Laatinut: Mauri Rastas 22.08.2009 (kirjalli.html)

A. Käytetyt lähteet

  1. Kurkijoen Kihlakunnan Historia, osat I-II-III-IV. Osa I-II-III, painettu 1958:
I. Erkki Kuujo: Kurkijoen vaiheet alusta vuoteen 1570 (osa I, sivulta 9)
II. Toivo Immonen: Kurkijoen seutu Ruotsin vallan aikana vv. 1570-1710 (osa II, sivulta 81)
III. Eino Puramo: Kurkijoen seudun historia Isostavihasta kunnallishallinnon uudistamiseen (osa III, sivulta 423)
IV. V.H. Vainio: Kurkijoen historia, myöhäisin osa 1860-luvulta seurakunnan ja pitäjän hallintoelimien lakkauttamiseen. Painettu 1960
  2. Uusi Tietosanakirja, painettu 1965
  3. Kirkinen: Karjala taistelukenttänä - Karjala idän ja lännen välissä
  4. Veijo Saloheimo: Aktiivisen valtataistelun aika - 1600- ja 1700-luvun muuttoliikkeet Karjalassa
Ruotsin suurvaltakausi viitekehyksenä. Kurkijokelainen-lehti, nro 49/1993 / 10.12.1993
(sisältää ytimekkään selostuksen muuttoliikkeiden lähtö- ja tulopaikoista)
  5. Ella Kivikoski: Suomen Esihistoria
  6. Kirkinen-Nevalainen-Sihvo: Karjalan kansan historia, pain. 1994
  7. Kauko Pirinen: Savon historia, osa II:1, pain. 1982
  8. Sirkka Saarinen: Suomen kielisukulaiset; ELIAS-lehti 3/1993
  9. Hiidenkivi-lehti 6/95
10. Karjala-lehti (Aira Kuronen: Inkerikot ---) 11.04.1996
11. Kurkijokelainen-lehti, 06.02.1998
12. Erkki Kuujo: Jo Karjalan kunnailla lehtii puu ... , pain. 1994
13. Pentti Virrankoski: Karjala takaisin .... , pain. 1994
14. LK (=kenr. Lauri Koho?): --- Tverin ---, Kurkijokelainen 6.9.1996
15. Hannes Sihvo: Karjalainen kulttuuri on monitahoinen käsite, 5.8.1996/Karjala
16. Aulis Oja: Viipurin kuvernementin .... vaakunat, Kalevalaseuran vk 53/1973
17. Christian Carpelan: Mikä on alkuperämme? Hiidenkivi-lehti 4/96
18. osa antwerpeniläisestä kartasta, kokonaisena: Populär Historia 3/96
19. Milton Nunez: Pohjoisen Fennoskandian varhainen asuttaminen; Sukutieto 4/1996
20. Heikki Ylikangas: Miten Suomi joutui Ruotsin valtaan? Hiidenkivi 2/95
21. toiminnanjohtaja Helena Valta, haastattelu, Kurkijokelainen 17.1.1997
22. Matti Huurre: 9000 vuotta Suomen esihistoriaa. Painettu 1995, 6.p. 2000
23. Kaisa Häkkinen: Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa. Pain. 1996
24. Yrjö Pessi: esitelmä: artikkeli Karjala-lehdessä 6.3.1997
25. Kyösti Julku: Suomen itärajan synty. Painettu 1987
26. Kalevi Wiik: Suomen suku ... . Artikkeli Helsingin Sanomissa 31.5.1997
27. "Kahden Karjalan välillä - Kahden Riikin riitamaalla", Studia Carelica Humanistica 5.
Joensuun yliopiston humanistinen tiedekunta. Painettu 1994. Sisältää kattavasti
Karjalaa koskevia artikkeleita, joista tähän yhteyteen osuvat:
a.) Tapio Hämynen: Mikä Karjala?
