Laatinut Mauri Rastas, 07.01.2000

Tarkastuspöytäkirja 1727, Kurkijoki ja Hiitola

Rauhanteossa v. 1721 Ruotsi joutui luopumaan mm. Karjalasta. Uudet vallanpitäjät laativat verotusta y.m. hallintoa varten väestöluetteloita, vuonna 1724 laajan, kaikkia (?) ihmisiä käsittävän asukasluettelon, ja vuonna 1727 tarkastuspöytäkirjan, jossa luetellaan tosin vain isännät tai muut vastaavat verotusyksikön päämiehet. Jälkimmäinen on päivätty maaliskuulle 1728, mutta tilanne on vuotta 1727 vastaava.

Kurkijoen varhaisin rippikirja on vuosilta 1763-70, jota täydentävät kirkon historiakirjat parisenkymmentä vuotta varhaisemalta ajalta. Kirkonkirjojen loputtua on seuraava aineistolähde vasta k.o. vuoden 1727 pöytäkirja. Hiitolan kohdalla tilanne on hyvä: kirkonkirjat ulottuvat peräti n. vuoteen 1690, joten k.o. pöytäkirjalla 1727 on enemmän vain täydentävää merkitystä.

A.o. lista on muunnettu suoraan nykykirjaimiseksi ja jätetty täsmälleen alkuperäiseen muotoon kaikkine kirjurin (tai sanelijan) kummallisine näkemyksineen nimistä, kirjoitus- ja huolimattomuusvirheineen. K.o. pöytäkirja on oheistettua paljon täydellisempi, sisältäen kuvauksia isännän tai hänen taloutensa tilasta, jopa terveydestä, s.o. veronmaksukyvystä, sekä tiluksien yms. koosta ja laadusta. Aineisto on Kansallisarkistossa mikrofilmirullalla, tunnus ES-2694: Kurkijoki sivulta 596 alkaen, Hiitola sivulta 625.

Samalla tiedustelen, olisiko joku muukin sukututkija kirjoitellut puhtaaksi 1600-luvun vastaavia luetteloita Kurkijoelta ja/tai Hiitolasta, jotta voitaisiin sopia, kuka selvittää mitäkin. Koska v. 1724 listan jälkeen on taas lähdeaineisto-aukko Kurkijoella, olisi ilmeisesti esim. vuoden 1692 luettelo (LT-1396) varsin hyödyllinen kurkijokelaiselle (ja hiitolalaisellekin) sukututkijalle. (Em. asukasluettelo 1724 on rulla ES-2693).


KURCKJOKI POGOST:

Kupala By: Anders Simonsson Tånti Jöran Olofzson Tåricka, med Mikitas eller Räfwonkondu Påhl Påhlson Täperi Bröderne, Sava Michailov Räcköläin Tito dito, Michaila dito Cnuth Månsson Kempin Kårpsari: Simon Matzson Kuosa med Rasilas hemman Simon Henrichzson Kuosa Marcus Thomasson dito Lars Michelsson Kuosa Lars Abramsson Jakoin Erich Simonsson Wäripä Matz Henrichzson Kuosa Maxim Jacoblof Erich Erichzson Kempin Grels Andersson Jakoin Anders Grelsson Meloin Grels Thomasson Jakoin Mårten Thomasson Jakoin Kannensari: Thomas Olofsson Tåricka Hämenlax: Faedve Ivanov Anders Matzson Tårika (myös todistajana) Anders Thomasson Tåricka Läfwonpäldo: Anders Thomasson Brygger Mäkimichula: Matz Andersson Rastas Rekala: Anders Jöransson Rastas Eskel Simonsson Tattar Brussius Henrichzs Tårika Anders Henrichzson Tåricka Johan Johanszon Wijnain Jöran Uchtain Erich Grelsson Reka Olof Hansson Safwolain Faedor Timofeov Sinckoses öde Rahola med Tausola: Simon Larson Repoin Staffan Andersson Ristolain Michel Jöransson Kurki Christer Erasmusson Lars Bertilsson Tårika (myös todistajana) Anders Thomasson Kalpia Matz Thomasson