Laatinut: Mauri Rastas, 07.01.2000

Asukasluettelo 1724: KURKIJOKI PÅGOST

KA: mf ES 2693 foliot 270-323 tässä mukana, mutta jatkuu (Matti J. Kankaanpää).
"____" = tekstikohta on lukukelvoton.
Kirjuri on ollut selvästi huolimaton: iät ovat epäluotettavia,
nimien kirjoitus horjuvaa, ihmisiä selvästi puuttuu ....

Pastoren H Andreas Näglik 60
	dess Hustr Anna __ Lang 48
	Brodern Stephan Näglik 57
	Hust Catharina __ 57
	Pijgan Helena 17
Tårparen Michell Niutain 41
	Hustrun Birgita 40
	Sonen Johan 8
	dåttern Anna 6
Tårparen Hindrich Salaka 27
	Hust: Maria 25
	dåttern Elisabeth 3
Tårparen Petter C__us 69
	Hust, Walborg 41
Cappellanen Paul Näglik 23
Clåkaren Petter Tukia 61
	Hustr Catharina 63
	Sonen Olof 16
	Brodern Elias 21
Spöögubnn Påhl Uijmoin 41
	Hustrun Catharina 57
	Styvson ____ 21
	Sonen Påhl 4

KUPALA:

Anders Tåntti 58
	Hust: Anna Hindrihdr 47
	dåttern Anna 6
	Brodern Johan 20
	dåttern Anna 6
Jöran Tårika 32
	Hust, Catharina Hinddr 24
	Sonen Erich 6
	Inhyss: Anders Davidson 42
	Hust: Ewa Mattzdr 27
	dåttern Sara 4
Mikitas hemman
Cnuts Kampin 45
	Hust. Birgita Hindrichdr 40
	dåttern Elisabeth 7
Påhl Jäskeläin 30
	Hust: Maria Johansddr 34
	sonen Erik 6
	dåttern Helena 5
Mickell Räckolain 46
	Hust: Olo Sedrofzdåtter 50
	dåttr Fedrtiof  12
	Brodern Sawila  60
	Hustr N__ta 50
	dåttern Iro 10

KÅRBISARIJ:

Mattz Koosa 50
	Hust: Maria Mattzdr 30
	Sonen Mattz 10
	dåttern Maria 6
	dåttern Christina 2
	Matt broder Bertill 30
	Hust, Wallborg Simonsdr 27
	dåttern Christina 2
Katila hemman
Simon Hindrichson 30
	Hustr Anna Johansdr 17
	Brod__ Påhl 19
Markus Koosa 48
	Hust: Maria Påhlsdr 30
	Brodern Johan 30
Lars Koosa 62
	Hust. Helena Danielsdr 60
	Sonen Michell 17
Lars Jakoin 64
	Hust: Anna Hindrichdr 57
	Sonen Elias 20
	Mågen Erich 30
	Hust: Clara 25
Petter Raijko 45
	Hust: Maria Pettersdr 50
	Son Mattz 16
	dåttern Maria 8
	dåttern Wallborg 5
Anders Jakoin 72
	Hust: Maria Mattzdr _2
	Sonen Grels 15
Jacob Lijrij 42
	Hust: Catharina Jöransdr 30
	Sonen Michell 6
	dåttern Agnetha 3
Anders Meloin 32
	Hust: Sussunna Mattdr 32
	Sonen Grels 3
	dåttern Anna 10
	Sys. Modern Anna 40
Grels Jakoin 40
	Hust, Wallborg Erichdr 32
	Sonen Johan 9
	drängen Lars Petterson 45
Mårten Jakonen 36
	Hust: Elisabeth 40
	dåttern Catharina 13
Maxim Jakoloff 40
	brodern Michell 18

HÄMELAX:

Anders Tårika 56
	Hust: Wallborg Mårtensdr 50
	Sonen Mattz 35
	Hust: Gertrudh Olofzdr 30
	dåttern Wallborgh 6
	Sonen Mårten Anderson 30
	Hust: Maria Påhlsdr 20
	Brodern Johan 5
Anders Thomason Torika 52
	Hust: Birgita Olofsdr 50
	Sonen Johan 4
	dåttern Maria 6
Thomas Oloffson Tårika 62
	Hust: Elisabetha Pettsdr 55
	Sonen Abraham 13
	dåttern Birgita 9
	dåttern Anna 7
Jöran Joutzin 42
	Hust. Anna Titasdr 30
Mattz Rastas 32
	Anna Mårtensdr 31
	Sonen Anders 2
Magnus Warius 32
	Hustr Elisabeth 26
	dåttern Anna 6
Petter Tukia 42
	Hust: Anna Mårtndr 23
Clemet Taskin	40
	Hust: Birgita Mattzdr 40

REKALA:

Jöran Rastas 46
	Hust: Anna Mårtensdr 31
	Sonen Anders 2
	sivuteksti: hafver medelmåttiga
		länder, fiskia ifrån Ladåga,
		inga kvarnar eller vattuvärk 
Erich Sijras hemman
	sivuteksti: Jöran Rastas bebrukar,
		samt betalar för, och är
		uppfört uti een ränta med
		dess egit hemma
Johan Salmelain
	sivuteksti: Eskell Tattari skattas
		 för denna hemma
Eskell Tattarij 70
	Hustr Gertrudh ___dr 55
	dåttern Anna 18
	Sonen Petter 16
	Sonen Anders 11
Brusius Tårika 55
	Hust: Wallborg Johansdr 35
	Sonen Jöran 5
	dåttern Anna 7
	dåttern Maria 5
Hodkr Timoskoff 56
	Hust. Nogona 40
	Sonen Simon 27
	dåttern Marfa 6
Olof Safwolain 55
	Hust: Scholastica 40
	Sonen Anders 12
	dåttern Birgita 8
Erich Reijko 47
	Hust: Birgita Olofzdr 35
	dåttern Maria 15
	dåttern Birgita 8
Josep Hannukain 60
	Hust: Birgitta 45
	Sonen Eskell 20
	Inhyss: Jöran Åhtrin 50 
	Hust: Birgitta Grellsdr 50

RAHOLA:

Simon Räpoin 57
	Hust: Catharina Pettersdr 32
	dåttern Helena 11
	dåttern Catharina 8
	drängn Anders Bryggare 25
	Hustr Sophia Påhlsdr 21
Thomas Bryggares Hem
Stephan Christolain 47
	Hust: Birgita Tynisdr 42
	Sonen Petter 11
	Brodn Matts 42
	Hust: Anna Larsdr 32
	dåttern Maria 5
	Stephans Syster Agneta 36
Matts Pirhoin 45
	Hustrun Anna 47
	Sonen Anders 16
	Sonen Thomas 11
	Sysson Daniel 23
	Daniels son Erasmus 10
Nicolaus Petterson 65
	Hust: Anna Mattzdr 56
	Sonen Adam 8
	dåttern Ewa 10
Daniel Maunukain 52
	Hust: Helena Pettersdr 47
	dåttern Anna 8
Påhl Keselj 59
	Hustr Anna Grellsdr 52
	Sonen Thomas 25
	Hust: Maria Eskellsdr 20
Simon Reijko 92
	Hust: Elisabeth 62
	Sonen Petter 22
	Brodn Jöran 46
	Hustr Catharina 40
	Sonen Johan 6
Michell Uijmoin 66
	Sonen Michell 24
	Hust: Magdalena Petsdr 22
	Michells brodr Carll 60
	Hust Anna Raijkas 47
	Sonen Sigfredh 20
Sigfred Reijko 60
	Hust: Elisabeth 45
	Sonen Johan 10
	dåttern Anna 8
Joseph Iijäs 52
	Hust: Elisabeth 42
	Sonen Johan 11
	Sonen Joseph 5
Michell Kurkj 32
	Hust: Christina 42
	SysSonen Hindrich 12
Petter Iijäs 52
	Hust: Sophia Andersdr 42
	Sonen Christer 20
	dåttern Catharina 7
	Inhyss: Petter Gabrielson 32
Anders Kallpio 58
	Hust: Catharina Waitin 42
	Sysrdåttern Elisabet 17
Lars Tårika 42
	Hust: Anna Larsdr 32
	dåttern Maria 8
	Brodr Jöran 32
	Hustr Anna 26
	Sonen Bertill 3
	Inhyss: Anders H_uka 25
	Hust: Catharina 20
Arfwed Rassmus 72
	Hust: Maria Thomasdr 60
	Sonen Christer _7
	Hust: Anna Simonsdr 30
	dåttern Maria 6
	Sonen Johan 27
	Hust Wallborgh 22
	dåttern Wallborgh 3
Johan Kåijo 75
	Hust Wallborgh 60
	Inhyss: Johan Klostarin 25
	Hust: Elisabeth 19
	dåttern Ewa 3
Hindrich Rouhiain 32
	Hust: Anna Hindrihsdr 25
	Sonen Simon 8
	dåttern Maria 3
	Brodr Bertill 25
	Hust: Maria Arfwidsdr 18
	Inhyss: Gertrudh Simonsdr 50
Johan Rijgoin 30
	Hust: Anna Grellsdr 25
Mårthen Langin 42
	Hust: Maria Larsdr 27
	Sonen Anders 11
Johan Kanungin 40
	Kanungins Hust: Anna 30 
	____ Johan 4
	dåttern Maria 2
Johan Hämäläin 70
	Hust: Birgitta Mårtensdr 52
	Sonen Jacob 25
	dåttern Wallborgh 7
	Johans brodr Joseph 42
Johan Kylliäin 42
	Hust: Ingeborg Larsdr 32
	Sonen Mattz 7
	dåttern Maria 5
Sigfredh Kurkj 62
	Hust: Sophin 40
	Sonen Joseph 30
	Hust: Helena Sigfredzdr 27
	dåttern Anna 3
Anders Weikolain 48
	Hust: Gertrudh 32
	dåttern Maria 4
Michell Tånttja 62
	Michels Hustru Maria 52
	Sonen Thomas 20
	Sonen Jöran 14
Wasilj Tudnikoff  81
	Sonen Jöran 31 
	sons Hustru Maria 20
	broder Ea Maria 40
	dåttern Oudetia 10
	dåttern Nakuoj 8
	dåttern Anna  9
	tredje broders Ea Maria 25
	Sonen Mikita 5
	Sonen Lars 2
Wasilj Oudekimof 57
	Hustr _____ 55
	Sonen ____  __
	dåttern Oudetia 5
	drängen Mikita 25
Johan Brussiesson 49
	Hust: Catharina 32
	Sonen _____ 12
	Sonen Eskell 9
Matz Råuhiain 60
	Hust: Catharina 50
	Sonen Johan 20
(loppukylää koskien:)
dessa hava gjort deras hyddor på bygxens ägor,
och eij kunnat dhem skattelegias, för dhedt de
äro alldeles utfattiga och mäst hafva medh
arbetande hoos andre, dher till af gammalt icke
varit någon röök eller hemmanthal:
	Bengt Påutain 68
	Hust: Catharina 50
	Jöran Kärhä 32
	Hust: Catharina 21
	Erich Härkäin 31
	Olof Weijkolain 50
	Hust: Anna 60
	Sonen Anders 18
	Michell Christolain 26
	Hust: Maria Matzdr 15