b.) Aleksandr Saksa: Rautakautinen Karjala - Karjalan synty
28. Pirjo Uino: Muinais-Karjala, arkeologisia tutkimuksia. Väitöskirja 1997 (Ancient
Karelia, Archaeological studies, ISBN 951-9057-25-0) Uinon kirja on laaja, kattava ja yksityiskohtainen esitys Karjalan syntyyn (s.o tilanteeseen ennen v. 1323). Pääosuus on englanninkielinen
29. Könönen-Kirkinen: Pohjois-Karjalan Historia, painettu 1975
30. Karjala-lehti: 4.12.1997: muistojuhlaseloste ja (KL:n puh.johtajan) kolumni
31. Helsingin Sanomat 10.12.1997: Eero Ojasen raportti Lammin seminarista 1997
32. Helsingin Sanomat 12.12.1997: Kirsikka Moringin raportti H:gin seminaarista
33. Kalevi Wiik: Suomi, Häme ja Saame - edestakaisin ... . Hiidenkivi 6/97
34. Raija Koponen: Korela lienee paras vaihtoehto. Hiidenkivi 5/97
35. Kyösti Julku: Kvenland-Kainuunmaa, painettu 1986
36. Kaisa Häkkinen: Suomalaisten juuria etsimässä. (Katsaus Lammin seminaarista 1997). Hiidenkivi 1/98
37. Karjalan Liiton seminaari eduskunnassa 19.05.1998: ulkoministeriön
valtiosihteeri Jukka Valtasaari. (HeSan uutinen 20.05.98, kielivirheet korjattu)
38. Riitta Sihvonen: Kysymys korkeimman vallan käytöstä 1917-1919. Helsinki 1997
39. Aleksandr Saksa: Karjalan kehityksestä, Karjalan Kunnaat-lehti toukok. 1998
40. Aleksandr Saksa: Rautakautinen Karjala, Muinais-Karjalan asutuksen synty ja
varhaiskehitys.´Väitöskirja 1998
41. Helsingin Sanomat 31.07.1998: uutinen, Kuopio/Ahtisaari
42. Lasse Koskinen (on päätoimittaja): Toisen polven evakkosukupolvi aiotaan
jättää tuuliajolle. Kolumni Karjalalehdessä 16.07.1998
43. Martti Turtola: Risto Ryti, s. 250-253
44. Tuomo Polvinen: Jaltasta Pariisin rauhaan, s. 208-244
45. Helsingin Sanomien 26.09.98 uutinen Päivi Lahermon väitöksestä
46. Karjala-lehti 15.10.98: M. Laakkosen raportti ulkoministeriön poliittisen osaston
os.päällikön Pertti Torstilan kirjallisista vastauksista erinäisiin kysymyksiin
47. Kyösti Julku (toim.): Itämerensuomi - eurooppalainen maa, pain. 1997: artikk.:
a. János Pusztay: Ajatus uralilaisten kansojen ketjumaisesta alkukodista
b. János Makkay: .. unkarilaisen .. käsitys suomalais-ugrilaisten alkuperästä
c. Milton Nuñez: Uusi katsaus Suomen asuttamismalliin
d. Markku Niskanen: Itämer.suom.:n alkuperä fyysisen antropologian n.kulmasta
e. Kyösti Julku: Eurooppa - suomalais-ugrilaisten ja indoeurooppalaisten pelikenttä
48. Matti Huurre: Kivikauden Suomi, pain. 1998. Erinomainen "kansantajuinen" teos.
49. Veijo Saloheimo: Kaukaiset karjalaiset, Hiidenkivi 4/1998 (Tverin Karjalasta)
50. Petri Halinen: Miksi suomalaiset tulivat tänne kylmään pohjolaan? Hiidenkivi 2/99
51. Kaisa Häkkinen: Naapurisuhteita tuhansien vuosien takaa. Hiidenkivi 2/99
Raportti ns. Tvärminne "3"-symposiumista tammik. 1999
52. Kalevi Wiik: Suomalaisten alkuperävaihtoehdot. Tieteessä tapahtuu 3/99
Todella mielenkiintoinen artikkeli, jossa ytimekkäästi selvitetään ko. vaihtoehtojen pääkohdat tärkeimpine perusteluineen. Wiik ilmaisee myös oman kantansa
53. Jaakko Anhava: Minne kielet kadonneet. Tieteessä tapahtuu 3/99
54. Arto Astikainen: Helsingin Sanomat 16.05.99: "Venäjää ei tarvitse pelätä",
Juha Marteliuksen tohtorinväitöksestä
55. Sergei Medvedev: Russia as the Subconsciousness of Finland.
Ulkopoliittinen Instituutti, Working Papers 7 (1998)
56. Jaakko Anhava: Maailman kielet ja kielikunnat, 1998
57. Panu Pulma arvioinnissaan, Helsingin Sanomat 27.10.99, koskien
Henrik Meinanderin kirjaa "Tasavallan tiellä"
58. Michael Branch: Suomen tie kansakunnaksi, Hiidenkivi 4/99
59. Uutisointi Helsingin Sanomissa 28.10.99
60. Uutisointi ja kartta Helsingin Sanomissa 03.11.99 koskien Geologian Tutkimuskeskuksen
Jukka Pekka Lunkan selostamia tuloksia EU:n ympäristö- ja ilmastotutkimusohjelmasta
61. Martti Valkonen: Presidenttiehdokkaiden lämmittelykierros 27.10.99, ProKarelia-Internet-sivut
62. Karjalan Kunnaat-lehti, 4/99 26.11.1999
63. Tuomo Polvinen et al: J.K. Paasikivi, Valtiomiehen elämäntyö, 4, 1944-1948.
Pain. 1999. "Hirmuista" aikaa!
