Rakennustaito Haavisto Oy

Rakennuslupaa edellyttävissä rakennustöissä tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja, joka vastaa lupaehtojen ja määräysten noudattamisesta. Vastaava työnjohtaja kannattaa hankkia jo rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa.

Kokeneesta ammattirakentajasta on paljon hyötyä päätöksiä tehtäessä. Vastaava työnjohtaja on myös pientalorakentajan neuvonantaja aikatauluissa, hankinnoissa ja työsuojeluasioissa. Tehtävän hoitaminen edellyttää paljon työmaakäyntejä hankkeen edistymisen myötä. Minulle on vuosien varrella kertynyt laaja huippuammattilaisten verkosto suunnittelijoista eri alojen toteuttajiin asti.

Anssi Haavisto
rakennusmestari

Sammalkaari 28
01820 Klaukkala

Puh 0500 505 315
Fax 09 2906 2770

Ota yhteyttä: rakennustaito.haavistokolumbus.fi