päävalikko | lähetä kommetteja
Eri kansojen geneettiset etäisyydet toisiinsa

Selostus sarakkeista: plus kommentointia

"suom" ja "Euka":
"Yleis"geneettisiä arvoja siitä, kuinka kaukana eri kansat ovat toisistaan. Lukuarvot on saatu käyttäen suurta joukkoa geneettisiä markkereita.
"suom": Kuinka kaukana eri kansat ovat suomalaisista.
(Suomalaista kauimpana ovat siis baskit, saamelaiset, irlantilaiset ja bulgaarit.)
"Euka": Verrokkina on koko Eurooppa-aineiston keskiarvo.
(Eurooppalaisesta keskiarvosta poikkeavat saamelaiset ylivoimaisesti eniten, paljon myös baskit.)
"CMag": kraniologinen tutkimus, so. vertaillaan kallon muotoja, verrokkina muinaisen Cro Magnon-ihmisen kallon muoto.
(Siis suomalaiset ovat lähimpänä "muinais"-ihmistä, t.s. eniten muistuttavat kasvonpiirteiltään heitä! Mielenkiintoista, mutta mitä se merkitsee?)
"burj": kraniologinen tutkimus, verrokkina keskiaasialaisten burjaattien keskimääräinen kallon muoto.
(Tässä testataan suomalaisten genetiikan perustulosta "1/4 ns. itäistä perua". Burjaatit, jos mitkään, yleisesti on luokiteltava "itäisiksi". Todetaan kuitenkin erojen olevan varsin vähäisiä!)
"itä%": itäisyys-prosentti 6 geenitekijän perusteella
(:re=?/nettitieto).
(Mielenkiintoinen lista, mutta on mahdollista, että ko. laskelma on tarkoitushakuinen. (Sopivia markkereita valitsemalla voidaan lopputulosta ohjailla.))
Ongelmana on eurooppalaisten kansojen "itäisen" perimäryhmän synnyn selittämättömyys.
gen_et_sel.html, Mauri Rastas, 08.08.2007