64. Tapani Salminen: Euroopan kielet muinoin ja nykyisin. (In re:B10)
65. Juha Janhunen: Euraasian alkukodit. (In re:B10)
66. Eero Muurimäki: Mitä kieltä maamme varhaisimmat asukkaat puhuivat. (In re:B10)
67. Jouko Vahtola: Saamelaisten esiintyminen Suomessa varhaishistoriallisten lähteiden
ja paikannimien valossa. (In re:B10)
68. Petri Halinen: Saamelaiset - arkeologinen näkökulma. (In re:B10)
69. Milton Nunez: Role of food production in Stone Age Finland. (In re:B10)
70. Heikki Simola: Siitepölyanalyysin mahdollisuudet ja rajat. (In re:B10)
71. Kaisa Häkkinen: Esisuomalainen pyyntikulttuuri ja maanviljely sanastohistorian kannalta. (In re:B10)
72. Irmeli Vuorela: Viljelytoiminnan alku Suomessa paleoekologisen tutkimuksen kohteena. (In re:B10)
73. Asko Parpola: Varhaisten indoeurooppalaiskontaktien ajoitus ja paikannus kielellisen ja
arkeologisen aineiston perusteella. (In re:B10)
74. Jorma Koivulehto: Varhaiset indoeurooppalaiskontaktit: aika ja paikka lainasanojen
valossa. (In re:B10)
75. Petri Kallio: Varhaiset indoeurooppalaiskontaktit. (In re:B10)
76. Seppo Suhonen: Uralilainen alkukoti. (In re:B10)
77. Christian Carpelan: Käännekohtia Suomen esihistoriassa aikavälillä 5100-1000 eKr. (In re:B10)
78. Torsten Edgren: Käännekohtia Suomen kivikaudessa. (In re:B10)
79. Reijo Norio: Mitä geenitutkimus voi kertoa suomalaisista? (In re:B10)
80. Torsten Edgren: Alkavan rautakauden kulttuurikuva Länsi-Suomessa. (In re:B10)
81. Markku Mäkivuoti: Arkeologinen tilanne ajanlaskumme alkuvuosisatoina. (In re:B10)
82. Pirjo Uino: Muinais-Karjala arkeologian kannalta. (In re:B10)
83. Matti Huurre: Karjalan esihistoria ja karjalaisten alkuperä. (In re:B10)
84. Jussi-Pekka Taavitsainen: Etnisiteetin määrittelyn ongelmat ja savolainen kaskikulttuuri. (In re:B10)
85. Heikki Leskinen: Suomen murteiden synty. (In re:B10)
86. Alpo Räisänen: Suomen murteiden synty - kommentteja ja lisiä. (In re:B10)
87. Eljas Orrman: Suomen väestön ja asutuksen kehitys keskiajalla. (In re:B10)
88. Aarre Läntinen: Näkökulmia Suomen kristillistämisen alkuvaiheisiin, Historian Aitta XX, pain. 1987
89. Matti Huurre: Kainuu ja Kuusamo lapinkävijäin kohtausalueena rautakauden lopulla,
Historian Aitta XX, pain. 1987
90. Kaisa Häkkinen: Etymologi lähtee tunturiin, Hiidenkivi 4/2000
91. Pekka Sammallahti: Saamen kielen ja saamelaisten alkuperästä. (In re:B10)
92. Jukka Tarkka/Helsingin Sanomat 04.10.00: arvostelu kirjasta:
Esko Salminen: "Suomi-kuva Venäjän ja EU:n lehdistössä 1990-2000"
93. Dos. Olli Haapala/Helsingin Sanomat 28.10.00: selostus kirjasta: Reijo Norio: "Suomi-neidon geenit"
Tässä yhteydessä esitetään ko. kirjaa opponoiva mielipide: Kaisa Häkkinen: "Kansa kasvoi, geenit kertovat", Hiidenkivi 1/2001, mutta sitä ei voi yksilöidä koska KH yksinkertaisesti sanoo suomalaisten alkuperä-osuuden olevan joko vanhaa tai väärää tietoa.
