lähetä kommetteja | paluu päävalikkoon

ensiasuttajien geenistö | nykygeenistö

Suomalaisten geneettiset kerrokset

Ko. kerroksiin: LPAL | IPAL | IA | KA.
Erikoistapauksiin:
"itäinen" ongelma | saamelaiset

"LPAL-kerros":
On lähtöisin Euroopan läntisestä paleoliittisesta asutuslohkosta (=LPAL). (Alkuperäisessä refenssissä kerros on "paleosaamelainen".) Ajoitus on suhteellisen selvä. Sen mahdollista vaikutusreiteistä on tärkein LPAL:laisen Ahrensburg- ja IPAL:laisen Swidry-kulttuurien kontakti, mutta koska PAL:ien etnisyyksiä eikä ko. kontaktin voimakkuutta tunneta, on lopputuloskin tuntematon, mutta varmaankin LPAL-osuus jäi pieneksi. Muiden mahdollisten LPAL-vaikutusreittien, so. Komsa-, Fosna/Lihult- ja Maglemose-kulttuurien kautta, vaikutus oli todennäköisesti hyvin pieni Suomen ensiasuttajien etnisyydessä. Joka tapauksessa kaikki LPAL-vaikutukset laimenivat suuresti myöhempien ja voimakkaiden geenivirtojen vaikutuksesta.
IPAL:n ja LPAL:n maantieteellinen sijainti sekä kehitys: ks. sarjakarttaesitys.
"IPAL-kerros":
On kotoisin Euroopan itäisestä paleoliittisesta asutuslohkosta (=IPAL). Sen todennäköinen vaikutusreitti: Swidry- ja Kunda-kulttuurit eli yhtä kuin Suomen ensiasutus. (Alkuperäisessä referenssissä kerros on "uralilainen", mikä antaa oikeastaan aika väärän kuvan.) Huomattakoon, että juuri IPAL:sta lähtöisin olevien itäeurooppalaisten kulttuurien piirissä kehittyivät useita tuhansia vuosia myöhemmin sekä uralilaiset että indoeurooppalaiset kielet, mutta se ei kerro mitään IPAL:iin liittyvistä etnisyyksistä. Tosin nykyaikaa lähestyttäessä voidaan perustellusti sanoa, että indoeurooppalaisia kieliä puhuvat ovat europidistä päärotua, johon suomalaisetkin 3/4-osuudella kuuluvat.
"Itäisen" geeniosuuden ongelma
"IA-kerros":
Alkuperä on itäisessä Euroopan asutuksessa (=IA). Sen mahdollisia vaikutusreittejä: keramiikkaa käyttävät kulttuurit, joihin liittyi siirtolaisuutta, varsinkin tyypillisen kampakeramiikan leviäminen "Suomeen". (Alkuperäinen nimitys: "suomalais-ugrilainen" kerros.)
"KA-kerros":
On kotoisin keskisen Euroopan asutuksista (=KA). Sen mahdollisia vaikutusreittejä: vasarakirveskulttuuri, metalleja käyttävät kulttuurit, 100-luvun siirtolaisuus "Suomeen" Baltiasta. Näihin liittyi ehkä suhteellisen runsastakin siirtolaisuutta, jolloin geenistökin muuttui merkittävästi. "Suomen" silloisen asukasluvun pienuudesta johtuen sinänsä pienet siirtolaisryhmät aikaansaivat suhteellisesti suuria muutoksia yleisperimään. (Alkuperäinen nimitys: "balttilainen ja germaaninen" kerros.)
Saamelaiset!
Vaikka kielellisesti he ovat myös suomalais-ugrilaisia, heidän genetiikkansa on ihan oma lukunsa! Ks. tarkemmin saamelaisista.
kerrosgen.html, Mauri Rastas, 06.08.2007