Pirho Michel Toifwiain, gammal karl Niels Petterson Berendt, gammal Påhl Thomasson Kessel Anders Sikiö Erich Låustia Michel Ristolain Petter Simonsson Reiko Jöran Jöransson Reiko Michel Michelsson Uimoin Sigfred Sigfredzson Raika Petter Eskelsson Ijax Joseph Danielsson Ijax Sillankorfwa: Anders Petterson Päkoin Anders Kylliein Bertill Petterson Rasilain Jöran Henrichson Kaupin Cnut Puikoin Petter Christolain Påhl Waitin Safwinkylä: Grels Christersson Sira Brussius Jöranss Sira Anders Grelsson Sijra Cnut Grelsson Sijra Mårten Jöranss Sijra Michel Jöranss Sijra Lars Rambases öde Mannises öde Alho by: Anders Henrichson Lattu Henrich Larsson Lattu Erich Pettersson Tilli Erich Mauroin Sergijerfwi: Anders Olofsson Weikolain Henrich Anderss Lattu Henrich Jöranss Heikoin Påchjis eller Niukala: Wasili Oudokimov Henrich Jöranss Rouhia Johan Johanss Rijkoin Pochjis by: Mårten Urbanss Langin Jöran Urbanss Langin Daniel Maunukain Olof Andersson Wiuchkoin Jöran Larss Kylliein Erich Sigfredzson Härkäin Jöran Kärhä, gammal soldat Johan Jacobzson Hämälein Michel Thomasson Tåntti Wasili Tudnikov Matz Jöransson Rouhia Johan Ambrussiusson, gammal Simon Sigfredzson Kiski, smed Bengt Poutain Hambalanmäki: Johan Mårtenss Kåjo Johan Clostarins tårp under Cronoborgs eller Kurkjoki Stadsfläck Aronmäki: Michel Abramsson Kifwe Johan Matzson Littuin Thomas Matson Littuin Gregorius Andersson dito Matz Matss Salacka Johan Pettersson Tukia Lars Thomasson Rösö Anders Jöransson Huttuin Lars Jöransson Huttuin Olof Thomasson Rösö Erich Tynkyin Henrich Matzson Littuin Petter Karfwain Elisenwara: Lars Larsson Kylliein (myös todistajana) Jöran Eskelson Rautia Henrich Påhlson Simbain Jacob Gabrielson Mölsä Matz Henrichzson Kuha Johan Mårtensson Kainulain Thomas Cnutzson Huttuin Olof Olofzson Karmin Olof Jöransson Wechwiläin Johan Larson Kylliein Grels Larsson Karfwin Matz Henrichzson Mikulain Petter Johansson Mikulain Thomas Simonsson Jöran Jonatasson Lappalain Henrich Rautia Niels Kärhä Jacob Larson Terfwoin Johan Simonsson Terfwoin Johan Saukoin Johan Jacobzson Jussilain Jöran Håmåin Påhl Larsson Rösä Johan Abramsson Ahokas Olof Månsson Uimoin Ivan Wasiliov Petter Pettersson Låikain Thomas Brynsten Bertill Andersson Toifwiain, gammal Johan Matzson Kardin Johan Henrichzson Winain Grels Larsson Möltzi Michel Swensson Toifwiain Anders Ohlsson Sinkoin Henrich Olofzson Sinkoin Petter Pettersson Pajari David Ohlsson Sinkoin Johan Cnutzson Märkälein Staffan Hirfwoin Jöran Selifansson Matz Kylliein Staffan Turfwe Migrilä: Matz Pettersson Naka (valtuutett. lautamiehenä otti vastaan todistajien valan) Mårten Anderss Pardinen med dess bror Anders Johan Larsson Munki Thomas Thomass Mardikain Lars Koifwuin Johan Pettersson Wechwiläin Matz Staffanss Littmain Michel Jöranss Kyndälain Matz Thomass Mardikain Thomas Christerss Ruipo Mårten Anderss Löyhkä Henrich Henrichzson Syssmälain Johan Syssmälain Henrich Innain Petter Carlsson Syssmälain Carl