94. Helsingin Sanomat 03.11.2000: selostus suurlähettilään haastattelusta/Kaleva
95. Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander & Kauko Pirinen: Savon historia I, pain. 1988
96. Leena Lehtinen: Opas etelä-Savon esihistoriaan, pain. 1989. Paljon asiaa ytimekkäästi
97. Suomen Kuvalehti 1.12.2000: Tuomo Lappalainen: Vahdinvaihto. Uuden Moskovan
suurlähettiläämme René Nybergin näkemyksiä Karjalan kysymyksestä
98. Heikki Kirkinen: Karjala idän ja lännen välissä - Venäjän Karjala
renesanssiajalla 1478-1617, pain. 1970
99. Tatu Vanhanen: Paluusta Karjalaan, Kanava nro 9, 2000
100. Pauli Saukkonen: Suomalaisten ja saamelaisten alkuperä - Kaikkien suomalais-ugrilaisten
kansojen yhteistä alkukotia ei ole olemassakaan, Kanava nro 9, 2000
101. Johanna Mattila/Helsingin Sanomat 11.12.2000: selostus kirjasta: (useita kirjoittajia:)
"Suomen sanojen alkuperä, osa R-Ö" (etymologinen sanakirja), SKS 2000. 1.) Sattumalta kirjassa selostettu Rastas-sana oli otettu "jännittäväksi" esimerkiksi. 2.) Ko. artikkelin Tietokulma antaa uralilaisten kielten puhujien lukumäärät. Ko. luvut referoidaan allekirjoituksella "HS" joten ne ovat siis HS-tietoa, eivätkä siis liene ko. kirjasta. Alkuperäisestä tietolähteestä ja sen päiväyksestä ei ole merkintää. Tietoja on pidettävä viimeisimpinä ja niitä on referoitu tämän saitin selostuksissa
102. Unto Hämäläinen/Helsingin Sanomat 16.01.2001, raportti UM:n tämän hetken
suhteesta Suomen ja Venäjän sopimukseen. Lisäksi HS:n "Tietokulma"
103. Juha Janhunen: Suomalaisten itäiset juuret, Kanava nro 1, 2001
104. Vasili Janalov: Suomalais-ugrilainen maailma, nykytila ja kehityssuuntia, Kanava nro 1, 2001
105. Christian Carpelan: On the Postglacial Colonisation of Eastern Fennoscandia. (In re:B14)
106. Unto Salo: Suomi ja Häme, Häme ja Satakunta (In re:B15)
107. Kalevi Wiik: Janhusen kaksi outoa väitettä, Kanava nro 2, 2001
108. Christian Carpelan: Essay on archaeology and languages in Western end of the Uralic zone.
(In "Congressus nonus internationalis Fenno-Ugristarum" 7.-13.8.2000 Tartu, PARS I), 2000. Kirjoitus on erinomaisen hyvin jäsennelty, mukavan tiivis ja sopivan laaja tietopaketti Suomen synnystä
109. Jorma Korhonen/Helsingin Sanomat 15.01.1995: "Suomalaisen synty", arkeologi,
prof. Milton Nunez'in haastattelu, varustettu havainnollisin kartoin
110. Juha Janhunen: Suomen muinaiset kielet, Kanava nro 3, 2001
111. Johanna Laakso: Ilmaista lounasta ei ole, Kanava nro 3, 2001
112. Heikki Ylikangas: Musta aukko Etelä-Pohjanmaan asutushistoriassa, Pohjalainen 30.1.1999
113. Viljo Lampola: Lappajärven seurakunta 1673 - 1937. Pain. 1937
114. Kalevi Wiik: Vanhat ja uudet juuret, Kanava nro 4-5, 2001
115. Helsingin Sanomat 21.08.2001 s B7: Saamelaiskielialueet ja saamea puhuvat. (Kartta ja taulukot).
116. Suomen Kuvalehti 17.8.2001 s 29: Karjalan tasavalta. (Kartta ja tiedot)
117. Helsingin Sanomat 30.08.2001 s C1: Karjalan murteet ja väestöryhmät. (Kartta ja taulukot)
118. Eeva Pitkälä: henk.koht. SP-tiedonanto 03.12.2001
119. Mika Lavento: artikkeli väitöskirjastaan, Karjalan Kunnaat 5/2001
120. Pirjo Uino: Arkeologit kartoittivat Kurkijoen seudun esihistoriaa - noin 40 uutta
muinaismuistokohdetta löytyi, Kurkijokelainen 38/2001 21.09.2001
121. Tietokulma "Karjalan tasavalta", Helsingin Sanomat 21.01.2002 s B8
122. Museovirasto: Maiseman muisti, vast. toim. Paula Purhonen, pain. 2001. Erinomainen
selostus Suomen, ei luov. alueen, arkeologisista kohteista. Taustatiedot arkeologiasta edustavat viimeisimpää tietämystä
123. Nestorin kronikka, Povest vremennyh let = Kertomus menneistä ajoista, vuosilta 852-1116;
alkuperäinen käsikirjoitus ehkä jo vuodelta 1095, vanhin kopio Codex Laurentius v. 1377. Suomennus Marja-Leena Jaakkola, pain. Porvoossa 1994
124. Mika Lavento: Textile Ceramics in Finland and on the Karelian Isthmus, väitöskirja, SMYA 109, v. 2001
125. Ulla-Maija Kulonen: Suomen ja unkarin kielet vuosituhanten varsilla. (In re:B16)
