päävalikko | lähetä kommetteja
Eri kansojen geneettiset etäisyydet toisiinsa
"Itäiset" geenit suomalaisissa

"Itäisyyden"-syntyongelma

Itäisyys-prosentit eli -suhdeluvut ovat mielenkiintoisia. Ja varmasti tärkeitä kun kysytään, mistä olemme lähtöisin.
Oheisen taulukon "itäisyys"-prosenteissa on hämmästyttävyyksiä, mm. venäläisten "itäisyys" on pienempi kuin suomalaisten, ja "itäisyyttä" on muillakin Euroopan kansoilla, n. 20%.
(On mahdollista, että tällaiset laskelmat ovat tarkoitushakuisia, ja sopivia markkereita valitsemalla voidaan lopputulosta ohjailla.)

Nimityksenä "itäisyys" on oikeastaan:
- epämääräinen, koska moni länsieurooppalainen voi luulla kyseessä olevan Venäjän (alueen),
- suhteellinen, koska ilmaistaan vain suunta (länsi-Euroopasta) ja
- vähättelevä, eli kyseessähän on Siperia ja/tai keski-Aasia, mutta eivät nekään vaikuta hyviltä. Jos halutaan hyväksyä vanhentunet rotunimitykset, käytettäisiin muotoa "mongolidinen päärotu".
Tämä koskee tietysti myös "läntistä" geeniosuutta, jolle "(yleis)eurooppalainen" on hyvä nimitys, ja jolle vastaavasti vanhentunut nimtys olisi "europidinen päärotu".

Onkin varsin epäselvää, missä vaiheessa eurooppalaiset ja suomalaiset saivat nykyisen "itäisen" piirteistön geenistöönsä.

Lähtökohta on, että Euroopassa puhutaan nykyään lähes pelkästään indoeurooppalaisia kieliä, ja että niiden kantakieliä puhuvat ryhmät/kansat alkoivat levittäytyä vasta muutama tuhat vuotta sitten etelä-Venäjältä keski-Euroopan suuntaan. Koska senjälkeen ei ole ollut (arkeologisia) vaikutusaaltoja, jotka olisivat levinneet kaukaa idästä koko Eurooppaan, on "itä"-geenistön pakko olla mukana jo ko. levittäytymisen alkaessa. Sama koskee ilmeisesti suomalais-ugrilaisia kieliä puhuvia väestöjä.

Eli kyseessä pitäisi olla aikaisempi tapahtuma tai tilanne. Mahdollisesti jääkauden loppuaikoina oli etelä-Venäjälle sijoittuneen IPAL:in piirissä ko. etnisyyttä, joko ihan "alkuperäisesti" tai sinne oli siirtolaisuutta pidemmältä idästä. Koska IPAL oli laaja ryhmittymä, todennäköisyys multietnisyyteen oli suuri. Samoihin aikoihin oli IPAL'in lisäksi idempänä, kuitenkin Uralin tällä puolella, muutakin asutusta, jonka seuraajien kehityksestä ja vaikutuksista ei tiedetä riittävästi.

(Heikompia arvailumahdollisuuksia:
- "Suomeen" saapui useiden tuhansien vuosien aikana "Venäjän" suunnalta monia vaikutusaaltoja, jotka mahdollisesti sisälsivät eri määrin "itäistä" geeniperimää. Mutta ei sovi koko muun Euroopan tilanteeseen!
- kansainvaellusajalla, 400-luvulla hunnit (mongoleja) hyökkäsivät Eurooppaan, mutta se oli lyhytaikainen tilanne ja vaikutukseltaan olematon, eikä ulottunut Suomeen.)

Saamelaisten korkeaa, suomalaisiakin korkeampaa, "itä"-prosenttia on vielä vaikeampi selittää, jos näihin numeroihin tuijotetaan!

Lopputulos tästä genetiikan tulosten tarkastelusta on suuri hämmennys!!

gen_ita_ong.html, Mauri Rastas, 08.08.2007