05.01.2007

Esipuhe / Mauri Rastas

Karjalan historian esitysperiaatteeni

Tutkin harrastuksena Karjalan historiaa, mikä antaa taustaa alueen sukututkimukselle. Muutoinkin Karjalan historia on värikäs, rikas mahtavista ja dramaattisista tapahtumistaan sekä traaginen kohtalossaan. Pääasioita on kaksi:

1. Oheinen esitys on omakohtainen näkemys mielenkiintoisista tapahtumista, eikä se pyri olemaan ns. tieteellinen, joskin esitettyjen asioiden oikeellisuus on tavoitteena.

2. Alan kirjat ovat esitystavaltaan usein niin vaikealukuisia, että perustietoa hakeva kaipaa ytimekästä esitysmuotoa. Tässä siis testataan muuttuvan tiedon uudenaikaista ja mahdollisimman tehokasta esitystapaa.

Palautteet ovat mielenkiintoisia ja tuovat oikeellisuutta esille, joten toivon että voisit kommentoida esittämääni Karjalan historiaa.


Yleisiä kommentteja historian tutkimuksen filosofiasta

Koska (Karjalan/Suomen) historian selvittelyissä tavan takaa törmää vaihteleviin näkemyksiin, ei voi olla puuttumatta historiankirjoituksen filosofiaan, peräti sen etiikkaan. Ao. luetteloon on poimittu eräitä historian tutkijoiden räväkimpiä toteamuksia omasta alastaan. Ne osoittavat kuinka vaikeata onkaan "tavallisen historian kuluttajan" löytää etsimänsä totuus lähteinään enemmän tai vähemmän tarkoituksenhakuiset historiankirjoitukset.
Ristiriitaisuuksia kun havaitsee, niin usein jää väkisinkin miettimään, miksi "väärä" tutkinta on tehty.
Faktan ja fiktion sekoittaminen missä tahansa kirjoituksessa on totuudelle "hengen"vaarallista.

Ao. lainaukset, re:A57 (ja viimeisimpänä re:A58), ovat alkuhuomiona täten masentavia, mutta enemmänmietittynä asetelmaan tulee mukaan ymmärtämystä. Se, että "kansallinen etu", joka on katsottava samaksi kuin "isänmaallisuus", määrää tulkintoja ja näkemyksiä todetuista, mutta heikosti todistusvoimaisista tosiseikoista, on jossain määrin hyväksyttävää. Jos taasen jonkun tosiseikan tulkinta on tarkoituksellisesti väärä, eihän sitä voi hyväksyä. Esim. on yleistä, että "itäiset" kansallisvaltiot haluavat havaittavan, että ovat "aina" kuuluneet länteen, minkä todisteluun käytetään kaikki tarkoitukseen sopivat "tosiseikat". Onko sellainen mahdollinen epätieteellisyys eettisesti väärin, riippuu siis näkemyksistä ja (ennakko)asenteista.