HIITOLAN LUT. KIRKON ISTUMAJÄRJESTYS V. 1746

Esityksen laatinut Mauri Rastas, 04.06.2000.
Asiakirjan löytänyt Jouni Rasimus, tekstit suomentanut Martti Toiviainen, nimet suomentanut Mauri Rastas.

A. SUKUNIMIEN ESIKATSELU HAKUA VARTEN

Suvut aakkosjärjestyksessä, nimet normalisoituina: (room. nro: kortteli / arab. nro: penkin nro)

Ahokas II/11, II/13, II/14 ja II/15 -- Auvinen (Auvin) IV/5
Bragge II/15 -- Eerikäinen (Erickain) II/12 ja III/7
Hannukainen (Hannukain) I/4 ja II/9 -- Hohtari (Hohtar) I/4
Huuhka II/20, III/2 ja III/9 -- Hynninen (Hynnin) II/20
Häkli (Hägli) III/2 -- Hämäläinen (Hämäläin) II/8, II/13 ja II/17
Iiliäinen (Ijliäin) II/18 -- Ijäs I/6, II/16 ja IV/1
Inkinen (Ingin) III/8 -- Jakonen (Jakoin) III/1
Joronen (Joroin) II/17 ja IV/5 -- Kaipiainen (Kaipiain) III/5
Karjalainen (Karjalain) II/11 ja II/19 -- Kalpio IV/2
Karvanen (Karvain) IV/2 -- Kauppinen (Kaupin) III/6
Kekki (Kecki) IV/4 -- Kemppinen (Kempin) II/11 ja IV/3
Kerminen (Kermin) IV/4 -- Keskinen (Keskin) IV/1
Kesseli IV/3 -- Kiuru II/10, II/12, II/15, II/18, III/7 ja III/9
Kokko (Cocko) I/5 ja II/16 -- Komi II/20, III/7 ja III/9
Kontiainen (Kondiain) II/14 -- Kontulainen (Condulain) II/12
Kuhmu II/19 -- Kurikka (Kuricka) II/11
Kurki (Kurcki) II/16 -- Kuronen (Kuroin) II/18 ja III/7
Kurvinen (Kurvin) III/4 -- Kähkönen (Kähköin) IV/6
Lankinen (Langin) II/8, II/14, II/18, III/3, III/7, IV/1 ja IV/5
Lappalainen (Lappalain) IV/6 -- Lasonen (Lasoin) II/17 ja II/21
Lattu IV/1 ja IV/4 -- Lipiä IV/3
Mielonen (Mieloin) II/12 -- Miikkulainen (Mjkulain) III/8 ja IV/3
Nokelainen (Nokelain) IV/4 -- Nolvi II/14
Ojalainen (Ojalain) II/15 -- Onikki (Onicki) II/15
Paksujalka (Paxujalka) II/19, II/21, III/5 ja IV/3
Parkkali (Parckar(i)) II/18, II/20 ja III/4
Paukkonen (Pauckoin) II/12, II/17 ja IV/6
Pellinen (Pellin) II/13 -- Pentikäinen (Bendickäin) I/6
Pernanen (Pernain) I/5 -- Piippu (Pjpu) II/9
Pirhonen (Pirhoin) II/9, I/6, II/8, II/10, II/20, III/5 ja IV/4
Piskunen (Piskuin) II/11 -- Poutanen (Poutain) III/1 ja III/6
Puolakka (Puolack) II/19
Pääkkönen (Pääköin) III/1, III/2 ja III/8
Pörsti (Pörtzi) II/13 ja II/15 -- Pösö II/11
Pöysti II/21 -- Rantalainen (Randalain) III/9
Rasimus II/21 -- Rastas IV/4
Rautiainen (Rautiain) III/9
Riikonen (Rigoin) II/16, II/17, III/4, III/6, III/8, IV/4 ja IV/5
Roininen (Roinin) III/4 -- Rokkanen (Rockain) IV/3
Ruotsalainen (Ruotzalain) III/3 -- Ruuska II/9
Saikkonen (Saickoin) III/3
Savolainen (Savolain) I/5, I/6, II/11, II/14, III/2, III/5, IV/1 ja IV/5
Silventoinen (Silvandoin) II/15 -- Skyttä III/5
Soikkeli (Soickeli) IV/3 -- Sokero II/18 -- Sonni III/3
Suni II/10 ja IV/3 -- Suutari IV/3 -- Tamma II/21
Tanninen (Tannin) II/13 ja III/2
Tattari (Tattar) II/12, IV/2 ja IV/4 -- Tiippana (Tipana) IV/2
Toiviainen (Toiviain) II/8, II/12 ja II/16
Tontti III/1, III/5 ja III/8 -- Torvinen (Torvin) II/10 ja II/16
Turkki (Turck) I/4 ja I/6 -- Tutti I/5 ja III/5
Varjus (Warjus) II/10, III/2, III/4 ja IV/5
Vartia (Wartia) IV/2 -- Vellonen (Welloin) IV/2
Vihavainen (Wihavain) III/4
Viinanen (Winain/Wjnain) II/9 ja III/3
Vähikkä (Wähickä) II/10

