Kielet

Laatinut Mauri Rastas 23.08.2009/15.01.2008 (kieli001.html)

Yleistä:

Nykyään kieliä on enää 6000-7000, mutta joskus aeimmin - tuhansia vuosia sitten - yli kaksinkertainen määrä. Arvioidaan että tällä vuosisadalla kielten lukumäärä puolittuu.
Vähemmän tutkittuja ja vanhoja kieliä on runsaasti.
Kaikille maailman kielille yhteisen kantamuodon olemassaolosta kiistellään (ei :re:A56).

Karjalan ja suomen kielten sijoittuminen:

Kielten perusluokittelu:

Näitä maailman kaikkien kielten perusryhmiä on yli 20 nimikettä,
muunmuassa indo-eurooppalaiset ja uralilaiset:

Uralilaiset kielet

rakenne ja alkuhistoria | taustakeskustelu mm. alkukodeista | systemaattinen luettelo

- suomalais-ugrilainen kielikunta
-- volgalainen kieliryhmä
-- itämerensuomalainen kieliryhmä
--- suomi
--- viro
--- karjala
--- muut i.m.s. kielet
-- saamelainen kieliryhmä
-- muut s.-u. kieliryhmät
- samojedikielten kielikunta

Indo-eurooppalaiset kielet

Indo-eurooppalaisilla kielillä, joista ennenkaikkea balttilaisilla, germaanisilla ja slaavilaisilla kielillä on ollut suuri vaikutus suomalais-ugrilaiseen kielikuntaan, varsinkin sen itämerensuomalaiseen kieliryhmään.
Ks. taustakeskustelut alkukodeista: indo-eurooppalaisille kielille | yleensä.

Levintä

- slaavilaiset kielet
N. 400-600 jKr kantaslaavia puhuttiin suppealla alueella Karpaattien pohjoispuolen tienoilla. Ennen v. 1000 itäslaavilainen kielialue laajeni rajusti suom.-ugr.- ja balttikielten alueelle. Ilmajärvellä ja Olhavanjoen alueella asui slaaveja jo 600-luvulla (:re:A129s39). 1000-luvun alussa muinaisvenäjän alue ulottui Laatokalle ja v:een 1500 mennessä Vienanmerelle.
- balttilaiset kielet
Vv. 0-1000 niiden alue ulottui vyöhykkeenä Itämeren eteläpuolelta Volgalle.
(re:A75s238:) Varsinaiset balttilaislainat ovat myöhäisempiä kuin vasarakirveskulttuuri, sillä sen tuojat puhuivat edelleen kantaindoeurooppaa.
- germaaniset kielet
Ennen 0 jKr alueella: pohjois-Saksa ja etelä-Skandinavia. Aliryhmät:
-- länsi-germaaniset kielet
-- pohjoisgermaaniset eli skandinaaviset kielet
-- itägermaaniset (= gootti)
- iranilaiset/arjalaiset kielet (lainoja suom.ugr. kieliin!)
- (kelttiläiset, romaaniset kielet)