SAWJ BY:

Brusius Sijra 62
	Hust: Catharina 60
	Brodr Simon 50
	Hust: A__kia Tomasdr 30
Grels Sijra 47
	Hust: Helena 80
	Mågen Anders 40
	Hust: Maria Grellsdåtter 22
Michell Sijra 62
	Hust: Anna Olofsdåtter 37
	Mågen Anders 40
	Hust: Catharina 40
	dåttern Birgita 1
Anders Lattu 62
	(Hindrich Lattu, hvilken varit till dato
	insendt uti Hijtola, betalar tillsammans
	medh denne Anders och hafver een
	särdeles röök för sigh sjelf hvilken är
	alldeles udygel. sampt miserabelt.)
	Hust: Anna Andersdr 60
	Sonen Anders 30
	Hust: Maria Mattzdr 20
	dåttern Anna 2
Anders Päköin 54
	Hustrun Anna Mattzdr 60
	dåttern Birgita 2
Bertill Rassilain 52
	Hust: Walborg Jacobsdr 37
Erich Tijlj 50
	Hust: Helena Påhlsdr 62
	Inhyss: Michell Toifwiain 45
	Hust: Wallborg 40
Hindrich Lattu 53
	Hust: Catharina Erichsdr 46
Jöran Särkiläin 52 (aldeles utfattig)
	Hust: Anna Hindrichsdr 42
	Svärsonen Jöran Cnutson 32
	Hust: Maria 25
	dåttern Ewa 6
Mårthen Sijra 50
	Hust: Maria 40
Gabriel Mähö__ 58
	Hust: Catharina Knutsdr 52
	dåttern Birgita 5
Johan Larson Lasoin 59
	Hust: Catharina Knutsdr 50
	Sonen Anders 25
	Inhyss: Erich Laitin 40
	Hust: Catharina Hansdr 40
	dåttern Maria 9
(loppukylää koskien: kaikki "inhyss:")
	Anders Sirkiä 31
	Modern Maria 70
	Samuell Lukof 60
	Hust: Agnetha Thomasdr 50
	Matz Råkain 30
	Hust: Maria 27
	Hans Wehwiläin 32
	Hust: Maria 22
	dåttern Anna 2
	Anders Härköin 40
	Hust: Christina Carllsdr 30

KURKIJOKI BY: ett hofställe

Erich Kuitius 52  (arendat)
	Hustru Sophia Olofsdåtter 40
	dåttern Catharina 14
	dåttern Helena 8
(koskien torppareita:)
(dessa hafva varit uti sveriges regeringstiden
under hofvet och eij annat betalt än dagsvärken.)
Tårpare Johan Safwolain 56
	Hust: Helena Thomasdr 46
	Sonen Jacob 4
	dåtter Catharina 8
	dåtter Maria 4
Tårpare Hindrich Kijski 22
	Hust: Anna Mårtensdr 17
	dåttern Catharina 3
Tårpare Ellias Pafwolain 52
	Hust: Maria Hansdr 50
Tårpare Nills Kytin 40
	Hust: Catharina 32
Tårpare Tero Tudnik 42
	Hust: Maria Mattzdr 32
	Son Saviloff 3
Tårpare Petter Heiskäin 40
	Modern Catharina 70
(koskien kaikkia seuraavia perheitä:)
(dessa hafwa upbygdt __ Kurkijoki __ någon land __)
Petter Löyhkö 42
	Hust: Walborg Olofsdr 40
	Sonen Abraham 13
	dåttern Birgita 11
	dåttern Anna 10
Johan Kes_in 52
	Hust: Birgita Andersdr 32
	Sonen Påhl 4
	dåttern Maria 5
Erich Toifwinen 32
	Hust: Sara Johansdr 32
	dåttern Sara 2
Påhl Ofwaska 60
	Hust Maria Thomasdr 57
	dåttern Birgita 7
Anders Kåcko 25
	Hust Maria 16
Anders Hindrichson 60
	Hust Wallborg 60
Petter Tuttj 30
	Hust Elisab. Bertillsdr 20
	dr Wallborg 1 1/2

