Mauri Rastas, 20.04.2011 (edell. 24.04.2010)

MITÄ UUTTA mm. KARJALA-TIETOUDESSA:

Sukututkimus-"osastoa" on parannettu ennenkaikkea sukututkimusaineiston osalta: Nyt Maurin esivanhemmat ovat kaikki mukana, ja jälkipolvet Maurin esi-esi-esi-vanhemmista ovat myös esillä - tietysti v. 1910 rajasääntö huomioiden.
Myös sukututkimuksen teon ohjeistusta ajankohtaistettu.
Aika vähäiseksi on jäänyt muiden kohtien korjailu, sitähän olisi varsin paljon.
Tosin Karjalan palautuskeskustelun selostus on ajankohtaistettu.
Edelliset "uutuudet tuoreusjärjestyksessä" valikoituina:

No joo - ks. alla - sama tilanne jatkuu! Olen kuitenkin sukututkimusaineistoni julkiesitystä näillä sivustoilla parantanut siten, että isäni, Väinö Rastaan, esivanhemmat ovat "kaikki" esillä ja osittain kommentoituina. Äitini, Maria os. Latun, esivanhemmat ovat vain muutama polvi ylöspäin.
Meikäpoika on joutunut "seurustelemaan" lääkäreitten kanssa sen verran "turhan" runsaasti, että iki-omatkin Internet-puuhatkin, ml. Karjalan historian tutkimuksen seuraaminen, ovat jääneet taka-alalle. (Mm. katsoin hyödylliseksi kaikille "osapuolille", että lopetan Kurkijoki-sivuston WebMasterin tehtävät, johon Kurkijoki-viskaalit järkevästi valitsivat nuorempaa polvea edustavan Antti Laukkasen.)
Mutta nyt jatketaan: mm. Karjala-keskusteluun on vast'ikään tullut hämmentäviä näkökantoja, ja Suomen (ja Karjalan) alkusyntyyn on tullut uutta tietoa.
On edelleen tehty runsaasti viilauksia Suomen synnyn eri yksityiskohtiin, genetiikan ja kieliolosuhteiden peilausta mahdollisiin arkeologisiin kulttuureihin, jne. Tällä kertaa on kahlattu läpi mm. Tapani Lehtisen hyvin tuore kirja (Re:A226), jossa on ns. uutta tietoa ja hyvin tarpeellisia selvennyksiä ja tarkennuksia lukuisiin, aiemmin epäselviin, yksityiskohtiin.
On tehty runsaasti (pikku)korjauksia ja lisäyksiä .... ja tehdään jatkuvasti, mutta ei niitä jaksa tilastoida!
Puhtaaksikirjoitinpa (ei niin vaikea teksti) "Kurkijoen äänioikeutetut isännät 1785"
Huom. KURKIJOKELAISET sukututkijat ja Internet-kiinnostuneet: tarvitaan monenlaista Kurkijoki-sisällön laatimista: tutustukaapa tilanteeseen: www.kurkijoki.fi, Kurkijoki-Seura, ST-piiri. Hiitolalaista ja kurkijokelaista sukututkimusta edistävä sukututkimuspiiri kokoontuu Karjalatalolla.

Nytpä on sivustolle lisätty tosipikkusiru Karjalan historiaa eli vanhoja nuoruuskuvia itsestäni, ja stoori.
Suomen synnyn esityksessä on sarjakarttatekniikkaa edelleen käytetty hyväksi ko. kehityksen ymmärtämiseksi. Esityksessä on mukana kursorin osoittamat tieto-isku-ikkunat, ja jo 14 karttaa 16.000-5.000 cal eKr. Olen tietysti jäävi kehumaan, mutta kyseessä on loistava tapa muuttuvan tiedon esittämiseksi.
Vaikka - suoraan sanoen - uusin "Karjalan synty"-kirja (re:B20) on suhteellisesti aika pahasti pelkkää Karjalan arkeologian historiaa, on sen sisältämästä mahtavasta tietomassasta pyritty ottamaan irti kaikki oleellinen - "sivulauseissa" oleva - tieto ja näkemys Karjalan historiaan. Erityisesti taas uudet historian määritelmät ovat olleet huomionarvoisia. Eli em. tietolisäyksiä on runsaasti, eikä niitä jaksa eritellä.
Gennadi Svetlov'ilta on saatu lisäyksiä Tverin Karjalan kielellisiin tietoihin.
Ruth Imershein korjasi englanninkielisen Karjalan historian kielivirheet
Ruth Imershein fixed language errors in the history of Karelia in English
Suomen kielen syntyhistorian taustoihin on lisätty yksityiskohtia
Karjalan ja Suomen syntyhistoriaan on edelleen lisätty arkeologisten kulttuurien yksityiskohtia
Karjalan historian englanninkielistä versiota on parannettu ja laajennettu
The English version of History of Karelia has been improved and enlarged
Erityisesti Karjalan palautuskeskusteluun:
  • V. 2003 tilanne on entisellään. Max Jacobsonin "Tilinpäätös"-kirja kannattaa lukea (referoitu).
  • V. 2002 toistaiseksi vain se "uutuus", että tuli Venäjälle laki sellainen, jotta ulkomaalaiset voivat ostaa Venäjältä vain ns. teollisuusmaata.
  • V. 2001 aikana ei mitään uutta!
  • Suomen ja Venäjän vuoden 1992 sopimukseen ei puututa
  • uusi idea olisi että suomalaiset voisivat ostaa maata Karjalasta
  • tuleva Suomen suurlähettiläs Moskovassa puhuu omituisia
  • Venäjän lehdistönkin nykyinen Suomi-kuva on kielteinen mm. Karjala-keskustelun takia
  • pres. Putin sanoi todella jyrkän niet jopa keskustelulle ko. aiheesta
  • mutta pres. Halonen sanoi: ... mutta mitä?

