Dogue de Bordeaux
Home ] Kuvagalleria ] Koiramme ] Historia ] [ Dogue de Bordeaux ] Kaverit ] Luonne ] Pentueet ] Uutiset ] News ] Our Dogs ] Litters ] Friends ] Dogue de Bordeaux ] Photo Gallery ] In Memoriam ] Links ] Our Show Trips ]

 

                           

                            Rotumääritelmän tulkinta                                 Jalostuksen tavoiteohjelma                           

Rotumääritelmä:
FCI Ryhmä 2 Pinseri- ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat

Bordeauxindoggi (Dogue de Bordeaux) 116
Alkuperämaa :Ranska
(Hyväksytty:FCI 14.4.1995, käännös SKL-FKK 24.10.1999)

Käyttötarkoitus: Vahti-, suojelu- ja vartiokoira

Lyhyt historiaosuus: Bordeauxindoggi on yksi vanhimmista ranskalaisista koiraroduista. Se polveutuu luultavasti alaneista (kookas suden metsästykseen käytetty vinttikoira) ja erityisesti alan vautresta, josta de Foix’n kreivi Gaston Phebus (tai Febus) kirjoitti 1300-luvulla kirjassaan Livre de Chasse: "sen puruvoima on suurempi kuin kolmen vinttikoiran". Sana doggi tuli käyttöön vasta 1300-luvun lopulla. 1800-luvun puolivälissä tätä vanhaa koirarotua tuskin tunnettiin Akvitanian ulkopuolella. Sitä käytettiin suurriistan (villisian) metsästyksessä, taistelukoirina (usein sääntöjen alaisena), kodin ja karjan vahtina sekä teurastajan apuna. Ranskan ensimmäinen koiranäyttely järjestettiin Pariisin eläintarhassa vuonna 1863. Bordeauxindogit olivat mukana nykyisen nimisinä ja niitä oli eri tyyppisiä : toulouselainen, pariisilainen ja bordeauxlainen, joka on nykyisen bordeauxindoggin kantamuoto.Rotu kärsi paljon maailmansotien aikana ja lähes kuoli sukupuuttoon toisen maailmansodan jälkeen. Se alkoi kehittyä uudelleen 1960-luvulla.Ensimmäinen rotumääritelmä ("doggityyppien luonnehdinta") oli Pierre Megninin kirjassa Le Dogue de Bordeaux vuodelta 1896.Toinen rotumääritelmä oli J.Kunstlerin kirjassa Etude critique du Dogue de Bordeaux vuodelta 1910.Kolmannen rotumääritelmän laati Raymond Triquet yhdessä eläinlääketieteen tohtorin Maurice Luquet’n kanssa vuonna 1971.Neljäs rotumääritelmä laadittiin FCI:n Jerusalemissa hyväksymän kaavan mukaiseksi vuonna 1993. Työn teki Raymond Triquet apunaan Bordeauxindoggiharrastajien yhdistyksen puheenjohtaja Philippe Serouil.

Yleisvaikutelma: Tyypillinen lyhytkalloinen ja kaarevalinjainen molossi. Hyvin voimakas; runko on erittäin lihaksikas, kuitenkin kokonaisuudessaan tasapainoinen. Rakenteeltaan pikemminkin matalaraajainen, etäisyys rintalastasta maahan on hieman pienempi kuin rintakehän syvyys. Tiivis- ja voimakasrakenteinen, vaikuttava ja hyvin kunnioitusta herättävä. Nartuilla samat ominaisuudet, mutta eivät niin korostuneina.

Tärkeitä mittasuhteita: Rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen suurempi kuin säkäkorkeus suhteessa 11 : 10. Rintakehän syvyys on yli puolet säkäkorkeudesta. Kuonon pituus on korkeintaan kolmasosa ja vähintään neljäsosa koko pään pituudesta. Uroksilla pään ympärysmitta on lähes sama kuin säkäkorkeus.