AROMÄKJ:

Thomas Littuin 56
	Hust: Birgita 30
	dåttern Maria 7
	Brodr Johan 38
	Hust Walborg Staffansdr 30
	Sonen Mattz 7
Anders Hattuin 42
	Hust: Maria Johansdr 32
	Sonen Jöran 8
	dåttern Christina 7
Lars Huttuin 27
	Sonen Anders 8
	dåttern Maria 9
Gregorius Littuin 60
	Hust: Anna Påhlsdr 40
	Sonen Anders 22
	Hust: Elisabeth 22
Olof Rössä 82
	Hustrun Anna 42
Lars Rössä 62
	Hust: Ingeborg Grellsdr 42
	Sonen Jacob 12
	Sonen Påhl 20
	Hust: Christina Matzdr 23
Påhl Pullkin -
	Hust: Birgita 20
Petter Tukia 20
	Hust Anna 20
	Petters Moder Agnetha 62
Matz Salaka 32
	Hust, Anna Michelsdr 45
	Modern Birgita 70
Michel Kijfver 58
	Hust: Anna Larsdr 45
	Sonen Petter 15
	Hust: Helena 15
Cnuth Littuin 50
	Hust Anna Michelsdr 31
Cnuth Hu_pä 50
	Hust: Margaretha 45
Alexi Littuin 43
	Hust: Maria Hindrichsd 40
	dåttern Gertrudh 9

ELISIENWARA:

Jacob Möltzi 36
	Hust: Christina Pettersd 35
	dåttern Anna 8
	dåttern Christina 4
	Jacobz Broder Johan 51
	Hust: Sara Olofzdr 26
Matz Kuhain 35
	Hust: Maria Olofzdr 35
	Styfson Thomas 20
Mårten Ke__ 26
	dess Moder Anna 51
	Brodern Jacob 10
Lars Huttuin 50
	Hust, Agnetha 50
	Brodr Hindrich 30
	Hustrun Maria 30
	dåttern Birgita
Hindrich Baijer 36
	Hust: Maria Matzdr 39
	Sonen Matz 19
	Hust: Catharina 22
Lars Kylliäin 61
	Hust: Wallborg 41
	Sonen Lars 16
	Sonen Matz 12
	dåttern Catharina 13
Mårten Mietin -
Johan Kylliein 51
	Hust Catharina ____ 32
	dåttern Christina 9
Grels K__ckä 46
	Hust Elisabet ___dr 31
	dåttern Anna 5
Anders Paukoin -
Michel Tåifwiain 51
	Hust: Wallborg Mårtensdr 31
	dåttern Sophia 12
	Inhyss: Johan Littuin 91
	Hust: Maria 71
Jöran Kärpä 36
	Hust: Maria Mårtensdr 32
	Sonen Petter 1/4
	dåttern Helena 6
Nils Kä__kä 52
	Hust: Anna Johansdr 35
	dåttern Maria 6
Hindrich Mijkulain 32
	Hust: Anna Christersdr 31
	dåttern Catharina 6
Petter Mijkulain 52
	Hust: Maria Hindrichsdr 32
	dåttern Maria 5
	Inhyss: Gertrud Matzsdr 62
	dåttern Catharina 12
Jöran Lappalain 46
	Hust Anna Hindrichdr 33
	Sonen Johan 4
	dåttern Anna 7
Johan Saukoin 43
	Hust: Sophia Andersdr 32
	dåttern Helena 4
	Styfson Anders 21
Jacob Tarfwain 41
	Hust: Maria Simonsdr 38
	dåttern Maria 10
Johan Tarfwain 51
	Hust: Magd. Larsdr 41
	Son Johan 13
	dåttern Maria 9
	Johans brodr Bertill 33
	Hust, Anna Påhlsdr 26
	Sonen Påhl 6
	dåttern Catharina 8
	Brodr Simon 26
	Hust: Maria Thomasdr 21
	dåttern Maria 2
Johan Ahokas 41
	Hust Maria Erichzdr 32
	Sonen Anders 9
Iwan Wasiliof 33
	Hust: Oxenia Michelsdr 30
	dåttern Oudatia 3
Mattz Mijkulain 42
	Hust: Maria Bertillsdr 32
	Modern Anna Thomasdr 82
	Brodern Thomas 37
	Hust Wallborg Simonsdr 33
	dåttern Anna 3
Jöran H___on 57
	Hust: Catharina Påhlsdr 46
	Sonen Jöran 16
	Sonen Elias 5
	Inhyss: Thomas Simonson 50
	Hust: Wallborg S____dr 32
	dåttern Anna 3
Olof Uijmoin 51
	Hust Maria Pettersdr 40
	dåttern Maria 9
	dåttern Anna 5
	Inhyss: Mårten Hämäläin 60
	Hust: Anna Johansdr 53
	dåttern Anna 13
Hindrich Mannin 57
	Hust Catharina Pettersdr 53
Petter Huiko 80
	Hust: Anna Persdr 62
	Svärsonen Petter Laukoin 30
	Hust Anna  Persdr 25
	Inhyss: Thomas Brynt__ 56
	Hust Maria 52
	Sonen Petter 16
Johan Wijnain 58
	Hust: Anna Anna Hindrichdr 51
	dåttern Catharina 5
Hindrich Simbain 40
	Hust. Beatha Johansdr 32
	Sonen Påhl 5
Jöran Rautiain 42
	Hust: Maria Hindrichdr 33
	Sonen Hindrich 5
	dåttern Sigri 4
Olof Sinkoin 42
	Hust: Ingeborg Thomasdr 34
	Sonen Olof 4
	Modern Ingeborg 61
	Brodern Dawid 22
	Hust. Maria Hindrichdr 21
Jöran Märkäläin 32
	Hust: Gertrudh Larsdr 26
	Sonen Cnutth 6
	dåttern Anna 7
	Brodr Jacob 25
	Hust: Maria Eskillsdr 22
Anders Sinkoin 52
	Hust: Sussanna Hindrichdr 50
	Sonen Hindrich 22
	Hust: Ingeborg Johansdr 20
Grells Mölltzi 51
	Hust: Elisabet Påhlsdr 42
	dåttern Anna 8
	Inhyss: Johan Anderson 71
	Hust: Elisabeth 82
Olof Wefwiläin 56
	Hust: Sara Påhlsdr 32
Mattz Kylliäin 59
	Hust: Anna Påhlsdr 46
	Sonen Mattz 8
Johan Kardin 31
	Hust. Marg: Pehrsdr 27
	Svärsonen Mattz 7
	dåttern ____ 5
Sigfredh Hofwilain 52
	Hust: Christina Hindrichdr 46
Olof Karfwin 58
	Hust: Ingeborg Andersdr 53
	Sonen Olof 4
	dåttern Maria 6