------------------------- itse dokumentti: --------------------------------

POHJAPIIRROS v. 1746 | valikkoon

Otsikko:
Hjtola Kyrckans innandömme, som utewisar huruledes Bänckarna blefvo fördelte på Jacobi dag Åhr 1746
(Hiitolan kirkon sisusta, joka osoittaa, miten penkit oli jaettu Jaakon päivänä vuonna 1746)

Osat:
Bicht Cammaren .. Choret ... Ingången under Klåck-Stapelen
Rippikamari ........ Kuori .... Tulo-ovi kellotapulin alla
Alttarille eli kuoriin katsottaessa miesten puoli oli oikea puoli ja naisten vasen.

B. ISTUMAJÄRJESTYS

Första Qwarteret på Mannfolcks sjdan ifrån Chor-Balcken
Ensimmäinen kortteli miesten puolella kuoriholvista lukien (I)

Penkin nro:
1: Herrskapet -- Herrasväki
2: Inspectorer, Amt-Männ och Crono-Länsman -- Tarkastajat, voudit ja kruununnimismies
3: Herrskapets Betiente och Brofogden -- Herrasväen palveluskunta ja siltavouti
4: Kyrckio-Sexmänn för sina egna Personer. Kirkon kuudennesmiehet omakohtaisesti.
Matts Hannukain, Thomas Hannukain, Simon Hohtar, Conr. Turck
5: Nils Cocko, Päjälä. Samuel Pernain, Tenhala. Eric Tutti, Tenhala. And. Savolain, Kilpola
6: Erich Ijäs, Kopsala. Aaron Turck, Kilpola. Simon Savolain, Sirsjärvi. Bertil Pirhoin, Tiurula. Simon, Matts och Peter Bendickäin, Mustola

Andra Qwarteret på stora Gången -- Toinen kortteli suurella käytävällä (II)