Käyttäytyminen/Luonne : Ikivanha taistelukoira, hyvä vahti, työssään valpas ja erittäin rohkea, ei agressiivinen. Hyvä seuralainen, hyvin kiintynyt isäntäänsä ja hyvin ystävällinen. Rauhallinen ja tasapainoinen, korkea ärsytyskynnys. Urokset ovat yleensä luonteeltaan dominoivia.

Pää: Suuri, kulmikas, leveä ja melko lyhyt, edestä ja päältä katsottuna puolisuunnikkaan muotoinen. Kallon ylälinja on taaksepäin kohoava.

Kallo-osa : Uroksilla pään ympärysmitta on leveimmältä kohdaltaan suunnilleen sama kuin säkäkorkeus, nartuilla se voi olla hieman pienempi. Kallon tilavuus ja muoto ovat seurausta hyvin kehittyneistä ohimoista, kulma- ja poskikaarista sekä alaleuan leveydestä. Kallon ylälinja on edestä katsottuna hieman kaareva. Otsauurre on hyvin syvä ja madaltuu kallon takaosaa kohti. Otsa on hallitseva osa päätä, kuitenkin korkeuttaan leveämpi. Kummallakin puolella otsauurretta on symmetrisiä ryppyjä, joiden syvyys vaihtelee koiran tarkkaavaisuuden mukaan.

Otsapenger: Hyvin korostunut ja lähes suorassa kulmassa kuonon kanssa (95-100 astetta).

Kirsu: Leveä ja maskin värin mukaisesti hyvin pigmentoitunut, sieraimet ovat hyvin avoimet. Ylöskääntyvä kirsu on sallittu, ei kuitenkaan kalloa kohti painunut.

Kuono-osa: Voimakas, leveä ja melko lyhyt, paksu olematta turpea silmien alta. Kuonon ylälinja on hieman kovera. Kuonossa on kohtuullisen selvät poimut. Se ei juurikaan kapene kirsua kohti, ylhäältä katsottuna se on neliömäinen. Kuonon ylälinja muodostaa kallon ylälinjan kanssa hyvin tylpän kulman ylöspäin. Pään ollessa vaakasuorassa, tylppäkärkinen, paksu ja leveätyvinen kuono ulottuu kirsua edemmäksi. Kuonon ympärysmitta on lähes kaksi kolmasosaa päänympäryksestä. Kuonon pituus on ¼ - 1/3 pään koko pituudesta mitattuna kirsusta niskakyhmyyn. Kuonon pituuden ääriarvot (korkeintaan kolmasosa ja vähintään neljäsosa pään pituudesta) ovat sallittuja, mutta ei toivottuja, ihannepituus on niiden väliltä.

Huulet: Ylähuuli on paksu, kohtuullisen riippuva ja kiinteä. Sivulta katsottuna sen alalinja on pyöreähkö ja alaleuan sivut peittävä. Edessä ylähuulen etureuna koskettaa alahuulta ja laskeutuu sitten sivuille leveän ylösalaisen V-kirjaimen muotoisena.

Leuat/Hampaat/Purenta : Leuat ovat hyvin voimakkaat ja leveät. Alapurenta on rodun erityispiirre. Alaleuan etuhampaiden takapinta on yläleuan etuhampaiden etupinnan edessä sitä koskettamatta. Alaleuka kaartuu ylöspäin. Leuan kärki on selvästi erottuva, ei liioitellusti ylähuulen edessä eikä sen peitossa. Hampaat, etenkin kulmahampaat ovat voimakkaat. Alakulmahampaat ovat kaukana toisistaan ja hieman kaarevat. Etuhampaat ovat selvästi suorassa rivissä etenkin alaleuassa.

Posket: Erittäin voimakkaasti kehittyneistä lihaksista johtuen korostuneet.

Silmät: Soikeat ja kaukana toisistaan. Silmien sisäkulman välinen etäisyys on suunnilleen kaksi kertaa silmäaukon leveys. Ilme on rehti. Sidekalvo ei saa olla näkyvissä. Silmät ovat väriltään pähkinänruskeasta tummanruskeaan mustamaskisilla yksilöillä, vaaleampi väri on hyväksytty, mutta ei toivottu ruskeamaskisilla ja maskittomilla.

