nykygeenistö | lähetä kommetteja

Keitä "Suomen" ensimmäiset asukkaat olivat?
Pääkohdat:

1.) Ensimmäisten "Suomeen" saapuneiden ihmisten geenistöä eli etnisyyttä eli suomalaisten geenipohjaa ei yksinkertaisesti tunneta.
Geenitutkimus voidaan tehdä vain riittävän (=?) hyvin säilyneelle ihmisnäytteelle, eli pääasiassa vasta viime ajoilta ja harvenevissa erikoistapauksissa (esim. jäätyneet) sitä ennen, mutta tekniikka kehittyy tälläkin alalla.
2.) Jääkauden jälkeisestä "Suomen" ensimmäisestä asutusvirrasta kehittynyt väestö on säilynyt omalta osaltaan sellaisenaan nykypäiviin asti.
- Ts. "perus"suomalaisen geeniperimään sisältyy tällä hetkellä vähintään n. 10.500 vuotta vanha kerros "alku"eurooppalaista ainesta.
- Ts. suomalaisten geenikehityksessä ei ole ollut yhtäkään totaalikatkosta, eli vanha väestö "Suomen" alueella ei ole koskaan kokonaan hävinnyt. Arkeologisesti todennettavien vaikutusaaltojen mahdollinen geenivirta=siirtolaisuus on aina kaikissa tapauksissa vain "täydennystä" geeniperimään, ks. myös geenistökerrostumat.
3.) "Suomen" ensiasutus, ml. Suomusjärven kulttuuri, eli suomalaisten geenipohja, on kotoisin pääosin sekä itäisestä (IPAL) että (pienin osin) läntisestä (LPAL) Euroopan paleoliittisistä asutuslohkoista. Mutta kuinka voimakkaasti se on IPAL-painotteinen, on tietämyksen ulkopuolella. Ja myöhemminhän "suomalaisten" geenistöä sekoittavat useat eri vaikutusaallot, joiden geenivirtojen laatua ja voimakkuutta on lähes mahdotonta tarkemmin selvittää.
Taustan tarkennusta: Jälkiswidryläiset kulttuurithan olivat pääasiassa peräisin IPAL:sta, joskin niihin oli sekoittunut vähäisessä määrin LPAL-lähtöisen Ahrensburg-kulttuurin aineistoa, ja samalla todennäköisesti väestöä eli geenistöä jo ennen "Suomen" ensiasutuksen Kunda-kulttuuri-vaihetta.
4.) Eräs voimakas tapahtuma suomalaisten geneettisessä historiassa oli karkeasti vuonna 0 "Suomen" alueen väestömäärässä tapahtunut voimakas alentuminen, perustuen kovasti alentuneisiin arkeologisten löytömääriin. Eli, oli syntynyt ns. geneettinen pullonkaula, tosin lievä. Tilalle saapui nimenomaan etelästä (="Virosta") ja hiukan lännestä (="Ruotsista") siirtolaisia (ns. 100-luvun siirtolaisuus), joilla oli siten voimakas vaikutus "suomalaisten" geenistöön, selittäen omalta osaltaan suomalaisten geeniperimän läntistä perusvirettä.
5.) Genetiikkaselvityksissä on siis tultava toimeen nykyisten ihmisten geenitietojen perusteella, ja niistä olisi sitten vedettävä johtopäätökset 10.500 vuoden taakse, eli noin 400 sukupolven verran!
varhgene.html, Mauri Rastas, 07.08.2007