Laatinut Mauri Rastas, 18.08.2007
Suomalaisten alkuperä, GENETIIKKAA
kommentit tervetulleita| taustakeskustelu genetiikan tuloksista
Suomalaisten genetiikan kerrostaminen:

Se, että suomalaisten genetiikan ilmoitetaan olevan noin 3/4 "eurooppalaista" tai "läntistä" ja 1/4 "itäistä" eli "ei-eurooppalaista", on tietysti vain aivan yleistä suuntaa antavaa, eikä siitä siten voi luotettavasti tehdä mitään erityistä "erotusdianostiikkaa". Alla esitetty genetiikan kerrostaminen auttaa mahdollisesti ymmärtämään mistä kaikkialta - karkeasti - suomalaisten genetiikka saattaa koostua. Esitystapa ei kuitenkaan ole siinä mielessä tarkka, koska jo ko. kerrokset - so. vaikutusaallot, -aaltoryhmät ja/tai varsinkin -suunnat - ovat multietnisiä eli jo "valmiiksi" geneettisesti sekoittuneita.

Huom.: koska etnisyyden kehitystä on tarkasteltava eri asiana kuin kielen kehitystä, on alla esitettyjen geneettisten kerrosten alkuperäiset (so. referenssinmukaiset) "liikaa" kielitieteelliset nimitykset muutettu tilannetta paremmin kuvaaviksi.

Kerrosten nimitysten selostus perusteineen | paluu valikkoon


G10: YLEINEN, "VANHOJEN"
SUOMALAISTEN GENEETTINEN HISTORIA
koostuu pääasiassa neljästä kerroksesta (:re:A100s600)
(tämä kaavio koskee "kaikkia vanhoja" suomalaisia, keskimäärin,
ks. selvempi jaotus ao. kaavioissa)
kerros vuosiluku (re:oma),
summittainen
geneettinen vaikuttaja,
geenivirran lähtö
geenivirran
voimakkuus
uusin 1000 eKr -
1000 jKr
"KA-kerros"
(vahvistui lisäksi sisäisesti)
it. kult.piiriin: pieni
läntiseen: merkittävä
III 5000 - 0 eKr "IA-kerros" vahvin vaikutus
II 8000 - 3000 eKr "IPAL-kerros" jonkinvertainen
vanhin 10000 - 6000 eKr "LPAL-kerros"
it. kp: pienehkö
läntiseen: olematon

Jako itäiseen ja läntiseen kulttuuripiiriin (kp) on merkittävää. Ks. genetiikan taustakeskustelu

G11: LÄNTISEN KULTTUURIPIIRIN
SUOMALAISTEN GENEETTINEN HISTORIA
koostuu pääasiassa kolmesta kerroksesta (:re:A100s600)
kerros vuosiluku (re:oma),
summittainen
geneettinen vaikuttaja,
geenivirran lähtö
geenivirran
voimakkuus
uusin 1000 eKr - 1000 jKr "KA-kerros"
(vahvistui lisäksi sisäisesti)
merkittävä
III 5000 - 0 eKr "IA-kerros" vahvin vaikutus
II 8000 - 3000 eKr "IPAL-kerros" jonkinvertainen
vanhin 10000 - 6000 eKr "LPAL-kerros" olematon

G12: ITÄISEN KULTTUURIPIIRIN
SUOMALAISTEN GENEETTINEN HISTORIA
koostuu pääasiassa kahdesta kerroksesta (:re:A100s600)
kerros vuosiluku (re:oma),
summittainen
geneettinen vaikuttaja,
geenivirran lähtö
geenivirran
voimakkuus
uusin 1000 eKr - 1000 jKr "KA-kerros" pieni
III 5000 - 0 eKr "IA-kerros" vahvin vaikutus
II 8000 - 3000 eKr "IPAL-kerros" jonkinvertainen
vanhin 10000 - 6000 eKr "LPAL-kerros" pienehkö

G13: SAAMELAISTEN GENEETTINEN HISTORIA
koostuu erotussyistä oikeastaan yhdestä kerroksesta
kerros vuosiluku (re:oma),
summittainen
geneettinen vaikuttaja,
geenivirran lähtö
geenivirran
voimakkuus
uusin 1000 eKr - 1000 jKr "KA-kerros" varsin pieni
III 5000 - 0 eKr "IA-kerros" suurehko
II 8000 - 3000 eKr "IPAL-kerros" pieni
vanhin 10000 - 6000 eKr "LPAL-kerros" suuri