Korvat: Suhteellisen pienet ja väriltään hieman karvapeitettä tummemmat. Korvan etuosan tyvi on hieman koholla. Korvat ovat vapaasti, eivät veltosti riippuvat, koiran ollessa tarkkaavainen etureuna on poskenmyötäinen. Korvan kärki on pyöreähkö ja ulottuu korkeintaan silmän kohdalle. Korvat ovat melko ylös kallon ylälinjan tasolle kiinnittyneet korostaen siten kallon leveyttä.

Kaula: Hyvin voimakas, lihaksikas ja lähes tasapaksu. Nahka on runsasta, löysää ja taipuisaa. Kaulan ympärysmitta on lähes sama kuin pään. Niskan ja pään liittymäkohdassa on hieman havaittava ja loivasti kaareva poikittainen vako. Niskalinja on hieman kaareva. Selvästi erottuva löysä kaulanahka alkaa kurkun kohdalta ja poimuttuu liioittelemattomasti rintaa kohti. Kaulan tyvi on hyvin leveä ja kiinnittyy sulavasti lapoihin.

Runko
Ylälinja:
Kiinteä
Säkä:
Selvästi erottuva
Selkä:
Leveä ja lihaksikas
Lanne:
Leveä, melko lyhyt ja kiinteä
Lantio:
Hännäntyveä kohti kohtuullisen viisto

Rintakehä: Voimakas, pitkä, leveä ja syvä, kyynärpäiden alapuolelle ulottuva. Leveän ja syvän eturinnan alalinja on edestä katsottuna kaareva. Kylkiluut ovat pitkät ja kyljet selvästi kaareutuneet, eivät tynnyrimäiset. Rintakehän ympärysmitan tulee olla 25 - 35 cm suurempi kuin säkäkorkeus.

Alalinja ja Vatsa: Vatsaviiva on kaareva alkaen syvästä rintakehästä ja jatkuu melko ylösvetäytyneeseen ja kiinteään vatsaan; ei riippuva eikä vinttikoiramainen.

Häntä: Hyvin voimakastyvinen ja mieluiten kintereisiin, ei niiden alapuolelle ulottuva. Hännän asento on matala. Häntä on taipuisa, siinä ei saa olla mutkia eikä viallisia nikamia. Koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu, koiran innostuessa se nousee 90-120 astetta, ei kaarru selän päälle eikä kierry.

Raajat
Eturaajat
Yleisvaikutelma:
Eturaajat ovat vahvaluustoiset ja hyvin lihaksikkaat.

Lavat: Voimakkaat; lihakset ovat korostuneet. Lapaluut ovat viistot (noin 45 asteen kulmassa vaakatasoon nähden). Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on hieman yli 90 astetta).

Olkavarret: Hyvin lihaksikkaat

Kyynärpäät: Rungon suuntaiset, eivät liian lähellä rintakehää eivätkä ulospäin kääntyneet.

Kyynärvarret: Edestä katsottuna suorat tai lievästi viistot siten, että alaosa lähestyy hieman keskilinjaa, etenkin koirilla, joilla on hyvin leveä rintakehä. Sivulta katsottuna kyynärvarret ovat pystysuorat.

Välikämmenet: Vahvat ja sivulta katsottuna hieman viistot. Edestä katsottuna joskus hieman ulospäin kääntyneet kompensoiden sisäänpäin viistoja kyynärvarsia.

Käpälät: Vahvat. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, kynnet kaarevat ja vahvat, päkiät hyvin kehittyneet ja joustavat. Koira seisoo painostaan huolimatta tukevasti varpaillaan.

Takaraajat
Yleisvaikutelma:
Takaraajat ovat vahvat, voimakasluustoiset ja hyvin kulmautuneet. Ne ovat takaa katsottuna yhdensuuntaiset ja pystysuorat, antavat voimakkaan vaikutelman huolimatta siitä, että takaosa ei ole yhtä leveä kuin etuosa.

Reidet: Hyvin kehittyneet ja paksut, lihakset ovat selvästi erottuvat.

