karttavalikko | lähetä kommetteja

Kasvillisuusvyöhykkeet

Yleisilmastotyyppi muuttui jääkauden loppuessa n. 9.500 cal eKr kylmyydestä lämpimyydeksi, pleistoseenista holoseeniksi. Tällöin muuttuivat myös kasvillisuusvyöhykket perusteiltaan, ja holoseenin kasvillisuusvyöhykkeet alkoivat muodostua, mikä oli oli hidas prosessi.

Vyöhykkeet ovat: metsä, metsä-aro, aro, puoliaavikko ja aavikko sekä vuoristo.

s050_kav.html, Mauri Rastas, 19.02.2005