta, jotka kertovat, miten Jeesuksen opetuslapseksi tullaan. Jeesuksen opetuksen tulisi tässä asiassa olla se tärkein määrittelijä, onhan kyse kuitenkin Jeesuksen opetuslapsista.

Kaste
Pyhän Hengen kaste
Jeesuksen sanassa
Keskinäinen rakkaus
Uudesti syntynyt Jumalan lapsi english  suomi


Alkuun