päävalikkoon | lähetä kommetteja

Mitä kieltä "Suomen" ensimmäiset asukkaat puhuivat?
(Mitä kieltä "Suomessa" puhuttiin ennen suomen kantamuotoja?)
(Asiasta esiintyy näkemyseroja alkukotikeskustelun puitteissa.)

Yksinkertaisesti ei tiedetä, mitä kieltä "Suomen" ensiasutuksen ihmiset puhuivat,
eikä mitä kieltä n. v. 4.000 cal eKr asti,
jopa 3.600:een.
Koska kyseessä on varsin pitkä jakso noin 9000-4000/3600 cal eKr, tämän jakson asuttajien ja ensiasuttajien kielet saattoivat olla mitä vain, peruste: ks. alla. On ilmeistä, että Euroopan paleoliittisen itäisen asutuslohkon (IPAL) kielimuodoista on kehittynyt mm. kantaurali, mutta niin on tapahtunut suhteellisen kaukana Venäjällä. Tällöin "Suomen" em. 5000-vuotisen ensiasutusjakson kielimuodoilla on todennäköisesti ollut omat kehityslinjansa, mutta mitkä, on vain arvailtavissa. Esim. Ahrensburg/(LPAL)-osuus Swidry/(IPAL)-kulttuurissa ilmeisestikin vaikutti jotain pientä kieliinkin.
Tilanteen kuvaamiseksi on kolme päämahdollisuutta:

1.) Puhuivat tuntematonta ja kadonnutta kieltä, (esim. "proto-eurooppaa"), mutta sellaisista ei ole mitään jälkiä löydetty, joskaan se ei vielä todista mitään.
2.) Uralilainen/suomalais-ugrilainen kieli.

Siis vuosijaksolla 9.000-4.000 cal eKr!! Mutta eihän sellaista käsitettä voi käyttää. Perusteena on se kielitieteellinen seikka, että uralilaisen kantakielen syntyajaksi määritellään yleisesti noin 4.000 cal eKr. Miten silloin voidaan määritellä kielellinen tilanne ajanjaksolle 9.000-4.000 cal eKr? Tietysti ei mitenkään, sillä sen ajan kielistä ei kertakaikkian tiedetä yhtään mitään, koska kielellisiä rekonstruktoita ei niin pitkälle pystytä tekemään.

3.) Muodoltaan tuntematon uralilainen/suomalais-ugrilainen "alku"- tai "esi"(kanta)kieli tai -(kanta)murre.

Voitaneen kuitenkin hahmotella "Suomea" aluksi asuttaneiden ihmisten todennäköisimmin (%=?) käyttämää kielimuotoa (kielimuotoja), sillä "Suomen" alueen kielet ennen kantauralin syntymistä jossain "Venäjällä" sisälsivät varsin mahdollisesti (tuntemattomia (!) määriä) sellaisia uralilaisia piirteitä, joita sitten esiintyy myöhemmin syntyvässä kantakielessä.

Täten saattaisi olla selvyyden vuoksi kätevää antaa ko. tuntemattoman muotoisille "esi"kielille sopivan epämääräinen yleisnimi "esi-uralilainen puheenparsi". "Puheenparsi"-ilmaisulla (ei siis kieli- tai murre-) korostettaisiin ensimmäisten vuosituhansien aikana puhuttujen kielien muotojen jäsentymättömyyttä. Yksi nimi oikeastaan riittää, koska kaikki 9.000-4.000-puheenparret ovat jäsentymättömiä.

Mitä kieltä "Suomessa" puhuttiin ennen suomen kantamuotoja?

Em. hahmotusongelma "Suomessa" jatkuu oikeastaan uralilaisen kantakielen kehkeytymisen, n. v. 4.000 cal eKr keski-"Venäjällä", jälkeenkin.

"Suomessa" puhuttiin seuraavia kantakielitasoja:
1. varhaiskantasuomi, ns. tyypillinen kampakeramiikka, n. 3600 cal eKr, alue pohjois-Itämerestä itään.
2.) myöhaiskantasuomi eli (kanta)itämerensuomi, vasarakirves-kulttuurin vaikutuksesta, karkeasti 3000 cal eKr, Suomenlahden ymäristö.
3.) pohjoiskantasuomi, vuoteen n. 500 cal eKr mennessä, Suomenlahden pohjoispuoli eli eteläisin "Suomi".

Eli, joudutaan kysymään minkä muotoista kieltä "Suomessa" puhuttiin välillä 4000-3600 cal eKr? Vastaukseksi sopii edelleen sopivan epämääräinen: "esi-kantasuomalainen puheenparsi". (3600:sta lähtienhän rakennelma on selvä.)

(Viime aikoina on syntynyt hiukan keskustelua, olisiko joku muu arkeologinen kulttuuri kuin em. tyyp. kampaker. tuonut ensimmäiset suomen kantamuodot "Suomeen", ja sen perusteella että, pitäisikö em. ajoituksia (lähinnä em. 3600 ja 3000) myöhentää.)

log_kk_ur.html, Mauri Rastas, 15.07.2007