Kyndälain Räihänwara: Michel Jöransson Roinin Swen Eskelson Nenoin Jacob Nielsson Härmä Erich Larsson Kanain Swen Jöranss Roinin Michel och Elias Johanssöner Mitins Johan Matzson Laitin Bertill Åtavas Enkia Agneta Carl Henrichzson Räpo Anders Olofzson Rasilain Johan Roinin Anders Bajar, gammal soldat Elias Tirri, gammal soldat Anders Roinin Carl Wirolains öde Luhanwara: Petter Swensson Löyhkö Matz Pettersson Mikulain Timofei Wauvelsson Sawioja: Omelian Wauvelov Supoja Peter Wauveliov dito Mitvei Faedorov Ivan Faedorov Henrich Jacobzson Jussilain Joseph Matzson Pirskoin Michel Mårtenss Jussilain Eskel Larsson Huittin Henrich Henrichzson Kärepin Henrich Jöranss Salacka Matz Anderss Efweri Matz Weisein Lars Kuika gammal soldat Mårten Mårtenss Sutar Henrich Kapaises öde Hawiko: Anders Henrichzson Waitin Henrich Jacobzson Jälkö Matz Henrichzson Kempi Clemet Clemetzson Weikolain Måns Hynnins Änkiä Otzanlax: Jöran Andersson Karoin Matz Tietäwain Sigfred Matzson Tirri Thomas Clemetzson Lars Johansson Mälkiä Bengt Larsson Hirfwoin Anders Andersson Räpå Carl Mårtensson Läber Michel Hawaka Anders Nielsson Kårjoin Jacob Jacobzson Kuokain Mats Clemetsson Taskin Jeffe Ivanov Sarapä Swen Hansson Löyhkä Jöran Hansson Löyhkä Niels Hendrichzson Mälkiä Daniel Mårtensson Kanungin Mölnaren Lars Huttuin Mårten Lång, gammal karl Johan Johansson Kårjoin, gammal Läpusmäki: Alexei Petterss Kärhäin Thomas Thomass Jälkö Petter Pettersson Ratika Petter Thomasson Jälkö Marianwara: Simon Andersson Langin, gammal Anders Andersson Julko Jöran Matzson Tarni Clemet Petterss Wäijalain Anders Råppoin Sigfred Huittin Rungonsuo: Zachris Andersson Tefwalain Matz Henrichzson Tirri Staffan Bertilsson Weikolain Simon Matzson Lukas Bertill Bertilsson Weikolain Erich Bertilsson Weikolain Olof Bertilsson Weikolain Matz Andersson Waitin Gabriel Staffanss Påskiparda Anders Sigfredzson Sinkoin Mårten Brussiuss Rostin Påhl Påhlsson Heinoin Jöran Tirri Thomas Påhlsson Heinoin Erich Mygrä Thomas Kucko Jacob Jacobzson Wuolain Johan Wastapä Erich Häyhä Staffan Hifwa Gabriel Weikolain Kangaskylä: Brussius Petterss Reiswen Bertil Paricka Sigfred Bertilsson Pirhoin Jöran Sijra Petter Karjalain Jöran Hämälain Lenttola: Tyni Mårtensson Hägli Jöran Arfwedzson Bertill Simonsson Hägli Ihojerfvi: Johan Cnutsson Pittkäin Thomas Matzson Paricka Matz Thomasson Kuntzi Måns Erichsson Kuntzi Johan Safwolain Mölnaren Mårten Mårtensson Hägli Thomas Johanss Jakoin Johan Henrichzson Utuin Ryszkyrckioby: Grels Påhlsson Immoin Pumalan eller Puputinsalmi: Lukas Andersson Puputi Hälmälä: Johan Larsson Kuika Mårten Erichzson Randalain Olof Påhlsson Wäijalain Jöran Sigfredzson Raika Mårten Larss Kerkein Jacob Johansson Täper Jöran Täper Terfwus: Petter Cnutsson Kåjo Matz Lembiäin wid Rungonsuo Thomas Laukain Petter Laukain Lars Kainulain, gammal karl Hoflägret: Gabriel Eskelss Karjalain Jöran Anderss Punda Olof Punda Påhl Petterss Punda Jöran Erichzson Tapanain Jöran Cnutzson