Suomen ja karjalan kielten käsittelyyn on lisätty visuaalisuutta
Suomen ja Karjalan syntyhistoriaan on edelleen lisätty yksityiskohtia ja visuaalisuutta
Suomen ja Karjalan sekä synty- että kielitekstejä on viilattu: valikoipa valikosta aihe!
Suomen ja Karjalan historiaa on tarkennettu uusimpien geenitutkimuksen tulosten perusteella. Geeniperimä kertoo jännittäviä asioita.
Savon syntyhistoriaa on selvitelty, koska se liittyy erittäin läheisesti Karjalan historiaan. Prof. Kauko Pirisen kirjat sisältävät todistusaineistona runsaasti yhteistä, erittäin mielenkiintoista sukunimiaineistoa, josta jokainen Laatokan Karjalan sukututkija löytää tuttuja sukunimiä yllättävän paljon. Katsopas juttua.
(Kalevi Wiikin artikkeli (re:A52) panee "suomalaisten alkuperä"-näkemyksien eri vaihtoehdot "järjestykseen". Ko. kirjoitusta on pyritty referoimaan, mutta sitä ei ole nähtävästi kommentoitu kirjallisuudessa.)
Hiitolan lut. kirkon istumajärjestys vuodelta 1746 on mielenkiintoinen taustatieto sukututkimuksellisesti ja yhteiskunnallisesti.
On tullut runsaasti uutta tietoa Karjalan (ynnä Suomen)ja ko. kielien syntyhistoriassa. Metkaa: useimmat esihistorialliset innovaatiot on tehty jossain Volgan tienoilla. Mutta tutkijoiden näkemykset ovat erilaisia esim. alkukodeista.
Kurkijoen v. 1724 asukasluetteloon on tullut täydennystä.
Historian tutkimuksen filosofia on sitten mielenkiintoista. Hätkähdyttävää.
Viimeisin tieto "jääkauden" ajallisesta ja paikallisesta laajuudesta saattaa muuttaa Suomen ensiasutuksen ajoituksia. On kuitenkin parasta odottaa lisätietoaja.
Sukututkimusohjeita ja -vihjeitä on tarkennettu ja täydennetty mm. ko. aatetta edistävillä mielipiteillä
Karjalan kielen asema Karjalan Tasavallassa on nykyään heikko, sillä se ei saavuttanutkaan virallisen kielen asemaa. Tosin en voi olla huomauttamatta Suomen omasta nurjamielisestä asenteesta karjalan kieltä kohtaan. Lopputuloshan on karjalan kielen häviäminen Suomen alueelta.
Suomen syntyhistoriasta tiedehenkilöt suoltavat julkaisuja niin runsaasti, että tällaisella näkemyksien kerääjällä on vaikeuksia ehtiä päivittämään.

Kalevi Wiikin artikkeli (re:A52) asettaa "Suomen synty"-näkemyksien vaihtoehdot hyvin mielenkiintoiseen ja järjelliseen valoon. Mutta esim. merkittäväksi mekanismiksi noussut kielenvaihto näyttää kaipaavan terävöittämistä. On siis mielenkiintoisia vastineita odotettavissa. Niitä pitää tutkailla, mutta kuitenkin Wiikilläkin on sellainen huomio asuttumisnopeuksista, että hän puhuu tihkumisesta kun on kyseessä useampien satojen vuosien aikajänteistä. Raamatulliset kansainvaellukset - johtaja kärjessä ratsastaen - lienevät sitä harvinaisempia mitä suuremmasta joukosta on kyse.

Tarkennettuja näkemyksiä Suomen ja Karjalan synnystä on esillä.

"Suppea alkukoti"-teoria saa lisää kannatusta, mutta itse paikalle - Volgan "mutkalle" - on muitakin ehdotuksia.


Karjalan palautukseen on saatu puoluejohtajien - aika torjuvat - lausunnot.
Karjalan palautusasia on saanut kaksi merkittävää lausuntoa: Venäjän Duuman puhemies Seleznjov - selkeäsanaisesti - ja EU-komissaari Liikanen - varovaisesti - ovat ilmaisseet torjuvat kantansa.
Hiitolalaisen ja kurkijokelaisen sukututkimuksen edistämiseksi on perustettu sukututkimuspiiri. Suositellaan!
Olen pannut lisää mukaan koeluontoisesti lisäsatsin omia esipolvitaulukoitani ja jälkipolvitaulun. Esitysmuodoista voisi keskustella kovastikin, mutta PC:n sukututkimusohjelman kaltaista "ideaalista" toimintaa Internetissä lienee odottettava jokin aika. Katsopas (linkistä: "yhteiset esivanhemmat" ja yksi jälkipolvitaulu) käyttämääni tapaa/tyyliä ja kommentoi kernaasti (muitakin esityksiäni!).
Tekstit täydentyvät jatkuvasti, ja kommentit ovat tervetulleita.