Määritelmiä

Mauri Rastas, 22.07.2007
Arkeologian nimityksiä | historiallisia nimityksiä | Karjala/Korela | Laatokan Karjala
maakunnan rajat | mikä on "Karjala" | Muinais-Karjala | historian kaudet | sekalaisia


"Karjala"-nimi:


Karjalan MAAKUNTA

Karjala on Suomen itäisin historiallinen maakunta.

Historiallisia määritelmiä

Viipurin Karjala vastaan Laatokan=Novgorodin=Käkisalmen Karjala:

Johtuen Pähkinäsaaren rauhan v. 1323 rajan aiheuttamasta Karjalan jaosta, ym. alueilla on Karjalan historian kannalta erityisen merkittävät erot.

Kirjallisuudessa käytetyt Laatokan tai Novgorodin tai Käkisalmen Karjala-nimitykset ovat kaikki sopivan kuvaannollisia. Tässä Karjalan historian esityksessä on käytetty nimitystä Laatokan K. (Vanha Käkisalmen lääni vastaa myös kohtuullisesti samaa asiaa.)

Kanta-Karjalaksi kutsutaan seuraavaa aluetta kokonaisuutena: Kannaksen keski- ja pohjoisosat, Viipurinlahden ympäristö, Vuoksenlaakso sekä Laatokan pohjoinen ja koillinen rannikkoseutu. (re:A13).


Sekalaisia määritelmiä


Arkeologisisia määritelmiä

Muinais-Karjala: Muinais-Karjalan Etu- ja Taka-Karjalat:
Ristiretkiaikana 1100-1300 Käkisalmen läänin (=Laatokan Karjalan) eteläinen Etu- (pogostat: Korelan kaupunki, Sakkola ja Rautu) ja pohjoinen (pogostat: Kurkijoki, Sortavala ja Salmi) osa, Taka-Karjala olivat poliittisesti erilaiset:
Etu-Karjala oli vahvemmin Novgorodin vaikutuksen alainen (Re:A28:s142:) jopa niin, että vuoden 1143 "Jem" olisikin Taka-Karjala, tarkemmin Laatokan luoteisrannikko (siis lähinnä Kurkijoen pogosta).
Muita termejä Karjalan syntyhistoriaan:
Re:A27a: esikarjalainen ja (re:A28:) protokarjalainen eli kantakarjalainen ovat karjalaista alkuväestöä

Historian eri kaudet:

- historiallinen aika, kun kirjallisia lähteitä on olemassa
- esihistoriallinen, kun niitä ei vielä ole

Historiallisen ajan alkamisen vuosilukuraja on maittain vaihteleva, koska kirjallisten lähteiden olemassaolo on erilaista. Onhan muinaisista Egyptistä, Roomasta jne. hyvin vanhoja - paljon ennen ajanlaskun alkua - kirjoitettuja asiakirjoja verrattuna tilanteeseen muussa Euroopassa - puhumattakaan nimenomaan Suomesta, jossa vasta hyvin myöhäisestä ajasta lähtien on kirjallista historiallista aineistoa olemassa.

Historiallinen aika alkaa pohjois-Euroopassa vasta "yleisellä" keskiajalla:

  • Italiassa n. v. 500 eKr, keski-Euroopassa noin v. 0
  • pohjois-Euroopassa viikinkiajan alussa ja Ruotsissa sen (n. v. 1050) lopussa,
  • Suomessa liukuvasti ristiretkiaikana (alkaen n. v. 1150, länsi-Suomi)
  • Hämeessä n. v. 1250
  • Karjalassa vasta n. v. 1300 eli ristiretkiajan lopussa, myös v. 1323 (Pähkinäsaar.r.) (Em. Suomea koskevat määrittelyt ovat lähtöisin Ruotsista suuntautuneesta toiminnasta, vaikka Karjala sai kristinuskon jo 1227 ja I kirjallinen maininta on jo 1143.)
Esihistorilliset kaudet:
Ajan ilmauksista:
  • Koska arkeologialla, geologialla jne on käytössään (ja tulee käyttöön?) muitakin ikäämismenetelmiä kuin radiohiileen perustuva, olisi hyödyllistä ilmaista ajanhetki standarditavalla, mihin oikeastaan ainoa tapa on aurinko- eli kalenterivuosi- eli ko. kalibroitu arvo cal eKr (joskus myös cal eaa (aa=ajanlaskun alku)).
  • Tämän sivuston ajanilmaukset pyritään antamaan aina kalibroituina cal-arvoina, tarvittaessa kalibroiden BP-arvosta.
  • Poikkeuksina on data, josta ei parhaalla tahdollakaan saa selville, onko kyseessä kalibroitu arvo vai ei, ja todella epätäsmälliset "xxx vuotta sitten"-ilmaukset. Niistä kaikista pyritään kertomaan muodossa _eKr.
  • (Yleisesti arkeologian ajanilmausten tavoista ja niiden merkityksestä sekä am. korjauskäyristä | valikk.: ks. re:A139s101, -s124, re:152s18 ja reA175s49, joista tämä esitys on muokattu.)
Kalibroitu ajanhetki cal eKr kalenterivuosissa saadaan erityisestä korjauskäyrästä, joka on seuraavassa korvattu yksinkertaisella - tietysti likimääräisellä - laskentakaavalla. (Huom.: BP-arvon lähtökohta on vakioitu 1950 jKr.)
Ao. cal eKr-arvon laskentakaavassa BP on C-14 määritysten Before Present-arvo eli ikä radiohiilivuosissa, (BP=_eKr+1950)
Laskentakaavan max.virhe on n. ± 2%, jos BP on yli 2.000 ja alle 10.000 radiohiilivuotta   cal eKr = 1,2 * BP - 2400  

Ao. kivikauden taulukoissa käytetään ns. kalibroituja eli kalenterivuotisia ajanilmauksia "cal eKr", ilman eri merkintää.
KIVIKAUSI:
1200 eKr asti
; (re:A122:) 1500 eKr asti; (re:B20:) 1800 eKr asti;
(muualla 1500 eKr asti)
1. eoliittinen k.k.: -> n. 600 000
2. paleoliittinen k.k.:600 000-8 000 eKr; (re:A96s23:) 35 000-10 000 eKr); (re:A48:) alk. miljoonia vuosia sitten, loppuu jääkauden loppumiseen; (re:A122:) n. 120 000 eKr; (re:204:) - 9.500 _eKrtuli, iskettyjä kiviesineitä, elanto suurriistasta
3. mesoliittinen k.k.:n. 8000-4000 eKr; (re:A96:s23) 7000-4200 eKr; (re:A122:) 8.600-5.000 eKr; ovela määritelmä: jääkauden lopusta maanviljelyksen alkuun Euroopassa! kivikirves, kvartsiesineitä, lisäksi kalastus, alkeellisia saviastioita
4. neoliittinen k.k.:n. 4000-1500/1200 eKr; (re:A96s23:) 4200-1300 eKr; (re:A122:) 5.000-1.500 eKr maanviljelys, hiotut kiviesineet, koristellut saviastiat

Tärkeimmät kivikautiset ns. kulttuurit Suomessa:
- Suomusjärven k.: 8400 - 5100; (re:A122:) 8.300-5.000 eKr
- kampakeraaminen k.: 5100 - 2400; (re:A122:) 5.000-3.200 eKr
- tyypillinen kampakeramiikka: 4100 - 3500; (re:A122:) 3.900-3.400 eKr
- nuorakeraaminen k. (=vasarakirvesk.): 3200 - 2500; (re:A122:) -2.300 eKr
- Kiukaisten k.: 2400 - 1500/1200; (re:A122:) 2.300-1.500 eKr

MUUT MÄÄRITTELYT:

Jääkauteen liittyen: (re:A139s109, re:A153/A154/A61s193)
pleistoseenikausijääkausi ja sitä edeltävä aikaalkaen noin 1.600.000
holoseenikausijääkauden jälkeinen aika, interglasiaali
eli nykyisen lämpimän kauden aika
n. 9.500 cal eKr:sta
nykyhetkeen