Kiuchkain Johan Safwolain Jokala: Henrich Petterss Kåho Swetika: Sigfred Michelson Pösö (myös todistajana) Michel Sinkoin Johan Cnutzson Kåjo Henrich Henrichzson Hännin Thomas Eliasson Pösö Jacob Mårtenss Kåjo, nybygge Lapinlax: Jacob Tynisson Ijas Lars Sigfredzson Kuokain Michael Timofeov Retzo Jacob Andersson Lucka Lars Brussiusson Kårhoin Johan Michelss Kuika Påhl Thomass Hamuin Abram Nielsson Märoin Simon Nielsson Jälköin Matz Kåjo Matz Kempin Staffan Eliasson Pösö Mikita Wasiliov Carl Staffanss Hämäläin Simon Påhlss Jäskälain Michel Mårtenss Nenoin Staffan Jöranss Paju, gammal karl Ivan Waulov Wäpsa Fiedor Iacovlov Putki Michel Märta Martin Klimov Johan Nielsson Märoin Olof Eliasson Pösö Jöran Sigfredzson Hämäläin Johan Johansson Kåjo Johan Tyniss Huitin Michel Påhlss Piutuin Christer Kuokain Måns Warjus Anders Kuosa Matz Larsson Hämäläin Soskowa: Michel Jöranss Hardicka Jonas Erichzson Märta Luka Andreov Johan Petterss Märta Ivan Kusmin Petter Warius Elias Karjalain Jurgi Faedorov Matz Immoin, gammal Roland Petterss Hardicka Petter Henrichzson Sinkoin Henrich Jöransson Hämäläin Elias Hämäläin Jöran Henrichzson Kiski Petter Tattar Petter Kempin Jacob Tenkov Sidor Tenkov Alexxi Ivan Johan Pettersson Pårhå Anders Påhlsson Paju Petter Påhlsson Henrich Larsson Märta Thomas Påhlsson Mäskain Jacob Kuismin Carl Davidsson David Mäskain Kurckjoki Hofstellet bebors af Häradshöfdingen Erich Johan Brotterus till husen allena. Än höra till Hoflägrets ägor följande. Starosten Johan Engenberg Tero Tutnick Johan Safvolain Gabriel Mähöin Olof Brusi Kurckjoki eller Cronoborgs Stadsfläck består förtiden af följande tiugu stycken invånare. Nemb: Erich Cuitus Henrich Kijski Erich Toifwiain Johan Kannungin Petter Hanss Löyhkö Johan Anderss Kaskin Anders Sutelain Matz Huttuin Anders Touchtar Johan Clostar Johan Karjalain eller Warsa Söfving Hämälein Jacob Wäderhorn Petter Tutti Elias Korfwalain Henrich Waitilain Skreddaren Biörkhuet Anna Kakarain Matin Anni Gabriel Möhäin

TIURALA eller HITOLA POGOST:

Hitola by: Henrich Eskelson Paukoin Erich Erichsson Ahokas Lars Söfringsson Paukoin Mats Paukoin Abram Christersson Kiuru Johan Abramss Kiuru Michel Påhlsson Ahokas Sigfred Kiuru Thomas Jacobzson Tåifwiain Thomas Bertilss Illiain Olof Larsson Pellin Staffan Skyttä Anders Tamma Johan Warius Johan Christersson Pipa Olof Olofzson Rigoin Grels Rigoin Cnut Pettersson Måchka Sigfred Tietäwein Thomas Ahokas Påhl Pettersson Jyrginen Henrich Larsson Joroin Petter Johansson Karjalain eller Pöysti Mårten Pijpares öde Erich Hannukaises Raiwatala: Olof Matzson Karfwain Johan Matzson Pösö Matz Grelss Karfwain Simon Karfwain Zachris Jacobzson Parkar Anders Kuchmos öde, nu Måns Anderss Hynnin Siciamäki eller Iwankoski: Mårten Grelsson Häckli Jacob Simonss Huchka Kylälax: Jöran Matzson Rijkoin Matz Swenson Rijkoin Carl Jacobzson Kåmi Johan Cnutzson Kåmi Sigfred Skyttä Brofougden Johan Ruotzalain Weijala: Simon Mårtenss Roinin Matz