karttavalikko | lähetä kommetteja

Botninen kulttuuri

Pohjoisimman Suomen vanhimpien arkeologisten löytöjen kulttuuria ei voida luokitella Suomusjärven kulttuuriksi. Nimiä "Botninen kulttuuri" tai pohjoinen kulttuuripiiri on käytetty. Ko. kulttuuri ilmaantui ennen 7.000 cal eKr ja hävisi 5.000 cal eKr jälkeen, eikä Lappiin keramiikkaakaan ilmaantunut kuin vasta 2.000 cal eKr jälkeen.

Ko. kulttuuriin lienee vaikuttanut Komsa-väestön levittäytyminen etelään Inarinjärven tasolle asti. Lisäksi on mahdollista, että Botnisen kulttuurin väestöllä on kosketuksia Lihult-kulttuuriin, jonka väestö oli saapunut "Ruotsia" pitkin (Hensbacka-Sandarna-) pohjoisimpaan Ruotsiin noin 6.000 cal eKr.

Näin ollen B.k. on siitä erikoinen, että siihen vaikuttivat Euroopan sekä 1.) läntisestä (Komsan ja Lihultin kautta) että 2.) itäisestä paleoliittisestä asutuslohkosta (Suomusjärven k.:n kautta) peräisin olevat asutus- tai ainakin kulttuurivirtaukset.

Botnisella kulttuurilla on a.) varsin todennäköisesti merkittävä osuus esisaamelaisten etnisyyden rakenteeseen, tarkemmin saamelaisista, ja Suomen b.) itäisen kulttuuripiirin väestöön hyvin vähän, sekä c.) vastavaan läntiseen ei mitään.

s070_bot.html, Mauri Rastas, 23.08.2005