126. Tapani Salminen, Helsingin Yliopisto: www-files in English:
- Unescon lista uhanalaisista ja kadonneista kielistä: UNESCO Red book of Endangered languages,
josta seuraavia linkkejä:
- Endangered Languages on alkusivu ja josta Euroopan ja koillis-Aasian tilanteet sekä Uralic (Finno-Ugrian) languages Classification of the Uralic (Finno-Ugrian) languages, with present numbers of speakers and areas of distribution (uralilaisten kielten tilanteet erittäin yksityiskohtaisesti)
127. Ulla-Maija Kulonen: The Origin of Finnish and Related Languages, Finfo 13-98, published by
the Ministry for Foreign Affairs, Department for Press and Culture, Helsinki, Finland. Ks. teksti www:stä
128. Tapani Lehtinen, Helsingin Yliopisto: Suomen murrealueet (murrekartta.pdf), osoitteessa
http://www.helsinki.fi/
129. Pentti Virrankoski: Suomen Historia, osat 1 ja 2, pain. 2001
130. Marjo Mela: Latvian historia, painettu 1997
131. Kari Alenius: Viron, Latvian ja Liettuan historia, pain. 2000
132. Ilmari Susiluoto: Pieni Karjalakirja, painettu 1999
133. Teuvo Lehtola: Lapinmaan vuosituhannet, Saamelaisten ja Lapin historia kivikaudelta 1930-luvulle, pain. 1996
134. Helmi ja Pertti Virtaranta: Kauas läksit karjalainen, painettu 1986. Erinomainen selostus
Tverin Karjalasta ja sen syntyhistoriasta
135. C.Carpelan - A.Parpola: Foreword (symposiumkirjalle B12, ks. alla). (In re:B12)
136. David W. Anthony: Persistent identity and Indo-European archeology in the western steppes. (In re:B12)
137. Christian Carpelan: Late Palaeolithic and Mesolithic settlement of the European north - possible
linguistic implications. (In re:B12)
138. J.J. Mikkola: Hämärän ja sarastuksen ajoilta. WSOY. Pain. 1939
139. Colin Renfrew: Archaelogy. Pain. 1991
140. Christian Carpelan - Asko Parpola: Emergence, contacts and dispersal of Proto-Indo-European,
Proto-Uralic and Proto-Aryan in arhaeological persective. (In re:B12)
141. Kaisa Häkkinen: Prehistoric Finno-Ugric culture in the light of historical lexicology. (In re:B12)
142. Eugene Helimski: Early Indo-Uralic linguistic relationships: Real kinship and imaginated contacts. (In re:B12)
143. Juha Janhunen: Indo-Uralic and Ural-Altaic: On the diachnoric implications of areal typology. (In re:B12)
144. Jorma Koivulehto: The earliest contacts between Indo-European and Uralic speakers in the light
of lexical loans. (In re:B12)
145. János Makkay: The earliest Proto-Indo-European-Proto-Uralic contacts: An Upper Palaeolithic
model. (In re:B12)
146. J.P. Mallory: Uralics and Indo-Europeans: Problems of time and space. (In re:B12)
147. Tapani Salminen: The rise of the Finno-Ugric language family. (In re:B12)
148. Pekka Sammallahti: The Indo-European loanwords in Saami. (In re:B12)
149. Kalevi Wiik: Eurooppalaisten juuret. Pain. 2002
150. Anu Kaakinen et al: Holocene Environmental Changes and Prehistoric Tundra Inhabitants in Northern
Russia. (In re:B14)
151. Riho Grünthal: Johdanto: Ennen, muinoin-kirjaan: ks re:B19 (In re:B19)
152. Christian Carpelan: Esihistorian vuosiluvut, ajoitukset ja kronologia. (In re:B19)
153. Hannu Hyvärinen: Euroopan jäätiköt ja luonnonolot viimeisten 20 000 vuoden aikana. (In re:B19)
154. Matti Eronen: Ilmaston vaihtelut jääkauden jälkeen. (In re:B19)
155. Pirkko Ukkonen: Hirvenkaatajia ja hylkeenpyytäjiä. (In re:B19)
156. Ulla-Maija Kulonen: Kielitiede ja Suomen väestön juuret. (In re:B19)
157. Kalevi Wiik: Suomalaisten ja muiden pohjoiseurooppalaisten alkuperä. (In re:B19)
158. Asko Parpola: Indoeurooppalaisten kielten esihistoria ja suomi. (In re:B19)
159. Pekka Sammallahti: Saamelaisten juuret. (In re:B19)
160. Reijo Norio: Suomalaisten mutkalliset geenijuuret. (In re:B19)
161. Christian Carpelan: Arkeologian löydöt aikaportaina. (In re:B19)
162. Matti Huurre: Esihistorian "suomalaiset". (In re:B19)
163. Anders Bure: Pohjoismaiden kuvaus. Alkuperäinen aineisto vuodelta 1626. Suomalainen laitos:
Tuomo Pekkanen, SKS, pain. 1985. Hyvin mielenkiintoisia näkemyksiä 400 vuoden takaa
