Esivanhemmat Maurin äidinäidinäidille: (Ancestors for Mauri's mothers's mother's mother:)
Valpuri LANKINEN; 1846-1902; Hiitola, Haukkavaara 3->Nehvola 1; (code cl2)
Valpurin ISÄ

Yrjö (cl1)
LANKINEN
lampuoti
* 1816
Hiitola,
Haukkavaara 3
+ 1881
Hiitola

Yrjö (cl3)
LANKINEN
1780-1834
Hiitola,
Haukkavaara 3
Matti LANKINEN
Hiitola [EsiPo], Haukkavaara
1756-1802 (cl5)
Yrjö LANKINEN, 1728 H (clc)
Katri PELLINEN, 1736 (cld)
Katri (cl8) [EsiP]
LANKINEN
* 1755 Ilmee
Antti LANKINEN 1712 (att)
Maria RANTALAINEN n. 1715 (atw)
Helena (cl0) [EsiPo]
KARVINEN
1779-1842
Hiitola,
Raivattala
Olavi (clb)
KARVINEN
* 1746 Hiitola
Olavi KARVINEN 1719 H (cok)
Maria PÖRSTI * n. 1715 H (col)
Maria (clz)
SKYTTÄ
* 1748 Hiitola
Kaarlo SKYTTÄ 1710 Hiit. (els)
Katri EVERI 1727 Kaukola? (elk)
Valpurin ÄITI

Riitta (cl4)
PAKSUJALKA
emäntä
* 1825
Hiitola,
Unkola 3
+ 1890
Haukkavaara 3

Antti (cp1)
PAKSUJALKA
1797-1856
Hiitola,
Unkola 3
Juhana (ep3)
PAKSUJALKA
* 1764 Hiitola
Antti PAKSUJALKA * 1715 (ep5) [EsiP]
Anna MIIKKULAINEN * 1724 (ep2) [EP]
Riitta (cjg)
PÖRSTI
* 1769 Hiitola
Pauli PÖRSTI * 1748 Hiitola (cj3) [EsiP]
Anna KARVINEN * 1747 Hiit. (cj2) [EP]
Valpuri (cp2)
AHOKAS
1802-1885
Hiitola,
Pohjii 3
Heikki (cp5) [EsiP]
AHOKAS
* 1759 Hiitola
Niilo AHOKAS 1718 Hiit. (ca1)
Elina ?KOSKELO 1732 ?H (ca2)
Elina (cp6) [EsiP]
PAKSUJALKA
* 1770 Hiitola
Matti PAKSUJALKA * 1746 Hiitola (cpa)
Valpuri KEKKI 1745 Hiit. (cp4)
Laatinut/created: Mauri Rastas 05.06.2010 (Layout CopyRight: Mauri Rastas 1998-2010)