Polvet: Rungon suuntaiset tai hieman ulospäin kääntyneet

Sääret: Suhteellisen lyhyet ja lihaksikkaat

Kintereet: Matalat ja jänteikkäät, kinnerkulma on kohtuullisen avoin.

Välijalat: Voimakkaat, ei kannuksia.

Käpälät: Hieman etukäpäliä pitemmät, varpaat ovat tiiviisti yhdessä.

Liikkeet: Molossin liikkeiksi melko joustavat. Kävellessä askel on pitkä, joustava ja matala. Takaraajoissa on hyvä työntö ja eturaajan askel pitkä etenkin ravissa, joka on mieluisin liikuntamuoto. Nopeuden kasvaessa päällä taipumus painua, ylälinja laskee etuosaa kohti ja etukäpälät lähenevät rungon keskiviivaa. Lyhyt, koottu laukka on melko tärkeää. Lyhyillä matkoilla koiran tulee kyetä nopeaan vauhtiin matalin askelin.

Nahka: Paksu ja riittävän löysä

Karvapeite
Karva:
Hienolaatuista, lyhyttä ja pehmeän tuntuista.

Väri: Yksivärinen, kaikki kellanruskeat sävyt mahongista isabellanväriseen. On toivottavaa, että pigmentti on hyvä. Pienehköt valkoiset merkit sallittuja rinnassa ja varpaissa.

Maski: Musta: usein niukka eikä ulotu kallon alueelle. Kallossa, korvissa, kaulassa ja rungon yläosassa voi olla lievä tumma sävy. Kirsu on tällöin musta.
Kastanjanruskea (ennen punaiseksi tai kellertävänruskeaksi kutsuttu): kirsu ja silmäluomien reunat ovat tällöin kastanjanruskeat. Maskiton: karvapeite on kellanruskea, nahka näyttää punaiselta (ennen myös "punaiseksi maskiksi" kutsuttu). Kirsu on tällöin punertava tai vaaleanpunainen.

Koko ja paino
Säkäkorkeus:
Suunnilleen sama kuin kallon ympärysmitta. Urokset 60 - 68 cm, nartut 58 - 66 cm. 1 cm:n alitus ja 2 cm:n ylitys on sallittua.

Paino: Urokset vähintään 50kg, nartut vähintään 45kg.

Virheet : Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.

Vakavat virheet: Voimakas aggressiivisuus, pelokkuus; lyhyt ja pyöreä pää, jossa ulkonevat silmät; voimakas bulldoggimaisuus: litteä kallo, kuonon pituus vähemmän kuin ¼ koko pään pituudesta; erittäin vino alaleuka; jatkuvasti näkyvät etuhampaat suun ollessa kiinni; köyry selkä; yhteen kasvaneet häntänikamat, jotka eivät muodosta koukkuhäntää; vähänkin sisäänpäin tai voimakkaasti ulospäin kääntyneet etukäpälät; litteät reidet; liian avoimet kinnerkulmat ; liian voimakkaat kulmaukset tai koira seisoo takaraajat rungon alla; pihtikinttuisuus, länkisäärisyys; jäykät tai takaa voimakkaasti rullaavat liikkeet; voimakas huohotus, rohiseva hengitys; valkoista hännän päässä, raajojen etupuolella ranteiden ja kintereiden yläpuolella.

Hylkäävät virheet: Pitkä ja kapea pää, jossa liian vähän korostunut otsapenger ja yli kolmasosan pään koko pituudesta oleva kuono-osa (virheellinen päätyyppi); pään ylälinjan kanssa yhdensuuntainen, laskeva tai kyömy kuononselkä; epämuodostuneet leuat; muu kuin alapurenta; jatkuvasti näkyvät kulmahampaat tai jatkuvasti roikkuva kieli suun ollessa kiinni; samanaikaisesti jäykkä ja sivulle kiertynyt, epämuodostunut (korkkiruuvimainen) tai surkastunut häntä; käyrät kyynärvarret ja liian viistot välikämmenet; taaksepäin liian avoimet kinnerkulmat (eteenpäin viistot välijalat); valkoista väriä päässä tai rungossa, muu kuin kellanruskea karvapeitteen väri; havaittavissa olevat invalidisoivat viat.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.