164. Mikko Puttonen: Ikiroudan suuret ja mahtavat; Yliopisto, Acta Universitatis Helsingiensis, 10-11 / 03
165. Jukka Relander: Vielä kerran Wiik; Hiidenkivi 4/2003
166. Max Jacobson: Tilinpäätös. Pain. 2003
167. Gennadi Svetlov, henk.koht. tiedonanto, lokak. 2003
168. Petri Halinen: Burial Practices and the Structure of Societies during the Stone Age in Finland. (In re:B14)
169. Tapani Lehtinen: Suomen murteiden asutushistoriallista taustaa. Julk. 2000
170. J.-D. Cesari - L. Acquaviva: Filitosa. Guide for the place, pain.?, teksti 1987?
171. Tuomo Polvinen - Hannu Immonen: J.K. Paasikivi, Valtiomiehen elämäntyö, 5, 1948-1956. Pain. 2003
172. Blomstedt-Klinge, toim.: J.K. Paasikiven päiväkirjat 1944-1956, II osa. Pain. 1986
173. Hannes Sihvo: Mitä on Karjala? Mikä on Viipurin lääni? (In re:B20 s11-14)
Ytimekäs tietoisku Karjalasta
174. Matti Saarnisto: Karjalan synty - Karjalan geologia ja arkeologia. (In re:B20 s15-20)
175. Matti Saarnisto: Karjalan geologia - Karjalan luonnonmaiseman synty. (In re:B20 s21-80)
176. Heikki Simola: Karjalan luonto ja ihminen. (In re:B20 s81-116)
177. Pirjo Uino: Karjalan arkeologiaa 150 vuotta. (In re:B20 s117-150)
178. Matti Huurre: Viipurin läänin kivikausi. (In re:B20 s151-244)
179. Mika Lavento: Viipurin läänin pronssikausi ja varhaismetallikausi. (In re:B20 s245-290)
180. Pirjo Uino: Keskirautakausi n. 300-800 jKr. (In re:B20 s291-312)
181. Pirjo Uino: Viikinkiaika n. 800-1100 jKr. (In re:B20 s313-382)
182. Aleksandr Saksa -Pirjo Uino -Markus Hiekkanen: Ristiretkiaika n. 1100-1300 jKr.
(In re:B20 s383-474)
183. Markus Hiekkanen: Viipurin lääni - rautakaudesta keskiaikaan. (In re:B20 s475-504)
184. Pirjo Uino: Kunnittainen katsaus luovutetun Karjalan muinaisjäännöksiin
ja arkeologisiin tutkimuksiin ja löytöihin (In re:B20 s505-511)
185. Janne Saarikivi: Karjala - "karjamaa" vai "karikko"? (In re:B20 s491)
186. Pirjo Uino: Novgorodin tuohikirjoitukset - tekstiviestejä tuhannen vuoden takaa
(In re:B20 s459-460)
187. Juha Leskinen: Karjalaisten kielimuotojen alkuperän arvoitus (In re:B20 s448-449)
188. Helsingin Sanomat 24.08.2004: Kirsikka Moringin raportti Vähemmistökansallisuuksien
Maailmankongressista
189. Helsingin Sanomat 10.09.2004: Vieraskynä-kolumni: Jyrki Loima: Karjala tarvitsee aikaa,
rahaa ja kauppamiestaitoja
190. Helsingin Sanomat 20.10.2004: Arto Astikaisen kirjoittama uutinen koskien Riitta Uosukaisen
kirjauutuutta "Nuijanisku pöytään"
191. Helsingin Sanomat 21.10.2004: Pikku-uutinen s A6: Ahtisaarta esitetään Karjalan palauttamisen
selvitysmieheksi
192. Ulla Appelsin: Adolf Ehrnrooth, Kenraalin vuosisata. Muistopainos. Pain. 2004
193. Hiidenkivi 6/2004: kolme artikkelia, tekijöinä: Aarne Laurila, Urpo Vento ja Rita Dahl
194. Hannu Takala: The Ristola Site in Lahti and the Earliest Postglacial Settlement of South Finland,
väitöskirja, pain. 2004
195. Elof Tegnér: Gustaf Mauritz Armfelt, studier ur Armfelts efterlemnade papper samt andra handskrifna
och tryckta källor III, Stockholm 1887
196. Marja Torikka: Kuka puhuu karjalaa? Kieli-ikkuna, Hels. Sanomat 1.3.2005
197. Heikki Leskinen: Karjala ja karjalaiset kielentutkimuksen näkökulmasta (In re:B9, s352-382)