Ilmastolliset kaudet:
[referenssit, keskustelu]

jakson nimitysluonneaika: noin cal eKr
Bøllinglämmin13.000-12.000
vanhempi Dryasviileä12.000-11.800
Allerødlämmin11.800-10.800
nuorempi Dryaskylmä10.800-  9.600
preboreaalinenlauha  9.600-  8.200
boreaalinenviileähkö  8.200-  6.900
atlanttinenlämmin  6.900-  3.800
subboreaalinenviileähkö  3.800-     600
subatlanttinenlämpenee     600-
jääkausi päättyy ja holoseeni alkaa n. 9.500
maapallon ilmasto lämpimimmillään 5.900

eräitä lyhytkestoisia jaksoja (re:A154s69:)
keskiajan lämmin kausinoin 900-1.300 jKr
(re:A175s80:)noin 980-1.250 jKr
ns. pikkujääkausinoin 1.550-1.850 jKr
kylmää: (:re:A175s79)noin 800-600 eKrPRONSSIKAUSI:
1200 - 500 eKr
; (re:A122:) 1500- ; (muualla 1500-)
Varhaismetallikausi eli vanhempi metallikausi eli yhteisnimitys
pronssikaudelle ja esiroomalaiselle (esi=?) rautakaudelle:
1900 eKr -300 jKr (:re:A122)
Läntinen pronssikausi:1500-500 eKr (:re:A122)
Pronssikausi (Suomen rannikko):1800-500 eKr (:re:B20)
Varhaismetallikausi (Suomen sisämaa):1800-500 eKr (:re:B20)
Varhaismetallikausi Karjalassa (rannikolla pronssikultt.): 1800 eKr -300 jKr (:re:B20)

RAUTAKAUSI:
500 eKr - 1300 jKr:
(muualla - 1150 jKr)
Esiroomalainen:500 eKr - 0/50 jKr(re:A122:)+(re:B20:) -0
Vanhempi roomalainen:0/50 - 200 jKr; (re:A122:) 0-(re:B20:) roomalaiset yhdistettynä 
Nuorempi roomalainen:200 - 400 jKr(re:B20:) roomalainen r.k. 0-400 jKr
Keskirautakausi:300-800 jKr, Karjalassa (:re:B20)(on varhaismetallikauden jälkeinen)
Kansainvaellusaika:400 - 550/600; (re:A122:) -575(vanhempi k.v.a.)
Merovingiaika:550/600 - 800; (re:A122:) 575-(nuorempi k.v.a.; Ruotsi: Vendel-aika)
Viikinkiaika:800 - 1050
Karjalassa: 800-1100
(:re:A28s128)+(:re:B20)
muualla: 800-1050; karolingiaika
(re:A122:+B20:) -1025 länsi-Suomi; (re:A40s194:) -1050
Ristiretkiaika:1050 - 1300
1100-1300 Karjalassa (:re:B20)
Ristiretkiä Palestiinaan useita
välillä 1096 - 1254 (poistum. 1291).
Tanskalaisten ristiretket:
Suomeen 1191 sekä
Viroon 1197, 1206 ja 1219.
Ruotsalaisten ristiretket Suomeen:
- 1. rr Varsinais-Suomeen 1155 tai 1156
- 2. rr Hämeeseen
1238 tai 1239 (tai 1249)
- 3. rr Karjalaan 1293
muualla 1050-
(re:A122:) 1025-1150/1300
(re:B20:) 1025-1200 länsi-Suomi
(re:B20= taulukko sen s562 ja A183)

Historialliset kaudet:
nimitys:muualla/yleinenSuomessaKarjalassa
esihistoriallinen aika:- n. 1500 ennenKr-1200 jKr-1300 jKr
Vanha aika:n. 1500 eKr-400/500 jKrei oleei ole
Keskiaika:400/500-15001200-15001300-1500
- varhaiskeskiaika:400/500-9001200-1300- :re:A183s479
- sydänkeskiaika:900-12001300-14001300-1400
- myöhäiskeskiaika:1200-15001400-15001400-1500
Uusi aika:1500 -1500 -1500 -
Uusin aika:ei vakiintunut

alkuun
Teksti täydentyy jatkuvasti, ja kommentit ovat tervetulleita.