Laatinut Mauri Rastas 17.9.2007 (vaikutusaallot.html)
Teksti täydentyy jatkuvasti, ja kommentit ovat tervetulleita.

Suomalaisten alkuperä

ESIHISTORIAN VAIKUTUSAALLOT SUOMEEN:

- taustakeskustelut kunkin vaikutusaallon ominaispiirteistä
- problematiikkaa: arkeologiset kulttuurit, kieli, etnisyys
- Suomen asukasluku kautta aikojen
- sarjakarttaesitys vaikutusaalloista yms. 16.000-4.500 cal eKr
TAUSTAA:
1. Suomeen on kautta aikojen tullut vaikutusta tai vaikutusaaltoja tai/ja
siirtolaisuutta, niin etelästä, lännestä kuin idästä, enimmäkseen kuitenkin kaakosta.
2. Juuri näiden tapahtumien vaikutuksesta suomalaiset ovat saaneet
etnisyytensä ja kielensä sekä kulttuurinsa.
3. Tutkijoiden näkemykset vaihtelevat kuitenkin siitä, milloin "Suomeen" (ja
"Karjalaan") on muuttanut ihmisiä, milloin tullut pelkkää vaikutusta, tai milloin jotain siltä väliltä. Myöskään vaikutusaaltoihin mahdollisesti liittyvistä kieliolosuhteitten muutoksista ei ole yhteneväisiä käsityksiä muotoutunut.

GEENIVIRRAN MUOTOJA:
4. Vaikutus ilman siirtolaisuutta, eli ilman ihmisiä eli ilman uusia geenejä, pystyy
muokkaamaan vain kulttuuria, ja ehkä hieman kieltäkin.
5. Yleisesti ottaen näyttävät ko. näkemykset siirtolaisuuden osuuden suuruudesta vähenevän.
6. Siirtolaisuudessa eli geenivirrassa on nähtävä useampia mahdollisia toteutumistapoja:
joukkomuutto, "tihkuminen", uuden ammatin harjoittajaperheet,
matka- tai kauppamiehet, aviopuoliso kaukaa,
ryöstöretket, valloitus jne.
7. Ilmeisesti geenivirta eli siirtolaisuus on usein vain "tihkumista", tuskin
koskaan suurempaa joukkomuuttoa.
8. Asutuksen epäjatkuvuuksia eli "geneettisiä pullonkauloja" esiintyy enemmän tai vähemmän.
Tätä luonnehtii "Suomen" kovin pieni asukasluku.

Merkittävimmät vaikutusaallot:

[nr] on numeroitu linkki kunkin vaikutusaallon/arkeologisen kulttuurin taustatietoon

nr vaikutus, tai -aalto aika (calibr.) kohde/selostus siirtolaisuutta
1 ennen jääkautta n. 100 000 "Suomi" merta asutusta saarilla?
2 jääkauden loppu n. 10 000 eKr jäätikön eteläpuoli lähtöalue Swidry
Mesoliittinen kivikausi:
3 jääkauden jälkeen 8800 eKr "näkyvä "Suomi" ensiasutus (Kunda)
4 (Askolan kulttuuri) (8300-7000) (=Suomusjärvi!!) samaa asutusta
5 Suomusjärven kulttuuri 8300-5100 "näkyvä Suomi" samaa asutusta
Neoliittinen kivikausi: (*=kampakeraaminen kulttuuri)
6 Sperrings 1 -keramiikka * 5100-4500 "Suomi" ja itä-Karjala mahdollisesti
7 Säräisniemi 1 -keram. * 5000-4500 pohjois-"Suomi" ?
8 Ljalovon keramiikka 4700-3700 kaakkoisin Suomi ehkä
9 Sperrings 2 -keramiikka * 4500-4000 "Suomi" tuskin
10 Jäkärlän kulttuuri * 4300-3700 lounais-"Suomi" tuskin
11 asbestikeramiikka 4200-1500-> sisä-Suomi ei
12 tyypillinen kampaker. * 4000-3600 Saimaasta itään todennäköisesti
13 myöhäiskampakeram. * 3600-2800 länsi-Suomi tuskin
14 Pyheensillan keramiikka 3200-2800 "Suomi" ?
15 Volosovo-kulttuuri 3600-2460 länsi-Suomi tuskin
16 Kierikin keramiikka 3600-3100 itä-Suomi tuskin
17 vasarakirveskulttuuri 3200-2350 lounais-Suomi varmastikin
18 Pöljän ja Jysmän kultt. 3100-1900 itä-Suomi tuskin
19 Kiukaisten kulttuuri 2350-1600 lounaisin Suomi tuskin
Pronssikausi: (1200-500 eKr)
20 maanviljelys 2000 eKr alk (hyvin hitaasti) ehkä hiukan
21 Lovozero-kulttuuri 1900-1200 pohj. Fennosk. ?
22 itäinen pronssikausi 1900-600 itä-Suomi todennäköisesti
23 läntinen pronssikausi 1700-500 länsi-Suomi todennäköisesti
24 tekstiilikeramiikka 1900-0 Suomi todennäköisesti
25 Sarsa-Tomitsan kulttuuri 1900-500 itä-Suomi ehkä hiukan
26 Paimion kulttuuri 1600-700 länsi-Suomi ?
27 Luukonsaaren keramiikka 800e-400jKr järvi/itä-Suomi on saamelaista?
28 Kalmistonmäen keramiikka 700e-500jKr itä-Suomi ?
29 Morbyn keramiikka 700e-500jKr etelä-länsi-rannikko ilmeisesti
30 Säräisniemi 2-keram. 700e-500jKr Oulunj. pohj.p. ?
31 Kjelmøy-keramiikka 650e-300jKr pohj. Fennosk. ?
32 Sirnihtan keramiikka 600e-300jKr pohj. Suomi ?
Rautakausi: (alkaen 500 eKr)
33 Ananjino-kulttuuri 600-200 eKr koko Suomi, ei sisä- ?
34 I vuosisadan aalto 0-100 jKr Suomen rannikko ?
35 Käsintehty rautakaud. keram. 0-1100 jKr Karjala ?
36 Ahvenanmaan asutus 500 jKr Ahvenanmaa ruotsalaisia
37 nyk. ruotsinkielinen asutus 1150 jKr Suomen ko. rannikko ruotsalaisia