7: Frj Bänck för Stånds och resande personer -- Vapaa penkki säätyläisille ja matkustavaisille
8: Eric Toiviain, Waldola. Johan dito, Waldola. Eric Langin, Waldola. Jacob Hämäläin, Kilpola, Matts Erasmi Pirhoin Johan Anderson dito, Coconniemi
9: Christer Pjpu, Hitola. Christer Pirhoin, Kopsala. Olof Hannukain, Kilpola. Henric Ruuska, Hitola. Lars Winain, Hauckavara.
10: Anders Warjus, Hitola. Abr. Wahicka, Mustola. Lars Suni, Tiurula. Lars, Simon och Axel Kiuru, Kilpola. And. Torvin, Peter Torvin, Ulaskanniemi. And. Pirhoin, Kopsala.
11: Johan Pösö, Raivattala. Lars Karjalain, Waldola. Matts och Måns Kempin. Johan Ahokas, Tiurula. Anthon Piskuin, Alho. Hinr. Savolain, Kyläjärvi. Jac. Kuricka, Mustola.
12: Siuru Pauckoin, Hitola. Matts Toiviain, Waldola. Ernst Tattar, Tiurula. Joh. Mieloin, Kilpola. Daniel Condulain, Raurola. Joh. Kiuru, Raurola. Matts et And. Erickain, Ungola.
13: Jöran Pörtzi, Hitola. Johan Peterson Pörtzi, Hitola. Simon, Jöran et Eric Tannin, Hapalax. Jöran et Mårten Hämäläin, Kilpola. Nils Pellin, Tiurula. Matts Ahokas, Hitola.
14: Marcus Ahokas, ifr Hitola. Bertil et Johan Savolain, Hapalax. Eskel Kondiain, Kilpola. And. Langin, Cockola. Måns Nolvi, Hauckavara.
15: Jöran Bragge, Hitola. Jöran Ojalain, Kopsala. Jöran Pörtzi och Joh. Silvandoin, Weijala. And. Onicki, Kilpola. Christer Kiuru, Hitola. Påhl Ahokas, Hitola. Mich. Ahokas, Hitola.
16: Peter Torvin, Hennilä. Grels Rigoin, Hitola. Johan Toiviain, Waldola. Matts Cocko Senior, Päjälä. Olof Kurcki, Carl Ijäs, Kauvonsalmi.
17: Lars Joroin, Johan Hämäläin, Thomas Pauckoin, Peter ____, alla i Hitola. Matts Rigoin, Pantzarlax. Hans Lasoin.
18: Erasmus Ijliäin, Hennilä. Lars Kuroin, Hennilä. Daniel Sokero, Hennilä. And. Langin, Pantzarlax. Påhl et Bertil Kiuru, Asila. Jacob Parckar, Asila.
19: Bertil Karjalain, Hitola. Gustav Kuhmu, Päjälä. Thomas Kuhmu, Kopsala. Knut Puolack, Petkola. Olof Paxujalka.
20: Matts et Simon Pirhoin, Wavoja. Johan Komi, Kylälax. Elias Parckar, Raivattala. Måns Hynnin, Raivattala. Henrich et Anders Huuhka, Cockola.
21: Pöystit ifr. Kilpola. Lars Rasimus, Asila. Lars Lasoin, Wavoja. Matts Tamma, Mustola. (Olof Paxujalka,Mustola, transport til No 19)

Tredie Qwarteret wid Södre dörens ingång af Högre Handen
Kolmas kortteli eteläisen oven käytävällä oikealla (III)

1: Anders Jakoin,Touna. Johan och Lars Jakoin, Touna. Abr. Tontti, Joh. Tontti, Touna. Johan et Matts Tontti, Touna. Johan Poutain, Kuoxjärvi. Matts Pääköin, Telkinniemi.
2: Johan Warjus, Hitola. Jacob Huuhka, Cockola. Thomas Hägli, Sisiönmäki. Lars Tannin, Cockola. Hendr. Pääköin, Telkinniemi. Jöran et And. Savolain, Cockola.
3: Suen et Lars Langin, Päjälä. Johan Ruotzalain, Tiurula. Jacob Sonni, Kuoxjervi. Simon Saickoin, Mustola. Peter et Matts Langin, Päjälä. Mårt Wjnain, Kuoxjärvi.
4: Johan Roinin, Wejala. Christ., Matts et Olof Wihavain, Hapalax. Jac. Rigoin, Hapalax. Abr. Warjus, Hapalax. Jacob et Peter Parckari, Hauckavara. Salo Kurvin.
5: Påhl Skyttä, Hitola. Gabr. Tutti, Tattarsalmi. Thomas Kaipiain, Petkola. Matts Pirhoin, Petkola. Joseph Paxujalka, Touna. Thomas Tontti, Touna. Peter Tontti, Touna. And. Tontti, Touna. Jacob Savolain, Touna
6: Simon Rigoin, Kylälax. Stephan, Thomas et Jacob Rigoin, Kylälax. Sven Rigoin, Kylälax. Jöran Poutain, Kuoxjärvi. Petter Kaupin, Kuoxjärvi.
7: Elias Kiuru, Kylälax. Bertil Langin, Cockola. Sigfr. Erickain, Kilpola. And. Kuroin, Kilpola. Sigfred Komi, Kylälax.
8: Adam Rigoin, Kylälax. And. Mjkulain, Mustola. Joh. Pääköin, Ungola. Peter Ingin, Mustola. Christ. Tontti i Mustola.
9: Thomas Komi, Wejala. Eskel Rautiain, Wejala. Jöran Randalain, Wejala, Påhl Kiuru, Wejala. Joh. Huuhka, Ungola.
10/11: Dessa Bänckar äro ei färdiga -- Nämä penkit eivät ole valmiit

