karttavalikko | lähetä kommetteja

Ylä-Volgan kulttuurit

Ylä-Volgan (ja Oka-joen) alueella on ratkaiseva merkitys Suomeen kohdistuvien arkeologisten vaikutusaaltojen lähtöalueena, mukaan lukien Suomen ensiasutus.
Keramiikan leviämisessä Volga-Oka-jokien välinen alue oli jonkinlainen tukikohta.
Kantakielien kehitystä rakennettaessa ylä-Volgan kulttuureista ilmeisesti juontui myöhemmin kulttuuri, jonka voidaan olettaa olevan uralilaisen kantakielen alkukoti.
s050_yvk.html, Mauri Rastas, 20.02.2005