MIGRILÄ:

Påhl Clemetson 71
	Hust Christina Hindrichdr 51
	Sonen Hindrich 30
	Hust. Ingeborg Olofzdr 31
	Sonen Hindrich 2
	Inhyss: Christer Turkulain 71
	Hust: Agneta Simonsdr 71
Mattz Naaka 43
	Hust: Ingeborg Påhlsdr 38
	dåttern Ingeborg 6
	Modern Gertrud Nilsdr 71
	___sonen Cnuth 35
	Hust: Sara Thomasdr 30
	Sonen Thomas 6
Thomas Påhlson Martikain 91
	Hust: Ingeborg Johansdr 41
	Sonen Mårten 16
Thomas Thomass Martik. 81
	Hust: Catharina 80
	Sonen Påhl 46
	Hust: Anna Mattzd 40
	Sonen Mattz 40
	Sonen Johan 2
	Sonen Thomas 41
	Thomases Hust: Maria 31
	dåttern Catharina 2
Hindrich Langin -
Thomas Ruipo 91
	Hust: Anna Johansdr 60
	Sonen Simon 60
	Hust: Maria Mattzdr 35
	dåttern Anna 1
	andra Sonen Hindrich 64
	Hust: Catharina Grellsdr 40
	dåttern Anna 3
Michel Kyndäläin 41
	Hust: Elisab. Gabriellsdr 30
	dåttern Catharina 1
	Inhyss: Anna Jöransdr 46
Mårten Pardin 41
	Hust: Anna Erasmusdr 30
	Sonen Simon 5
	Inhyss: Mattz Kuifwuin 60
	Hust: Agnetha Johansdr 45
Nills Carfwin --
Mattz Littmain 50
	Hust: Gertrudh Larsdr 60
	dåttern Catharina 13
Lars Koifwuin 31
	Hust: Maria Olofzdr 28
	dåttern Maria 1/2
Johan Wehwiläin 31
	Hust: Helena Simonsdr 48
	sonen Simon 4
Jöran Wehwiläin 42
	Hust: Anna Andersdr 40
Johan Munki 31
	Hust: Birgita Påhlsdr 29
	Modern Catharina Pettersdr 51
	Systern Anna 15
Mårten Löyhkö 41
	Hust: Helena Clemetzdr 38
	dåttern Maria 6
Hindrich Innoin 32
	Hust. Wallborg Mårtensdr 41
	dåttern Catharina 4

RÄIHÄNWARA:

Johan Råinin 27
	Hust: Maria Thomasdr 24
	Sonen Jöran 2
	dåttern Birgita 3
Michell Råinin 42
	Hust: Anna Pettersdr 37
	Sonen Jöran 20
	dåttern Ingeborg 6
	dåttern Anna 1
Eskell Nenoin 72
	Hustrun Helena 43
	Sonen Swen 30
	Hust: Anna Olofzdr 22
	Son Rag___ 5
	dåttern Birgita
Jacob Härmä 25
	Hust: Agnetha Nillsdr 30
	Sonen Mattz 6
Simon Lattu 52
	Hust: Anna Hindrichdr 32
	dåttern Helena 3
Swen Råijninen 50
	Hust: Maria Jöransdr 42
	Sonen Jöran 4
	Sonen Michell 8
Carll Räpo 35
	Hust: Birgita Johansdr 32
	dåttern Wallborg 5
	dåttern Maria 4
	Brodr Johan 25
	Hust: Anna Thomasdr 22
	brodr Michell 20
Anders Rasilain 32
	Hust: Catharina Hindrichde 27
	Sonen Zacharias 5
Bertill Otava 47
	Hust: Agnetha Thomasdr 32
	Sonen Thomas 9
Anders Baijare 70
	Hust: Carin Olofzdr 40
	Sonen Påhl 5
Johan Harawallda 52
	Hust: Sophia Johansdr 42
	Sonen Mattz 8
	dåttern Anna 4
	broder Ea Agnetha Eskellsdr 22
	dåttern Helena 1
	Inhyss: Elias Tirrij 52
	Hust: Maria 48
Carll Wijrolain 50
	Hust: Ingeborg Bertillsdr 40
Michell Mitus 50
	Hust: Christina Andersdr 41
	Brodr Elias 34
	Hus: Anna Johansdr 26
	dåttern Catharina 2
Erich Kannin 32
	Hust: Gertrudh Johansdr 30
	Son Johan 6
	Inhyss: Anders Råinin 30
	Hust: Birgita Jöransdr 22
	Inhyss. Måns Jällkö 60
	Hust: Wallborg Thomasdr 50
	Brodr Nills Erichson 42
	Hust: Maria 25

SAFWIÅJA:

Petter Löyhkö 72
	Hust: Sidska Mattzdr 42
	Sonen Simon 16
	dåttern Maria 12
	dåttern Helena 7
Johan Lattu 65
	Hust Helena Pettersdr 60
	Mågen Mattz 32
	Hustrun Ewa 24
	dåttern Wallborg 1
Anders Karfwin 20
Michell Jussilain 72
	Hust Catharina Jacobsdr 70
	Sonen Johan 20
	Hust Magdalena Matzdr 15
	dr Anna 15
	Inhyss: Anders Jussilain 50
	Hust: Anna Johansdr 40
	Sonen Hindrich 4
Mattz Efverij 32
	Hust Birgita Jöransdr 22
	Brodn Joseph 30
	dåttern Catharina 1
Hindrich Salaka 42
	Hust: Anna Larson 40
	Sonen Simon 10
	Son Hindrich 6
Mitre Hodarof 30
	Hust: Maria Wawilofdr 25
	Sonen Drokina 6
	dess brodr Iwan 22
	Hust: Oudotia 20
Petter Lewontiof 70
	Hust: Oudatia Jacobsdr 65
	Son Timofei 20
	Hust Marina
Wawill Hodaroff 80
	Hust: Wasilista 40
	Son Wasil 15
	Brodr Iwan 60
	Hust: Oxenia Ortusdr 40
	drängen Mattz Tijta 15
Johan Jussilain 62
	Sonen Jacob 42
	Hust Anna Måhnsdr 30
	Sonen Johan 5
	Inhyss: Mattz Wäsäläin 42
	Hust Maria 40
Hindrich Jussilain 57
	Sonen Jacob 25
	Hust: Anna Mattzdr 20
Simon Jällkö 30
	Hust: Catharina Johandr 28
Hindrich Kampin 42
	Hust: Maria Mattzdr 50
	Sonen Johan 16
	Hust Gertrudh 18
	Inhyses: Christer Ahokas 60
	Hust: Carin Pettersdr 50
Zacharias Löyhkö 90
	Hustru Helena 80
	Inhyss: Josep Pittkäin 60
	Hust Maria Johansdr 40

MARIANWARA:

Simon Kåhlj 43
	Hust: Anna Pettersdr 31
	Sonen Markus 5
	Brodr Petter 32
	Hust Elisab Erichsdåtter 22
	Sonen Petter 6
Jöran Tarija 62
	Hust Elisab. Nåkelain 40
	Sonen Erich 16
Petter Weijalain 67
	Hust Birgita Hirfwoin 52
	Sonen Erick 22
	dåttern Margaretha 17
Anders Jullgo 46
	Hust Maria Olofzdr 33
	Sonen Petter 6
	Inhyss: Anders Råpoin 43
	Hust: Helena Soloin 20
	Swärfadern Sigfredh 40
	Hust Anna Markusdr 25