Fierde Qwarteret wid Södre dörens ingång på Wänstra Handen
Neljäs kortteli eteläisen oven käytävällä vasemmalla (IV)

1: Petter Keskin, Pjmälä. Johan Ijäs, Nehvola. Petter Ijäs, Kopsala. Simon Lattu, Nehvola. Anders Langin, Ilmes. Brusi Savolain, Ilmes.
2: Matts Karvain, Raivattala. Påhl Kalpio, Mustola. Joh. Wartia, Mustola. Bertil Tattar, Huiskonniemi. Carl Tattar, Johan Tattar, Huiskonniemi. Matts Tipana, Ilmes. Hendr. Welloin, Ilmes.
3: Ernest Mjkulain, Mustola. Matts Lipiä, Kuoxjärvi. Matts Soickeli, Tiurula. Anders Suni, Tiurula. Matts Rockain, Cockola. Eric Kempin, Ilmes. Anders Suutari, Ilmes. Ernest Kesseli, Ilmes. Lars Paxujalka if Tiurula ny Pohis.
4: Hendr. Rigoin, Kyläjärvi. Thomas Nokelain, Kyläjärvi. Erich Pirhoin, Kopsala. Peter Rastas, Tiurula. And. Tattar, Huiskonniemi. And. Kecki, Tiurula. Sigfr. Kermin, Ilmes. Samuel Kermin, Ilmes. Matts Lattu, Ilmes.
5: Mårten Langin, Mustola. Jöran Rigoin, Päjälä. Jacob Warjus, Päjälä. Olof Savolain, Ilmes. And. Auvin, Ilmes. Michel et Lars Joroin, Ilmes.
6: Siuru Pauckoin, Wejala. Jöran Lappalain, Wejala. Matts Kähköin, Wejala. Petter Kähköin, Wejala.

Istumajärjestyksen LIITE

Bänckarna på Qwinn Fålcks sjdan ärö sammanledes indelte och anwjste som Mann Fålcks Bänckarna Så at Qwin Fålcket tager sit säte i den Bänck på Qwin Fålcks sjdan, som swarar emot deras Männers Bänckar på Mann Fålcks sjdan. Dithen var allenast på stora gången Qwin fålcks sjdan ifr No 7, som är Kyrckioherdskans, dess flickeBarns och pjgars Bänck, och No 8, som är Capellanskan och dess Huusfålck anwjstet Så at No 9 på den sjdan Kommer at swara emot No 8 på Mannfolcks sjdan - och sä fölgachteligen til stora dören.
Die ei anno ut supra
Joh. Deutsch
Kyrckioherde i Hitola

Naisten puolen penkit ovat samalla tavoin jaetut ja merkityt kuin miesten puolen penkit. Joten naisväki ottaa istuimensa naisten puolella siinä penkissä, joka vastaa heidän miestensä penkkejä miesten puolella. Poikkeuksena vain suurella käytävällä naisten puolella penkki No 7, mikä on kirkkoherrattaren hänen tyttärensä ja piikojensa penkki, ja No 8, mikä on merkitty kappalaisen rouvalle ja hänen kotiväelleen niin että samallat puolella No 9 vastaa numeroa 8 miesten puolella - ja tämän mukaisesti aina ovelle asti.
Päivä ja vuosi sama kuin yllä.
Joh. Deutsch
Hiitolan kirkkoherra