Cnutzson Kåmi Larivon Jyrgeov Jacob Iwansson Rickä Johan Olofzson Måndoin Erich Kupain Jöran Påhlsson Randalain Staffan Staffanss Weitikain Jöran Jöranss Lappalain Petter Thomasson Wanhain Sigfred Mäkälein Petter Mäkälein Mårten Mäkälein Jacob Mäkäläin Petter Johanss Kächöin Simon Simonss Hochtar Commissarien Abram Walberg Cnut Kåmis öde Asila by: Hoflägre dito MiölQwarn Mårten Eskelss Kiuru Sigfred Påhlsson Kiuru Hans Christersson Pirhoin, mjölnare Lars Jacobzson Rassmus Wasili Jöransson Håmo Förwaltaren Johan Baam Michel Rasmus, gammal soldat Kilpola med Kittula: Johan Eskelsson Meloin Sigfred Christerss Kuroin Eskel Johanss Kåndia Sigfred Simonsson Erikain Johan Simonss Erikain Anders Jacobzson Kuroin Daniel Jacobzson Onick Anders Matzson Hämälein Thomas Thomassson Hämälein Johan Thomasson dito Mårten Matzson Hämälein Eskel Kelkuta Philip Unisim Matfei Unisim Petter Matzson Kiuru Axel Matzson Kiuru Elias Matzson Kiuru Simon Andersson Hannukain Olof Anderss dito Mårten Mårtenss Safwolain Mårten Jacobzson dito Simon Jacobzson Safwolain Simon Henrichzson Pöysti Mårten Matzson Pöysti Gourila Wasiliov Johan Anderss Hurskain Anders ___sson Pirhoin DITO HITOLA POGOST Ammiralen Peter Johan Sievers: Ilmis by: Anders Mårtensson Langin Grels Henrichzson Ioroin Lars Larsson Ioroin Henrich Thomasson Wäloin Henrich Anderss Aufwin Sigfred Sigfredzson Kestel Sigfred Bengtzson Kärminen Carl Sigfredzson Kärmin Petter Petterss Kempin Thomas Thomass Myllys Matz Eliasson Lattu Ernest Henrichzson Sutar Niels Jöranss Safwolain Jöran Brusiusson dito Markus Michelssons änkia Levonti Michailov Joseph Anderss Lattu Matz Mårtenss Jordicka Matz Thomass Tipanain Jöran Kempises öde Olof Supakas dito Christer Hämäleis d(it)o Simon Ingises dito Mårten Kauwoses dito Hitola: Johan Johansson Innain Matz Henrichzson Winain Hennilä: Petter Larsson Ioroin Ernest Petterss Iliein Erasmus Michelsson Iliein Henrich Sikiö Lars Larsson Kuroin Jacob Johansson Langin Anders Petterss Hynnin Bertill Pirhoises änckia Koukunniemi: Erich Mårtenss Keskin Johan Petterss Pösö Sigfred Grelsson Paukoin Wawoja: Johan Johanss Matikain Christer Cristerss Pirhoin Christer Larsson Kuroin Grels Janis öde Hauta Eskos dito Waldola: Olof Larsson Karjalain Jacob Bertilsson Langin Erich Månsson Tåifwiain Thomas Månss dito Johan Månsson dito Thomas Thomass Kächköin Pänttilä öde Alakockola: Lars Jacobsson Tannin Påhl Erichzson Safwolain Grels Pettersson Langin Michel Simonsson Huchka Petter Ijax hemman, nu uptagit af Johan Påhlss Tyta Yläkockola: Jacob Johanss Hucka Henrich Jacobzson Hucka Johan Jacobzson Hucka Erich Johanss Langin Jöran Jöransson Safwolain Iwan Pussicka, nu Mårten Ingin Haukanwara: Jacob Jacobzson Parkali Treiko Michailov Matz Michelsson Langin Måns Jacobzson Kempin Kuoxjerfwi: Matz Larsson Erikain Mårten Anderss Oittrain Mårten Olofzson Wijnain Matz Matzson Lipiäin Påhl Michelsson Påutain Henrich Johansson Påutain Michel Michelsson Sikiö Petter