198. Janne Saarikivi: Venäjän vähemmistöjä tuettava, HeSa 3.4.2005, "vieraskynä"-kirjoitus
199. Anders Olofsson: Pioneer Settlement in the Mesolithic of Northern Sweden, väitöskirja 2003, Uumaja, Internet-julkaisu
200. Helsingin Sanomat 21.08.2005: HeSan teettämä kysely Karjalan palautuksesta
201. Christian Carpelan: arviointi K. Wiikin kirjasta Eurooppalaisten juuret, Tieteessä Tapahtuu 68, Internet-julkaisu
202. Mats Adolfsson: Invandrarna - våra förfäder, Internet-julkaisu
203. Suomen kivikausi - johdanto ja kaudet, Helsingin Yliopisto 2005, PowerPoint/Internet-julkaisu
204. Arkeologian kurssi/luento/materiaali Har115, 2004, Helsingin Yliopisto, RTF/Internet-julkaisu
205. Jonathan Adams, Oak Ridge National Laboratory: Europe during the Last 150,000 Years, Internet-julkaisu
206. Wikipedia, the free encyklopedia, English, Internet-tietosanakirja
207. Wikipedia, http://fi.wikipedia.org/, avoin Internet-tietosanakirja
208. Markku Niskanen: ei varsinaista referenssiä; hänen tutkimuksiansa referoidaan Internetissä runsaasti
209. Tuija Rankama - Jarmo Kankaanpää: First Preboreal inland site in North Scandinavia discovered
in Finnish Lapland, Internet-julkaisu 2004
210. Kirsikka Moring: Saamelaisten arvoitus on ratkeamassa, Helsingin Sanomat 06.02.2006 C1. (Kirjoitus
referoi Christian Carpelanin tutkimuksia.)
211. Julia Burman: Keskiaikainen raja ei railona auennut, Suomen Historiallisen Seuran jäsenlehti 1/2006.
(Kirjoitus referoi Jukka Korpelan esitelmää Pähkinäsaaren rauhasta Seuran "Raja"-esitelmäsarjassa.)
212. Henrik Meinander: Suomen historia, pain. 2006
213. Einar W Juva - Mikko Juva: Suomen kansan historia, pain. 1964
214. Lena Huldén: Itärajan vartijat - Keskiaika, pain. 2004 ; (painottuu ruotsalaiseen näkemykseen)
215. Kari Tarkiainen: Hur påverkades Finland genom anslutningen till Sverige? (In Historiska och
litteraturhistoriska studier 81, Svenska Litteratursällskapet i Finland nr 690); pain. 2006
216. Iivar Kemppinen: Pähkinäsaaren rauhasta Suomen itsenäistymiseen; sivulta 435 in re:B4:
(tarkka selostus v.1323-rajasta Hiitolan kohdalla)
217. Jorma Koivulehto: Arkeologia, kielihistoria ja jatkuvuusteoria, in re:B21. (Erinomainen kokoomakirjoitus
suomen kielen (yleisimmän (ja JK:n) käsityksen mukaisesta) alkuhistoriasta ja sen eri teorioista.)
218. Asko Parpola: Sampomyyttien arjalainen tausta, in re:B21
219. S.I. Kochkurkina: New Archaeological Studies of Gorodishches in the Karelian Ladoga Area, in re:B21
220. Johanna Laakso: Itämerensuomalaisten kielten johdatuskurssi, Helsingin Yliopisto, 1998,
http://www.helsinki.fi/hum/sugl/oppimat/imsjohd/
221. Petro Pesonen: Suomen esihistoriallinen keramiikka, Helsingin Yliopisto, 1999,
http://www.helsinki.fi/hum/arla/keram/, erinomaiset levinneisyyskartat.
222. Marja-Liisa Savontaus: Geenit kertovat. (In re:B19)
223. Osmo Jussila: Suomen Historian Suuret Myytit. Painettu 2007
224. Heikki Ylikangas: Suomen Historian Solmukohdat. Painettu 2007
225. Tapani Lehtinen: Suomen kielen esihistoriaa. HelsYliop. Painettu 1996
226. Tapani Lehtinen: Kielen vuosituhannet. Painettu 2007. Erinomainen teos suomen kielen
kehityshistoriasta ja ytimekäs kuvaus arkeologisista kulttuureista.