OTZANLAX:

Anders Räpo 52
	Hust Anna Larsdr 32
	Sonen Anders 16
	Sonen Lars 12
	dåttern Maria 10
Bengt Hirfwoin 52
	Hust Sophia Hindrichdr 42
	Sonen Lars 12
	dåttern Maria 12
	dåttern Wallborg 7
Lars Mällkiä 36
	Hust Elisabeth Staffansdr 52
	Sonen Johan 12
Clemet Weijkolain 52
	Hus Elisabeth 32
	Sonen Johan 6
	dåttern Sara 7
Magnus Hynnin 32
	Hustrun Maria Salaka 22
	Sonen Erich 4
	dåttern Elisabeth 1 1/2
Anders Waitin 62
	Hust: Helena 42
	dåttern Catharina 3
	Brodr Johan 32
	Hust Wallborg Pettersdr 22
Hindrich Jällkö 52
	Hust Wallborg Andersdr 22
	Sonen Jacob 20
	dåttern Agneta 1
Thomas Jällkö 50
	Hust Sisla Johansdr 32
	Sonen Thomas 8
	brodern Johan 32
Petter Jällkö 42
	Hust Agneta 52
	Sonen Thomas 4
Alexi Kärhä 57
	Hust Helena ?? dr 35
	Sonen Jöran 18
Swen Löyhkö 42
	Hustrun Anna Winain 40
	Sonen Hans 10
Jöran Kardin 32
	Hustrun Gertrud 22
	Brodern Jacob 20
Jentfe Sarapä 60
	Hustrun Tatiana 60
	Sonen Kirilä 32
	Hust: Tatiana Danielsdr 32
	Sonen Micula 15
Johan Kårjoin 52
	Hust Anna Andersdr 52
	Sonen Johan 7
	dåttern Sara 5
Jacob Kåckoin 52
	Hustrun Gertruds 21
	Sonen Jacob 23
	Hustrun Gertruds 20
Mattz Taskin 42
	Hust Anna Gabrielsdr 32
	Sonen Hindrich 22
Sigfred Tirrij 27
	Hustrun Maria Meskain 23
	Inhyss: Thomas Hindrichson 30
	Hustrun Christina 32
Mårthin Lång 59
	Hust Maria Pitulundra 62
Mattz Tietäwäin 42
	Hustrun Anna Waitin 42
	drängen Anders 15
Petter Korjonen 60
	Hust Anna Johansdr 52
	Sonen Nils 17
	Brodern Jöran 52
	Hust: Birgita Olofzdr 32
	Sonen Nils 10
	dåttern Sophia 4
Hindrich Hinka 50
	Hustru Margaretha 50
	Sonen Petter 32
	Hustrun Maria 30
	Brodr Hindrich 21
Jöran Löyhkö -
Petter Rattika 57
	Hustrun Wallborg 42
Carll Läber 42
	Hustrun Magdalena 40
	Sonen Mårthen 10
Mårthen Kanungin 62
	Sonen Daniel 25
	dess Hust Maria 32
Lars Huttuin -
Mattz Kempin 32
	Hustrun Sara Erichdr 22
	Sonen Erich 5
Iwan Hawaka 52
	Hustrun Irro 50
	Son Oudokim 5
	broder Ea Oudetia 30
Mattz Kuokuins Hustru
Simon Jacobsons Hustru.

SOSKUA BY:

Johan Mertha 50
	Hust. Maria Hindrichdr 47
	Sonen Petter 17
	dåttern Catharina 12
	dåttern Wallborg 7
	Inhyss: Petter Kallioin 32
	Hust: Helena 32
Hindrich Mertha 52
	Hustru Sara Olofzdr 50
	Sonen Adam 9
	Broder Petter 32
	Hust Wallborg 22
	dåttern Anna 11/2
Thomas Meskain 62
	Hust Birgita Grellsdr 52
	Sonen Petter 22
	Hust Catharina 18
	dåttern Anna 10
Jacob Cuismoff 52
	Hust Maria Jacobsdr 50
	Sonen Lukoff 18
	dåttern Olera 14
	dåttern Erro 9
Illukas hemman --
Anders Dawidson --
Jöran Tårika 32
	Hust Catharina Erichdr 24
	Sonen Erich 6
	Inhyss: Anders Dawidson 42
	Hust Ewa Mattzdr 27
	dåttern Sara 4
Johan Pårho 45
	Hust Sophia Pettersdr 32
	Sonen Petter 10
	Inhyss: Petter Paiju 28
	Hust Hedvik Mårtensdr 25
	Broder Sigfred 10
	Dito Johan 8
Sidar Tentkoff 32
	Hust Maria 20
	Brodern Olexi 30
Jöran Kijski 62
	Hust Scholastica 52
	dåttern Helena
Hindrich Hämäläin 55
	Hustrun Anna Eäs 42
	dåttern Christina 12
Jörgi Hodaroff 40
	Hust Eria Wasiliofzdr 22
	Sonen Michaell 7
	Jörgis broder Boko 33
	Hust Erro Lukoffzdr 22
Bertill Warius -
Joseph Hardika 52
	Hust Sophia Larsdr 30
	Sonen Hindrich 6
	Bertills broder Kolan 32
	Hust: Elisabeth Måhnsdr 27
	Inhyss: Mattz Immoin 30
	Hust: Anna Hendrichdr 40
Petter Warius 29
	Hust: Anna Larsdr 22
	Brodern Jöran 29
	Hust: Catharina Stephansdr 30
Petter Sinkoin 47
	Hust: Catharina Hindsdr 32
	Brodr Hindrich 32
	Hustrun Helena 22
Lukas Ondreoff 62
	Hustrun Soloma 52
	Sonen Wasila 18
	dåttern Olofenia 16
	Inhyss: Anders Koosa 52
	Hust: Anna Pettersdr 30
Erich Merda 27
	Hust: Wallborg Jeirtzdr 17
	Inhyss: Petter Tattarij 47
	Hust: Anna Pettersdr 40
Michell Hardika 30
	Hust: Christina Pettersdr 25
	Sonen Jöran 3
	Inhyss: Jacob Tentkoff 42
	Hust: Sophia Michellsdr 40
	Sonen Jacob 4
David Meskain 58
	Hust: Catharina 45
	dåttern Anna 5