Larsson Hinckain Sigfred Simonsson Wuita Cnut Johansson Sikiö Olof Winain Matz Ruipa Bengdt Safwolain Jöran Brusiusson Hinkain Zachris Barkaris öde Kyläjerfwi: Alexander Henrichzson Safwolain Henrich Matzson Rijkoin Thomas Johansson Nåkulain Ingula: Johan Pettersson Päköin Anders Goriusson Erikain Erich Thomass Tipanain Staffan Hincka Harius öde Mustola eller Pettkola: Abram Jacobzson Wähickä Jöran Thomasson Kalpia Anders Matsson Mikulain Cnut Polacka Eskel Kempin Lars Paxujalka Niels Johansson Jurgin Antip Toroska Otfanasi Faedorov Jeufseov Daniel Jeufseov Wasili Zacharov Abram Lautus Änckia Matz Jöransson Rockain Erich Gorius Henrich Simonsson Kalpia Johan Goriusson Wartia Petter Johanss Ingin Bolagsman Jöran Bengtzson Bertill Staffanss Simbain Ernest Thomass Mikulain Christer Silfwendoin Päijälä: Simon Swenss Pärjäin Niels Matzson Kåcko Påhl Matzson Kåcko Abram Jacobzson Lewoska Påhl Matzson Langin Idula: Matz Matzson Kåcko Tenhala: Samuel Pettersson Pernein Mårten Sigfredzson Tutti Lars Suni Kaufwon salmi: Elias Simonsson Tattar Erich Tynisson Huiskonniemi: Olof Johanss Kurki Anders Matzson Tattar Bertill Matzson Tattar Anders Rångoin Mårten Tutti Gabriel Petterss Tutti Anders Larsson Tattar Giösta Kuhmu Henrich Tattar Petter Pirhoin Adam Langin Niels Kurki Mårten Kurki Mårten Mårtenss Tattar Nechwola: Johan Danielsson Ijas Matz Lattu up på gamle Håfzlandet Pimälä eller Tiurala: Mårten Christerss Keskin Petter Rijkoin Laurola: Matz Simonss Langin Johan Thomass Tånti Johan Mårtenss Tårfwi Tiurala: Johan Thomass Keskin Bertill Olofsson Pirhoin Lars Andersson Soikel Matz Thomass Nachkur Sigfred Mårtenss Suni Niels Markuss Ahokas Johan Johanss Nachkur Matz Rijkoin Petter Andersson Rastas Eskel Michelss Käki Simon Kiuru Ivan Klimov Jöran Lanzain Petter Jeuchkim Michel Karfwain Tiurala med Påchjis: Jöran Sigfredzson Ahokas Johan Kuricka Onder Prokofei Pirhoin Onder Jeuchkimov Faedor Malaskov Ivan Gaurilov Pirhoin Matz Isacksson Rotzalain Hapalax: Simon Henrichzson Tannin Jöran Henrichzson Tannin Lacob Påhlss Hämälein Mårten Matzson Warius Johan Berndtss Wihawain Johan Davidsson Kaipiain Anders Johanss Sawolain Tåuna: Anders Johanss Tånti Anders Andersson Tånti Lars Abramsson Jakoin Påhl Abramsson Jakoin Hans Simonsson Pirhoin Joseph Larsson Paxujalka Eskel Axelsson Kelkuti Lipola: Hans Eskelsson Hannukain Hans Eskelsson Kåpsala: Petter Eskelsson Hannukain gammalt Hofläger Petter Erichzson Ijas Henrich Erichzson Ijas Daniel Erichzson Ijas Christer Henrichzson Pirhoin Mårten Henrichzson Musicka Jöran Ojalain Anders Ijas Sirkienmäki: Abraham Larsson Jakoin Erich Simonsson Houchtar Telkinniemi: Anders Anderss Päkoin Matz Eskelsson Päkoin Johan Johansson Päkoin Erich Pirhoin Ilaskanniemi eller Tujula: Anders Pettersson Tårfwin Anders Erasmusson Pirhoin HITOLA POGOST: KRONO DELEN Pärnä by: Jöran Simonsson Wuohelain Johan Pettersson Roiha Jöran Ohlsson Hanika Adam Jöransson Ränneli Bobel Jöran Pettersson Roiha