227. Tuuli Lappalainen: Yksi kansa, kahdet geenit, Helsingin Sanomat 13.05.2008 D1.
228. Suomen Historian Kartasto, Karttakeskus, pain. 2007.
229. Suomen esihistorian kronologiataulukko, Timo Jussila, Mikroliitti Oy, Internet-esitys vuodelta 2000.

B. Muuta Karjala-kirjallisuutta:

 1. Lappeenrannassa ilmestyvä Karjala-lehti sisältää useasti päteviä kirjoituksia
 2. Loimaalla ilmestyvä, vanhin jatkuvasti ilmestynyt ja ainoa viikottain, v.:sta 2005 lähes viikottain,
ilmestyvä luovutetun alueen paikallislehti, Kurkijokelainen,
sisältää enemmän itse Kurkijoen asioita, nykyään myös Hiitolaa koskevia
 3. Rainar Hakulinen: Kurkijoki Kylästä Kylään, painettu 1972 (2.p. 1996)
 4. Iivar Kemppinen: Hiitolan Kylähistoria, pain. 1972
 5. Iivar Kemppinen: Kadonnut Karjala, pain. 1981
 6. Mauno Jokipii (toimittanut): Itämerensuomalaiset, pain. 1995.
Hyvä, moderni yleisteos kaikkien itämerenmuomalaisten kansojen historiaan.
Heikki Kirkisen kirjoitus "Karjalan synty" on erinomainen tiivistelmä.
 7. Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk Medeltid: hakusana Karelen käsittää
laajan selostuksen Karjala-nimen alkuperästä
 8. Helsingin Sanomien Kuukausiliite syyskuu 1998 sisältää Karjalan
palautuskeskustelun historiaa ja yleistä taustaa.
 9. P. Nevalainen-H. Sihvo (toim.): KARJALA - Historia, kansa, kulttuuri, pain. 1998
käsittää lukuisia artikkeleita, ollen erinomainen tietopaketti Karjalasta. Oleellisia muita osia:
a. Pirjo Uino: Karjalan arkeologian suuntaviivoja
b. Heikki Kirkinen: Keitä karjalaiset ovat
c. Jyrki Paaskoski: Vanhan Suomen aikakausi - Karjala osana Venäjän keisarikuntaa 1710-1811
d. Pekka Nevalainen: Luovutetun Karjalan palauttamiskeskustelun vaiheet
10. Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Toimittanut
Paul Fogelberg. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 153.
Kokoomateos esitelmistä Lammilla (ns. "Tvärminne 2") lokakuussa 1997 pidetystä
monitieteisestä Suomen väestön juuria käsitelleestä symposiumista. Painettu 1999.
ISBN 951-653-294-2. Mahtava tietopaketti viimeisimmästä tiedosta.
11. Arkeologien symposium Lammilla (ns. "Tvärminne 2½") huhtikuussa 1998.
Muinaistutkija 4/98. (Ei vielä referoitu tässä.)
12. C.Carpelan - A.Parpola - P.Koskikallio, toim.: Early Contacts between Uralic and
Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations. Suomalais-Ugrilaisen Seuran toimituksia nr 242, painettu 2001. (Tvärminnen kansainvälisen seminaarin 8.-10.01.1999 esitelmät, eräänlainen "Tvärminne 3")
13. Helsingin Sanomat 16.07.2000, Ilkka Ahtiainen: Aina palataan Karjalaan.
Käsittelee Karjalan kysymyksen psykologiaa ja tämän hetken tilannetta.
14. "Dig it all" Papers dedicated to Ari Siiriäinen, Editor Matti Huurre. Helsinki 1999.
Kokoomateos
15. Hämeen Käräjät I, toim. Jukka Peltovirta. Hämeenlinna 2000.
16. 1000-vuotias Unkari, Folia Hungarica 11, esitelmiä, Helsinki 2000
17. Timo Paukku: Äideistä varhaisin: Helsingin Sanomat 02.06.2002. Referoi laajasti kirjaa:
Brian Sykes: the Seven Daughters of Eve. Norton 2001. Artikkelin Suomea koskeva "tietoikkuna" on ylimalkainen, mm. "Suomeen tuli n. 4000 vuotta sitten idästä yksi suuri muuttoaalto ... noin 2000 vuotta myöhemmin saapuivat seuraavat muuttajat etelästä ...". On vaikea yhdistää ensin mainittua geenilisäystä mihinkään arkeologiseen maahanmuutto/vaikutus-aaltoon.
18. Timo Nurmiluoto - Hannu Vallas: Karjala kuvina, Laatokan Karjala. Jyväskylä 1995.
19. Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. Tietolipas 180 /SKS. Kokoomateos,
toimitt. Riho Grünthal; kirjoitukset pohjautuvat syksyn 1997 symposiumien esitelmiin. Pain. 2002.
20. Karjalan synty, Viipurin läänin historia I. Kokoomateos, toimitt. Matti Saarnisto.
Pain. 2003. 560 siv +kartta. Aivan mahtava tietopaketti Karjalan arkeologiasta valtavine kirjallisuusluetteloineen.
21. Arkelogian lumoa synkkyyteen - Artikkeleita Christian Carpelanin juhlapäiväksi,
toimitt. Mervi Suhonen. Pain. 2006.


Teksti täydentyy jatkuvasti, ja kommentit ovat tervetulleita.