karttavalikko | lähetä kommetteja
Keramiikka Suomessa
Sperrings 1 | Sär 1

Jo noin 5.100 cal eKr varhais-(kampa)keramiikka ilmaantuu Suomeen ja vasta selvästi myöhemmin länsi-Eurooppaan ja Skandinaviaan.

Mahdollisesti ensimmäisen keramiikan vaikutusaallon mukana tuli siirtolaisuutta jonkin verran (eli uutta geenistöä), ja ehkä kielitilanteessa tapahtui joitakin pienempiä muutoksia. Kyseessähän on teknisesti huomattava kulttuurimuutos eli uuden innovaation leviäminen.

Paikallisesti voidaan erottaa eteläisemmän Suomen ja itä-Karjalan Sperrings 1- ja pohjois-Suomen Säräisniemi 1- keramiikat.

s050_ker.html, Mauri Rastas, 16.02.2005