LAPPINLAX:

Påhl Piutuin 82
	Hustrun Christina 52
	Sonen Michell 17
	Hustrun Helena 14
	dåttern Elisabeth 23
Bertill Kojo -
Johan Huitin 62
	Elisabeth Eskellsdr 52
	Sonen Tyni 32
	Hust: Catharina Thomasdr 22
	Sonen Jöran 2
	Brodern Eskell 27
	Hust: Birgita Johansdr 22
	dåttern Maria 4
Johan Kojo 35
	Hust: Anna Brusiusdr 32
	Johans broder Bertill 32
	Hust: Anna Hindrichdr 26
Jöran Hämäläin 52
	Hustrun Maria Mårtensdr 32
	Brodern Sigfred 22
	Hustrun Wallborg Larsdåtter 20
	dåttern Elisabeth 14
Petter Anho -
Michell Nenoin 60
	Hustrun Maria Uijmein 67
	Sonen Johan 12
	dåttern Magdalena 14
	Inhyss: Nills Kackin 37
	Hustrun Anna Sigfredzdr 32
Simon Jäskeläin 42
	Hustrun Helena 32
	Sonen Elias 7
	dåttern Maria 5
Lars Kåchoin 42
	Hustrun Catharina 32
	dåttern Gertrudh 7
Jacob Iäs 77
	Hust: Maria Lukoffsdr 42
	Pijgan Agneta Larsdr 20
Mattz Hämäläin 52
	Hust: Birgita Staffansdr 42
	Sonen Lars 10
	dåttern Elisabeth 5
Michael Kunttzi 47
	Hust Irro Michellsdr 77
	Brodern Hodar 40
	Hust: Oxenia Wasiliofzdr 42
	Sonen Iwan 17
Jacob Lukoff 52
	Hust Maria Pettersdr 42
	Sonen Petter 14
	dåttern Maria 5
Lukas Lukoff 42
	Hust: Sara Staffansdr 32
	Sonen Anders 14
	dåttern Sophia 12
Mårthen Laurij -
Lars Kuokain 42
	Hust: Catharina Andersdr 32
	dåttern Gertrud 7
Påhl Hamuin 27
	Hust: Christina Hindsdr 22
	Sonen Thomas 3
	Brodr Brusius 22
Johan Kuika 42
	Hust: Maria Olofzdr 42
	Sonen Mattz 14
Petter Hamuin 62
	Hust: Ewa Nillsdåtter 42
	dåttern Catharina 12
Abraham Meroin 36
	Hust: Anna Tynisdr 52
	Sonen Sigfredh 6
Eskell Huitin 42
	Hust: Clara 32
	Sonen Johan 3
	dåttern Maria 14
Wasill Semanoff 47
	Hustrun Nasta 33
	Son Iwan 7
	Inhyss: Michell Märda 30
	Hustrun Walborg
Stephan Pösö 47
	Hust: Anna Hindrichzdr 52
	Sonen Elias 7
Hindrich Hämäläin 48
	Hust: Helena Erichzdr 32
	Brodr Johan 32
	Hust: Catharina Hansdr 22
	dåttern Birgita 1
Johan Meroin 52
	Hustrun Maria 42
	Sonen Jacob 11
Hodar Climoff 27
	Hust: Ero Johansdr 22
	Sonen Pamphilia 5
Marke Climoff 52
	Hust: Marffa 22
Iwan Wäpsä 32
	Hust: Palaska Simonsdr 23
	Sonen Pafwila 8
(kylät jatkuvat!)